Phát triển tư duy cho học sinh thông qua giải bài toán IMO theo nhiều cách và mở rộng bài toán

25 24 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 10:02

... phẳng mở rộng khơng gian, ta mở rộng tốn khơng gian cho tứ diện Với lý chọn đề tài “ Phát triển tư cho học sinh thông qua giải toán IMO theo nhiều cách mở rộng tốn” Trong đề tài tơi trình bày 16 cách. .. dưỡng tư cho học sinh việc làm cần thiết thường xuyên Đặc biệt giải toán theo nhiều cách khác nhau, qua học sinh rèn luyện cách tiếp cận toán theo nhiều hướng khác Điều tạo hứng thú cho học sinh học. .. có xu hướng tìm tòi cách giải khác Nhiều em tìm nhiều cách giải độc đáo VÕ NAM PHONG – THPT TÂY HIẾU – THÁI HOÀ NGHỆ AN SKKN: GIẢI BÀI TOÁN IMO THEO NHIỀU CÁCH VÀ MỞ RỘNG BÀI TOÁN 3.2 Kết thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển tư duy cho học sinh thông qua giải bài toán IMO theo nhiều cách và mở rộng bài toán , Phát triển tư duy cho học sinh thông qua giải bài toán IMO theo nhiều cách và mở rộng bài toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay