SKKN một số hình thức giúp trẻ 4 5 tuổi hiểu về giá trị dinh dưỡng và VSATTP thông qua các hoạt động

19 30 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 10:15

Một số hình thức giúp trẻ -5 tuổi hiểu giá trị dinh dưỡng VSATTP thông qua hoạt động MỤC LỤC A - ĐẶT VẤN VỀ .2 Lý chọn đề tài 2 Mục đích nghiên cứu : .3 Giới hạn nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu : Giả thiết nghiên cứu: Nhiệm vụ nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: B – GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận: .5 II Cơ sở thực tiễn Thuận lợi Khó khăn III Các hình thức thực : .8 Hình thức tiết học : Các hình thức ngồi tiết học: 11 Kết hợp với phụ huynh: 14 Sưu tầm, sáng tạo số trò chơi giáo dục dinh dưỡng - VSATTP .14 IV Kết đạt : 16 C- KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ .16 Kết luận : 16 Bài học kinh nghiệm .17 Kiến nghị : .17 TÀI LIỆU THAM KHẢO 19 1/19 Một số hình thức giúp trẻ -5 tuổi hiểu giá trị dinh dưỡng VSATTP thông qua hoạt động A - ĐẶT VẤN VỀ Lý chọn đề tài Có câu nói : “ Trẻ em hôm giới ngày mai” Trẻ tương lai đất bước, mối quan tâm chung toàn xã hội nơi gửi gắm niềm tin, hy vọng, hạnh phúc gia đình Thật vậy, có đứa trẻ thơng minh, khỏe mạnh niềm mong ước tất người Để đạt mong ước người làm cộng tác Giáo Dục Mầm Non phải thực q trình chăm sóc – giáo dục cơng phu Trong q trình đó, có nhiều điều khiến băn khoăn, trăn trở Làm để có đứa trẻ thơng minh – khỏe mạnh? Chăm sóc – giáo dục trẻ cho tốt? Phải làm để trẻ phát triển tồn diện vệ thể chất – nhận thức - ngôn ngữ - thẩm mĩ – quan hệ tình cảm xã hội? Là giáo viên mầm non nhận thấy muốn có đứa trẻ phát triển tồn diện điều cần nói đến “sức khỏe” Có sức khỏe tất - khơng sức khỏe khơng có Vì trẻ em cần phải cung cấp đủ dinh dưỡng để phát triển tồn diện thể lực trí tuệ Trẻ em lứa tuổi mầm non nhỏ, thể non nớt nên trẻ phụ thuộc nhiều vào người lớn đặc biệt cần giúp đỡ họ Nhà giáo dục giữ vai trò người tổ chức, hướng dẫn, giúp đỡ trẻ, tạo hội may cho trẻ cho sống đại tương lai Giáo dục mầm non phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ mầm non, xây dựng móng vững ban đầu cho phát triển thể chất, tinh thần trí tuệ cho trẻ mầm non Đặt sở tảng hình thành phát triển nhân cách người Việt Nam giai đoạn Ở trường mầm non thực nhiều chuyên đề , chuyên đề giáo dục dinh dưỡngvệ sinh an toàn thực phẩm triển khai góp phần to lớn việc nâng cao kiến thức dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm tới trẻ, tới giáo viên, tới phụ huynh học sinh Là giáo viên mầm non nhận thức tầm quan trọng giá trị dinh dưỡngvệ sinh an tồn thực phẩm Tơi thấy cần phải có nhiệm vụ tuyên truyền rộng rãi giáo dục dinh dưỡng tới người, đặc biệt trẻ độ tuổi mầm non Việc đưa giáo dục dinh dưỡngvệ sinh an tồn thực phẩm vào chương trình chăm sóc giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non việc làm cần thiết, tạo liên thông giáo dục dinh dưỡngvệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ từ tuổi mầm non đến tuổi học đường Vậy hiểu giáo dục dinh dưỡng ? Giáo dục dinh dưỡng q trình tác động có mục đích, có kế hoạch đến tình cảm, lý trí người nhằm làm thay đổi nhận thức, thái độ hành động để 2/19 Một số hình thức giúp trẻ -5 tuổi hiểu giá trị dinh dưỡng VSATTP thông qua hoạt động đến tự giác, chăm lo vấn đề ăn uống sức khoẻ cá nhân, tập thể cộng đồng Nhưng để đưa giáo dục dinh dưỡngvệ sinh an toàn thực phẩm vào dạy trẻ lứa tuổi mầm non người giáo viên gặp nhiều khó khăn việc truyền tải kiến thức tới trẻ nên hiểu biết giá trị dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm trẻ nhiều hạn chế Vì giáo dục dinhvệ sinh an tồn thực phẩm lại khơng phải môn học riêng lẻ mà phải lồng ghép tích hợp mơn học khác hoạt động khác Bên cạnh đó, đặc thù trẻ lứa tuổi mầm non học mà chơi, chơi mà học, học phải có đồ dùng trực quan quan sát trẻ khắc sâu Vậy việc giáo dục dinh dưỡng cho trẻ thật khó trừu tượng Nên khơng thể truyền tải trực tiếp mà phải thông qua hoạt động để giúp trẻ lĩnh hội kiến thức giá trị dinh dưỡng Chính vậy, tơi lựa chọn đề tài “ Một số hình thức giúp trẻ 4-5 tuổi hiểu giá trị dinh dưỡng VSATTP thơng qua hoạt động” Mục đích nghiên cứu : Tìm số hình thức giúp trẻ -5 tuổi hiểu giá trị dinh dưỡng VSATTP thông qua hoạt động Giới hạn nghiên cứu: Căn vào khả điều kiện thân tơi nghiên cứu số hình thức giúp trẻ -5 tuổi hiểu giá trị dinh dưỡng VSATTP thông qua hoạt động Đối tượng nghiên cứu : Là giáo viên mầm non phân công Ban giám hiệu nhà trường năm học 2016- 2017, phân công phụ trách cháu lớp mẫu giáo nhỡ Để phát triển tồn diện tất mặt Đức- Trí- Thể- Mỹ tơi tìm hiểu đưa số hình thức giúp trẻ -5 tuổi hiểu giá trị dinh dưỡng VSATTP thông qua hoạt động Giả thiết nghiên cứu: Nếu tìm số hình thức giúp trẻ -5 tuổi hiểu giá trị dinh dưỡng VSATTP thông qua hoạt động từ giúp trẻ nhận thức việc cần thiết giá trị dinh dượng thể, trẻ có ý thức tích cực cho việc giữ gìn VSATTP Nhiệm vụ nghiên cứu: Hệ thống vấn đề lý luận biện pháp giáo dục chăm sóc trẻ Tìm hiểu thực trạng ngun nhân việc tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻtuổi trường mầm non 3/19 Một số hình thức giúp trẻ -5 tuổi hiểu giá trị dinh dưỡng VSATTP thông qua hoạt động Đề xuất số hình thức giúp trẻ -5 tuổi hiểu giá trị dinh dưỡng VSATTP thông qua hoạt động Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu lý luận Phương pháp nghiên cứu thực tiễn Phương pháp nghiên cứu hoạt động Sau tơi xin trình bày “ Một số hình thức giúp trẻ 4-5 tuổi hiểu giá trị dinh dưỡng VSATTP thơng qua hoạt động” 4/19 Một số hình thức giúp trẻ -5 tuổi hiểu giá trị dinh dưỡng VSATTP thông qua hoạt động B – GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận: Con người có sức khỏe có mn vàn ước mơ, người khơng có sức khỏe có ước mơ “Sức khỏe” Thật vậy, sức khỏe vốn q người, có sức khỏe có tất cả, điều kiện định đến nghiệp tiền đề tương lai Ở lứa tuổi mầm non trình tăng trưởng trẻ diễn nhanh chóng thể trẻ lại non nớt, trẻ dễ chịu ảnh hưởng tác động bên ngoài, sức đề kháng trẻ trẻ dễ mắc loại bệnh nguy hiểm đến tính mạng Do trẻ phát triển thể lực tốt người lớn ý đến việc chăm sóc giữ gìn sức khỏe, bảo vệ hệ thần kinh khỏe mạnh cho trẻ Khi đứa trẻ khỏe mạnh, hồn nhiên có ảnh tốt đến phát triển chung trẻ Giáo dục sức khỏe có ý nghĩa hơn, khâu then chốt cơng tác chăm sóc – giáo dục trẻ năm tháng sống, sức khỏe tốt điều kiện tốt cho sống sau trẻ Trong văn kiện Đại hội lần thứ IV Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam khoá tháng 12/1993 khẳng định: “ Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, động lực phát triển kinh tế xã hội” Giáo dục nghiệp Đảng, Nhà nước tồn dân Các sở giáo dục mầm non có nhiệm vụ tạo điều kiện tốt để trẻ phát triển hài hoà thể chất tinh thần, phối kết hợp gia đình nhà trường, gia đình - xã hội để chăm sóc giáo dục trẻ từ 0-6 tuổi phát triển cách toàn diện, đặt tảng cho hình thành phẩm chất người : - Khoẻ mạnh, nhanh nhẹn thể phát triển hồn hảo cân đối - Thơng minh, động, trước hoàn cảnh thực tế đất nước - Biết yêu Tổ Quốc, giàu lòng yêu thương, biết quan tâm, giúp đỡ người - Có cá tính mạnh mẽ, có kỷ luật, có văn hóa Vậy để có người cần phải cung cấp lượng dinh dưỡng theo phương châm chữ : Toàn diện – cân đối – đủ lượng Toàn diện đầy đủ, cách để cung cấp cho người đầy đủ chất dinh dưỡng; phối hợp loại thức ăn, hỗ trợ dinh dưỡng Cân tức cân đối để chất dinh dưỡng để chất dinh dưỡng cần thiết cho thể trạng thái cân dựa theo chất 5/19 Một số hình thức giúp trẻ -5 tuổi hiểu giá trị dinh dưỡng VSATTP thông qua hoạt động lượng định, dựa theo tỉ lệ định, thiếu cà thừa Nếu không dễ dẫn đến thiếu dinh dưỡng thừa dinh dưỡng Đủ lượng số lượng thích hợp, vừa thỏa mãn nhu cầu sống lại vừa đảm bảo yêu cầu sinh trưởng phát triển Dinh dưỡng tảng vật chất cho sinh trưởng phát triển người Nếu trẻ thiếu dinh dưỡng khiến trẻ sinh trưởng phát triển chậm trì trệ Thừa dinh dưỡng dẫn tới tượng béo phì gây bệnh tật trưởng thành Dinh dưỡng có ảnh hưởng vơ quan trọng sinh trưởng phát triển trẻ nhỏ Dinh dưỡng không ảnh hưỡng trực tiếp tới phát triển thể trí tuệ trẻ nhỏ mà ảnh hưởng tới phát triển sau Trong sống người, dinh dưỡng yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới tồn trì sống Mỗi người cần có dinh dưỡng để tạo nguồn lượng cho thể hoạt động sinh trưởng phát triển.Các dinh dưỡng lấy từ đâu? Đều lấy từ loại thức ăn cung cấp qua phần ăn hàng ngày Trong giai đoạn phát triển, trẻ độ tuổi khác giai đoạn sinh trưởng phát triển chúng khác nên tâm lí sinh lí khơng giống có khác biệt nhu cầu dinh dưỡng Do vậy, người chăm sóc giáo dục trẻ mầm non cần tính tới đặc điểm dinh dưỡng giai đoạn trẻ, phải có phương pháp, quan tâm chăm sóc đặc biệt lựa chọn đắn Vì đứa trẻ phải cung cấp đầy đủ lượng cách phù hợp Cơ thể trẻ dùng số lượng cho hoạt động hơ hấp, tiêu hóa, tiết, thần kinh để trì phát triển sống Vì trẻ phải có chế độ ăn khoa học, hợp lí đầy đủ chất dinh dưỡng Chương trình lồng ghép giáo dục dinh dưỡng vào giảng dạy cho trẻ mầm non giúp trẻ hiểu nhận biết lợi ích giá trị dinh dưỡng thể người Nên việc tiến hành giáo dục dinh dưỡngvệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ mầm non góp phần quan trọng chiến lược đào tạo phát triển người, tạo lớp người có hiểu biết đầy đủ vấn đề dinh dưỡngvệ sinh an toàn thực phẩm, biết lựa chọn ăn uống cách để đảm bảo sức khỏe Qua đó, giáo dục dinh dưỡng giúp trẻ hiểu giá trị dinh dưỡng loại thức ăn đồng thời hướng dẫn trẻ cách sử dụng chất đạm, đường, béo, vitamin, nước, muối khoáng để giúp tăng thêm dinh dưỡng, lượng cho thể Giáo dục dinh dưỡng cung cấp cho trẻ biết chất có thực phẩm khác nhau: Gạo, thịt, trứng, sữa, rau, … Giáo dục dinh dưỡng giúp trẻ biết ăn uống cách, hợp vệ sinh văn minh 6/19 Một số hình thức giúp trẻ -5 tuổi hiểu giá trị dinh dưỡng VSATTP thông qua hoạt động Là giáo viên mầm non thấy việc giáo dục dinh dưỡng cho trẻ em cần thiết Sức khỏe trẻ phải xã hội quan tâm cách khoa học đầy đủ Việc chăm sóc giáo dục trẻ khơng trách nhiệm giáo viên mầm non mà trách nhiệm cha mẹ gia đình trẻ Do giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an tồn thực phẩm cho trẻ phải có kết hợp gia đình nhà trường Nhằm giúp trẻ hiểu giá trị dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm thể người II Cơ sở thực tiễn Trường mầm non An Phú trường thuộc huyện Mỹ Đức – Hà Nội Là xa miền núi nên có địa bàn diện tích lãnh thổ lớn nên trường chia làm điểm trường Đối với đời sống kinh tế người dân nghèo nàn khó khăn Năm học 2016 – 2017, tơi nhà trường phân công dạy lớp mẫu giáo nhỡ khu Thanh Hà Tổng số trẻ 45 cháu có giáo viên/lớp (trình độ chun mơn đạt chuẩn chuẩn) Là điểm lẻ sở vật chất nhiều thiếu thốn Lớp học nhờ nhà văn hóa nên việc chăm sóc giáo dục cho trẻ gặp nhiều khó khăn Thuận lợi * Đối với giáo viên: - Lớp quan tâm giúp đỡ Ban giám hiệu, bổ sung sở vật chất để phục vụ cho việc giáo dục chăm sóc trẻ - Giáo viên có kiến thức chuyên môn giáo dục trẻ đạt chuẩn chuẩn - Là giáo viên đầy nhiệt huyết với nghề, ham học hỏi, ln có ý thức học tập, tự phấn đấu rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên mơn * Đối với trẻ: - Trẻ ngoan ngỗn, có nề nếp, nhiều cháu ham học hỏi, khám phá - Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động Khó khăn - Số lượng trẻ q đơng nên ảnh hưởng đến việc chăm sóc giáo dục trẻ nói chung giáo dục dinh dưỡngvệ sinh an tồn thực phẩm nói riêng - Khả tiếp thu trẻ khơng đồng lớp số cháu chưa tới trường lớp từ lứa tuổi nhà trẻ mẫu giáo bé, số cháu chậm so với lứa tuổi - Qua khảo sát đầu năm lớp có cháu suy dinh dưỡng, cháu suy dinh dưỡng thường ăn chậm, không ăn đa dạng thức ăn, chưa biết cách nhai nên giáo viên gặp khó khăn việc chăm sóc trẻ - Giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an tồn thực phẩm khơng phải môn học độc lập hoạt động khác như: Làm quen văn học, làm quen âm 7/19 Một số hình thức giúp trẻ -5 tuổi hiểu giá trị dinh dưỡng VSATTP thông qua hoạt động nhạc…mà phải lồng ghép tích hợp mơn học hoạt động khác III Các hình thức thực : Để giúp trẻtuổi hiểu khắc sâu kiến thức giá trị dinh dưỡngVSATTP tơi tìm tòi số hình thức thơng qua hoạt động giáo dục trẻ lúc nơi Trong trình giáo dục, giáo viên sử dụng chủ yếu hai hình thức sau: hình thức tiết học hình thức ngồi tiết học Hình thức tiết học : - Với hình thức này, giáo viên cung cấp cho trẻ biết tên gọi, đặc điểm, cấu tạo giá trị dinh dưỡng thực phẩm với thể người - Giúp trẻ biết thành phần, tác dụng chất prơtit, lipít, gluxít, loại vitamin muối khống với thể người - Thơng qua hình thức giáo viên củng cố, hệ thống hóa, xác hóa kiến thức dinh dưỡngtrẻ làm quen lúc nơi - Giáo dục dinh dưỡng tích hợp nhẹ nhàng, hợp lí, khơng làm đặc trưng hoạt động Khi sử dụng hình thức cần đạt yêu cầu sau : + Phát huy tính tự giác, chủ động, tìm tòi, khám phá trẻ + Giờ học đảm bảo khơng khí vui tươi, thoải mái nhẹ nhàng, khơng gò bó áp đặt + Giờ học phải có trọng tâm, tránh dàn trải, lan man, cần biết phối hợp phương pháp cách linh hoạt, hợp lý * VD: Với đề tài: “ Làm quen số loại rau”- Chủ điểm thực vật Tôi tích hợp nội dung giáo dục dinh dưỡngVSATTP sau: + Thông qua khám phá khoa học, cho trẻ quan sát vật thật giác quan kết hợp với hệ thống câu hỏi để gây tính tò mò, hứng thú trẻ: - Ai kể tên số loại rau ? - Rau bắp cải cung cấp cho thể chất gì? - Kể tên ăn chế biến từ loại rau đó? - Cách chế biến ăn ? - Vì phải ăn ăn chế biến từ loại rau đó? - Trước ăn phải làm gì? ăn nào? - Cho trẻ xem số hình ảnh ăn chế biến từ rau máy tính 8/19 Một số hình thức giúp trẻ -5 tuổi hiểu giá trị dinh dưỡng VSATTP thông qua hoạt động Hoạt động khám phá khoa học (về số loại rau) Hoạt động khám phá khoa học (về số ăn) * VD: Với đề tài:“ Tìm hiểu gà, vịt” - Chủ điểm động vật 9/19 Một số hình thức giúp trẻ -5 tuổi hiểu giá trị dinh dưỡng VSATTP thông qua hoạt động Tôi lồng ghép nội dung giáo dục dinh dưỡngVSATTP cách sử dụng câu hỏi đàm thoại dinh dưỡng sau: - Con gà mái, vịt loại vật đẻ gì? - Quả trứng cung cấp cho chất gì? - Thịt gà thịt vịt cung cấp chất gì? - Những ăn chế biến từ thực phẩm đó? - Cách ăn ăn nào? - Vì phải ăn ăn đó? * VD: Đề tài: “Các ăn ngày tết” – Chủ điểm Tết mùa xuân - Tôi lồng ghép giáo dục dinh dưỡngVSATTP với hệ thống câu hỏi đàm thoại sau: + Trong ngày Tết thường có ăn gì? + Các chất dinh dưỡng có ăn đó? + Làm để ăn ngon? + Trong ngày Tết có nhiều ăn phải ăn đầy đủ ăn ăn với lượng vừa đủ để thể có đầy đủ chất dinh dưỡng + Trước ăn phải làm ăn phải ăn nào? + Con giúp mẹ cơng việc làm ăn ngày tết ? * VD: Với đề tài:“Hát bài: Anh chàng đầu bếp ” – Chủ điểm Nghề nghiệp Dưới hình thức hoạt động âm nhạc, tơi lồng ghép giáo dục dinh dưỡng sau: - Cho trẻ hát bài: “Anh chàng đầu bếp” để gây hứng thú với trẻ : Cheng cheng cheng người đầu bếp Tôi say sưa nấu ăn cho người Tôi say sưa nấu ăn cho người Ngày đêm lo rau, hành, mắm, muối Còn tơi lo cá, tơm, trứng, thịt, lạc, đậu Còn tơi lo rán, luộc, kho, xào, hấp, nướng Tơi say sưa nấu ăn cho người Tôi say sưa nấu ăn cho người Tôi say sưa nấu ăn cho người - Tôi sử dụng số câu hỏi đàm thoại: + Các vừa hát hát gì? + Trong hát người đầu bếp cần thực phẩm gì? + Các thực phẩm cung cấp chất ? + Các thực phẩm chế biến nào? + Trước ăn phải làm ? + Cách ăn ? 10/19 Một số hình thức giúp trẻ -5 tuổi hiểu giá trị dinh dưỡng VSATTP thơng qua hoạt động Các hình thức ngồi tiết học: - Hình thức tạo điều kiện cho trẻ vận động - Giúp trẻ hiểu sâu nhớ lâu giá trị dinh dưỡng loại thực phẩm VSATTP thông qua hoạt động trải nghiệm, thực hành - Qua hình thức trẻ tiếp xúc trực tiếp với loại thức ăn thực phẩm Giúp trẻ hiểu rõ, cụ thể hơn, xác - Hình thức ngồi tiết học gồm nhiều hình thức : Dạo chơi, hoạt động góc trải nghiệm, hoạt động khác: ăn trưa ăn chiều - Các hình thức khác hỗ trợ cho giúp cho việc giáo dục trẻ đạt hiệu cao Khi thực hình thức phải đảm bảo yêu cầu sau: + Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ + Các đối tượng quan sát thực hành phải phù hợp, có tính thẩm mĩ 2.1 Thông qua dạo chơi - Thông qua buổi dạo chơi vừa giúp trẻ nhận biết đặc điểm đối tượng, vừa giúp trẻ hiểu thêm thành phần dinh dưỡng đối tượng - VD: Quan sát vườn mít Tơi sử dụng số câu hỏi đàm thoại để giáo dục dinh dưỡng: + Trong vườn có ăn gì? + Quả mít có nhiều chất gì? + Ăn có vị gì? + Trước ăn phải làm gì? Ăn nào? + Vì ăn loại đó? - VD: Thăm quan nhà bếp để quan sát công việc cô nuôi + Các quan sát xem cô nuôi làm gì? + Cơng việc có giống khơng? + Hãy đốn xem hơm ăn gì? + Các chế thực phẩm để đảm bảo vệ sinh? + Khi nấu trang phục cô nào? + Các cô để lẫn thức ăn sống với thức ăn chín khơng? Vì khơng làm vậy? + Khi nấu chín xong phải làm gì? 2.2 Hoạt động góc: Tổ chức giáo dục dinh dưỡng trò chơi góc phân vai - Tôi kết hợp với nhà bếp cho trẻ làm như: + Cho trẻ nhặt rau muống, rau cải giúp bác cấp dưỡng qua giáo dục trẻ chất dinh dưỡng có - Với chủ đề “Thực vật”: Ở góc “Bé tập làm nội trợ” cho trẻ thực hoạt động sau: + Trẻ tập nhặt rau, nhặt đỗ 11/19 Một số hình thức giúp trẻ -5 tuổi hiểu giá trị dinh dưỡng VSATTP thông qua hoạt động + Tập pha nước chanh, nước cam + Làm chín ướp đường + Trẻ tập cắm hoa + Trẻ tập gói nem + Trẻ học pha nước chấm + Trẻ bày mâm ngũ + Trẻ chọn nguyên liệu để làm bánh chưng + Xếp quy trình cách làm ăn - Tạo mảng mở để trẻ hoạt động góc chơi + Phân nhóm loại thực phẩm giàu chất đạm, chất béo, chất bột đường, vitamin muối khoáng + Cách chọn thực phẩm tươi, ngon + Các bước trước nấu ăn ngon + Cách bảo quản thực phẩm - Thơng qua hoạt động góc trẻ tập làm công việc người lớn giúp trẻ hiểugiá trị dinh dưỡng số loại thực phẩm 2.3 Giờ ăn: Khi tổ chức ăn cho trẻ tơi tích hợp nhiều giáo dục dinh dưỡng VSATTP: - Trước sau ăn trẻ phải làm để đảm bảo vệ sinh? Tôi cho trẻ thực thao tác vệ sinh + Trẻ rửa tay xà phòng trước ăn, ăn xong phải lau miệng, uống nước xúc miệng nước muối - Trước ăn cơm, cô thường đặt câu đố kích thích trẻ đốn mùi ăn hỏi trẻ dinh dưỡng ăn - Các phải đảm bảo vệ sinh chia ăn cho trẻ: Cô đeo trang, đầu tóc gọn gàng, chuẩn bị đồ dùng đầy đủ chia ăn cho trẻ - Trong ăn: Tôi ý đến cháu suy dinh dưỡng cháu ăn chậm Khuyến khích, động viên cháu ăn hết suất ăn thêm + Với cháu không ăn thịt, không ăn rau: Tôi nhẹ nhàng động viên trẻ giải thích cho hiểu thức ăn có chất gì? Vì phải ăn? Động viên trẻ ăn một, cho trẻ ăn tăng thêm ngày trẻ biết ăn, thích ăn, ăn nhiều + Với cháu kén ăn, khuyến kích trẻ ăn thêm ăn trường - Khi trẻ ăn xong, tơi hình thành cho trẻ thói quen ngồi nghỉ ngơi chỗ, chơi trò chơi nhẹ như: Chi chi chành chành, tập tầm vông… đọc số thơ ngắn… Hoặc giáo viên ngồi trò chuyện với trẻ trước cho trẻ ngủ để khắc sâu giá trị dinh dưỡng ăn mà trẻ vừa ăn : + Các vừa ăn gì? + Ăn cảm thấy nào? + Món chế biến nào? 12/19 Một số hình thức giúp trẻ -5 tuổi hiểu giá trị dinh dưỡng VSATTP thông qua hoạt động + Các chất dinh dưỡng có ăn đó? 2.4 Hoạt động chiều: Tổ chức giáo dục dinh dưỡng - VSATTP cho trẻ vào họat động chiều hình thức ơn luyện đồng dao, ca dao, học, nhằm giúp trẻ khắc sâu kiến thức mà cảm giác nhẹ nhàng với trẻ * VD1 : Tôi cho trẻ đọc : đồng dao củ để gây hứng thú Đồng dao củ Với hệ thống câu hỏi Ngồi chơi đất - Bài đồng dao nói củ gì? Là củ su hào - Các loại củ cung cấp chất gì? Tập bơi ao Đen xì củ ấu phải nấu Củ đậu mát lành Lợn thích củ hành Chó đòi giềng xả Củ lạc đến lạ Có hạt uống bia Như mũi ông Là củ cà rốt - Có ăn chế biến từ loại Khơng cần củ đó? - Trước ăn phải làm gì? + VD2: Tơi cho trẻ đọc “Vè trái cây”: Lẳng lặng mà nghe Là trái sầu riêng Tôi đọc Vàng vỏ xanh viền Trái bạn Da sần đen hạt Ăn vào mát mẻ Là trái mãng cầu Là trái long Cong giống móc câu Xanh vỏ đỏ lòng Chuối già, chuối sứ Là trái dưa hấu Hình thù xấu Hệ thống câu hỏi đàm thoại: - Trẻ làm quen với chuối, na, long 13/19 Một số hình thức giúp trẻ -5 tuổi hiểu giá trị dinh dưỡng VSATTP thông qua hoạt động - Các loại có vè? - Các loại có nhiều chất gì? - Kể tên loại có chứa nhiều chất vitamin - Có loại ăn ln chín, có loại chưa chín chế biến thành ăn như: canh chuối - Khi ăn loại ăn nào? Trước ăn phải làm gì? - Vì phải ăn nhiều chín? Kết hợp với phụ huynh: - Cung cấp sách báo, tài liệu giáo dục dinh dưỡng VSATTP cho phụ huynh kết hợp với giáo viên để giáo dục trẻ - Trao đổi với phụ huynh kỹ vệ sinh trước sau ăn trẻ để phụ huynh tiếp tục rèn trẻ thực nhà - Trò chuyện với phụ huynh đón trả trẻ kiến thức giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm mà giáo viên dạy trẻ lớp để phụ huynh giáo dục trẻ nhà như: Trong bữa ăn phụ huynh hỏi trẻ: Tên ăn, chất dinh dưỡng có ăn… - Vận động phụ huynh sưu tầm đóng góp tranh ảnh, câu chuyện, hát, thơ, băng đĩa có nội dung giáo dục dinh dưỡng VSATTP cho giáo viên để giáo viên dạy trẻ lớp - Giáo viên trò chuyện với phụ huynh làm công việc y tế để có số hiểu biết dinh dưỡng VSATTP, chất dinh dưỡng cần đủ cho thể khỏe mạnh - Khuyến khích trẻ tập làm nội trợ, phụ giúp mẹ nấu cơm như: nhặt rau, pha nước chanh, nước cam… - Phối hợp với phụ huynh tổ chức hội thi, triển lãm ăn để góp phần làm phong phú thêm hoạt động giáo dục dinh dưỡng cho trẻ Sưu tầm, sáng tạo số trò chơi giáo dục dinh dưỡng - VSATTP Trong trình tổ chức giáo dục dinh dưỡng cho trẻ thơng qua hoạt động, ngồi hình thức tơi áp dụng số trò chơi nhằm giúp trẻ hiểu biết thêm dinh dưỡng: * Trò chơi 1: Kể đủ thứ - Cách chơi: Chia trẻ thành nhóm chơi, nói u cầu “Rau ăn lá” nhóm có tín hiệu trả lời kể đủ thứ rau thuộc nhóm “Rau ăn lá” - Luật chơi: Trẻ phải kể đủ thứ nhóm theo yêu cầu * Trò chơi 2: “Chọn quả” - Cách chơi: Cô cho trẻ xếp hàng thành đội chơi thi đua chọn theo yêu cầu Khi có hiệu lệnh trẻ chạy lên lấy theo yêu cầu Kết thúc đội chọn nhiều theo yêu cầu đội chiến thắng 14/19 Một số hình thức giúp trẻ -5 tuổi hiểu giá trị dinh dưỡng VSATTP thông qua hoạt động - Luật chơi: Trò chơi diễn đoạn nhạc, bạn lấy loại theo u cầu đội mình, lấy nhầm khơng tính * Trò chơi 3: “ Chọn nhanh thực phẩm nhóm” - Cách chơi: Khi nói tên rau, củ, quả, thịt có chất dinh dưỡng trẻ phải chọn hết lơ tơ nhóm rau, củ, quả, vật giàu chất dinh dưỡng đọc tên Trẻ nhầm phải lượt chơi - Luật chơi: Tìm loại thực phẩm nhóm với thực phẩm xác định, sau nói giá trị dinh dưỡng thực phẩm * Trò chơi 4: “Người tiếp phẩm giỏi” - Cách chơi: Chia trẻ thành nhóm chơi (Mỗi nhóm khoảng bạn chơi), nhiệm vụ nhóm phải chợ mua hàng biết chọn hàng có đủ nhóm: Chất bột đường, chất béo, chất đạm, vitamin muối khoáng Sau thời gian quy định nhóm mang hàng trước có đủ thành phần thực phẩm nhóm thắng - Luật chơi: Tìm đủ thực phẩm chứa chất dinh dưỡng * Trò chơi 5: “Tìm nguồn gốc thực phẩm” - Cách chơi: Chia trẻ thành đội chơi, trẻ phải lên tìm thực phẩm nguồn gốc thực phẩm nối thành cặp như: thịt gà – gà, sữa bò – bò…Sau thời gian đội nối xác nhiều đội chiến thắng - Luật chơi: Trẻ phải nối thực phẩm với nguồn gốc thực phẩm * Trò chơi 6: “Các đầu bếp tài ba” - Cách chơi: Chia trẻ thành nhóm chơi, nói tên thực phẩm trẻ phải nói tên ăn chế biến từ loại thực phẩm - Luật chơi: Nói ăn chế biến từ loại thực phẩm Khơng nhắc lại ăn mà đội bạn nêu * Trò chơi 7: ‘’Tôm, cá, cua thi tài” - Cách chơi: Chia trẻ thành nhóm chơi(tơm, cua, cá Trẻ đội mũ tôm, cua, cá) Cả lớp hát : Trời mưa rào rào, ao sâu đầy nước, tôm, cua, cá rủ bơi + Nhóm Cua hát : Cua chúng tơi có hai mà bò ngang ngang tám cẳng, hỏi bạn có biết chúng tơi làm thành ăn ? + Các nhóm lại nói : Canh cua, bún cua, nem cua… + Nhóm tơm hát : Còn chúng tơi tên gọi Tơm, có hai hai râu dài mà bơi lùi lùi nhanh ghê, hỏi bạn có biết chúng tơi làm thành ăn ? + Các nhóm lại nói :Bánh tôm, tôm rán, tôm hấp, canh tôm … 15/19 Một số hình thức giúp trẻ -5 tuổi hiểu giá trị dinh dưỡng VSATTP thông qua hoạt động + Nhóm cá hát : Nào bạn giới thiệu hết chưa, để giới thiệu giới thiệu nhóm cá Chúng tơi có vây tựa mái chèo, vẫy tròn tròn mà bơi khéo, hỏi bạn có biết chúng tơi làm thành ăn ? + Các nhóm khác nói : Cá nướng, cá kho, cháo cá … + Sau đội đứng vòa vạch xuất phá Trẻ đội muếch xanh phất cờ, ba đội bơi nhanh đích Nhóm cua phải bò ngang, nhóm tơm phải bật lùi, nhóm cá phải làm động tác bơi Giáo viên cho trẻ kể ăn làm từ tơm, cua, cá mà trẻ thích Khi ăn ăn có lợi cho sức khỏe - Luật chơi: Trẻ phải bắt chước động tác tơm, cua, cá (tơm bò lùi, cua bò ngang, cá bơi thẳng) IV Kết đạt : Qua thời gian thực hình thức giáo dục dinh dưỡng cho trẻ 4- tuổi trường mầm non HỌA MI,các cháu hiểu giá trị dinh dưỡng ích lợi thực phẩm Từ trẻ có ý thức ăn uống có mơt sức khỏe tốt Kết khảo sát sức khỏe trẻ Kết đạt Khi chưa áp dụng số Sau áp dụng hình thức giúp trẻ GTDD- số hình thức giúp trẻ thơng So sánh Kênh VSATTP thông qua GTDD-VSATTP qua hoạt động hoạt động Số trẻ Tỷ lệ Số trẻ Tỷ lệ Kênh BT 42 93,3 45 100% Tăng 6,7% Kênh SDD 6,7% 0% Giảm 6,7% Béo phì 0 0 Nhìn vào bảng so sánh số liệu ta thấy sức khỏe trẻ có khác biệt, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm, trẻ béo phì đứng cân Như hình thức tơi có tác dụng đáng kể C- KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ Kết luận : Giáo dục dinh dưỡngvệ sinh an toàn thực phẩm vấn đề quan trọng cấp thiết trình phát triển trẻ Sau áp dụng hình thức trường, thấy trẻ hiểu khắc sâu giá trị dinh dưỡngvệ sinh an toàn thực phẩm loại thực phẩm phát triển thể phát triển người.Trẻ biết nhiều loại thực phẩm, loại thực phẩm cung cấp dinh dưỡng gì, chất dinh dưỡng tốt cho thể người 16/19 Một số hình thức giúp trẻ -5 tuổi hiểu giá trị dinh dưỡng VSATTP thông qua hoạt động Từ đó, trẻ có thói quan tốt ăn uống: Không kén ăn, lười ăn, ăn uống hợp vệ sinh, văn minh Tôi thấy vấn đề giáo dục dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo - tuổi nói riêng lứa tuổi khác nói chung để đạt kết qur tốt giáo viên cần có kiên trì lúc nơi lồng ghép có sáng tạo vào hoạt động cho thích hợp Đồng thời giáo viên phải áp dụng kiến thức cách khoa học, hợp lí chương trình chăm sóc giáo trẻ theo độ tuổi Là giáo viên mầm non - đặt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ lên hàng đầu Với đề tài giúp tơi hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục đào tạo hệ trẻ - chủ nhân tương lai đất nước, có tảng vững tri thức – có thể khỏe mạnh sẵn sàng bước vào sống cách tự tin Việc giáo dục dinh dưỡng cho trẻ không nhiệm vụ giáo viên gia đình, nhà trường mà nhiệm vụ tồn xã hội Nó góp phần cơng giáo dục đào tạo người cho đất nước.Những người tồn diện thể lực trí tuệ Bài học kinh nghiệm - Qua thực tế chăm sóc giảng dạy nói chung chăm sóc giảng dạy trẻ mẫu giáo nhỡ nói riêng thơng qua việc mạnh dạn đưa nội dung giáo dục dinh dưỡngVSATTP trẻ mẫu giáo nhỡ trình hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh rút cho học kinh nghiệm sau: + Cơ giáo phải thực tâm huyết với nghề, yêu trẻ + Cô giáo hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị dinh dưỡng thực phẩm, liên quan đến sức khoẻ bệnh tật trẻ, từ xác định trách nhiệm cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ + Cô giáo phải nắm bắt đặc điểm tâm sinh lý trẻ, để biết cách chăm sóc, cung cấp nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ hợp lí + Biết giá trị dinh dưỡng thực phẩm thông thường địa phương + Cô giáo biết điều vệ sinh an toàn thực phẩm + Thường xuyên theo dõi sức khoẻ trẻ biểu đồ tăng trưởng, hiểu ý nghĩa mục đích việc theo dõi sức khoẻ cho trẻ biểu đồ tăng trưởng + Giáo viên biết vận dụng linh hoạt sáng tạo đưa nội dung giáo dục dinh dưỡng cho trẻ cách nhẹ nhàng sâu sắc, lắng nghe, tự học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn tham gia giảng dạy chuyên đề cấp để rút kinh nghiệm cho thân + Biết phối hợp gia đình nhà trường, theo dõi sức khoẻ khả học tập trẻ để giáo dục chăm sóc trẻ theo khoa học, để đạt kết cao Kiến nghị : Để giúp trẻ hiểu giá trị dinh dưỡng - vệ sinh an tồn thực phẩm trẻ thơng qua hoạt động tơi xin có số kiến nghị sau : * Đối với trường: 17/19 Một số hình thức giúp trẻ -5 tuổi hiểu giá trị dinh dưỡng VSATTP thông qua hoạt động - Tạo điều kiện cho giáo viên tham quan học tập đơn vị bạn nhiều để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm - Tăng cường tổ chức buổi giao lưu với chị em đồng nghiệp nhà trường để trau dồi kiến thức dinh dưỡng làm để trẻhiểu biết nhiều dinh dưỡng cần thiết cho thể * Đối với Phòng Giáo dục: - Đầu tư xây dựng trường để có ngơi trường khang trang, thuận lợi cho việc chăm sóc giáo dục trẻ - Cần tăng cường lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề giáo dục dinh dưỡng - Tổ chức thi giáo dục dinh dưỡng cho trẻ tham gia Trên kinh nghiệm nhỏ tôi, thân thấy cần phải học hỏi nhiều để áp dụng tốt cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non Tơi mong đóng góp ban thi đua bạn đồng nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn! 18/19 Một số hình thức giúp trẻ -5 tuổi hiểu giá trị dinh dưỡng VSATTP thông qua hoạt động TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Giáo dục dinh dưỡng Các hoạt động Giáo dục dinh dưỡng – Sức khỏe cho trẻ mầm non Giáo dục Mầm non Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non Giáo trình vệ sinh trẻ em Dinh dưỡng cho trẻ Mầm non Giáo dục dinh dưỡng – sức khỏe cho trẻ mầm non theo hướng tích hợp 19/19 ... cứu hoạt động Sau tơi xin trình bày “ Một số hình thức giúp trẻ 4- 5 tuổi hiểu giá trị dinh dưỡng VSATTP thông qua hoạt động 4/ 19 Một số hình thức giúp trẻ -5 tuổi hiểu giá trị dinh dưỡng VSATTP. .. tìm hiểu đưa số hình thức giúp trẻ -5 tuổi hiểu giá trị dinh dưỡng VSATTP thông qua hoạt động Giả thiết nghiên cứu: Nếu tìm số hình thức giúp trẻ -5 tuổi hiểu giá trị dinh dưỡng VSATTP thông qua. .. phải thông qua hoạt động để giúp trẻ lĩnh hội kiến thức giá trị dinh dưỡng Chính vậy, tơi lựa chọn đề tài “ Một số hình thức giúp trẻ 4- 5 tuổi hiểu giá trị dinh dưỡng VSATTP thông qua hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số hình thức giúp trẻ 4 5 tuổi hiểu về giá trị dinh dưỡng và VSATTP thông qua các hoạt động , SKKN một số hình thức giúp trẻ 4 5 tuổi hiểu về giá trị dinh dưỡng và VSATTP thông qua các hoạt động , III. Các hình thức thực hiện :

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay