Tuần 31 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

33 281 5
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 11:45

Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 31 tiết Nhân Số Có Chữ Số Với Số Có Chữ Số I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết cách nhân số có năm chữ số với số có chữ số (có nhớ khơng q hai lần nhớ không liên tiếp) Kĩ năng: Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài 1; Bài 2; Bài 3 Thái độ: u thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập - em thực tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh thực phép nhân số có năm chữ số với số có chữ số (10 phút) * Mục tiêu: Giúp HS biết cách nhân số có năm chữ số với số có chữ số (có lần nhớ khơng liền nhau) * Cách tiến hành: - Viết lên bảng phép nhân: 14273 x - Yêu cầu HS đặt tính theo cột dọc - Gọi HS nêu cách tính (như Sách giáo khoa) - Chốt lại giống Sách giáo khoa b Hoạt động 2: Thực hành (20 phút) * Mục tiêu: Giúp cho học sinh biết cách thực phép tính nhân số có năm chữ số với số có chữ số * Cách tiến hành: Bài 1: Tính - HS lên bảng đặt tính Cả lớp đặt tính giấy nháp - HS nêu cách tính - Mời HS đọc yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu đề - Cho HS làm vào bảng - Làm vào bảng - Lấy bảng mẫu gọi HS nêu cách tính Bài 2: Số? - Mời HS đọc yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu - Cho HS làm vào bảng phụ, HS làm bảng lớp - Làm vào bảng phụ, HS làm bảng Thừa số Thừa số Tích 19 091 13 070 10 709 - Nhận xét, chốt lại - Cả lớp nhận xét Bài 3: Toán giải - Mời HS đọc yêu cầu toán - Đặt câu hỏi hướng dẫn: - HS đọc yêu cầu tốn + Lần đầu chuyển ki-lơ-gam thóc? - Phát biểu + Lần thứ chuyển ki-lơ-gam thóc? + Bài tốn hỏi gì? + Muốn tìm số ki-lơ-gam thóc chuyển hai lần ta Bài giải làm nào? - Yêu cầu lớp làm vào vở, HS lên bảng sửa Số ki-lô-gam thóc lần hai chuyển vào kho là: 27 150 x = 54 300 (kg) Số ki-lơ-gam thóc hai lần chuyển vào kho Tóm tắt: Lần đầu chuyển : 27150 kg Lần sau chuyển : gấp đôi lần đầu Hỏi lần : ……… kg thóc? - Nhận xét, chốt lại là: 27 150 + 54 300 = 81 450 (kg) Đáp số: 81 450 kg thóc - Cả lớp nhận xét Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 31 tiết Luyện Tập I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết cách nhân số có năm chữ số với số có chữ số Kĩ năng: Biết tính nhẩm, tính giá trị biểu thức Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài 1; Bài 2; Bài 3b; Bài Thái độ: u thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập - em thực tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Củng cố phép nhân (15 phút) * Mục tiêu: Giúp cho HS củng cố lại cách nhân số có năm chữ số với số có chữ số * Cách tiến hành: Bài Đặt tính tính: - Mời HS đọc yêu cầu đề - Cho lớp làm bảng - HS đọc yêu cầu đề - Lớp làm vào bảng - Nhận xét, chốt lại Bài 2: Toán giải - HS đọc yêu cầu đề - Mời HS đọc yêu cầu đề - Đặt câu hỏi hướng dẫn cách làm - Yêu cầu HS lớp làm vào vở, HS lên bảng làm - Theo dõi trả lời - Cả lớp làm vào - HS lên bảng làm Bài giải Tóm tắt: Kho chứa : 63150 lít dầu Lấy lần, lần : 10715 lít dầu Trong kho : … lít dầu? Số lít dầu lấy là: 10 715 x = 32 145 (l) Số lít dầu lại là: 63 150 – 32 145 = 31 005 (l) Đáp số: 31 005 lít dầu - Cả lớp nhận xét - Nhận xét, chốt lại b Hoạt động 2: Củng cố tính giá trị biểu thức, nhân nhẩm (12 phút) * Mục tiêu: Củng cố lại cho HS cách tính giá trị biểu thức, ơn lại cách tín nhẩm * Cách tiến hành: Bài 3b: Tính giá trị biểu thức - HS đọc yêu cầu - Mời HS đọc yêu cầu đề - Phát biểu - Đặt câu hỏi: + Trong biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân chia ta làm nào? - Làm vào - Yêu cầu HS làm vào - HS lên sửa bài, em câu - HS lên bảng sửa 81 025 - 12 071 x = 81 025 - 72 426 b) 26 742 + 14 031 x = 26 742 + 70 155 = 599 = 96 897 - Cả lớp nhận xét - Nhận xét, chốt lại Bài 4: Tính nhẩm - HS đọc yêu cầu đề - Mời HS đọc yêu cầu - Hai nhóm thi làm tiếp sức - Chia lớp thành nhóm Cho nhóm thi làm 3000 x = 6000 11000 x = 22000 tiếp sức.Yêu cầu: Trong thời gian phút, nhóm 2000 x = 6000 12000 x = 24000 làm xong, chiến thắng 4000 x = 8000 13000 x = 39000 5000 x = 10000 15000 x = 30000 Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 31 tiết Chia Số Có Chữ Số Cho Số Có Chữ Số (tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết chia số có năm chữ số cho số có chữ số với trường hợp có lượt chia có dư phép chia hết Kĩ năng: Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài 1; Bài 2; Bài 3 Thái độ: Yêu thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập - em thực tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Hướng dẫn HS thực phép chia số có năm chữ số cho số có chữ số (8 ph) * Mục tiêu: Giúp HS nắm đựơc bước thực phép toán chia * Cách tiến hành: - Viết lên bảng: 37648: 4, yêu cầu HS đặt theo cột dọc - Yêu cầu HS suy nghĩ thực phép tính - Hướng dẫn HS tính bước SGK - Gọi HS nhắc lại cách thực phép chia - Nhắc lại lần thực phép chia b Hoạt động 2: Thực hành (18 phút) * Mục tiêu: Giúp HS biết cách tính phép chia số có năm chữ số cho số có chữ số Củng cố cách tính giá trị biểu thức * Cách tiến hành: - Đặt tính theo cột dọc tính - Một HS lên bảng làm Cả lớp theo dõi, nhận xét - Lớp theo dõi - Vài HS nhắc lại Bài 1: Tính - HS đọc yêu cầu đề - Mời HS đọc yêu cầu đề - Cả lớp làm vào - Yêu cầu HS tự làm - HS lên bảng làm - Yêu cầu HS vừa lên bảng nêu rõ bước thực phép tính - Nhận xét - u cầu HS nhận xét làm bạn - Nhận xét Bài 2: Toán giải - HS đọc yêu cầu đề - Mời HS đọc yêu cầu đề - Cả lớp làm vào vở, HS lên bảng làm - Yêu cầu HS tự làm vào vở, HS lên bảng làm Bài giải Số ki-lô-gam xi măng cửa hàng bán là: 36 550: = 7310 (kg) Số ki-lô-gam xi măng cửa hàng lại là: 36 550 – 7310 = 29 240 (kg) Đáp số 29 240kg xi măng - Nhận xét - Nhận xét Bài 3: Tính giá trị biểu thức - HS đọc yêu cầu đề - Mời HS đọc yêu cầu đề - HS nhắc lại - Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc tính giá trị biểu thức với trường hợp BT - HS làm bài, HS lên bảng làm - Yêu cầu lớp vào vở, HS làm bảng - Đổi kiểm tra chéo - Cho HS đổi kiểm tra chéo - Nhận xét Bài 4: Xếp hình (dành cho học sinh khá, giỏi) - HS đọc yêu cầu đề - Mời HS đọc yêu cầu đề - Cả hai nhóm thi làm - Chia lớp thành nhóm cho em chơi trò chơi Trong vòng phút nhóm xếp hình đẹp, chiến thắng - Nhận xét - Nhận xét, tuyên dương nhóm chiến thắng Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 31 tiết Chia Số Có Chữ Số Cho Số Có Chữ Số (tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết chia số có năm chữ số cho số có chữ số với trường hợp chia có dư Kĩ năng: Thực tốt tập theo chuẩn: Bài 1; Bài 2; Bài (dòng 1, 2) Thái độ: u thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập - em thực tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh thực phép chia số có bốn chữ số cho số có chữ số (8 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh nắm đựơc bước thực phép chia có dư * Cách tiến hành: - Viết lên bảng: 12458: =? - Yêu cầu HS đặt theo cột dọc, suy nghĩ thực phép tính - Gọi HS lên bảng thực - Gọi HS nhắc lại cách thực phép chia - Đặt tính theo cột dọc tính - HS lên bảng làm Cả lớp theo dõi, nhận xét - Vài HS nhắc lại  Số dư phải bé số chia b Hoạt động 2: Thực hành (20 phút) * Mục tiêu: Giúp HS biết vận dụng để làm BT * Cách tiến hành: Bài 1: Tính - HS đọc yêu cầu đề - Mời HS đọc yêu cầu đề bài: - Cả lớp làm vào bảng - Cho HS làm bảng - Uốn nắn sửa sai cho HS Bài 2: Toán giải - HS đọc yêu cầu đề - Mời HS đọc yêu cầu đề - HS nêu cách làm - Cho HS nêu cách làm - Chốt lại cách làm - Thảo luận nhóm đơi - Cho HS thảo luận nhóm đơi - nhóm dán lên bảng Bài giải - Gọi nhóm dán lên bảng Thực phép chia: 10 250: = 3416 (dư 2) Vậy may nhiều 3416 quần áo thừa 2m vải Đáp số: 3416 quần áo, thừa 2m vải - Các nhóm khác nhận xét - Nhận xét, chốt lại Bài (dòng 1, 2): Số? - HS đọc yêu cầu đề - Gọi HS đọc yêu cầu - nhóm lên bảng thi làm tiếp sức - Chia HS thành đội A B - Cho HS chơi trò trơi tiếp sức - Nhận xét - Nhận xét, tuyên dương Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 31 tiết Luyện Tập I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết chia số có năm chữ số cho số có chữ số với trường hợp thương có chữ số Kĩ năng: Giải tốn hai phép tính Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài 1; Bài 2; Bài 3; Bài (không yêu cầu viết giải, yêu cầu trả lời) Thái độ: u thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác * Ghi chú: Bài tập không yêu cầu viết giải, yêu cầu trả lời (theo chương trình giảm tải) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập - em thực tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Củng cố phép chia (12 phút) * Mục tiêu: Giúp HS biết cách tính phép chia số có năm chữ số cho số có chữ số (có dư) * Cách tiến hành: Bài 1: Tính theo mẫu - Mời HS đọc yêu cầu đề bài: - Hướng dẫn HS thực SGK - Cho làm bảng - HS đọc yêu cầu đề - Theo dõi - Làm bảng 12760 07 6380 16 00 18752 07 6250 15 02 25704 07 5140 20 04 Bài 2: Đặt tính tính - Gọi HS đọc yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu đề - Yêu cầu HS tự làm vào - HS lớp làm vào - Cho HS lên bảng làm - HS lên bảng làm 15273 02 5091 27 03 - Nhận xét, chốt lại 18842 28 4710 04 02 36083 00 9020 08 03 b Hoạt động 2: Củng cố giải toán (12 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh biết cách giải tốn có hai phép tính tính nhẩm * Cách tiến hành: Bài 3: Tốn giải - Gọi HS đọc yêu cầu đề - Yêu cầu lớp vào vở, HS làm bảng lớp - HS đọc yêu cầu đề - Cả lớp làm vào Một HS lên bảng làm Bài giải Tóm tắt: Kho chứa : 27 280 kg thóc Thóc nếp : phần tư Thóc loại : … kg? Số thóc nếp kho là: 27 280: = 6820 (kg) Số thóc tẻ kho là: 27 280 – 6820 = 20 460 (kg) Đáp số: 6820kg thóc nếp - Nhận xét, chốt lại 20 460kg thóc tẻ Bài (không yêu cầu viết giải, yêu cầu trả lời): Tính nhẩm - Gọi1 HS yêu cầu đề - Cho đội thi làm tiếp sức - Nhận xét, chốt lại Hoạt động nối tiếp (3 phút): - HS đọc yêu cầu đề - đội thi làm tiếp sức - Nhận xét - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Chính tả tuần 31 tiết Nhớ - Viết Bài Hát Trồng Cây Phân biệt r/d/gi; dấu hỏi/dấu ngã I MỤC TIÊU: Kiến thức : Nhớ - viết tả; trình bày quy định tả Kĩ : Làm Bài tập (2) a/b Bài tập tả phương ngữ giáo viên soạn Thái độ: Giáo dục học sinh thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sáng, đa dạng tiếng Việt II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng - Học sinh viết bảng số từ tiết trước - Nhận xét, đánh giá chung - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các họat động : a Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nhớ - viết tả (20 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh nhớ - viết tả vào * Cách tiến hành:  Chuẩn bị: - Lắng nghe - Đọc lần khổ đầu - HS đọc lại - Mời HS đọc lại - HS trả lời - Hướng dẫn HS nắm nội dung cách trình bày thơ + Những từ đoạn viết cần viết hoa? - HS phát biểu - Cho HS tìm từ dễ viết sai - Viết bảng - Hướng dẫn HS viết bảng từ dễ viết sai - Nhắc nhở cách trình bày  Viết tả: - Nhớ viết vào - Yêu cầu HS gấp SGK viết - Chấm - Nhận xét viết HS - Tự chữa - Hướng dẫn HS sửa lỗi b Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm tập (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực tốt tập theo yêu cầu * Cách tiến hành: Bài tập 2: Chọn phần b: Điền vào chỗ trống rủ hay rũ? - HS nêu - Cho HS nêu yêu cầu đề - Cả lớp làm vào - Yêu cầu HS lớp làm cá nhân vào - HS lên bảng thi làm nhanh - Dán băng giấy mời HS thi điền nhanh - Nhận xét - Nhận xét, chốt lời giải Bài tập 3: Đặt câu với từ vừa tìm Bài tập (dành cho học sinh khá, giỏi làm thêm): - HS nêu - Cho HS nêu yêu cầu đề - Cả lớp làm vào - Yêu cầu HS lớp làm cá nhân vào - HS đứng lên đọc câu vừa đặt - Yêu cầu HS đứng lên đọc câu văn vừa đặt - Nhận xét - Cho HS nhận xét - Nhận xét, chốt lại Hoạt động nối tiếp (5 phút): - Nhắc lại nội dung học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Ngày dạy: thứ ., ngày tháng năm 201 Tập viết tuần 31 Ôn Chữ Hoa V I MỤC TIÊU: Kiến thức: Viết tương đối nhanh chữ hoa V (1 dòng) L,B (1 dòng); viết tên riêng Văn Lang (1 dòng) câu ứng dụng: Vỗ tay cần nhiều người (1 lần) chữ cỡ nhỏ Kĩ năng: Có kĩ viết đúng, viết đều, viết đẹp Thái độ: u thích mơn học; có thức “Rèn chữ, giữ vở”; tích cực, sáng tạo, hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Mẫu chữ viết hoa V (L, B), chữ Văn Lang câu tục ngữ viết dòng kẻ li Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Yêu cầu học sinh viết bảng số từ - Viết bảng - Nhận xét, đánh giá chung - Giới thiệu : trực tiếp - Nhắc lại tên học Các họat động chính: a Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh viết bảng (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh viết chữ, hiểu từ câu ứng dụng * Cách tiến hành:  Luyện viết chữ hoa - Cho HS tìm chữ hoa có bài: V, L, B - Quan sát nêu - Yêu cầu HS nhắc lại cách viết hoa chữ hoa - HS nhắc lại - Viết mẫu, kết hợp với việc nhắc lại cách viết - Theo dõi chữ: V - Yêu cầu HS viết chữ V bảng - Viết bảng  Cho HS luyện viết từ ứng dụng - Gọi HS đọc từ ứng dụng: Văn Lang - Giới thiệu: Văn Lang tên nước Việt Nam thời - HS đọc vua Hùng, thời kì nước Việt Nam - Yêu cầu HS viết vào bảng - Viết bảng  Luyện viết câu ứng dụng - Mời HS đọc câu ứng dụng - HS đọc câu ứng dụng Vỗ tay cần nhiều ngón Bàn kĩ cần nhiều người - Giải thích câu ứng dụng: Vỗ tay cần nhiều ngón vỗ tay vang; muốn có ý kiến hay, đúng, cần nhiều người bàn bạc - Cho viết bảng b Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết vào tập viết (17 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh viết chữ, trình bày đẹp vào tập viết - Viết bảng con: Vỗ tay Văn Lang Vỗ tay Vỗ tay * Cách tiến hành: - Nêu yêu cầu: - Lắng nghe + Viết chữ V: dòng cỡ nhỏ + Viết chữ L, B: dòng + Viế chữ Văn Lang: dòng cở nhỏ + Viết câu ứng dụng lần - Theo dõi, uốn nắn - Nhắc nhở em viết nét, độ cao khoảng cách chữ - Cho HS viết vào - Thu để chấm - Nhận xét tuyên dương số viết đúng, viết đẹp - Hướng dẫn HS sửa lỗi sai - Sửa theo hướng dẫn Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhắc lại nội dung học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tự nhiên Xã hội tuần 31 tiết Trái Đất Là Một Hành Tinh Trong Hệ Mặt Trời (KNS) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nêu vị trì Trái Đất hệ Mặt Trời: từ Mặt Trời xa dần, Trái Đất hành tinh thứ hệ Mặt Trời Kĩ năng: Biết hệ Mặt Trời có hành tinh Trái Đất hành tinh có sống Thái độ: u thích mơn học; rèn tính sáng tạo, tích cực hợp tác * KNS: - Rèn kĩ năng: Kĩ làm chủ thân: Đảm nhận trách nhiệm thực hện hoạt động giữ cho Trái Đất xanh, đẹp: giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh nơi ở; trồng, chăm sóc bảo vệ xanh - Các phương pháp: Quan sát Thảo luận nhóm Kể chuyện Thực hành II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Các hình minh hoạ Sách giáo khoa Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học lên sinh trả lời - em lên kiểm tra cũ câu hỏi tiết trước - Nhận xét - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động : Quan sát thảo luận (12 phút) * Mục tiêu : Có biểu tượng ban đầu hệ Mặt Trời Nhận biết vị trí Trái Đất hệ Mặt Trời * Cách tiến hành : Bước : - GV giảng cho HS biết : Hành tinh thiên thể - HS nghe chuyển động quanh Mặt Trời - GV hướng dẫn HS quan sát hình SGK - HS quan sát hình trả lời câu trang 116 trả lời với bạn câu hỏi sau : hỏi + Trong hệ Mặt Trời có hành tinh ? + Từ Mặt Trời xa dần, Trái Đất hành tinh thứ ? + Tại Trái Đất gọi hành tinh hệ Mặt Trời ? Bước : - GV gọi số HS trả lời trước lớp - HS trả lời trước lớp - GV HS bổ sung hoàn thiện câu trả lời Kết luận : Trong hệ Mặt Trời có hành tinh, chúng chuyển động không ngừng quanh Mặt Trời với Mặt Trời tạo thành hệ Mặt Trời b Hoạt động : Thảo luận nhóm (12 phút) Mục tiêu : - Biết hệ Mặt Trời, Trái Đất hành tinh có sống - Có ý thức giữ cho Trái Đất xanh, đẹp Cách tiến hành : Bước : - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm câu hỏi gợi - HS thảo luận nhóm ý: + Trong hệ Mặt Trời, hành tinh có sống ? + Chúng ta phải làm để giữ cho Trái Đất xanh, đẹp ? Bước : - GV u cầu nhóm trình bày - Đại diện nhóm trình bày kết nhóm - GV HS bổ sung, hồn thiện phần trình bày nhóm Kết luận : Trong hệ Mặt Trời, Trái Đất hành tinh có sống Để giữ cho Trái Đất xanh, đẹp, phải trồng, chăm sóc, bảo vệ xanh; vứt rác, đổ rác nơi qui định; giữ vệ sinh môi trường xung quanh,… Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tự nhiên Xã hội tuần 31 tiết Mặt Trời Là Vệ Tinh Của Trái Đất I MỤC TIÊU: Kiến thức: Sử dụng mũi tên để mô tả chiều chuyển động Mặt Trăng quanh Trái Đất Kĩ năng: So sánh độ lớn Trái Đất, Mặt Trăng Mặt Trời: Trái Đất lớn Mặt trăng Mặt trời lớn Trái Đất nhiều lần Thái độ: u thích mơn học; rèn tính sáng tạo, tích cực hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Các hình minh hoạ Sách giáo khoa Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học lên sinh trả lời - em lên kiểm tra cũ câu hỏi tiết trước - Nhận xét - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động : Quan sát thảo luận (12 phút) * Mục tiêu : Bước đầu biết mối quan hệ Trái Đất, Mặt Trời Mặt Trăng * Cách tiến hành : Bước : - GV hướng dẫn HS quan sát hình trang 118 - HS quan sát hình trang 118 trong SGK trả lời với bạn theo gợi ý sau : SGK trả lời theo nhóm đơi + Chỉ Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng hướng chuyển động Mặt Trăng quanh Trái Đất + Nhận xét chiều quay Trái Đất quanh Mặt Trời chiều quay Mặt Trăng quanh Trái đất ( Cùng chiều hay ngược chiều) + Nhận xét độ lớn Trái Đất, Mặt Trời Mặt Trăng Bước : - GV gọi vài HS trả lời câu hỏi trước lớp - Vài HS trả lời câu hỏi trước lớp - GV bổ sung, hoàn thiện câu trả lời HS Kết luận : Mặt Trăng chuyển động quanh Trái đất theo hướng chiều quay Trái Đất quanh Mặt Trời Trái Đất lớn Mặt Trăng, Mặt Trời lớn Trái Đất nhiều lần b Hoạt động : Vẽ sơ đồ Mặt Trăng quay xung quanh Trái đất (12 phút) * Mục tiêu: Biết Mặt Trăng vệ tinh Trái đất Vẽ sơ đồ Mặt Trăng quay xung quanh Trái đất * Cách tiến hành : Bước : - GV giảng cho HS lớp biết : Vệ tinh thiên - HS nghe giảng thể chuyển động xung quanh hành tinh - GV hỏi : Tại Mặt Trăng gọi vệ - HS trả lời tinh Trái đất ? - GV mở rộng cho HS biết : Mặt Trăng vệ - HS nghe giảng tinh tự nhiên Trái Đất Ngoài ra, chuyển động quanh Trái đất có vệ tinh nhân tạo người phóng lên vũ trụ - Đối với HS giỏi : GV giải thích cho HS biết Mặt Trăng hướng có nửa bán cầu phía Trái đất : Mặt Trăng vừa chuyển độïng xung quanh Trái đất vừa tự quay quanh Chu kì (khoảng thời gian quay vòng) hai chuyển động gần băng theo hướng ngược chiều kim đồng hồ (nếu nhìn từ cực Bắc) Bước : - GV yêu cầu HS vẽ sơ đồ Mặt Trăng quay xung - HS vẽ theo yêu cầu quanh Mặt Trời hình SGK trang - HS trao đổi, nhận xét sơ đồ theo 119 vào đánh mũi tên cặp hướng chuyển động Mặt Trăng quanh Trái đất Kết luận : Mặt Trăng chuyển động quanh Trái đất nên gọi vệ tinh Trái đất Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Đạo đức tuần 31 Chăm Sóc Cây Trồng, Vật Nuôi (tiết 2) (KNS + NL + BĐ) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Kể số lợi ích trồng, vật nuôi sống người Kĩ năng: Nêu việc cần làm phù hợp Biết cần phải chăm sóc trồng vật ni với lứa tuổi để chăm sóc trồng, vật nuôi Biết làm việc phù hợp với khả để chăm sóc trồng, vật ni gia đình, nhà trường Thái độ: u thích môn học; rèn chuẩn mực, hành vi đạo đức học * Không yêu cầu học sinh thực lập đề án trang trại sản xuất tìm cách bảo vệ trại, vườn cho tốt; cho học sinh kể lại số việc làm biết việc chăm sóc trồng, vật ni (theo chương trình giảm tải Bộ) * KNS: - Rèn kĩ năng: Kĩ lắng nghe tích cực ý kiến bạn Kĩ trình bày ý tưởng chăm sóc trồng, vật ni nhà trướng Kĩ thu thập xử kí thơng tin liên quan đến chăm sóc trồng, vật ni nhà trướng Kĩ định lựa chọn giải pháp tốt để chăm sóc trồng, vật nuôi nhà trướng Kĩ đảm nhận trách nhiệm chăm sóc trồng, vật nuôi nhà trường - Các phương pháp: Dự án Thảo luận * NL: Chăm sóc trồng vật ni góp phần gìn, bảo vệ mơi trường, bảo vệ thiên nhiên, góp phần làm mơi trường, giảm độ ô nhiễm môi trường, giảm hiệu ứngn nhà kính chất khí thải gây ra, tiết kiệm nặng lượng (liên hệ) * BĐ: Cho học sinh biết trồng, vật nuôi nguồn sống quý giá người vùng biển, hải đảo Giữ gìn, chăm sóc trồng, vật ni góp phần giữ gìn, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo (liên hệ) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên trả lời câu hỏi tiết trước - Nhận xét, đánh giá - Giới thiệu mới: trực tiếp Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Đóng vai (12 phút) * Mục tiêu: HS biết việc cần làm để chăm sóc trồng, vật ni * Cách tiến hành: - GV chia HS thành nhóm nhỏ Mỗi nhóm chọn vật ni trồng u thích để lập trang trại sản xuất Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - em thực - Nhắc lại tên học - Các nhóm thảo luận để tìm cách chăm sóc, bảo vệ trại, vườn cho tốt - Từng nhóm trình bày dự án sản xuất - GV + HS bình chọn nhóm có dự án khả thi - Các nhóm khác nhận xét * NL: Chăm sóc trồng vật ni góp phần gìn, bảo vệ mơi trường, bảo vệ thiên nhiên, góp phần làm mơi trường, giảm độ ô nhiễm môi trường, giảm hiệu ứngn nhà kính chất khí thải gây ra, tiết kiệm nặng lượng b Hoạt động : Xử lí tình (12 phút): * Mục tiêu: Giúp học sinh ghi nhớ việc làm chăm sóc trồng, vật ni * Cách tiến hành: - Yêu cầu nhóm tiếp tục thảo luận xử lí - Các nhóm thảo luận giải tình tình sau: phân vai thể Chẳng hạn: + Tình 1: Lan Đào thăm vườn + Trường hợp 1: Nói Đào gom sâu lại rau Thấy rau có sâu,Đào ngắt có đem nhà giết Nếu để lung tung, sâu bò sâu vứt xung quanh sang vườn nhà khác Sau nói bố mẹ phun Nếu Lan, em nói gì? thuốc + Tình 2: Đàn gà nhà Minh lăn + Trường hợp 2: Nói mẹ làm chuồng, chết hàng loạt Mẹ đem chôn hết gà không cho biết gà bị dịch cúm Là Minh, em nói với mẹ? - Theo dõi, nhận xét cách xử lí nhóm cho gà uống thuốc phòng bệnh, chơn kĩ gà chết, báo cho nhân viên thú y để có cách phòng dịch - Một vài nhóm sắm vai thể tình - Các nhóm khác theo dõi bổ sung * BĐ: Cho học sinh biết trồng, vật nuôi nguồn sống quý giá người vùng biển, hải đảo Giữ gìn, chăm sóc trồng, vật ni góp phần giữ gìn, bảo vệ tài ngun, mơi trường biển, đảo Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Thủ công tuần 31 Làm Quạt Giấy Tròn (tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết cách làm quạt giấy tròn Kĩ năng: Làm quạt giấy tròn Các nếp gấp cách chưa Quạt chưa tròn Thái độ: u thích mơn học; rèn tính sáng tạo, tích cực hợp tác * Riêng với học sinh khéo tay, làm quạt giấy tròn Các nếp gấp thẳng, phẳng, Quạt tròn II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Các hình minh hoạ bước tiến hành mẫu Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: kiểm tra đồ dùng học tập môn Thủ - Học sinh để đề dùng bàn công học sinh - Nhận xét chung - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét (10 phút) * Mục tiêu: HS quan sát nhận xét hình dạng quạt * Cách tiến hành: - Giáo viên giới thiệu quạt mẫu phận làm - Học sinh quan sát nhận xét quạt tròn, sau đặt câu hỏi định hướng quan sát để rút nhận xét + Nếp gấp, cách gấp buột giống cách làm quạt giấy học lớp + Điểm khác quạt giấy hình tròn có cán để cầm (h.1) + Để gấp quạt giấy hình tròn cần dán nối tờ giấy thủ cơng theo chiều rộng b Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu (18 ph) * Mục tiêu: HS gấp quạt theo quy trình * Cách tiến hành: - Bước Cắt giấy + Cắt tờ giấy thủ cơng hình chữ nhật chiều dài 24 ơ, rộng 16 ô để gấp quạt + Cắt tờ giấy thủ cơng hình chữ nhật màu chiều dài 16 ơ, rộng 12 để làm cán quạt.( Có thể dùng bìa cứng để làm cán quạt.) - Bước Gấp, dán quạt + Đặt tớ giấy hình chữ nhật thứ lên bàn, mặt kẻ phía gấp nếp gấp cách ô theo chiều rộng tờ giấy hết Sau gấp đơi để lấy dấu (h.2) + Gấp tờ giấy hình chữ nhật thứ hai giống tờ giấy thư ù + Để mặt màu tờ giấy hình chữ nhật vừa gấp phía, bơi hồ dán mép tờ giấy gấp vào với (h.3) Dùng buộc chặt vào nếp gấp bôi hồ lên mép gấp cùng, ép chặt (h.4) - Bước Làm cán quạt hoàn chỉnh quạt + Lấy tờ giấy làm cán quạt gấp cuộn theo cạnh 16 ô với nếp gấp rộng ô (h.5a) hết tờ giấy Bôi hồ vào mép cuối dán lại để cán quạt (h.5b) + Học sinh gấp quạt giấy tròn + Bơi hồ lên mép quạt nửa cán quạt Sau dán ép cán quạt vào mép quạt (h 6) - Giáo viên nhắc nhở lại bước Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại làm, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy: thứ ., ngày tháng năm 201 Luyện từ câu tuần 31 Từ Ngữ Về Các Nước Dấu phẩy I MỤC TIÊU: Kiến thức : Kể tên vài nước mà em biết Bài tập Kĩ năng: Viết tên nước vừa kểtrong Bài tập Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp câu Bài tập 3 Thái độ: u thích mơn học; tích cực, sáng tạo, hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Bài cũ: Gọi học sinh lên làm tập tiết trước - em thực - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Mở rộng vốn từ Các nước (15 phút) * Mục tiêu: Giúp cho em biết tên số nước giới * Cách tiến hành: Bài tập 1: Kể tên vài nước em biết nước đồ - Cho HS đọc yêu cầu - Treo đồ giới, yêu cầu HS quan sát tìm tên nước đồ - Yêu cầu HS trao đổi theo nhóm - u cầu nhóm trình bày ý kiến - HS đọc yêu cầu đề - Quan sát tìm tên nước đồ - Thảo luận nhóm - Các nhóm trình bày ý kiến - Cả lớp nhận xét - Nhận xét, chốt lại: Đó nước: Lào, Cam-puchia, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a … Bài tập 2: Viết tên nước mà em vừa kể - Đọc yêu cầu đề - Yêu cầu HS làm cá nhân - Dán tờ giấy khổ to lên bảng, mời nhóm HS lên bảng thi làm theo cách tiếp sức - Nhận xét, chốt lại - HS đọc yêu cầu đề - nhóm HS lên bảng thi làm - Nhận xét - Lớp đọc ĐT - Cho lớp đọc đồng tên nước bảng b Hoạt động 2: Dấu phẩy (15 phút) * Mục tiêu: HS biết dùng đặt dấu phẩy câu * Cách tiến hành: Bài tập 3: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp - Cho HS đọc yêu cầu - Dán tờ giấy mời em lên làm Cả lớp làm vào - Nhận xét, chốt lại - HS đọc yêu cầu đề - HS lên làm bài, lớp làm vào - Nhận xét Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhắc lại nội dung học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ... tả phương ngữ giáo viên soạn Thái độ: Giáo dục học sinh thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sáng, đa dạng tiếng Việt II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC... tả phương ngữ giáo viên soạn Thái độ: Giáo dục học sinh thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sáng, đa dạng tiếng Việt II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC... - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Bài cũ : Gọi học
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 31 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 31 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay