Tuần 32 lớp giáo án 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

62 122 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 12:50

... Học sinh khá, giỏi thực Bài 4: Dành cho học sinh khá, giỏi Giải làm thêm đủ thời gian Số lớp 5A trồng là: - Yêu cầu học sinh khá, giỏi thực 180 x 45% = 81 (cây) Số lớp 5A phải trồng theo dự định. .. cho học sinh khá, giỏi - Nhận xét bạn làm thêm đủ thời gian - Yêu cầu học sinh khá, giỏi thực - Học sinh khá, giỏi thực Giải Thời gian ô tô đường là: 8h56 – 6h 15 – 25 phút = 2h16 = 34/ 15 - Nhận... tập, phiếu học tập Học sinh : Đồ dùng học tập, tài liệu học tập, … III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - Ổn định : hát Hoạt động học sinh - Hát
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 32 lớp giáo án 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 32 lớp giáo án 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay