Tuần 30 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

33 235 3
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 11:35

Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 30 tiết Luyện Tập I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết cộng số có đến năm chữ số (có nhớ) Kĩ năng: Giải tốn hai phép tính tính chu vi, diện tích hình chữ nhật Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài (cột 2, 3); Bài 2; Bài 3 Thái độ: u thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập - em thực tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Ơn tập phép cộng (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố phép cộng số phạm vi 100 000 * Cách tiến hành: Bài (cột 2, 3) Tính (theo mẫu): - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - HS nêu yêu cầu Bài tập - Yêu cầu lớp làm vào tập - Cả lớp tự làm - Gọi em lên bảng thực - em lên bảng thực hiện, lớp bổ sung - Yêu cầu em ngồi cạnh đổi để kiểm tra - Đổi để kiểm tra nhau b Hoạt động 2: Ôn giải toán (17 phút) * Mục tiêu: Giúp HS thực tốt tập cần làm theo quy định * Cách tiến hành: Bài 2: - Gọi HS đọc toán - Một em đọc toán - Hướng dẫn HS phân tích tốn - Phân tích tốn Cho HS đọc phân tích tóm tắt giải Bài giải Tóm tắt: Chiều dài hình chữ nhật Chiều rộng : 3cm x = (cm) Chiều dài : Gấp đơi chiều rộng Chu vi hình chữ nhật Tính : Chu vi, diện tích? (3+ 6) x = 18 (cm) Diện tích hình chữ nhật 3x = 18 (cm2) Đáp số: CD cm CV 18 cm DT 18 cm2 - Yêu cầu lớp làm vào - Cả lớp thực làm vào - Chấm số em, nhận xét chữa - Một HS lên bảng chữa bài, lớp nhận xét bổ sung Bài 3: - Gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu yêu cầu - GV vẽ hình tóm tắt lên bảng y/c hs nêu toán - Học sinh làm Bài giải: Mẹ cân nặng số kg 17 x = 51( kg) Cả hai mẹ cân nặng 51 + 17 = 68 (kg) - Chữa chấm Đáp số: 68 kg Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 30 tiết Phép Trừ Các Số Trong Phạm Vi 100 000 I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết trừ số phạm vi 100 000 (đặt tính tính đúng) Kĩ năng: Giải tốn có phép trừ gắn với mối quan hệ km m Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài 1; Bài 2; Bài 3 Thái độ: u thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập - em thực tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Giới thiệu phép trừ (8 phút) * Mục tiêu: Giúp HS làm với phép trừ, cách đặt tính * Cách tiến hành: - Giới thiệu phép trừ - Viết lên bảng phép trừ: 85 672 – 58 329 - Yêu cầu lớp thực vào nháp - Gọi HS lên bảng làm - Đặt câu hỏi: Muốn trừ số có chữ số cho số có - Quan sát - Thực tốn cách đặt tính dọc - HS lên bảng làm - Phát biểu chữ số ta làm nào? - Chốt lại cách thực phép trừ b Hoạt động 2: Thực hành (20 phút) * Mục tiêu: Giúp HS biết vận dụng để tính tốn * Cách tiến hành: Bài 1: Tính - Mời HS đọc yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu đề - Làm vào bảng - Yêu cầu HS làm vào bảng 92896 73581 59372 32484 - Uốn nắn sửa sai cho HS 65748 6929 53814 9177 27148 66652 5558 23307 Bài 2: Đặt tính tính - HS đọc yêu cầu đề - Gọi HS đọc yêu cầu đề - Làm vào - Cho HS làm vào đổi kiểm tra chéo - HS lên bảng làm - Gọi HS làm bảng - Nhận xét - Nhận xét chốt lại 63780 91462 49283 18546 53406 5765 45234 38056 43518 Bài 3: Toán giải - HS đọc yêu cầu đề - Gọi HS đọc yêu cầu đề - Học nhóm - Cho HS học nhóm - làm vào bảng nhóm - Đại diện nhóm dán lên bảng - Yêu cầu nhóm dán lên bảng Tóm tắt: Có Bài giải Số ki-lơ-mét quãng đường chưa trải nhựa : 25 850m là: Đã trải nhựa : 9850m 25 850 – 9850 = 16 000 (m) Chưa trải nhựa : …km? 16 000m = 16km Đáp số: 16km - Nhận xét - Gọi HS nhận xét - Nhận xét, chốt lại Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 30 tiết Tiền Việt Nam I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nhận biết tờ giấy bạc: 20 000 đồng; 50 00 đồng, 100 000 đồng Kĩ năng: Bước đầu biết đổi tiền Biết làm tính số với đơn vị đồng Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài 1; Bài 2; Bài 3; Bài (dòng 1, 2) Thái độ: u thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập - em thực tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Giới thiệu tờ giấy bạc (8 phút) * Mục tiêu: Giúp HS làm loại tiền 20 000, 50 000 100 000 đồng * Cách tiến hành: - Cho HS quan sát kĩ hai mặt tờ giấy bạc nói nêu nhận xét đặc điểm loại - Quan sát nêu đặc điểm loại giấy bạc giấy bạc về: + Màu sắc tờ giấy bạc + Dòng chữ - Nhận xét - Nhận xét, chốt lại b Hoạt động 2: Thực hành (20 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh biết vận dụng vào làm tập có đơn vị đồng * Cách tiến hành: Bài 1: Mỗi ví có tiền? - Gọi HS đọc yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu đề - Cho HS làm miệng: Yêu cầu HS quan sát ví tiền - Học cá nhân cộng số tiền ví - Gọi HS trả lời - HS trả lời - Cho HS nhận xét - Nhận xét - Nhận xét, chốt lại Bài 2: Toán giải - Gọi HS đọc yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu đề - Cho HS học nhóm đơi làm vào bảng học nhóm - Học nhóm đơi - u cầu nhóm làm xong dán lên bảng - Đại diện nhóm làm xong dán lên bảng - Cho HS nhận xét - Nhận xét - Nhận xét, chốt lại Bài 3: Viết số thích hợp vào trống - Gọi HS đọc yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu đề - Cho HS nêu cách làm - HS nêu - Yêu cầu HS lên bảng thi làm nhanh - HS lên bảng thi làm - Nhận xét, chốt lại - Nhận xét chọn bạn thắng Bài (dòng 1, 2): Viết số thích hợp vào trống (theo mẫu) - Gọi HS đọc yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu đề - Cho HS chơi trò chơi bán hàng - Chơi trò chơi - Cho HS nhận xét - Nhận xét - Nhận xét, chốt lại Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 30 tiết Luyện Tập I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết trừ nhẩm số tròn chục nghìn Kĩ năng: Biết trừ số có đến năm chữ số (có nhớ) giải tốn có phép trừ Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài 1; Bài 2; Bài 3; Bài 4a Thái độ: Yêu thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập - em thực tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Ôn tập phép trừ (12 phút) * Mục tiêu: Giúp HS biết trừ nhẩm số tròn chục nghìn Củng cố thực phép trừ số có đến năm chữ số * Cách tiến hành: Bài 1: Tính nhẩm - Gọi HS đọc yêu cầu đề - Yêu cầu lớp làm nhẩm trả lời miệng 60000 – 30000 = 30000 100000 – 40000 = 60000 80000 – 50000 = 30000 100000 – 70000 = 30000 - HS đọc yêu cầu đề - cặp nối tiếp đọc kết - Nhận xét - Nhận xét, chốt lại Bài 2: Đặt tính tính - Mời HS đọc yêu cầu đề - Cho HS làm bảng - HS đọc yêu cầu đề - Làm bảng - Yêu cầu HS nêu cách làm lưu ý phép trừ có nhớ lần liên tiếp  81981 93644 86296 65900    45245 26107 74951 245 36736 67537 11345 65655 b Hoạt động 2: Giải toán (12 phút) * Mục tiêu: Củng cố cho HS giải tốn có lời văn hai phép tính, ngày tháng * Cách tiến hành: Bài 3: Toán giải - Gọi HS đọc yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu đề - Hướng dẫn HS theo câu hỏi - Trả lời câu hỏi hướng dẫn GV - Cho HS làm vào vở, gọi HS lên bảng làm - HS lên bảng làm, lớp làm vào Bài giải - Cho HS nhận xét Số lít mật ong trang trại lại là: Tóm tắt: 23 560 – 21 800 = 1760 (l) Có:: 23560 l Đáp số: 1760l Đã bán: 21 800 l - Nhận xét Còn lại: …? lit - Nhận xét, chốt lại Bài 4a: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời - Cho đội thi tiếp sức - đội thi tiếp sức - Cho lớp nhận xét - Nhận xét chọn đội thắng  * 2659 23154 69505 - Chốt lại A B C D Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 30 tiết Luyện Tập Chung I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết cộng, trừ số phạm vi 100 000 Kĩ năng: Giải tốn hai phép tính tốn rút đơn vị Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài (không yêu cầu viết phép tính, yêu cầu trả lời); Bài 2; Bài 3; Bài Thái độ: Yêu thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác * Ghi chú: Bài tập không yêu cầu viết phép tính, yêu cầu trả lời (chương trình giảm tải) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập - em thực tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Ôn phép trừ (12 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố cộng, trừ (nhẩm viết) số 100 000 * Cách tiến hành: Bài 1: Tính nhẩm - Gọi HS đọc yêu cầu đề - Yêu cầu HS nhắc lại cách cộng trừ nhẩm - Cho lớp nhẩm nêu kết - Nhận xét chốt lại Bài 2: Tính - Gọi HS đọc yêu cầu đề - Yêu cầu HS tự làm vào - Gọi HS lên bảng làm làm nêu cách tính - Cho HS nhận xét - Nhận xét, chốt lại - Nhắc lại cách đặt tính viết - HS đọc yêu cầu đề - HS nêu - HS nối tiếp đọc kết - Cả lớp nhận xét - HS đọc yêu cầu đề - Làm vào - HS lên bảng làm - Nhận xét b Hoạt động 2: Giải toán (15 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố giải toán hai phép * Cách tiến hành: Bài 3: Toán giải - Mời HS đọc yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu đề - Cho HS thảo luận nhóm làm vào bảng học - Thảo luận nhóm nhóm - Gọi nhóm lên dán bảng lớp - Đại diện nhóm dán lên bảng Bài giải 68700 caâ y Xã Xuân Phương: 5200 caâ y Xã Xn Hồ: 4500 câ y Xã Xn Mai: ? câ y Số ăn Xn Hòa là: 68 700 + 5200 = 73 900 (cây) Số ăn Xuân Mai là: 73 900 – 4500 = 69 400 (cây) Đáp số: 69 400 - Cho HS nhận xét Giáo viên nhận xét, chốt lại - Cả lớp nhận xét Bài 4: Toán giải - Gọi HS đọc yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu đề - Cho HS làm vào vở, HS lên bảng làm - HS làm bảng, lớp làm vào Bài giải Tóm tắt Số tiền mua com pa là: com pa: 10000 đồng 10 000: = 2000 (đồng) com pa: …… đồng? Số tiền mua com pa là: 2000 x = 6000 (đồng) Đáp số: 6000 đồng - Cho HS nhận xét - Nhận xét - Nhận xét chốt lại - Nhắc nhở HS giải toán phải đọc kĩ đề, phân tích tìm cách giải Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Chính tả tuần 30 tiết Nhớ - Viết Một Mái Nhà Chung Phân biệt tr/ch; êt/êch I MỤC TIÊU: Kiến thức : Nhớ - viết tả; trình bày khổ thơ, dòng thơ chữ Kĩ : Làm Bài tập (2) a/b Bài tập tả phương ngữ giáo viên soạn Thái độ: Giáo dục học sinh thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sáng, đa dạng tiếng Việt II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng - Học sinh viết bảng số từ tiết trước - Nhận xét, đánh giá chung - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các họat động : a Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nhớ - viết tả (20 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh nhớ - viết tả vào * Cách tiến hành:  Hướng dẫn HS chuẩn bị - Lắng nghe - Đọc lần khổ đầu - HS đọc lại - Gọi HS đọc lại - HS trả lời - Hướng dẫn HS nắm nội dung cách trình bày thơ + Những chữ đầu dòng thơ viết nào? + Khi viết hết khổ thơ phải viết cách dòng? + Cuối khổ thơ có dấu gì? - Cho HS tìm từ khó hướng dẫn HS viết từ khó vào bảng - Viết bảng  Viết tả: - Viết vào - Cho HS nhớ viết - Theo dõi, uốn nắn - Đổi kiểm tra chéo - Cho HS đổi kiểm tra chéo - Chấm nhận xét - Tự chữa lỗi - Hướng dẫn yêu cầu HS tự chữa lỗi bút chì b Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm tập (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực tốt tập theo yêu cầu * Cách tiến hành: Bài tập 2: Chọn phần a: điền vào chỗ trống êt hay êch? - HS đọc Cả lớp đọc thầm theo - Gọi HS nêu yêu cầu đề - đội thi tiếp sức - Cho đội thi tiếp sức Tết – tết – bạc phếch - Nhận xét - Nhận xét, chốt lời giải - Đọc lại câu hoàn chỉnh - Gọi HS đọc lại câu thơ hoàn chỉnh Hoạt động nối tiếp (5 phút): - Nhắc lại nội dung học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Ngày dạy: thứ ., ngày tháng năm 201 Tập viết tuần 30 Ôn Chữ Hoa U I MỤC TIÊU: Kiến thức: Viết tương đối nhanh chữ hoa U (1 dòng) viết tên riêng ng Bí (1 dòng) câu ứng dụng: Uốn bi bô (1 lần) chữ cỡ nhỏ Kĩ năng: Có kĩ viết đúng, viết đều, viết đẹp Thái độ: u thích mơn học; có thức “Rèn chữ, giữ vở”; tích cực, sáng tạo, hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Mẫu chữ viết hoa U, chữ ng Bí câu tục ngữ viết dòng kẻ li Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Yêu cầu học sinh viết bảng số từ - Viết bảng - Nhận xét, đánh giá chung - Giới thiệu : trực tiếp - Nhắc lại tên học Các họat động chính: a Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh viết bảng (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh viết chữ, hiểu từ câu ứng dụng * Cách tiến hành:  Luyện viết chữ hoa - HS nêu - Cho HS tìm chữ hoa có bài: U, B, D - Lần lượt HS nhắc lại cách viết - Yêu cầu HS nhắc lại cách viết hoa chữ U - Theo dõi - Viết mẫu, kết hợp với việc nhắc lại cách viết chữ: U - Viết bảng chữ hoa U - Yêu cầu HS viết chữ U vào bảng  Cho HS luyện viết từ ứng dụng - HS đọc - Gọi HS đọc từ ứng dụng: ng Bí - Giới thiệu: ng Bí tên thị xã tỉnh Quảng Ninh - Viết vào bảng ng Bí - u cầu HS viết vào bảng  Luyện viết câu ứng dụng - Yêu cầu HS đọc câu ứng dụng - HS đọc câu ứng dụng Uốn từ thuở non Dạy từ thuở bi bơ - Giải thích câu ứng dụng: Cây non mềm dễ uốn Cha mẹ dạy từ bé, dễ hình thành thói quen tốt cho - Viết bảng - Cho HS viết bảng con: Uốn b Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết vào tập viết (17 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh viết chữ, trình Trường Sơn Trẻ em Trẻ em bày đẹp vào tập viết * Cách tiến hành: - Nêu yêu cầu: + Viết chữ U: dòng cỡ nhỏ + Viết chữ B, D: dòng + Viết chữ ng Bí: dòng cở nhỏ + Viết câu ứng dụng lần - Yêu cầu HS viết vào - Theo dõi, uốn nắn - Nhắc nhở em viết nét, độ cao khoảng cách chữ - Thu để chấm - nhận xét tuyên dương số viết đúng, viết đẹp Sửa theo hướng dẫn - Hướng dẫn HS sửa lỗi sai Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhắc lại nội dung học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tự nhiên Xã hội tuần 30 tiết Trái Đất - Quả Địa Cầu I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết Trái Đất lớn có hình cầu Biết cấu tạo địa cầu Kĩ năng: Quan sát địa cầu cực Bắc, cực Nam, Bắc bán cầu, Nam bán cầu, đường xích đạo Thái độ: u thích mơn học; rèn tính sáng tạo, tích cực hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Các hình minh hoạ Sách giáo khoa Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học lên sinh trả lời - em lên kiểm tra cũ câu hỏi tiết trước - Nhận xét - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động : Quan sát thảo luận (10 phút) * Mục tiêu : Nhận biết hình dạng Trái Đất không gian * Cách tiến hành : Bước : - GV yêu cầu HS quan sát hình 1trong SGK - HS quan sát hình 1trong SGK trang trang 112 112 - GV nói : Quan sát hình , em thấy Trái Đất - HS trả lời : hình tròn, có hình ? bóng, hình cầu - GV xác hố câu trả lời HS : Trái Đất có hiình cầu, dẹt hai đầu Bước : - GV tổ chức cho HS quan sát địa cầu - HS quan sát địa cầu nghe giới thiệu : Quả địa cầu mơ hình thu nhỏ giới thiệu Trái Đất phân biệt cho em thấy phận : địa cầu, trục gắn, giá đỡ, trục gắn địa cầu với giá đỡ - Đối với lớp có nhiều HS giỏi, GV mở rộng cho HS biết : Quả địa cầu gắn tren mộtgiá đỡ có trục xuyên qua Nhưng thực tế khơng có trục xun qua đặt giá đỡ Trái Đất nằm lơ lửng không gian - GV cho HS vị trí nước Việt Nam nằm tên địa cầu nhằm giúp em hình dung Trái Đất mà lớn b Hoạt động : Thực hành theo nhóm (12 phút) * Mục tiêu : Biết cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu Nam bán cầu đạ cầu Biết tác dụng địa cầu * Cách tiến hành : Bước : - GV chia nhóm u cầu HS quan sát hình - HS quan sát hình SGK SGK hình : cực Bắc, cực hình : cực Bắc, cực Nam, Nam, xích đạo, Bắc bán cầu Nam bán cầu xích đạo, Bắc bán cầu Nam bán cầu Bước : - HS nhóm cho xem : cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu, Nam bán cầu địa cầu - HS đặt địa cầu bàn, trục địa cầu nhận xét trục đứng thẳng hay nghiêng so với mặt bàn Bước : - GV yêu cầu nhóm lên địa - Đại diện nhóm lên cầu địa cầu theo yêu cầu GV - GV cho HS nhận xét màu sắc bề mặt địa cầu tự nhiên giải trích sơ lược thể màu sắc Từ giúp HS hình dung bề mặt Trái Đất không phẳng Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tự nhiên Xã hội tuần 30 tiết Sự Chuyển Động Của Trái Đất (KNS) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết Trái Đất vừa tự quay quanh nó, vừa chuyển động quanh Mặt Trời Kĩ năng: Biết sử dụng mũi tên để mô tả chiều chuyển động Trái Đất quanh quanh Mặt Trời Biết hai chuyển động Trái Đất theo hướng ngược kim đồng hồ Thái độ: Yêu thích mơn học; rèn tính sáng tạo, tích cực hợp tác * KNS: - Rèn kĩ năng: Kĩ hợp tác kĩ làm chủ thân: Hợp tác đảm nhận trách nhiệm trình thực nhiệm vụ Kĩ giao tiếp: Tự tin trình bày thực hành quay địa cầu Phát triển kĩ tư sáng tạo - Các phương pháp: Thảo luận nhóm Trò chơi Viết tích cực II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Các hình minh hoạ Sách giáo khoa Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học lên sinh trả lời - em lên kiểm tra cũ câu hỏi tiết trước - Nhận xét - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động : Quan sát thảo luận (10 phút) * Mục tiêu : Biết Trái Đất khơng ngừng quay quanh Biết quay địa cầu theo chiều quay Trái Đất quanh * Cách tiến hành : Bước : - GV chia nhóm (số nhóm tuỳ thuộc vào số lượng địa cầu chuẩn bị được) - GV nêu câu hỏi : Trái Đất quay quanh trục - HS nhóm quan sát hình theo hướng chiều hay ngược SKG trang 114 trả lời câu hỏi : Nếu chiều kim đồng hồ? nhìn từ cực Bắc xuống Tráu Đất quay ngược chiều kim đồng hồ - HS nhóm quay địa cầu hướng dẫn phần thực hành SGK Bước : - GV gọi vài HS lên quay địa cầu theo - HS thực hành quay chiều quay Trái Đất quanh - Vài HS nhận xét phần thực hành bạn b Hoạt động : Quan sát tranh theo cặp (12 phút) * Mục tiêu : Biết Trái Đất đồng thời tự quay quanh vừa chuyển động quanh Mặt Trời Biết hướng chuyển động Trái Đất quanh quanh Mặt Trời hình SGK trang 115 * Cách tiến hành : Bước : - GV yêu cầu HS quan sát hình SGK - Từng cặp HS cho xem trang 115 hướng chuyển động Trái Đất quanh hướng chuyển động Trái Đất quanh Mặt Trời - GV gợi ý cho HS trả lời câu hỏi sau : - HS trả lời câu hỏi + Trái Đất tham gia đồng thời chuyển + chuyển động : chuyển động tự động ? Đó chuyển động ? quay quanh chuyển động quanh Mặt Trời + Nhận xét hướng chuyển động Trái + Cùng hướng ngược chiều kim Đất quanh chuyển động quanh đồâng hồ nhìn từ cực Bắc xuống Mặt Trời Bước : - GV gọi vài HS trả lời trước lớp - HS trả lời - GV bổ sung, hoàn thiện câu trả lời HS Kết luận : Trái Đất đồng thời tham gia hai chuyển động : chuyển động tự quay quanh chuyển động quanh Mặt Trời Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Đạo đức tuần 30 Chăm Sóc Cây Trồng, Vật Ni (tiết 1) (KNS + MT) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Kể số lợi ích trồng, vật ni sống người Kĩ năng: Nêu việc cần làm phù hợp Biết cần phải chăm sóc trồng vật ni với lứa tuổi để chăm sóc trồng, vật ni Biết làm việc phù hợp với khả để chăm sóc trồng, vật ni gia đình, nhà trường Thái độ: u thích mơn học; rèn chuẩn mực, hành vi đạo đức học * Không yêu cầu học sinh thực lập đề án trang trại sản xuất tìm cách bảo vệ trại, vườn cho tốt; cho học sinh kể lại số việc làm biết việc chăm sóc trồng, vật ni (theo chương trình giảm tải Bộ) * KNS: - Rèn kĩ năng: Kĩ lắng nghe tích cực ý kiến bạn Kĩ trình bày ý tưởng chăm sóc trồng, vật nuôi nhà trướng Kĩ thu thập xử kí thơng tin liên quan đến chăm sóc trồng, vật nuôi nhà trướng Kĩ định lựa chọn giải pháp tốt để chăm sóc trồng, vật ni nhà trướng Kĩ đảm nhận trách nhiệm chăm sóc trồng, vật ni nhà trường - Các phương pháp: Dự án Thảo luận * MT: Tham gia bảo vệ, chăm sóc trồng, vật ni góp phần phát triển, giữ gìn bảo vệ mơi trường (tồn phần) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên trả lời câu - em thực hỏi tiết trước - Nhận xét, đánh giá - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Trò chơi Ai đốn đúng? (15 phút) * Mục tiêu: Học sinh hiểu cần thiết trồng, vật nuôi sống người * Cách tiến hành: - GV chia HS theo số chẵn, kẻ nêu yêu cầu - HS số chẵn: Nêu vài đặc điểm vật ni u thích nói lí tác dụng vật - HS số lẻ nêu đặc điểm 1số trồng mà em thích, nêu lí tác dụng - GV gọi HS lên trình bày - 4-> HS lên trình bày - Các HS khác phải đoán gọi tên vật trồng - GV giới thiệu thêm số vật trồng mà HS yêu thích * GV kết luận: Mỗi người u thích trồng hay vật ni Cây trồng, vật nuôi phục vụ cho sống mang lại niềm vui cho người b Hoạt động 2: Quan sát tranh ảnh (10 phút) * Mục tiêu: Học sinh nhận biết việc cần làm để chăm sóc, bảo vệ trồng, vật nuôi * Cách tiến hành: - GV cho HS xem sô tranh ảnh - HS đặt số câu hỏi tranh - GV mời số HS đặt câu hỏi đề nghị bạn trả lời ND tranh - VD:Các bạn tranh làm ? - HS trả lời + Theo bạn việc làm đem lại ích lợi ? - HS nhận xét  Kết luận: Ảnh 1: Bạn tỉa cành, bắt sâu cho 2: Bạn cho gà ăn…… * MT: Tham gia bảo vệ, chăm sóc trồng, vật ni góp phần phát triển, giữ gìn bảo vệ môi trường Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Thủ công tuần 30 Làm Đồng Hồ Để Bàn (tiết 3) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết cách làm đồng hồ để bàn Kĩ năng: Làm đồng hồ để bàn Đồng hồ tương đối cân đối Thái độ: u thích mơn học; rèn tính sáng tạo, tích cực hợp tác * Riêng với học sinh khéo tay, làm đồng hồ để bàn cân đối Đồng hồ trang trí đẹp II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Các hình minh hoạ bước tiến hành mẫu Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: kiểm tra đồ dùng học tập môn - Học sinh để đề dùng bàn Thủ công học sinh - Nhận xét chung - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Thực hành (18 phút) * Mục tiêu: HS thực hành làm đồng hồ để bàn trang trí * Cách tiến hành: - Giáo viên cho HS nhắc lại bước làm đồng - Học sinh nhắc lại hồ để bàn + Bước 1: Cắt giấy - GV nhận xét sử dụng tranh quy trình làm đồng + Bước 2: Làm phận đồng hồ hồ để hệ thống lại bước thực + Bước 3: Làm thành đồng hồ hoàn chỉnh - GV nhắc HS dán tờ giấy làm đế, khung - Cả lớp tiến hành làm đồng hồ theo bước chân đỡ đồng hồ cần miết kĩ nếp gấp bơi hồ quy định cho b Hoạt động 2: Trưng bày sản phẩm (12 phút) * Mục tiêu: Biết cách trang trí trưng bày sản phẩm * Cách tiến hành: - GV gợi ý cho học sinh cách trang trí - Học sinh trang trí theo gợi ý - Trong HS thực hành,giáo viên đến bàn quan sát, giúp đỡ em lúng túng để em hồn thành sản phẩm - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm - HS trưng bày sản phẩm tự đánh giá - GV khen ngợi, tuyên dương sản phẩm làm đẹp - Đánh giá kết học tập học sinh Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại làm, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy: thứ ., ngày tháng năm 201 Luyện từ câu tuần 30 Dấu Hai Chấm Đặt trả lời câu hỏi : Bằng Gì ? I MỤC TIÊU: Kiến thức Tìm phận câu trả lời cho câu hỏi Bằng gì? Bài tập Kĩ năng: Trả lời câu hỏi gì? Bài tập 2; Bài tập Bước đầu nắm cách dùng dấu hai chấm Bài tập Thái độ: u thích mơn học; tích cực, sáng tạo, hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Bài cũ: Gọi học sinh lên làm tập tiết trước - em thực - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Đặt trả lời câu hỏi Bằng gì? (17 phút) * Mục tiêu: Giúp cho HS biết tìm bộn phận TLCH Bằng gì? * Cách tiến hành: Bài tập 1: Tìm phận câu trả lời câu hỏi “Bằng gì?” - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu đề - Cho HS làm cá nhân vào - Làm cá nhân - Gọi HS phát biểu - HS phát biểu - Yêu cầu HS lên bảng gạch - HS lên bảng a) Voi uống nước vòi a) …bằng vòi b) Chiếc đèn ơng bé làm nan tre b) …bằng nan tre dán giấy bóng kín dán giấy bóng kính c) Các nghệ sĩ trinh phục khán giả tài c) …bằng tài mình - Nhận xét, chốt lại - Cả lớp nhận xét Bài tập 2: Trả lời câu hỏi - Gọi HS đọc yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu đề - Cho HS học nhóm đơi: em hỏi – em đáp - Học nhóm đơi - Gọi số cặp trả lời - Từng cặp thực hành hỏi - đáp - Nhận xét, chốt lại - Nhận xét Bài tập 3: Trò chơi Hỏi - đáp - Cho học nhóm đơi: em hỏi – em trả lời - Học nhóm đơi - Gọi số nhóm trả lời - Các nhóm trả lời - Nhận xét chốt lại - Nhận xét b Hoạt động 2: Dấu hai chấm (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh biết dùng dấu hai chấm * Cách tiến hành: Bài tập 4: - Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu đề - Cho HS thi làm nhanh - đội thi làm nhanh: - Nhận xét, chốt lại - Nhắc nhở HS dùng dấu câu cho - Nhận xét Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhắc lại nội dung học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ... chốt lại 637 80 91462 492 83 18546 534 06 5765 45 234 38 056 435 18 Bài 3: Toán giải - HS đọc yêu cầu đề - Gọi HS đọc yêu cầu đề - Học nhóm - Cho HS học nhóm - làm vào bảng nhóm - Đại diện nhóm dán lên... Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên... tả phương ngữ giáo viên soạn Thái độ: Giáo dục học sinh thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sáng, đa dạng tiếng Việt II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 30 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 30 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay