Tuần 32 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

33 15 1
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 11:50

Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 32 tiết Luyện Tập Chung I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết đặt tính nhân (chia) số có năm chữ số với (cho) số có chữ số Kĩ năng: Biết giải tốn có phép nhân (chia) Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài 1; Bài 2; Bài 3 Thái độ: u thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập - em thực tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Ôn tập phép nhân, chia (8 phút) * Mục tiêu: Giúp cho học sinh rèn luyện kĩ thực phép tính * Cách tiến hành: Bài 1: Đặt tính tính - Mời HS đọc yêu cầu đề - Đọc yêu cầu đề - Yêu cầu lớp làm vào - Cả lớp làm vào - Gọi HS lên bảng làm - HS lên bảng làm nêu cách thực phép tính - Chốt lại - Nhận xét b Hoạt động 2: Ôn toán giải (17 phút) * Mục tiêu: Củng cố giải tốn có lời văn * Cách tiến hành: Bài 2: Toán giải - Mời HS đọc yêu cầu đề - Đọc yêu cầu - Yêu cầu lớp làm vào HS lên bảng sửa - Làm vào vở, HS lên sửa bài Tóm tắt: Bài giải Nhà trường mua : 105 hộp bánh Số bánh mì trường mua là: hộp : bánh x 105 = 420 (cái) em : bánh Số bạn nhận bánh mì là: Hỏi : có … bạn nhận bánh? 420: = 210 (bạn) Đáp số: 210 bạn - Nhận xét, chốt lại - Nhận xét Bài 3: Toán giải - Mời HS đọc yêu cầu toán - Đọc yêu cầu toán - Yêu cầu HS nêu quy tắc tính diện tích hình CN? - HS nêu - Yêu cầu lớp làm vào vở, HS lên bảng sửa - Cả lớp làm vào vở, HS lên bảng làm Tóm tắt: Bài giải Chiều dài : 12 cm Chiều rộng : phần chiều dài Diện tích : … cm2? Chiều rộng hình chữ nhật là: 12: = (cm) Diện tích hình chữ nhật là: 12 x = 48 (cm2) Đáp số: 48cm2 - Nhận xét, chốt lại - Cả lớp nhận xét Bài 4: Toán giải (dành cho HS giỏi làm thêm) - Mời HS đọc yêu cầu - Đọc yêu cầu tốn - Cho HS học nhóm đơi - Học nhóm đơi - Gọi nhóm trình bày - Đại diện nhóm trình bày - Nhận xét, chốt lại - Nhóm khác bổ sung - Hướng dẫn thêm sơ đồ để HS dễ hiểu CN CN CN CN CN - Kết quả: Các ngày chủ nhật là: 1; 8; 15; 22; 29 15 22 29 Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 32 tiết Bài Toán Liên Quan Đến Rút Về Đơn Vị (tiếp theo) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết giải toán liên quan đến rút đơn vị Kĩ năng: Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài 1; Bài 2; Bài 3 Thái độ: Yêu thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập - em thực tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Hướng dẫn giải toán (8 phút) * Mục tiêu: Giúp HS biết bước để giải toán liên quan đến rút đơn vị (dạng 2) * Cách tiến hành: - Tóm tắt tốn: 35l: can 10l: …… can - Hướng dẫn HS lập kế hoạch giải tốn - Hướng dẫn HS tìm: + Số l mật ong can + Tìm số can chứa 10 lít mật ong - Hỏi: + Muốn tìm can chứa l mật ong phải làm phép tính gì? + Muốn tìm số can chứa 10 lít mật ong phải làm phép tính gì? - Nêu cụ thể bước giải - Phát biểu cá nhân b Hoạt động 2: Thực hành (20 phút) * Mục tiêu: Giúp HS biết cách vận dụng để giải toán * Cách tiến hành: Bài 1: Toán giải - Mời HS đọc yêu cầu đề - Đọc yêu cầu đề - Hướng dẫn HS giải toán theo hai bước - Thảo luận câu hỏi - Yêu cầu HS tự làm, HS làm bảng - Cả lớp làm vào vở, 1HS lên bảng sửa Bài giải Số ki-lô-gam đường đựng túi là: 40: = (kg) Số túi cần để đựng hết 15kg đường là: 15: = (túi) Đáp số: túi - Yêu cầu HS nhận xét làm bạn bảng - Nhận xét - Nhận xét, chốt lại Bài 2: Toán giải - Mời HS đọc yêu cầu đề - Đọc yêu cầu đề - u cầu HS tóm tắt tốn tự làm - Cả lớp làm vào - Mời 1HS lên bảng sửa - HS lên bảng sửa - Nhận xét, chốt lại - Nhận xét bạn Bài 3: Cách làm cách làm sai - Mời HS yêu cầu đề - Đọc yêu cầu đề - Chia HS thành nhóm nhỏ Cho em chơi trò - Các nhóm thi làm với chơi “Ai nhanh”: - Yêu cầu: Các nhóm lên thi làm tiếp sức Trong thời gian phút, nhóm làm xong, chiến thắng - Nhận xét, tuyên dương nhóm thắng - Nhận xét Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 32 tiết Luyện Tập (tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết giải toán liên quan đến rút đơn vị Kĩ năng: Biết tính giá trị biểu thức số Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài 1; Bài 2; Bài 3 Thái độ: u thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập - em thực tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Giải tốn (17 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố cách giải toán liên quan đến rút đơn vị * Cách tiến hành: Bài 1: Toán giải - Mời HS đọc yêu cầu đề - Đọc yêu cầu đề - Hướng dẫn HS giải toán theo hai bước theo - Phát biểu tìm cách làm + Bước 1: Tìm số HS bàn học + Bước 2: HS bàn, 36 HS cần bàn học - Yêu cầu HS tự làm, HS làm bảng - Cả lớp làm vào HS lên bảng Bài giải Tóm tắt: Số đĩa hộp là: 48 đĩa : hộp 30 đĩa : … hộp? 48: = (cái) Số hộp cần có để chứa hết 30 đĩa là: 30: = (hộp) Đáp số: hộp đĩa - Yêu cầu nhận xét làm bạn bảng - Nhận xét - Nhận xét, chốt lại Bài 2: Toán giải - Mời HS đọc yêu cầu đề - Đọc yêu cầu đề - Yêu cầu HS tóm tắt toán tự làm - Cả lớp làm vào - Mời HS lên bảng sửa - HS lên bảng sửa Bài giải Tóm tắt: Số học sinh hàng là: 45 học sinh xếp : hàng 60 học sinh xếp : … hàng? 45: = (học sinh) Số hàng 60 học sinh xếp là: 60: = 12 (hàng) Đáp số: 12 hàng - Nhận xét, chốt lại - Nhận xét bạn - Chú ý HS đơn vị tính bước tính b Hoạt động 2: Giá trị biểu thức (8 phút) * Mục tiêu: Củng cố cho học sinh cách tìm giá trị biểu thức * Cách tiến hành: Bài 3: Mỗi số ô vuông giá trị biểu thức nào? - Mời HS yêu cầu đề - Đọc yêu cầu đề - Chia HS thành nhóm nhỏ Cho em chơi trò chơi “Ai nhanh”: - Yêu cầu: Các nhóm lên thi làm tiếp sức - Các nhóm thi làm với Trong thời gian phút, nhóm làm xong, chiến thắng - Nhận xét, tuyên dương nhóm thắng - Nhận xét Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 32 tiết Luyện Tập (tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết giải toán liên quan đến rút đơn vị Kĩ năng: Biết lập bảng thống kê (theo mẫu) Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài 1; Bài 2; Bài 3a; Bài Thái độ: Yêu thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập - em thực tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Giải toán (17 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố cách giải toán liên quan đến rút đơn vị * Cách tiến hành: Bài 1: Toán giải - Mời HS đọc yêu cầu đề - Đọc yêu cầu đề - Hướng dẫn HS giải toán theo hai bước theo: - Trả lời câu hỏi hướng dẫn + Bước 1:1 km hết phút? + Bước 2: 36 phút km? - Yêu cầu HS tự làm, HS làm bảng - Cả lớp làm vào vở, - HS lên bảng sửa Bài gải Số phút 1km là: 12: = (phút) Số ki-lô-mét 28 phút là: 28: = (km) Đáp số: 7km - Yêu cầu HS nhận xét làm bạn bảng - Nhận xét Bài 2: Toán giải - Mời HS đọc yêu cầu đề - Đọc yêu cầu đề - Yêu cầu HS tóm tắt tốn tự làm - Cả lớp làm vào - Mời HS lên bảng sửa - HS lên bảng sửa Bài giải Tóm tắt: Số ki-lơ-gam gạo túi là: 21 kg gạo : túi 15 kg gạo : … túi? 21: = (kg) Số túi cần lấy để 15kg gạo là: 15: = (túi) Đáp số: túi - Nhận xét, chốt lại - Nhận xét bạn b Hoạt động 2: Lập bảng thống kê (12 phút) * Mục tiêu: Củng cố cho HS cách tìm giá trị biểu thức Luyện tập toán lập bảng thống kê số liệu * Cách tiến hành: Bài 3a: nhân hay chia? - Mời HS đọc yêu cầu - Đọc yêu cầu - Cho HS thi làm tiếp sức - đội đội 4HS lên bảng thi làm tiếp sức 32   = 16 a) 32: x = 16 32   = 32: 4: = - Nhận xét, chốt lại - Nhận xét Bài 4: - Mời HS yêu cầu đề - Đọc yêu cầu đề - Cho HS làm vào SGK, HS lên làm bảng lớp - Làm vào SGK, HS lên làm bảng lớp - Nhận xét - Nhận xét Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 32 tiết Luyện Tập Chung I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết tính giá trị biểu thức số Kĩ năng: Biết giải toán liên quan đến rút đơn vị Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài 1; Bài 3; Bài Thái độ: u thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập - em thực tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Biểu thức (8 phút) * Mục tiêu: Củng cố lại cách tính giá trị biểu thức * Cách tiến hành: Bài 1: Tính - Yêu cầu HS đọc yêu cầu - Đọc yêu cầu - Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc thực phép tính - Phát biểu biểu thức - Yêu cầu lớp làm vào vở, HS lên bảng sửa - Cả lớp làm vào vở, em lên bảng sửa bài - Nhận xét, chốt lại - Nhận xét b Hoạt động 2: Giải toán (17 phút) * Mục tiêu: Củng cố cho HS cách giải toán liên quan đến rút đơn vị Cách tính diện tích hình vng * Cách tiến hành: Bài 2: Toán giải (Dành cho HS giỏi làm thêm) - Mời HS đọc yêu cầu đề - Đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm cá nhân - Cả lớp làm vào - Gọi HS lên bảng sửa - HS lên bảng sửa Tóm tắt: Bài giải tuần lễ : học tiết toán Cả năm : 175 tiết toán Cả năm : họctuần lễ? Số tuần lễ Hường học năm học là: 175: = 35 (tuần) Đáp số: 35 tuần - Nhận xét, chốt lại - Nhận xét Bài 3: Toán giải - Mời HS đọc yêu cầu đề - Đọc yêu cầu đề - Cho HS thảo luận nhóm đơi - Học nhóm đơi - Gọi đại diện nhóm lên sửa - Đại diện nhóm lên sửa - Yêu cầu HS nhận xét làm bạn bảng Bài giải Số tiền người nhận là: Tóm tắt: 75 000: = 25 000 (đồng) người : 75 000 đồng Số tiền hai người nhận là: người : … đồng? 25 000 x = 50 000 (đồng) Đáp số: 50 000 đồng - Nhận xét, chốt lại - HS khác nhận xét Bài 4: Toán giải - Mời HS đọc yêu cầu - Đọc yêu cầu - Cho HS nêu quy tắc tính DT HCN - Phát biểu - Yêu cầu lớp làm vào vở, 1HS lên bảng làm - Cả lớp làm vào vở, 1HS lên bảng làm bài - Nhận xét, chốt lại - Nhận xét Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Chính tả tuần 32 tiết Nghe - Viết Hạt Mưa Phân biệt l/n; v/d (MT) I MỤC TIÊU: Kiến thức : Nghe - viết tả; trình bày khổ thơ, dòng thơ chữ Kĩ : Làm Bài tập (2) a/b Bài tập tả phương ngữ giáo viên soạn Thái độ: Giáo dục học sinh thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sáng, đa dạng tiếng Việt * MT: Giúp học sinh thấy hình thành “tính cách” đáng yêu nhân vật Mưa (từ đám mây mang đầy nước gió thổi đi, đến ủ vườn, trang đầy mặt nước, làm gương cho trăng soi - tinh nghịch ) Từ đó, thêm yêu quý môi trường thiên nhiên (gián tiếp) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng - Học sinh viết bảng số từ tiết trước - Nhận xét, đánh giá chung - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các họat động : a Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe - viết tả (20 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - viết tả vào * Cách tiến hành:  Chuẩn bị: - Đọc lần thơ - Lắng nghe - Mời HS đọc lại - HS đọc lại - Hướng dẫn HS nắm nội dung cách trình bày - Cá nhân phát biểu thơ + Những câu thơ nói lên tác dụng hạt mưa + Những câu thơ nói lên tính cách tinh nghịch hạt mưa? - Hỏi cách trình bày thơ - Cho HS tìm viết bảng từ khó gió, sơng, mỡ - Viết bảng từ dễ viết sai màu, mặt nước…  Viết tả: - Đọc cho HS viết vào - Nghe viết vào - HS đổi vở, chấm chữa - Chấm nhận xét viết HS - Hướng dẫn HS chữa lỗi - Tự chữa b Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm tập (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực tốt tập theo yêu cầu * Cách tiến hành: Bài tập 2: Phần b: Tìm từ chứa tiếng bắt đầu v hay d - Gọi 1HS nêu yêu cầu đề - HS đọc - Yêu cầu HS lớp làm cá nhân vào - Cả lớp làm vào - Dán băng giấy mời HS lên bảng làm - HS lên bảng làm màu vàng, dừa, voi - Nhận xét, chốt lời giải - Nhận xét - Gọi HS đọc lại câu hoàn chỉnh - Đọc lại câu hoàn chỉnh Hoạt động nối tiếp (5 phút): - Nhắc lại nội dung học *MT : Giúp học sinh thấy hình thành “tính cách” đáng yêu nhân vật Mưa (từ đám mây mang đầy nước gió thổi đi, đến ủ vườn, trang đầy mặt nước, làm gương cho trăng soi - tinh nghịch ) Từ đó, thêm u q mơi trường thiên nhiên - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Ngày dạy: thứ ., ngày tháng năm 201 Tập viết tuần 32 Ôn Chữ Hoa X I MỤC TIÊU: Kiến thức: Viết tương đối nhanh chữ hoa X (1 dòng) Đ,T (1 dòng) viết tên riêng Đồng Xuân (1 dòng) câu ứng dụng: Tốt gỗ đẹp người (1 lần) chữ cỡ nhỏ Kĩ năng: Có kĩ viết đúng, viết đều, viết đẹp Thái độ: u thích mơn học; có thức “Rèn chữ, giữ vở”; tích cực, sáng tạo, hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Mẫu chữ viết hoa X (Đ, T), chữ Đồng Xuân câu tục ngữ viết dòng kẻ ô li Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Yêu cầu học sinh viết bảng số từ - Viết bảng - Nhận xét, đánh giá chung - Giới thiệu : trực tiếp - Nhắc lại tên học Các họat động chính: a Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh viết bảng (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh viết chữ, hiểu từ câu ứng dụng * Cách tiến hành:  Luyện viết chữ hoa - Cho HS tìm chữ hoa có bài: Đ, X, T - HS nêu - Viết mẫu, kết hợp với viếtc nhắc lại cách viết - Theo dõi chữ: X - Yêu cầu viết chữ X, Đ, T bảng - Viết chữ vào bảng  Cho HS luyện viết từ ứng dụng - Gọi HS đọc từ ứng dụng: Đồng Xuân - Đọc tên riêng: Đồng Xuân - Giới thiệu: Đồng Xuân là tên chợ có từ lâu đời Hà Nội Đây nơi mua bán sầm uất tiếng - Yêu cầu HS viết vào bảng - Viết bảng  Luyện viết câu ứng dụng - HS đọc câu ứng dụng - Mời HS đọc câu ứng dụng Tốt gỗ tốt nước sơn Xấu người đẹp nết đẹp người - Phát biểu - Cho HS giải thích câu tục ngữ - Giải thích câu ứng dụng: Đề cao vẻ đẹp tính nết người so với vẻ đẹp hình thức - Cho HS viết bảng b Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết vào tập viết (17 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh viết chữ, trình - Viết bảng con: Tốt, xấu Đồng Xuân Tốt Xấu Tốt Xấu bày đẹp vào tập viết * Cách tiến hành: - Lắng nghe - Nêu yêu cầu: + Viết chữ X: dòng cỡ nhỏ + Viết chữ Đ, T: dòng + Viết chữ Đồng Xuân: dòng cở nhỏ + Viết câu ứng dụng lần - Yêu cầu HS viết vào - Theo dõi, uốn nắn - Nhắc nhở em viết nét bút, độ cao khoảng cách chữ - Thu để chấm - Nhận xét tuyên dương viết đúng, đẹp Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhắc lại nội dung học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tự nhiên Xã hội tuần 32 tiết Ngày Và Đêm Trên Trái Đất I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết sử dụng mơ hình để nói tượng ngày đêm Trái Đất Biết ngày có 24 Kĩ năng: Biết nơi Trái Đất có ngày đêm khơng ngừng Thái độ: u thích mơn học; rèn tính sáng tạo, tích cực hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Các hình minh hoạ Sách giáo khoa Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học lên sinh trả lời - em lên kiểm tra cũ câu hỏi tiết trước - Nhận xét - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động : Quan sát thảo luận (12 phút) * Mục tiêu : Giải thích có ngày đêm * Cách tiến hành : Bước : - GV hướng dẫn HS quan sát hình 1, - HS nghe SGK trang 120, 121 trả lời với bạn câu hỏi sau : + Tại bóng đèn khơng chiếu sáng bề mặt địa cầu ? + Khoảng thời gian phần Trái Đất Mặt + Ban ngày Trời chiếu sáng gọi ? + Khoảng thời gian phần Trái Đất không + Ban đêm Mặt Trời chiếu sáng gọi ? - (Đối với HS giỏi) Tìm vị trí Hà Nội La - - ba - na địa cầu (hoặc GV đánh đấu trước hai vị trí đó) - Khi Hà Nội ban ngày La - - ba – na - Là đêm, La - - ba - na cách ngày hay đêm ? Hà Nội nửa vòng Trái Đất Bước : - GV gọi số HS trả lời trước lớp - HS trả lời trước lớp - GV HS bổ sung hoàn thiện câu trả lời b Hoạt động : Thực hành theo nhóm (10 phút) * Mục tiêu : Biết khắp nơi Trái Đất có ngày đêm không ngừng Biết thực hành biểu diễn ngày đêm * Cách tiến hành : Bước : - GV chia nhóm (số nhóm tuỳ thuộc vào số - HS nhóm làm thực lượng địa cầu chuẩn bị được) hành hướng dẫnở phần thực hành SGK Bước : - GV gọi vài HS lên thực hành trước lớp - HS khác nhận xét phần làm thực hành bạn c Hoạt động : Thảo luận lớp (7 phút) * Mục tiêu: Biết thời gian để Trái đất quay quanh ngày Biết ngày có 24 * Cách tiến hành : Bước : - GV đánh dấu điểm địa cầu - GV quay địa cầu vòng theo - HS theo dõi thao tác GV chiều quay ngược chiều kim đồng hồ (nhìn từ cực Bắc xuống) có nghĩa điểm đánh dấu trở vị trí cũ - GV nói : Thời gian để Trái Đất quay vòng quanh qui ước ngày Bước : - GV hỏi : + Đố em biết ngày có ? + Hãy tưởng tượng Trái Đất ngừng quay quanh - Thì phần Trái Đất ln ln ngày đêm Trái Đất chiếu sáng, ban ngày kéo ? dài mãi ; phần ban đêm vĩnh viễn) Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tự nhiên Xã hội tuần 32 tiết Năm Tháng Và Mùa (MT) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết năm Trái Đất có tháng, ngày, mùa Kĩ năng: Biết trái đất quay vòng 365 ngày (trung bình) Thái độ: u thích mơn học; rèn tính sáng tạo, tích cực hợp tác * MT: Giúp học sinh bước đầu biết có loại khí hậu khác ảnh hưởng chúng phân bố sinh vật (liên hệ) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Các hình minh hoạ Sách giáo khoa Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học lên sinh trả lời - em lên kiểm tra cũ câu hỏi tiết trước - Nhận xét - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động : Quan sát thảo luận (12 phút) * Mục tiêu : biết thời gian để Trái Đất chuyển động vòng quanh Mặt Trời năm, năm thường có 365 ngày * Cách tiến hành : Bước : - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm theo gợi ý - HS nhóm dựa vào vốn hiểu : biết quan sát lịch, thảo luận theo câu hỏi gợi ý + Một năm thường có ngày, tháng ? + Số ngày tháng có khơng ? + Những tháng có 32 ngày, 30 ngày, 28 29 ngày ? Bước : - GV gọi vài HS trả lời câu hỏi trước lớp - Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận nhóm trước lớp - GV mở rộng cho em biết : Có - HS lắng nghe năm, tháng có 28 ngày có năm, tháng lại có 29 ngày, năm người ta gọi năm nhuận, năm nhuận có 366 ngày Thường năm lại có năm nhuận - GV yêu cầu HS quan sát hình SGK - HS quan sát tranh nghe trang 122 giảng cho HS biết thời gian để Trái Đất chuyển động vòng quanh Mặt Trời năm - GV hỏi : Khi chuyển động vòng quanh Mặt Trời, Trái Đất tự quay quanh bao vòng ? * MT: Giúp học sinh bước đầu biết có loại khí hậu khác ảnh hưởng chúng phân bố sinh vật b Hoạt động : Làm việc với SGK theo cặp (10 phút) * Mục tiêu : Biết năm thường có bốn mùa * Cách tiến hành : Bước : - GV yêu cầu HS làm việc với theoău«ïi - HS làm việc theo cặp theo gợi ý ý: + Trong vị trí A, B, C, D Trái Đất hình trang 123 SGK, vị trí Trái Đất thể Băc bán cầu mùa xuân, mùa hạ, mùa thu mùa đông + Hãy cho biết mùa Bắc bán cầu vào tháng 3, 6, 9, 12 - Đối với HS giỏi, u cầu thêm : + Tìm vị trí Việt Nam địa cầu + Khi Việt Nam mùa hạ Ơ - xtrây - li - a + Việt Nam Bắc bán cầu, Ơ - xtrây mùa ? Tại ? li - a Nam bán cầu, mùa Việt Nam Ô - xtrây - li - a trái ngược Bước : - GV gọi số HS lên trả lời trước lớp - HS lên trả lời trước lớp - GV HS khác sửa chữa hoàn chỉnh câu trả lời Kết luận : Có số nơi Trái Đất, năm có bốn mùa : mùa xuân, mùa hạ, mùa thu mùa đông ; mùa Bắc bán cầu Nam bán cầu trái ngược Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Đạo đức tuần 32 Đạo đức Địa phương - tiết Vấn Đề Bảo Vệ Môi Trường I MỤC TIÊU: Kiến thức: Học sinh biết môi trường mang lại cho người sức khỏe Kĩ năng: Học sinh biết bảo vệ môi trường để môi trường không bị ô nhiễm Thái độ: Học sinh có thái độ phản đối hành vi phá hoại môi trường sống II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên trả lời câu hỏi tiết trước - Nhận xét, đánh giá - Giới thiệu mới: trực tiếp Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Báo cáo kết điều tra (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh trình bày kết điểu tra thực tiễn thông qua tranh vẽ * Cách tiến hành: - Yêu cầu lớp vẽ tranh mô tả môi trường nơi em sống - Mời em mô tả lại tranh môi trường em vẽ + Theo em nơi sống có phải môi trường không? + Em tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường đẹp nào? - Giáo viên lắng nghe nhận xét bổ sung có b Hoạt động 2: Thảo luận theo nhóm (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh bày tỏ thái độ đắn trước hành vi, chuẩn mực đạo đức * Cách tiến hành: - Yêu cầu nhóm nhóm trao đổi bày tỏ thái độ ý kiến giáo viên đưa giải thích - Lần lượt nêu ý kiến thông qua phiếu sách giáo viên - Mời đại diện nhóm lên trả lời trước lớp trước lớp - Nhận xét đánh giá kết cơng việc nhóm * Giáo viên kết luận c Hoạt động 3: Xử lí tình (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh xử lí tình đắn trước hành vi, chuẩn mực đạo đức * Cách tiến hành: Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - em thực - Nhắc lại tên học - Lớp làm việc cá nhân, nhớ hình dung lại mơi trường nơi để vẽ tranh - Lần lượt em lên giới thiệu tranh trước lớp - Tự nêu lên nhận xét môi trường nơi - Giữ vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi, tiêu tiểu nơi quy định, … - Các em khác lắng nghe nhận xét và bổ sung - Bình chọn em vẽ có việc làm tốt - Lớp chia nhóm thảo luận theo yêu cầu giáo viên - Lần lượt nhóm cử đại diện lên giải nêu thái độcủa nhóm cho lớp nghe - Các nhóm khác theo dõi nhận xét ý kiến nhóm bạn - Lớp bình chọn nhóm có cách giải hay - Yêu cầu nhóm HS thảo luận tìm cách xử lí tình sắm vai thể + Tình 1: Em Nam dọc bờ suối Bổng Nam dừng lại, nhặt vỏ hộp thuốc sâu quẳng xuống sơng cho trơi bập bềnh Nam nói: ”Nước chẳng bị bẩn đâu, chỗ bị bẩn trôi chỗ khác, chẳng việc phải lo”- Trong trường hợp đó, em làm gì?(hoặc nói gì?) + Tình 2: Mai An đường phố phát chỗ ống nước bị rò rỉ Nước chảy nhiều nhanh Mai định dừng lại xem xét An cau lại: ”Oâi dào, nước chẳng cạn đâu Cậu lo làm cho mệt” Nếu em Mai em làm gì? - Yêu cầu HS trình bày cách xử lí Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau - Các nhóm thảo luận tìm giải đáp cho trường hợp Chẳng hạn: + Trường hợp 1: Giải thích cho Nam làm làm cho người phía nguồn phải dùng nước nhiễm Như không tốt Em Nam vớt hộp lên vứt vào đống rác (nếu khơng em làm nhờ giáo nhắc nhở bạn Nam) + Trương hợp2: Xem chỗ rò rỉ to hay nhỏ Nếu nhỏ nhờ người bịt lại báo cho thợ sữa chữa Giải thích cho An nghe cần thiết phải tiết kiệm nước  RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy: thứ ., ngày tháng năm 201 Luyện từ câu tuần 32 Dấu Chấm - Dấu Hai Chấm Đặt trả lời câu hỏi : Bằng ? I MỤC TIÊU: Kiến thức : Tìm nêu tác dụng dấu hai chấm đoạn văn Bài tập Kĩ năng: Điền dấu chấm, dấu hai chấm vào chỗ thích hợp Bài tập Tìm phận câu trả lời cho câu hòi Bằng gì? Bài tập 3 Thái độ: u thích mơn học; tích cực, sáng tạo, hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Bài cũ: Gọi học sinh lên làm tập tiết trước - em thực - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Dấu hai chấm, dấu chấm, dấu phẩy (20 phút) * Mục tiêu: Giúp HS bước đầu biết dùng dấu hai chấm * Cách tiến hành: Bài tập 1: Tìm dấu hai chấm cho đoạn văn - Cho HS đọc yêu cầu đoạn văn - Đọc yêu cầu đề bài tập - Yêu cầu trao đổi theo nhóm đơi - Thảo luận nhóm đơi - u cầu nhóm trình bày ý kiến - Các nhóm trình bày ý kiến “Bồ Chao kể tiếp : - Đầu đuôi : Tôi Tu Hú bay dọc sơng lớn Chợt Tu Hú gọi tơi : “ Kìa hai trụ chống trời !” - Nhận xét, kết luận: dấu hai chấm dùng để báo hiệu cho người đọc câu tiếp sau lời nói, lời kể nhân vật lời giải thích cho ý Bài tập 2: Sửa lại dấu chấm, dấu phẩy cho - Gọi HS đọc yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu đề - Yêu cầu HS làm cá nhân - Làm cá nhân vào - Dán tờ giấy khổ to lên bảng lớp mời HS lên - HS lên bảng thi làm bảng thi làm – chấm, – hai chấm, – hai chấm - Nhận xét, nhắc lại cách sử dụng dấu hai chấm - Nhận xét b Hoạt động 2: Đặt trả lời câu hỏi Bằng gì? (10 phút) * Mục tiêu: HS biết dùng đặt trả lời câu hỏi ”Bằng gì?” * Cách tiến hành: Bài tập 3: Tìm phận câu trả lời câu hỏi Bằng gì? - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu đề - Gọi HS lên làm Cả lớp làm vào - HS lên làm HS lớp làm vào a/ Nhà vùng phần nhiều làm gỗ xoan a) …bằng gỗ xoan b/ Các nghệ nhân thêu nên tranh tinh b) …bằng đôi bàn tay khéo léo xảo đơi bàn tay khéo léo c) …bằng trí tuệ, mồ máu c/ Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, người Việt Nam ta xây dựng nên non sơng gấm vóc trí tuệ, mồ máu - Nhận xét, chốt lại - Nhận xét Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhắc lại nội dung học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Thủ cơng tuần 32 Làm Quạt Giấy Tròn (tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết cách làm quạt giấy tròn Kĩ năng: Làm quạt giấy tròn Các nếp gấp cách chưa Quạt chưa tròn Thái độ: u thích mơn học; rèn tính sáng tạo, tích cực hợp tác * Riêng với học sinh khéo tay, làm quạt giấy tròn Các nếp gấp thẳng, phẳng, Quạt tròn II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Các hình minh hoạ bước tiến hành mẫu Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: kiểm tra đồ dùng học tập môn Thủ - Học sinh để đề dùng bàn công học sinh - Nhận xét chung - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Nhắc lại quy trình (5 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh nhớ lại quy trình gấp quạt giấy tròn học tiết * Cách tiến hành: - Yêu cầu vài em nhắc lại quy trình gấp quạt giấy - Vài học sinh nhắc lại bước làm quạt tròn giấy tròn + Bước 1: Cắt giấy + Bước 2: Gấp , dán quạt + Bước 3: Làm cán quạt hoàn chỉnh quạt - Chốt lại quy trình b Hoạt động 2: Thực hành (25 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh biết gấp quạt giấy tròn theo quy định * Cách tiến hành: - Học sinh thực hành làm quạt giấy tròn - Giáo viên gợi ý cho học sinh trang trí quạt cách vẽ hình dán nan giấy bạc nhỏ, hay kẻ đường màu song song theo chiều dài tờ giấy trước gấp quạt - Để làm quạt tròn đẹp, sau gấp xong nếp gấp phải miết thẳng kĩ Gấp xong cần buộc chặt vào nếp gấp Khi dán cần bôi hồ mỏng, - Giáo viên quan sát, giáp đỡ học sinh lúng túng để em hoàn thành sản phẩm Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại làm, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM: ... Bài giải tuần lễ : học tiết toán Cả năm : 175 tiết toán Cả năm : học … tuần lễ? Số tuần lễ Hường học năm học là: 175: = 35 (tuần) Đáp số: 35 tuần - Nhận xét, chốt lại - Nhận xét Bài 3: Toán giải... làm - Cả lớp làm vào - Mời HS lên bảng sửa - HS lên bảng sửa Bài giải Tóm tắt: Số học sinh hàng là: 45 học sinh xếp : hàng 60 học sinh xếp : … hàng? 45: = (học sinh) Số hàng 60 học sinh xếp là:... tả phương ngữ giáo viên soạn Thái độ: Giáo dục học sinh thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sáng, đa dạng tiếng Việt II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 32 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 32 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay