SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi

27 17 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 10:15

PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BA VÌ ===o0o=== MÃ SKKN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM "MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI" Lĩnh vực: Giáo dục mẫu giáo Năm học 2016 - 2017 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi MỤC LỤC PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài 2 Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đối tượng khảo sát thực nghiệm Phương pháp nghiên cứu .3 Phạm vi kế hoạch nghiên cứu PHẦN THỨ HAI: NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ sở lý luận Khảo sát thực trạng 2.1 Thuận lợi 2.2 Khó khăn Những biện pháp thực Biện pháp thực (Biện pháp phần) 4.1 Học hỏi bồi dưỡng kiến thức xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với thực tế lớp 4.2 Thực hoạt động thể dục sáng đầy đủ giáo dục chế độ dinh dưỡng hợp lý 4.3 Tổ chức phong phú hoạt động phát triển vận động cho trẻ 4.4 Lồng ghép tích hợp giáo dục thể chất hoạt động khác đánh giá trẻ theo chuẩn phát triển cho trẻ 5-6 tuổi .12 4.5 Xây dựng môi trường lớp học vệ sinh cá nhân cho trẻ 16 4.6 Thực tốt công tác tuyên truyền - phối hợp với phụ huynh cộng đồng .19 Kết thực .22 PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 23 Kết luận .23 Đề xuất, khuyến nghị 24 PHẦN THỨ TƯ: TÀI LIỆU THAM KHẢO 25 / 27 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài: Như biết bậc học mầm non tảng hệ thống giáo dục quốc dân Vì mầm non hệ măng non, hệ xây dựng tương lai đất nước sau Chính quan trọng, trẻ học trường mầm non hành trang cho tiến bước vào đời trẻ Từ sinh trẻ búp chớm nở cành, quan tâm chăm sóc người, búp cho ta đẹp, tuổi cần trẻ biết ăn, biết ngủ, biết học hành ngoan thời kỳ trẻ trung tâm người gia đình, muốn giành cho trẻ tốt đẹp mà Trong thời đại ngày nay, khoa học kỹ thuật phát triển vũ bão, đất nước Việt Nam ngày thay da đổi thịt, kinh tế văn hóa hội nhập phát triển đòi hỏi người phải có tri thức, dùng làm chìa khóa để mở cánh cửa khoa học Vậy việc trang bị kiến thức phổ thông cho cháu mầm non việc làm vô quan trọng, nhằm góp phần xây dựng đất nước phồn vinh Đối với trẻ việc đến trường mầm non bước ngoặt lớn, trẻ học, chơi với bạn, chăm sóc giáo dục ân cần Mong muốn cô làm sao, để giúp trẻ phát triển cách toàn diện thể chất , ngôn ngữ, nhận thức, thẩm mỹ tình cảm xã hội Giáo dục thể chất nội dung quan trọng nhằm đào tạo hệ trẻ Việt Nam phát triển trí tuệ, trước hết phải cường tráng thể lực, phong phú tinh thần sáng đạo đức Trẻ có sức khoẻ, thể lực tốt ln tiền đề cho tiềm Là giáo viên thấu hiểu tầm quan trọng giáo dục thể chất trẻ lớn, thông qua giáo dục thể chất giúp cho chủ nhân tương lai đất nước có sức khỏe tốt, có phương pháp tập luyện có kế hoạch hợp lý cho thân hơm mai sau Vì tơi chọn đề tài: "Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi" làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016-2017 Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu "Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi" nhằm giúp cho trẻ phát triển tồn diện Tìm giải pháp góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Đối tượng nghiên cứu: "Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi " Đối tượng khảo sát thực nghiệm: - Trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non nơi công tác - Số trẻ nghiên cứu 34 trẻ / 27 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Phương pháp nghiên cứu: * Nhóm thu thập xử lý thơng tin lý thuyết - Tìm tài liệu - Phân tích tổng qt hố sở lý luận - Phương pháp thực nghiệm ( khảo sát) * Nhóm thu thập xử lý thơng tin thực tiễn - Phương pháp quan sát - Phương pháp điều tra - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp tuyên truyền Phạm vi kế hoạch nghiên cứu: - Đề tài thực áp dụng lớp mẫu giáo 5-6 tuổi trường Mầm non nơi công tác - Thời gian từ tháng năm 2016 đến tháng năm 2017 PHẦN THỨ HAI NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Cơ sở lý luận: Trong chương trình Giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số: 17/2009TT-BGDDT ngày 25 tháng năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) nêu rõ: Mục tiêu chung giáo dục mầm non giúp trẻ em phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ, hình thành cho trẻ sở ban đầu nhân cách người, phát triển chức tâm lý, lực, phẩm chất mang tính tảng, kỹ sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, làm tiền đề cho phát triển tốt giai đoạn Giáo dục thể chất phận q trình giáo dục phát triển tồn diện cho trẻ mẫu giáo, giáo dục thể chất có ý nghĩa quan trọng thể trẻ phát triển mạnh mẽ hệ thần kinh, xương hình thành nhanh, máy hơ hấp hồn thiện, thể non yếu dễ bị phát triển lệch lạc, cân đối khơng chăm sóc giáo dục đắn gây nên thiếu sót phát triển thể trẻ mà ta khắc phục Hoạt động thể chất đóng vai trò quan trọng phát triển toàn diện trẻ Làm tăng lưu lượng máu, tăng cường sức khỏe sức đề kháng, tăng khả phổi, giúp ích cho q trình tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất, tăng mật độ xương, giúp xương phát triển tốt, tạo tinh thần sảng khối, rèn luyện tính nhạy bén quan thần kinh Ở tuổi mẫu giáo 5-6 tuổi tất quan hệ quan thể trẻ phát triển mạnh chưa ổn định, khả vận động hạn chế, hệ thần kinh dần phát triển, trẻ có khả phân tích, đánh giá hình thành kỹ kỹ xảo, phân biệt tượng xung quanh, củng cố kỹ cần thiết giúp thể phát triển cách toàn diện / 27 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Vậy làm để có phương pháp tổ chức thu hút nhiều ý trẻ làm cho trẻ tích cực tham gia vào hoạt động cách tự nguyện, trải nghiệm, khám phá, thỏa mãn nhu cầu hoạt động mang đến cho trẻ thể lực phát triển cân đối điều làm chăn trở cần quan tâm Khảo sát thực trạng: 2.1 Thuận lợi: * Đối với giáo viên - Có đủ cơ/ lớp theo TT71 - Cả 50% giáo viên đạt trình độ chuẩn - Lớp phân công lớp điểm trường, nên thường xuyên Ban giám hiệu bổ xung, góp ý chun mơn - Thường xun cử tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, chuyên đề trực tiếp dạy chuyên đề tiếp thu sở GD&ĐT Thành Phố Hà Nội, Phòng Giáo dục & Đào tạo Huyện Ba Vì tổ chức, nên rút số kinh nghiệm tổ chức hoạt động cho trẻ - Được trường cung cấp đủ tài liệu thực chương trình giáo dục thể chất cho trẻ - Có ý thức học hỏi, tìm tòi sáng tạo giảng dạy đồng nghiệp * Đối với trẻ: - 100% trẻ đến lớp từ đầu tháng tạo điều kiện cho giáo viên cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ - 100% trẻ qua chương trình giáo dục 4-5 tuổi, nên có số kiến thức, kĩ hoạt động * Đối với phụ huynh: - Đa số phụ huynh quan tâm tới trẻ, đóng góp đủ đồ dùng cá nhân, đồ dùng học tập tích cực phối hợp nhà trường * Cơ sở vật chất: - Trường đầu tư sở vật chất đạt chuẩn quốc gia, phòng lớp rộng rãi, thống mát có quang cảnh sư phạm xanh-sạch-đẹp - Có đủ bàn ghế, đồ dùng theo thơng tư 02 cho trẻ hoạt động 2.2 Khó khăn: * Đối với giáo viên: - Các lĩnh vực phải gắn với số, nên việc lựa chọn nội dung biện pháp giáo dục thể chất bị lệch lạc, chưa rõ ràng - Có nhiều giáo viên trường quan điểm là, dạy hoạt động thể chất khơ khan, khó sáng tạo, tiết dạy khơng hay, khơng đạt kết cao Nên trường có tiết sáng tạo để học tập - Từ lệnh, hiệu lệnh đến phân tích kỹ mẫu chưa dứt khốt tích hợp hoạt động phát triển thể chất cho trẻ chưa phù hợp - Chưa làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục thể chất đến gia đình trẻ để phối hợp * Đối với trẻ: - Trẻ giáo dục thể chất không rèn luyện thường xuyên hoạt động tổ chức lúc, nơi nên ý thức rèn luyện kỹ trẻ thấp / 27 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi - Một số trẻ chưa tích cực tham gia vào hoạt động phát triển thể chất, qua trò chơi vận động - Trẻ nhút nhát tập luyện - Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi cao * Đối với phụ huynh: - Lớp tơi có % phụ huynh cán bộ, cơng chức, viên chức nhà nước, lại 95% phụ huynh làm nghề sản xuất nông nghiệp chủ yếu làm ăn xa Do nhận thức nhiều phụ huynh giáo dục thể chất cho độ tuổi mầm non, hạn chế, nhiều tượng như: + Cho học muộn, không tham gia vào hoạt động vận động sáng tối đến cho thức khuya + Nhiều trẻ nhịn ăn sáng học + Chưa rèn cho thói quen vệ sinh cá nhân, lao động tự phục vụ * Cơ sở vật chất: - Trường chưa có phòng tập thể chất riêng cho trẻ - Đồ dùng, dụng cụ thể chất chưa phong phú * Số liệu điều tra trước thực hiện: Khảo sát 34 trẻ 5-6 tuổi theo nội dung, kết sau: STT Nội dung Đạt yêu cầu Chưa đạt yêu cầu Trẻ mạnh dạn, tích cực tham gia hoạt động 18/34 = 52,9% 16/34 = 47,1% Trẻ có kỹ vận động 12/34 = 35,3% 22/34 = 64,7% Khả tập trung, ý tham gia vận động 25/34 = 73,5% 9/34 = 26,5% Những biện pháp thực hiện: 3.1 Học hỏi bồi dưỡng kiến thức xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với thực tế lớp 3.2 Thực hoạt động thể dục sáng đầy đủ giáo dục chế độ dinh dưỡng hợp lý 3.3 Tổ chức phong phú hoạt động phát triển vận động cho trẻ 3.4 Lồng ghép tích hợp giáo dục thể chất hoạt động khác đánh giá trẻ theo chuẩn phát triển trẻ em tuổi 3.5 Xây dựng môi trường lớp học vệ sinh cá nhân cho trẻ 3.6 Thực tốt công tác tuyên truyền - phối hợp với phụ huynh cộng đồng Biện pháp thực (Biện pháp phần): 4.1 Học hỏi bồi dưỡng kiến thức xây dựng kế hoạch giáo dục thể chất phù hợp với thực tế lớp * Công tác bồi dưỡng đào tạo kiến thức: / 27 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Mỗi người dù hoạt động lĩnh vực nào, muốn cho chun mơn ngày vững việc bồi dưỡng chun mơn, tự học hỏi chau kiến thức thiếu Bản thân giáo viên mầm non, trải qua 14 năm giảng dạy, nhận thấy chương trình giáo dục mầm non ngày thay đổi, đáp ứng với nhu cầu giáo dục tại, đặt công tác tự bồi dưỡng để đào tạo có kiến thức vững vàng khơng thể thiếu Tôi nhà trường phân công làm tổ trưởng, khối dạy 5-6 tuổi, luôn xác định cho mình, phải ln chau kiến thức, kỹ sư phạm, để chăm sóc, giáo dục trẻ tốt hơn, nhiều hình thức bồi dưỡng như: Ở trường tham gia đầy đủ kỳ kiến tập trường tổ chức, tham gia đầy đủ thao giảng, kỳ thi từ cấp trường Thường xuyên giao lưu, học hỏi bạn bè đồng nghiệp thời gian tiếp thu chuyên đề, bồi dưỡng chuyên môn, Huyện Sở giáo dục Hà Nội tổ chức Tận dụng thời gian dảnh dỗi đọc sách, báo, xem truyền hình, xem băng đĩa tiết dạy mẫu, hoạt động giáo dục mầm non để hiểu biết thêm Học hỏi công nghệ thông tin, khai thác thêm mạng Internet chương trình giáo dục Mầm non, để học tập kinh nghiệm, chọn lọc áp dụng cho lớp học Là trưởng khối mạnh dạn đưa giải pháp, nội dung giáo dục khối tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, từ giúp tơi nâng cao kiến thức chuyên môn, đặc biệt sau nội dung khối chấp nhận áp dụng vào giảng dạy nhà trường, tơi thấy tự tin nhiều chun mơn tay nghề việc chăm sóc giáo dục trẻ Có kiến thức vững vàng, thực cho hợp lý có khoa học, nhiệm vụ quan trọng khơng xây dựng kế hoạch * Việc xây dựng kế hoạch: Bên cạnh việc học tập trau dồi kiến thức, để dạy trẻ nâng cao chất lượng giáo dục tốt hơn, việc xây dựng kế hoạch hoạt động quan trọng giáo viên Vì cơng việc nói chung, để có thành cơng tốt, việc phải có kế hoạch, kế hoạch gậy, giúp vững bước bước cụ thể, kế hoạch xác định thời gian thực hiện, kết mong đợi, chất lượng, số liệu công việc thực Chính mà tơi ln ln coi trọng kế hoạch, hàng năm sau học tập nhiệm vụ năm học kế hoạch nhà trường triển khai, tơi vào đó, ngồi vào tình hình khả học sinh lớp phân công, khả thân, mơi trường lớp học, để xây dựng cho kế hoạch năm học, dự kiến kế hoạch tháng kết phấn đấu lớp cuối năm Các kế hoạch xây dựng song trước thời gian nhà trường quy định, để trình ban giám hiệu phê duyệt, bổ xung ý kiến hồn chỉnh cho tơi Từ việc xây dựng kế hoạch nhóm lớp, dự kiến xây dựng kế hoạch giáo dục tháng, chủ đề, kiện diễn tháng kết phấn đấu lớp cuối năm, giúp tơi bố trí xắp xếp thời gian hợp lý, cho việc học tập, nghiên cứu để thực chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ tốt / 27 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 4.2 Thực hoạt động thể dục sáng đầy đủ giáo dục chế độ dinh dưỡng hợp lý Như biết, tác dụng việc tập thể dục sáng vô tốt người, góp phần phát triển sức mạnh bắp, giúp khớp, dây chằng mềm dẻo, linh hoạt Buổi sáng sau ngủ dậy, tập luyện thể dục đơn giản, người sảng khoái, cho ngày hoạt động, học tập làm việc Đối với trẻ em tuổi mẫu giáo, để trẻ có thói quen tập thể dục sau ngủ dậy, điều sẩy số gia đình mà phần lớn trẻ trường mầm non nơng thơn, có đến 95% bố mẹ làm nông nghiệp, phải dậy làm từ chưa ngủ dậy, nên trẻ có thói quen thể dục sau ngủ dậy nhà Vì đến trường, nhà trường, giáo phải thực nghiêm túc, trì thường xuyên việc cho trẻ tập thể dục sáng, nhận thức điều đó, nên tơi trì thường xun cho trẻ tập luyện thể dục sáng Nếu thời tiết phù hợp cho trẻ tập ngồi trời, thời tiết khơng đảm bảo, cho trẻ tập luyện lớp; tổ chức cho trẻ tập kết hợp với âm nhạc, để thêm phần hứng thú, hấp dẫn cho trẻ tập với nơ, bơng, vòng, gậy thể dục vừa phát triển vận động, vừa phát triển tai nghe cho trẻ Trẻ hiểu đội hình, đội ngũ, lệnh, hiệu lệnh, trẻ ý thức cần phải tập nào, sai Tập thể dục buổi sáng, nhằm tác động cho công tác tuyên truyền tới bậc phụ huynh tốt, phụ huynh nhìn thấy em mình, tập thể dục sáng trường nhận thức tầm quan trọng việc tập thể dục sáng, nhận thấy thiếu thể dục sáng trường mình, nên khơng thể cho em học muộn, hay nghỉ học Nhưng trước cho trẻ thực hoạt động thể dục, quan tâm đến trẻ như; Quan sát thấy cháu thần thái mệt mỏi, hay tâm lý buồn chán ngày, tơi tiếp cận cháu trò chuyện tìm hiểu lý do, để khơng ép cháu tham hoạt động lúc đó, động viên để cháu có tâm lý thỏa mái tham gia hoạt động phát triển vận động có hiệu quả, ta ép trẻ tập bị phản tác dụng làm cho trẻ mệt mỏi suy nhược thể / 27 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi (Hình ảnh trẻ tập thể dục sáng ngồi trời) (Hình ảnh trẻ thể dục sáng lớp học) / 27 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Phát triển thể chất cho trẻ không dừng lại việc cho trẻ chơi tập thể dục, mà phải phối hợp với chế độ chăm sóc ni dưỡng trẻ * Thực chế độ dinh dưỡng hợp lý: Thể dục buổi sáng giúp trẻ phát triển thể lực tốt, song phát triển thể lực mà không trọng đến chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ, trẻ bị thăng VD như: Trẻ không ăn sáng đến trường cô yêu cầu tập luyện thể dục trẻ sao? Trẻ có tích cực tập khơng tập có kỹ khơng, thời gian tập có bền vững khơng Vì để trẻ phát triển thể lực cân đối, có sức khoẻ tốt, việc cho trẻ tập luyện thể dục đầy đủ, phải có chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ, việc cho trẻ ăn uống đủ chất, đủ lượng chủ yếu phận nuôi dưỡng trường gia đình trẻ, với giáo phải làm gì, để giúp cho trẻ có chế độ dinh dưỡng hợp lý Bản thân mạnh dạn thường xun trao đổi với tổ ni dưỡng, đóng góp ý kiến chân thành cho Ban giám hiệu, để kịp thời bổ xung cho tổ ni dưỡng, cần có thực đơn hợp lý, phong phú theo mùa, cải thiện cách chế biến, cho hợp lý với trẻ Với bậc phụ huynh thường xuyên gặp gỡ trao đổi trực tiếp, đối tượng trẻ, để phụ huynh hiểu với trẻ nhỏ quan tâm mức, phù hợp với trẻ nhất, để trẻ phát triển thể lực hài hoà cân đối, ngồi trẻ đủ lực để tiếp thu hoạt động ngày trường trẻ, cách tích cực thoải mái, vui vẻ hồn nhiên, khơng bị gò bó, hay q sức, u cầu phụ huynh cho ăn sáng đầy đủ, không nhịn, hay ăn tạm bánh, kẹo học Việc cho trẻ ăn đủ chất, cần phải rèn trẻ có thói quen ăn nhiều rau xanh, uống đủ lượng nước, hai yếu tố không phầm quan trọng, việc phát triển thể chất cân đối cho trẻ, nhiều trẻ em khơng có thói quen thích ăn rau, hay uống nhiều nước, dẫn đến nhiều nguyên nhân, ảnh hưởng đến phát triển thể lực trẻ Ngồi giáo viên mầm non, nên tơi rất cần nắm rõ việc cân đối tỷ lệ chất dinh dưỡng cho trẻ tốt : P = 14-16%; L= 24-26%; G= 60-62%, sau kỳ cân đo trẻ, hỏi thăm kế tốn, xem việc tính phần ăn trẻ, đạt tỷ lệ chất nào, thấy có phát triển chậm, hay nhanh hơn, để có biện pháp tham mưu với tổ ni, thay đổi thực đơn, tạo cho trẻ ăn ngon miệng hợp lý với nhu cầu phát triển trẻ Nói đến chế độ dinh dưỡng, thiếu khâu an tồn thực phẩm, nên tơi ln trọng đến an toàn thực phẩm cho trẻ như: Khi phân công đến lịch giám sát giao nhận thực phẩm, quan tâm đến chất lượng thực phẩm, nhận thức ăn lớp cho trẻ, cần ý khâu an toàn thực phẩm đạy vung, kiểm tra lại bát thìa trẻ trước cho trẻ ăn Với trẻ giáo dục vệ sinh cá nhân, giáo dục trẻ ăn hết xuất, ăn đủ chất phù hợp, có biện pháp rèn trẻ khơng ăn rau xanh, số thực phẩm khác, nên lớp 100% trẻ ăn loại thực phẩm, mà nhà trường tổ chức cho ăn, ăn hết xuất, ngon miệng đặc biệt trẻ phát triển thể chất hài hòa 4.3 Tổ chức phong phú hoạt động phát triển vận động cho trẻ Hoạt động phát triển thể chất cho trẻ tiến hành thông qua nhiều hình thức, phương pháp giáo dục ngồi tiết học: Thể dục sáng, thể dục chống mệt mỏi, trò chơi vận động, dạo chơi tham quan vận động hoạt động học hoạt động học tri thức, kĩ năng, kĩ sảo vận 10 / 27 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi (Hình ảnh trẻ: Đi thăng ghế thể dục đầu đôi túi cát) Phát triển thể chất cho trẻ không dừng lại hoạt động học thể dục, mà nội dung phát triển vận động, lồng tích hợp vào hoạt động khác ngày trẻ giúp trẻ phát triển thể chất hài hòa tốt 4.4 Lồng ghép tích hợp giáo dục thể chất hoạt động khác đánh giá trẻ theo chuẩn phát triển trẻ em tuổi Ngoài tiết dạy hoạt động học hoạt động phát triển thể chất, quy định chương trình giáo dục mầm non, hoạt động khác, tơi lồng ghép giáo dục phát triển thể chất cách linh hoạt, ngẫu nhiên, nhẹ nhàng, khơng gò bó, khơng làm ảnh hưởng đến hứng thú trẻ hoạt động chính, tơi ln lấy trẻ làm trung tâm để lựa chọn nội dung lồng ghép, nội dung lồng ghép thường sử dụng trò chơi có luật, hoạt động giáo dục thể chất vào hoạt động học, điều giúp cho học đan xen tĩnh, động hợp lý mà không để trẻ chán, ngược lại trẻ thích thú, trẻ vui vẻ học tiếng hò reo cổ vũ, niềm phấn khởi trẻ thể rõ, khn mặt đáng u, làm cho học đạt kết cao VD: Trong hoạt động làm quen văn học, tơi cho trẻ chơi trò chơi: “Ghép tranh” Trẻ phải theo đường hẹp, bật qua suối để mang miếng ghép lên bảng, ghép cho hợp lý theo yêu cầu cô Trong hoạt động khám phá khoa học, cho trẻ chơi trò chơi sau: Các theo đường zíc zắc, mang đồ dùng để nơi quy định 13 / 27 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Trong hoạt động làm quen với toán cho trẻ đứng thành hai hàng dọc vạch xuất phát, có hiệu lệnh bắt đầu, trẻ đứng đầu hàng bật liên tục qua vòng lên gắn cho đủ số lượng, quay đập tay vào bạn đứng cuối hàng Trong hoạt động âm nhạc, tơi cho trẻ chơi trò chơi: “Ai nhanh nhất” Trẻ chơi với vòng thể dục, trẻ vừa quanh vòng vừa hát có hiệu lệnh sắc xơ cơ, trẻ nhanh chân nhảy vào vòng Những bạn hảy vào vòng người thắng cuộc, bạn chưa nhảy vào vòng lớp cổ vũ để nhảy lò cò Hay hoạt động tạo vẽ, cắt, xé dán để giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi trẻ cho trẻ vận động "phút thể dục" theo bài: (Đây anh Béo trục béo tròn Anh hai đường Anh ba cao Anh tư thấp Bé út con) cho trẻ xoay cổ tay, nghiêng người hai bên theo nhịp đếm cô Các hoạt động không tạo cho trẻ hứng thú học, mà rèn cho trẻ kỹ như: Phải biết theo thứ tự, không chen lấn xô đẩy nhau, tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau, cố gắng trẻ từ hình thành, yếu tố quan trọng, hình thành nên nhân cách trẻ góp phần giúp trẻ, phát triển thể lực cách toàn diện Ngoài hoạt động học ra, hoạt động trời, việc quan sát, trò chuyện có chủ đích, trò chơi vận động thiếu được, nên thường kết hợp cho trẻ, tham gia trò chơi như: Truyền bóng, kéo co, chạy tiếp sức, bịt mắt bắt dê, nhảy bao bố, mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây….Sau hoạt động có chủ đích, trẻ thả hồn mình, trò chơi vận động hoạt động gồi trời Tơi thường quan tâm nhiều, đến trò chơi dân gian trẻ chơi, trò chơi dân gian, chủ đề nào, ta đưa vào phù hợp cho nội dung chơi trẻ Dù trò chơi vận động nhỏ nữa, dạy cho trẻ nhiều kỹ sống giá trị như: Làm việc theo nhóm, tinh thần trách nhiệm, khả phối hợp, khả thích nghi, lòng tự trọng, tự tin nhiều Chúng ta không nên chờ đợi phát triển tự nhiên trẻ, mà chủ động, tập cho trẻ chơi thể thao từ sớm, để trẻ phát triển tốt thể lực trí tuệ Bên cạnh ngày, giành thời gian cho trẻ tự vận động chạy, nhảy, tham gia trò chơi với đồ chơi có sẵn sân trường, đồ chơi dụng cụ mang theo tham gia lao động chăm sóc cối sân vườn, vệ sinh đồ dùng, đồ chơi Đây hoạt động giúp trẻ phát triển thể lực qua giúp cho trẻ biết yêu thiên nhiên, yêu lao động 14 / 27 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi (Hình ảnh trẻ chơi trò chơi mèo đuổi chuột) (Hình ảnh trẻ lao động chăm sóc vườn rau, lau đồ chơi trời) Để tạo điều kiện cho trẻ vui chơi thoải mái, thường kết hợp với cô giáo học sinh lớp khác, thường xuyên tổ chức cho trẻ giao lưu 15 / 27 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trò chơi vận động với nhau, qua giúp trẻ động hơn, trẻ có thái độ luyện tập, có điều kiện tiếp xúc, giao lưu với bạn lớp khác, từ trẻ ý thức cần phải làm gì? Và trẻ tạo cho động phấn đấu sau lần giao lưu thi đấu (Ảnh trẻ giao lưu trò chơi vận động: Chuyển bóng, kéo co lớp A2) Trong năm học này, lớp kết hợp lớp A3 tổ chức dạy chuyên đề hoạt động giao lưu trò chơi vận động cho trường huyện đến kiến tập, qua giáo viên, học sinh nhiệt tình tham gia, trẻ hào hứng tập luyện tích cực tham gia vào trò chơi, phần thi (Hình ảnh trẻ giao lưu trò chơi vận động tiết chuyên đề) 16 / 27 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Với trẻ tuổi việc đánh giá theo năm lĩnh vực, thực 120 số, với lĩnh vực phát triển thể chất, theo số, nghiên cứu chọn số vào hoạt động, cho phù hợp với khả trẻ từ mức độ thấp đến cao, từ dễ đến khó VD: Chỉ số 1: Bật xa tối thiểu 50cm Tôi đưa vào dạy trẻ giai đoạn đầu, để giúp trẻ hiểu chức phận thể phát triển lớn cho thân … Chỉ số 4: Trẻ biết trèo lên xuống thang độ cao 1,5m so với mặt đất Tôi đưa vào dạy trẻ giai đoạn hai, trẻ quen trường lớp, có thói quen tập luyện vận động rồi, giúp trẻ biết phối hợp chân tay khéo léo, tinh thần bình tĩnh để trèo lên xuống thang Khi thực có đánh giá số, tơi sử dụng bảng đánh giá cho trẻ đánh giá trực tiếp, cháu làm tự lấy lô gô cài vào mặt cười, trẻ không thực tự lấy lô gô cài vào mặt mếu, điều giúp trẻ tự biết kết trẻ ngày cố gắng hoạt động sau (Hình ảnh trẻ lấy lô gô cài vào mặt cười, mặt mếu) Phát triển thể chất cho trẻ không ý đến nội dung hoạt động học, nội dung vận động cho trẻ, mà môi trường lớp học vệ sinh cá nhân trẻ góp phần lớn, việc phát triển thể chất cho trẻ trường mầm non 4.5 Xây dựng môi trường lớp học vệ sinh cá nhân trẻ * Việc trang trí mơi trường lớp học, không để gây hứng thú cho trẻ thích đến lớp, mà làm cho trẻ ln hứng thú tham gia vào hoạt động, môi trường lớp học quan trọng, thiếu được, khơng 17 / 27 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi giúp cho việc tổ chức hoạt động cho trẻ, môi trường lớp học đẹp, góp phần khơng nhỏ việc tun truyền xã hội hóa giáo dục trường mầm non Ngồi môi trường lớp học đẹp tạo cho trẻ hòa giới tuổi thơ, trẻ ln tiếp cận với mới, trẻ hứng thú hoạt động đến lớp, yêu quý cô giáo, đặc biệt biết bảo vệ sản phẩm cô trẻ làm ra, tăng thêm ý thức giữ gìn mơi trường lớp học Vậy nên tơi ln trọng, chủ động trang trí mơi trường lớp học, trang trí góc có lơ gíc với nhau, đặc biệt góc vận động, thường đồ dùng luyện tập cồng kềnh, giành khoảng rộng hơn, hành lang để trưng bày đồ dùng tập luyện để trẻ dễ quan sát, dễ cất dễ lấy đồ dùng mà trẻ thích Mơi trường lớp học ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ trẻ phải giữ cho môi trường lớp xanh- sạch- đẹp, từ trẻ tránh bệnh tật, thể khoẻ mạnh trẻ tham gia tích cực vào hoạt động Để làm điều tơi đồng nghiệp lớp thường xuyên lau dọn, xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, khơng mà khuyến khích trẻ tham gia lau dọn, xếp đồ dùng, đồ chơi lớp học mầm non nói chung lớp học tơi nói riêng có nhiều đồ dùng, đồ chơi cấp phát đồ dùng tự tạo, giá kệ nhiều không thường xuyên vệ sinh, thường xuyên thay đổi góc, nhìn vào lớp học ln cụ kỹ, nhàm chán với trẻ, khâu vệ sinh không đảm bảo Qua việc xây dựng vệ sinh môi trường lớp học thường xuyên, thấy trẻ lớp tơi u thích đến lớp, trẻ học chun cần cao tham gia hoạt động tích cực đặc biệt hoạt động thể chất (Hình ảnh mơi trường lớp học) 18 / 27 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi (Hình ảnh góc vận động ngồi hành lang) Việc xây dựng mơi trường vệ sinh môi trường lớp học, yếu tố quan trọng việc phát triển thể chất cho trẻ, môi trường sạch, đẹp mà cá nhân trẻ không ý chăm sóc sẽ, trẻ khơng thể phát triển thể chất tốt Vì tơi ln ý quan tâm đến hoạt động vệ sinh cho trẻ Hoạt động vệ sinh không thực hoạt động vệ sinh, hay lần ngày, hay sau hoạt động chơi, tập Việc vệ sinh cá nhân cho trẻ ý đến cách ăn mặc trẻ như; thời tiết nóng mà trẻ mặc dày dẫn đến vệ sinh, trẻ nhiều mồ hôi khiến trẻ sờ mó lau quyệt lên phận thể hay mặc không phù hợp tham gia hoạt động, hoạt động vận động cần phải ý nhiều Hoặc vệ sinh trẻ ăn ln nhắc nhở trẻ khơng nói chuyện ăn, ho lấy tay che miệng, nhặt cơm dơi song phải lau tay vào khăn nghiêm túc thực thường xuyên việc cho trẻ xúc miệng nước muối lớp Đặc biệt có dịch bệnh, thời tiết giao mùa chủ động, không chờ nhà trường triển khai kế hoạch thực hiện, mà thân chủ động vệ sinh môi trường lớp học khử khuẩn đồ dùng, đồ chơi, dặn cháu tuyên truyền phụ huynh ngăn ngừa phòng dịch bệnh khơng để lây lan vào trẻ lớp 19 / 27 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi (Hình ảnh trẻ rửa tay, rửa mặt hàng ngày) 4.6 Thực tốt công tác tuyên truyền - phối hợp với phụ huynh cộng đồng Công tác giáo dục phát triển thể chất cho trẻ 5-6 tuổi, đạt kết tốt nhà trường gia đình phối hợp với chặt chẽ, thường xuyên liên tục Nhận thức vai trò kết hợp bậc phụ huynh cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ nói chung cơng tác giáo dục thể chất cho trẻ nói riêng, từ đầu năm học tơi có kế hoạch nội dung tuyên truyền tới bậc phụ huynh sau: * Hình thức tuyên truyền: - Trong buổi họp phụ huynh kỳ - Qua hệ thống bảng tuyên truyền góc lớp: “Tháp dinh dưỡng” “Bé cần để lớn khoẻ mạnh” - Trao đổi trực tiếp với phụ huynh vào đón trẻ trả trẻ - Xây dựng góc tuyên truyền, liên tục có nội dung lạ, để gây hứng thú cho phụ huynh quan sát - Tổ chức thường xuyên hoạt động thể dục sáng giờ, cho phụ huynh quan sát * Nội dung tuyên truyền: - Cho trẻ ăn chất có đủ dinh dưỡng hợp lý, chăm sóc sức khoẻ cho trẻ từ khâu vệ sinh cá nhân trẻ, đến cho trẻ ăn ngủ giờ, cách phòng ngừa số bệnh thường gặp trẻ em 20 / 27 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi - Tạo dựng cho trẻ môi trường lành mạnh, thân thiện, Tạo điều kiện cho trẻ lao động tự phục vụ, theo khả độ tuổi, rèn luyện thể cho trẻ tập thể dục sáng thường xuyên - Thực kế hoạch ban giám hiệu phối hợp tuyên truyền với bậc phụ huynh cho thăm quan, học tập trải nghiệm: Khu du lịch TIMES CITY - Lăng Bác, trải nghiệm đóng vai lính cứu hỏa, cơng an, bác sĩ, đầu bếp chơi trò chơi vận động nhà bóng, nhà thăm quan Lăng Bác, thăm nhà sàn, nơi làm việc, thăm ao cá, yếu tố rèn luyện kỹ sống giáo dục thể chất cho trẻ tốt 21 / 27 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi (Hình ảnh trẻ thăm quan Lăng Bác) (Hình ảnh trẻ tập làm lính cứu hỏa, đội) 22 / 27 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Kết thực Từ biện pháp thực hiện, để nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 5-6 tuổi, nhận thấy kết đạt sau: * Đối với phụ huynh: - Các bậc phụ huynh nhận thức rõ tầm quan trọng việc giáo dục thể chất cho trẻchất lượng sống tương lai em mình, bậc phụ huynh nêu cao tầm quan trọng giáo dục thể chất cho trẻ, biết kết hợp với cô giáo, việc giáo dục thể chất cho em như; + 100% trẻ học giờ, ăn chế độ ăn sáng đầy đủ, + Có ý thức quan tâm chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cho em trước đến lớp + Biết đồng tình với giáo để giáo dục trẻ, biết lao động tự phục vụ, theo khả sức khoẻ độ tuổi * Đối với trẻ: - Trẻ có thói quen hứng thú với việc tập thể dục sáng hàng ngày, ăn uống theo chế độ, có chế độ dinh dưỡng hợp lý, tích cực tham gia vào trò chơi vận động, có hứng thú hoạt động phát triển thể chất - Trẻ hiểu ích lợi cần thiết việc tập luyện, giữ gìn vệ sinh, ăn uống hợp lý, để phát triển thể chất cho thể Vì kết cuối năm trẻ đạt số kết sau: + Số liệu cụ thể sau: * Kết khảo sát trước thực đề tài: STT Nội dung Đạt yêu cầu Chưa đạt yêu cầu Trẻ mạnh dạn, tích cực tham gia hoạt động 18/34 = 52,9% 16/34 = 47,1% Trẻ có kỹ vận động 12/34 = 35,3% 22/34 = 64,7% Khả tập trung, ý tham gia vận động 25/34 = 73,5% 9/34 = 26,5% * Kết sau thực đề tài: STT Nội dung Đạt yêu cầu Chưa đạt yêu cầu Trẻ mạnh dạn, tích cực tham gia hoạt động 32/34=94,1% 2/34=5,9% Trẻ có kỹ vận động 28/34=82,4% 6/34=17,6% Khả tập trung, ý tham gia vận động 33/34=97,1% 1/34=2,9% 23 / 27 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi * Qua kết khảo sát đánh giá cho thấy: Tỷ lệ % - Trẻ mạnh dạn, tích cực tham gia hoạt động tăng 41,2% - Trẻ có kỹ vận động tăng 47,1% - Khả tập trung, ý tham gia vận động tăng 23,6% So với trước áp dụng biện pháp thực đề tài này, trẻ thực tập, xử lý tình huống, nhanh hơn, kỹ năng, thao tác trẻ tốt hơn, trẻ hứng thú với hoạt động phát triển thể chất, bền bỉ dẻo dai trẻ kéo dài hơn, trẻ biết chủ động giữ gìn vệ sinh mơi trường, vệ sinh cá nhân, ăn uống hợp lý Đã góp phần khơng nhỏ vào việc giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng tốt, cụ thể cuối năm trẻ lớp A1 2/34 trẻ SDD, 5,9%, tỷ lệ so với đầu năm giảm 4,1% trẻ SDD * Đối với giáo viên Giáo viên trường mầm non nơi tơi cơng tác nói chung giáo viên khối tuổi nói riêng, khơng quan điểm sợ, chán dạy hoạt động phát triển thể chất cho trẻ khơ khan, khó sáng tạo nữa, ngồi học tập nhiều loại trò chơi vận động, tích hợp phát triển thể chất cho trẻ vào hoạt động khác, phong phú đa dạng, môi trường lớp đẹp thay đổi thường xuyên PHẦN THỨ BA KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận: Qua thời gian tự nghiên cứu áp dụng phương pháp trên, gặt hái thành công bước đầu, thân hiểu sâu sắc giáo dục thể chất cho trẻ mầm non Thông qua giáo dục thể chất, giúp trẻ phát triển tồn diện mặt: Đức, trí, thể ,mỹ, lao động giúp trẻ mạnh dạn tự tin sống Chính tơi nhận thấy giáo viên mầm non đòi hỏi phải có phẩm chất đạo đức, trình độ lực, đề cao lương tâm nhân cách nhà giáo, lòng nhân tận tụy thương u trẻ ln tìm giải pháp chăm sóc giáo dục giúp trẻ phát triển cách tồn diện Tôi rút số học kinh nghiệm sau: + Giáo viên phải có lòng say mê, yêu nghề mến trẻ, thân cần tích cực nghiên cứu, học tập qua nhiều tài liệu có liên quan, qua phượng tiện thông tin đại chúng, đồng thời tự đúc rút kinh nghiệm, trình giảng dạy học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp, có nhiều năm cơng tác có nhiều thành tích giảng dạy, để nắm vững phương pháp giảng dạy có kỹ giảng dạy trẻ, thực hoạt động + Giáo viên phải có kế hoạch năm học, kế hoạch tháng rõ ràng cụ thể, phù hợp với khả trẻ lớp khả thân, điều kiện nhà trường, kế hoạch phải xây dựng trước thực + Giáo viên phải nắm vững phương pháp, trình tự hoạt động, biết lồng ghép, tích hợp hoạt động với 24 / 27 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi + Phải tạo môi trường lớp học sẽ, hấp dẫn, sinh động để thu hút trẻ tham gia vào hoạt động + Giáo viên phải biết phối kết hợp chặt chẽ, cô giáo với nhân viên nuôi dưỡng phụ huynh học sinh, làm tốt công tác tuyên truyền, để phụ huynh, trẻ thường xuyên tham gia vào hoạt động bề nhà trường, nhằm góp phần thúc đẩy cộng đồng tốt Đề xuất, khuyến nghị: + Đối với PGD&ĐT, thường xuyên mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, tổ chức phổ biến rộng rãi tiết mẫu, sáng kiến kinh nghiệm hay, đạt giải cao cấp + Đối với nhà trường, tăng cường bổ xung đầu tư, loại đồ dùng, phương tiện dạy học, cho hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ * Trên là: "Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi" Tuy rằng, việc thực đạt số kết đáng khích lệ, với năm học vừa qua Nhưng nhận thấy, khả lực chuyên môn mình, hạn chế, nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót hay chưa đạt kết cao, so với bạn bè đồng nghiệp Rất mong đóng góp ý kiến, bạn đồng nghiệp Hội đồng khoa học cấp, để đề tài sáng kiến kinh nghiệm tơi, hồn thiện tiếp tục áp dụng, cho năm tiếp theo, đạt hiệu qủa cao Tôi xin trân trọng cảm ơn! Ba Vì, ngày tháng năm 2017 Tơi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác 25 / 27 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi PHẦN THỨ TƯ TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Tên tài liệu Nhà xuất – tác giả Hướng dẫn tổ chức thực Giáo dục mầm non mẫu giáo 5-6 tuổi Nhà xuất Giáo dục Chương trình giáo dục mầm non Nhà xuất Giáo dục Các hoạt động phát triển vận động trẻ mầm non Nhà xuất Giáo dục Hướng dẫn hoạt động phát triển thể chất cho trẻ mầm non Nhà xuất Giáo dục Hướng dẫn sử dụng chuẩn phát triển trẻ em tuổi Bộ giáo dục – Đào tạo 26 / 27 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Đánh giá xếp loại Hội đồng khoa học sở Ngày tháng năm 2017 Chủ tịch hội đồng Đánh giá xếp loại Hội đồng khoa học, Ngành Giáo dục - Đào tạo Huyện Ba Ngày tháng năm 2017 Chủ tịch hội đồng 27 / 27 ... đội) 22 / 27 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Kết thực Từ biện pháp thực hiện, để nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 5-6 tuổi, nhận thấy... (Hình ảnh trẻ thể dục sáng lớp học) / 27 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Phát triển thể chất cho trẻ không dừng lại việc cho trẻ chơi tập thể dục, ... cứu "Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi" nhằm giúp cho trẻ phát triển toàn diện Tìm giải pháp góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Đối
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi , SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi , NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, Cơ sở lý luận:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay