Tuần 31giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

44 64 2
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 12:43

... số tăng thêm là: 7 751 5000  1,3% = 10076 95 (người) Hết năm 2001 dân số nước ta là: 7 751 5000 + 10076 95 = 7 852 26 95 (người) - Nhận xét sửa - Nhận xét bạn Bài 4: Dành cho học sinh khá, giỏi làm thêm... bạn Bài 3: Dành cho học sinh khá, giỏi làm thêm đủ thời gian - Yêu cầu học sinh khá, giỏi thực - Học sinh khá, giỏi thực hiện: Giải Số phần tiền lương chi tiêu hàng tháng: 3 /5 + 3/4 = 17/20 (số... cảnh học Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : Hoạt động học sinh - GTB : trực tiếp Các hoạt động : a Hoạt động 1: Hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 31giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 31giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay