Tuần 30 lớp giáo án 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

38 70 1
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 12:36

... , ngày tháng năm 201 Môn Khoa học tuần 30 tiết SỰ SINH SẢN CỦA THÚ I MỤC TIÊU : Sau học , học sinh biết : Kiến thức : Biết thú động vật đẻ Kỹ : So sánh, tìm giống khác chu trình sinh sản thú... II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Phiếu tập Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : Hoạt động học sinh - KTBC : Gọi... ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Hình SGK phóng to, phiếu học tập, ảnh tư liệu Bản đồ Hành chánh Việt Nam Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 30 lớp giáo án 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 30 lớp giáo án 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay