Kỹ thuật dầu khí đại cương thực hiện giếng thăm dò

30 66 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 09:49

Nội dung chương này giới thiệu qui trình thực hiện một giếng thăm dò từ bước chọn vị trí, lập phương án đến thi công khoan và các công việc cần phải thực hiện cùng với quá trình thi công khoan.Việc thiết kế, lựa chọn thiết bị, dụng cụ khoan được xem như thuộc giai đoạn lập phương án thi công.loại hình công việc được thực hiện cùng với Quá trình thi công khoan là công tác đánh giá vỉa thông qua các phương pháp khác nhau ... cơng việc thực với Q trình thi cơng khoan cơng tác đánh giá vỉa thông qua phương pháp khác THỰC HIỆN GIẾNG THĂM DÒ KẾT THÚC CHƯƠNG SINH VIÊN CẦN NẮM ĐƯỢC Các bước trình thực giếng thăm dò bao gồm...THỰC HIỆN GIẾNG THĂM DỊ TĨM TẮT NỘI DUNG Nội dung chương giới thiệu qui trình thực giếng thăm dò từ bước chọn vị trí, lập phương án đến thi công khoan công việc cần phải thực với q... địa vật lý  Trên đất liền: Theo thăm dò từ, thăm dò trọng lực, thăm dò địa chấn  Trên biển: Thực phương pháp lúc  Các phương pháp địa vật lý  Phương pháp thăm dò từ Dùng dụng cụ đo lực từ (từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật dầu khí đại cương thực hiện giếng thăm dò, Kỹ thuật dầu khí đại cương thực hiện giếng thăm dò

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay