Tuần 32 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

33 307 4
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 11:50

... Bài giải tuần lễ : học tiết toán Cả năm : 175 tiết toán Cả năm : học … tuần lễ? Số tuần lễ Hường học năm học là: 175: = 35 (tuần) Đáp số: 35 tuần - Nhận xét, chốt lại - Nhận xét Bài 3: Toán giải... làm - Cả lớp làm vào - Mời HS lên bảng sửa - HS lên bảng sửa Bài giải Tóm tắt: Số học sinh hàng là: 45 học sinh xếp : hàng 60 học sinh xếp : … hàng? 45: = (học sinh) Số hàng 60 học sinh xếp là:... tả phương ngữ giáo viên soạn Thái độ: Giáo dục học sinh thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sáng, đa dạng tiếng Việt II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 32 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 32 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay