BÀI GIẢNG CƠ SỞ KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN

111 13 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 09:44

. CÁC LOẠI HÌNH KHAI THÁC MỎKhoáng sản có ích được phân bố trên vỏ trái đất không giống nhau; ở sâu trong lòng đất, vùi lấp nông dưới mặt đất, nằm rải rác dưới đáy biển,... dưới dạng rắn, đặc xít, bở rời, lỏng, khí,...Do vậy, để thu hồi chúng cần phải áp dụng các loại hình công nghệ khác nhau với những phương tiện thiết bị kĩ thuật khác nhau.Loại hình thứ 1: Khai thác lộ thiên (KTLT) có lịch sử phát triển lâu đời, gắn liền với lịch sử phát triển xã hội loài người. Loại hình KTLT được áp dụng để khai thác những khoáng sàng có vỉa vùi lấp không sâu dưới mặt đất, cho phép thu hồi khoáng sản có ích bằng những công trình mỏ đào trực tiếp trên mặt đất, trong những điều kiện kinh tế kĩ thuật nhất định.Loại hình thứ 2: Khai thác hầm lò (KTHL). Khi khoáng sản có ích nằm sâu trong lòng đất, do những hạn chế về kĩ thuật hoặc kinh tế, không thể áp dụng KTLT thì người ta phải thu hồi chúng thông qua các hệ thống đường lò, giếng đứng hoặc giếng nghiêng, đào sâu vào lòng đất cmTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT BỘ MÔN KHAI THÁC LỘ THIÊN KS TRẦN ĐÌNH BÃO BÀI GIẢNG SỞ KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN HÀ NỘI - 2010 CHƯƠNG I NHỮNG ĐẶC ĐIỂM BẢN CỦA PHƯƠNG PHÁP KTLT I.1 CÁC LOẠI HÌNH KHAI THÁC MỎ Khống sản ích phân bố vỏ trái đất không giống nhau; sâu lòng đất, vùi lấp nơng mặt đất, nằm rải rác đáy biển, dạng rắn, đặc xít, bở rời, lỏng, khí, Do vậy, để thu hồi chúng cần phải áp dụng loại hình cơng nghệ khác với phương tiện thiết bị kĩ thuật khác Loại hình thứ 1: Khai thác lộ thiên (KTLT) lịch sử phát triển lâu đời, gắn liền với lịch sử phát triển xã hội lồi người Loại hình KTLT áp dụng để khai thác khoáng sàng vỉa vùi lấp khơng sâu mặt đất, cho phép thu hồi khống sản ích cơng trình mỏ đào trực tiếp mặt đất, điều kiện kinh tế kĩ thuật định Hình 1.1 Khai thác mỏ lộ thiên Loại hình thứ 2: Khai thác hầm (KTHL) Khi khống sản ích nằm sâu lòng đất, hạn chế kĩ thuật kinh tế, khơng thể áp dụng KTLT người ta phải thu hồi chúng thông qua hệ thống đường lò, giếng đứng giếng nghiêng, đào sâu vào lòng đất Hình 1.2 Các loại hình khai thác hầm lò, sức nước, lỗ khoan Loại hình thứ ngành mỏ khai thác lưới vớt thiết bị hút, bơm, cào, đặt tàu tầu ngầm để thu hồi khống sản ích dạng rời rạc, dạng kết hạch cát, sỏi, titan, sắt, mangan, dạng hoà tan muối natri, manhê, nhiều quặng quí khác đáy biển đại dương Loại hình thứ ngành mỏ thu hồi khống sản ích từ lòng đất thông qua lỗ khoan để khai thác dầu mỏ, khí đốt nước sạch, muối mỏ, than, lưu huỳnh số kim loại khác (bằng cách hoá lỏng khoáng sản) I KHÁI NIỆM VỀ KHAI THÁC LỘ THIÊN Định nghĩa mỏ lộ thiên - Phương diện kĩ thuật: Để tiến hành khai thác khoáng sản phương pháp lộ thiên, từ mặt đất, ở biên giới mỏ người ta đào hào cơng trình mỏ cần thiết phục vụ mục đích lấy khống sản đá bóc từ lòng đất đồng thời vận chuyển chúng đến kho chứa bãi thải Tổng hợp hào hố cơng trình gọi mỏ lộ thiên - Phương diện hành chính: Mỏ lộ thiên đơn vị hành chính, đơn vị kinh doanh độc lập, chịu trách nhiệm khai thác phần hay toàn khoáng sàng phương pháp lộ thiên 10 Hình 1.3 đồ tổng quát mỏ lộ thiên Các ký hiệu: 1– Khai trường MLT ; 2– Hệ thống đường hào bản; – Ga (vận tải) ; 4– Khu chứa KSCI ; – Xưởng khí ; 6– Bãi thải dất đá ; 7– Nhà máy (xưởng tuyển) ; 8– Biên giới đất đai mỏ; 9– Mặt sân công nghiệp; 10– Biên giới MLT Các thành phần thông số mỏ lộ thiên 2.1 Tầng phân tầng Tầng trình khai thác lộ thiên tiến hành từ xuống theo lớp, lớp vượt trước lớp khoảng định, tạo thành dạng bậc thang, bậc thang gọi tầng Phân tầng phần tầng chia theo chiều cao Việc chia tầng thành phân tầng nhiều mục đích khác nhau: + Để tăng cường độ khai thác + Giảm tổn thất làm nghèo khoáng sản khai thác vỉa mỏng, thoải + Nâng cao độ ổn định sườn tầng khai thác qua lớp đá yếu - Các thành phần tầng: + Mặt tầng (mặt tầng mặt tầng dưới); + Sườn tầng; + Mép tầng (mép tầng mép tầng); + Góc dốc sườn tầng; + Chiều rộng chiều cao tầng - Phân loại: loại tầng: + Tầng cơng tác: tầng tiến hành cơng tác khai thác bóc đá, nói cách khác, tầng cơng tác bố trí thiết bị mỏ làm việc máy khoan, máy xúc, thiết bị vận tải thiết bị phụ trợ khác, mặt tầng cơng tác phải đủ rộng + Tầng khơng cơng tác: tầng khơng tiến hành cơng tác khai thác bóc đá, tuỳ vào chức nhiệm vụ tầng mà người ta gọi đai vận tải, đai bảo vệ, đai dọn sạch, Chiều rộng mặt tầng không công tác nhỏ nhiều so với chiều rộng mặt tầng cơng tác Hình 1.4 Các yếu tố tầng 1-Mặt tầng; 2-Mặt tầng; 3-Sườn tầng đất đá; 4-Mép tầng; 5-Mép gương xúc; 6-Mép gương xúc; 7-Sườn tầng quặng; 8- máy xúc tay gàu; 9- Ơtơ tự đổ 2.2 Bờ mỏ - Khái niệm: Tập hợp tất tầng phía mỏ gọi bờ mỏ - Phân loại: + Bờ công tác bờ mỏ tầng cơng tác Trên bờ cơng tác số tầng khơng làm việc vị trí kết thúc + Bờ khơng cơng tác: tầng khơng làm việc (còn gọi bờ dừng), vị trí kết thúc (biên giới mỏ) gọi bờ kết thúc Góc tạo đường xiên nối từ chân tầng thấp tới mép tầng cao với đường thẳng nằm ngang gọi góc bờ mỏ Góc bờ cơng tác gọi góc cơng tác (ϕ), góc bờ dừng gọi góc dừng (γ ), vị trí kết thúc mỏ gọi góc kết thúc (γ kt) α Hc ϕ γc Hk γt m Hình 1.5 Các yếu tố khai trường mỏ lộ thiên Trong đó: 1,2- biên giới khai trường mỏ, m ; 1-4 ; 2-3- bờ kết thúc mỏ, m ; 3-4- kích thước cuối đáy khai trường (đáy mỏ), (biên giới đáy mỏ) ; 2,7- bờ không công tác mỏ ; 5- tầng không công tác mỏ ; 6- tầng công tác mỏ ; 8- đai vận tải ; α- góc nghiêng sườn tầng, độ ; φ- góc nghiêng bờ cơng tác, độ ; γ V, γ T- góc bờ vách bờ trụ kết thúc khai thác mỏ, độ; mV- 2.3 Biên giới mỏ - Biên giới mỏ vị trí không gian mỏ lộ thiên - Biên giới mỏ xác định thông qua: + Đường giới hạn mặt đất + Đường giới hạn đáy mỏ + Chiều sâu khai thác (kết thúc) + Bờ mỏ.(kết thúc) - Biên giới mỏ đến lúc kết thúc khai thác gọi biên giới cuối cùng, chiều sâu mỏ lúc gọi chiều sâu khai thác cuối mỏ, bờ mỏ ứng với chiều sâu kết thúc gọi bờ kết thúc Các giai đoạn khai thác mỏ LT Để khai thác khoáng sàng phương pháp lộ thiên phải tiến hành qua giai đoạn sau: - Giai đoạn XDM: Tuỳ theo qui mô, điều kiện tự nhiên kĩ thuật mà giai đoạn kéo dài đến năm + Tháo khô mỏ, chuẩn bị mặt (di dời cơng trình mặt, nắn sơng suối, ) + Xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp (khu dân cư, văn phòng xí nghiệp, kho tàng, nhà xưởng, ) + Lắp đặt thiết bị (thiết bị khai thác,xưởng sửa chữa, đường dây điện, đường dây thông tin, thiết bị phụ trợ khác) + Mở vỉa khoáng sàng (xây dựng tuyến đường hào vào mỏ, tạo tuyến cơng tác đầu tiên, bóc khối lượng đất ban đầu, ) - Giai đoạn đưa mỏ vào sản xuất đạt sản lượng thiết kế: Giai đoạn mỏ bắt đầu hoạt động kinh doanh với sản lượng ban đầu nhỏ sản lượng thiết kế, đồng thời tiếp tục đầu tư bổ sung để hoàn thành nốt số cơng trình như: + Lắp đặt thêm thiết bị + Mở thêm tuyến cơng tác + Hồn thiện mặt công nghiệp Giai đoạn kéo dài hồn tất cơng việc xây dựng mỏ đạt sản lượng thiết kế - Giai đoạn sản xuất bình thường: Thời gian giai đoạn tuỳ thuộc trữ lượng mỏ qui sản xuất mỏ Sản lượng mỏ (quặng đất đá) giai đoạn khơng đổi suốt trình sản xuất thay đổi theo thời gian định (đối với mỏ tuổi thọ lớn) - Giai đoạn kết thúc mỏ: Nội dung công việc giai đoạn là: + Tận thu phần tài nguyên lại đáy mỏ trụ bảo vệ; + Tháo dỡ thiết bị nhà xưởng; + Phục hồi đất đai, khắc phục hậu gây hoạt động mỏ môi trường sinh thái Các đặc điểm KTLT so với KTHL 4.1 Ưu điểm - An toàn lao động cao điều kiện sản xuất tốt không gian khai thác rộng - Năng suất lao động mỏ lộ thiên cao hơn, giá thành khai thác đơn vị sản phẩm thấp mỏ lộ thiên khả giới hố cao, sử dụng thiết bị khai thác suất cao - Thời gian xây dựng mỏ lộ thiên nhỏ thời gian xây dựng mỏ hầm cơng suất Chi phí cho xây dựng nhỏ so với xây dựng mỏ hầm - Dễ dàng tiến hành khai thác chọn lọc, tiến hành tách riêng loại quặng khác trình khai thác, giảm tổn thất làm nghèo khoáng sản - Được phép khai thác khống sản mà phương pháp KTHL khơng phép khai thác (mỏ khí bụi nổ, khí độc ) 4.2 Nhược điểm phương pháp KTLT - Phụ thuộc vào điều kiện khí hậu thời tiết - Khó khăn việc bố trí bãi thải để chứa đất đá bóc mỏ - Cần thiết phải đầu tư chi phí lớn thời gian ngắn Phân loại mỏ lộ thiên 5.1.Theo điều kiện địa hình mặt đất - Mỏ điều kiện địa hình phẳng - Mỏ điều kiện địa hình sườn dốc - Mỏ điều kiện địa hình đỉnh núi - Mỏ điều kiện địa hình dồi núi mấp 5.2 Theo vị trí tương đối mặt đất với thân quặng - Mỏ thân quặng lộ mặt đất - Mỏ thân quặng bị vùi lấp nơng - Mỏ thân quặng bị vùi lấp sâu 5.3 Theo góc cắm khống sàng - Mỏ thân quặng nằm ngang dốc thoải góc cắm nhỏ 80-100) - Mỏ thân quặng dốc nghiêng (góc cắm từ 100÷ 25 -300) - Mỏ thân quặng dốc đứng (góc cắm ≥ 250 ÷ 300) 5.4 Theo chiều dày thân quặng - Mỏ thân quặng mỏng (m ≤ - 3m) - Mỏ thân quặng mỏng khai thác tầng phân tầng - Mỏ thân quặng dày trung bình khai thác tầng nhiều phân tầng - Mỏ thân quặng dày tiến hành khai thác từ tầng nhiều phân tầng 5.5 Theo hình dáng thân quặng - Mỏ thân quặng dạng ổ (kích thước hướng gần nhau) - Mỏ thân quặng dạng vỉa (kích thước hướng lớn, hướng lại phát triển) - Mỏ thân quặng dạng ống, trụ (kích thước phát triển chủ yếu theo hướng) 5.6 Theo cấu tạo - Mỏ cấu tạo đơn giản (thân quặng đồng nhất, khơng đá kẹp xen lẫn) - Mỏ cấu tạo phức tạp (thân quặng gồm nhiều loại chất lượng khác đá kẹp xen kẽ khoáng sản, cần thiết phải tiến hành khai thác chọn lọc) 5.7 Theo thành phần hoá học - Mỏ kim loại đen (sắt, mangan, crôm, titan, )(thạch khê, Cổ định, ven biển Bình Định) - Mỏ kim loại màu (đồng, chì, kẽm, nhơm, niken ) ( Đồng Sin Quyển, bauxit, niken Bản Phúc ) - Mỏ kim loại quí (vàng , bạc, platin) ( - Mỏ quặng phóng xạ (uran, tôri) - Mỏ kim loại nhẹ (tiricôni, tântn, liti, ) - Mỏ vật liệu xây dựng (đá vôi, đá granit, đất sét, cát sỏi, ) - Mỏ nguyên liệu luyện kim (đá vôi, đôlômit, grafit, đất chịu lửa, cao lanh, ) - Mỏ nguyên liệu công nghiệp (barit, nguyên liệu cách điện quang học, kim cương, mica, ) - Mỏ ngun liệu cho cơng nghiệp hố học thực phẩm (phơtphorit, apatit, lưu huỳnh, pirit, muối khống vật, - Mỏ nhiên liệu: than bùn, than đá, than nâu, diệp thạch cháy, Tuỳ theo địa hình mặt đất, chiều sâu vùi lấp thân quặng, góc cắm chiều dày thân quặng, hình dạng thành phần hố học mà người ta lựa chọn phương pháp khai thác thiết bị sử dụng cho mỏ lộ thiên Hình 1.6 Những dạng nằm chủ yếu khống sản đồ cơng nghệ phương tiện giới hoá mỏ lộ thiên 6.1 đồ cơng nghệ Tháo khơ nước Chuẩn bị đất đá quặng để xúc bốc Xúc bốc lên phương tiện vận tải Vận tải Đổ thải vào bãi thải Gia công chế biến Chất vào kho thành phẩm Hình 1.7 đồ cơng nghệ khai thác 6.2 Phương tiện giới hoá mỏ lộ thiên + Các phương tiện giới hoá thiết bị tiến hành công tác mỏ - Mục đích: + giới đại khả khai thác khoáng sản phương pháp lộ thiên với quy lớn + Việc hồn thiện giới hố làm giảm nhẹ lao động cơng nhân, tăng suất lao động, giảm chi phí khai thác tính cho khống sản tăng mức tiết kiệm phương pháp KTLT - Mức độ hình thức giới hố cơng tác mỏ xác định: + Bằng kết kinh tế phương pháp lộ thiên + Chiều sâu thông số khác mỏ + Sản lượng nó, phương pháp mở vỉa hệ thống khai thác - Nguyên tắc tiến hành giới hoá: từ đơn giản đến phức tạp, từ khí hố khâu riêng biệt tới khí hố tồn q trình cơng nghệ - đồ giới hoá: Sự kết hợp thiết bị máy móc thực giới hố trình sản xuất từ bắt đầu đến kết thúc - Đặc điểm giới hố tồn là: + Số lượng, cơng suất thông số làm việc thiết bị khâu cơng nghệ liền mối quan hệ phối hợp hợp lý + Các mối quan hệ xác định theo thông số máy, công suất, đơn giá mức tiết kiệm chúng - Những đồ giới hoá xác định yếu tố sau: + Phương pháp tiến hành công tác mỏ; + Độ cứng đất đá; + Quy công tác mỏ, yếu tố nằm khoáng sản 6.2.1 Khâu làm tơi đất đá khống sản ích +Có thể dùng phương pháp giới: dùng máy xúc, máy xới, …; + Bằng khoan nổ mìn cơng nghệ sử dụng máy khoan kết hợp với chất nổ phương tiện nổ với đất đá độ cứng f = (7÷ 14); + Phương pháp thuỷ lực: dùng súng bắn nước, ống thẩm thấu, …; + Phương pháp vật lý: dùng xung điện, siêu âm, …; + Phương pháp hoá học: chất trương nở, … 6.2.2 Khâu xúc bốc Việc xúc bốc đất đá khống sản nhiệm vụ: + Xúc đất đá làm tơi gương tầng vào thùng phương tiện vận tải thường máy xúc + Xúc đất đá mềm tơi không cần làm tơi bộ, máy xúc xúc bốc trực tiếp từ khối nguyên Để giới hoá khâu xúc bốc: a) đồ gương xúccảu máy xúc nhiều gầu rôto b) c) d) e) Hình 7.14 đồ gương xúc máy xúc nhiều gầu rôto a- đồ gương xúc; b- luồng đứng hàng; c- luồng đứng nhiều hàng; d- luồng ngang; e- phối hợp luồng đứng ngang 1,2, thứ tự bóc luồng Trong đất đá mềm ổn định nên xúc lớp thẳng đứng nhiều hàng, đặc biệt máy xúc cỡ lớn Xúc phối hợp hiệu đất đá ổn định (khi cần phải tạo nên sườn tầng thoải), khả chịu tải đất đá không đủ, cần giảm cỡ đá xúc chọn lọc lớp mỏng d- Năng suất máy xúc nhiều gàu rôto: * Năng suất hộ chiếu máy xúc theo đất đá rời tính theo biểu thức: Q hc = 60.t.h '.Vq , m3/h đó: t- chiều dầy lớp khấu, m; h’- chiều cao lớp khấu: h’ = D, m; D- đường kính rơto, m; Vq- tốc độ quay rôto, m/phút * Năng suất kỹ thuật: Qkt = Qhc.Kx.K, m/h Trong đó: Kx- hệ số xúc; K- hệ số ý đến ảnh hưởng đất đá phải xúc chất lượng gương xúc CHƯƠNG VIII CÔNG TÁC VẬN TẢI TRÊN MỎ LỘ THIÊN VIII.1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÔNG TÁC VẬN TẢI Đặc điểm công tác vận tải mỏ lộ thiên - Nội dung công tác vận tải mỏ lộ thiên vận chuyển đất đá bóc khống sản từ gương cơng tác tới trạm tiếp nhận vận chuyển loại vật liệu, phương tiện dùng để khai thác từ kho bãi gương tầng khai thác - Hàng bản: đất đá bóc khoáng sản - Hàng phụ: vật liệu nổ, vật liệu làm đường, phương tiện nổ, chi tiết máy, vật liệu bôi trơn,… Để vận chuyển hàng phụ người ta dùng phương tiện chuyên dùng - Đặc điểm công tác vận tải mỏ lộ thiên: + Khối lượng hàng vận tải lớn, hàng chủ yếu mỏ hướng vận tải; + Mật độ vận tải cao, khoảng cách vận tải tương đối ngắn; + Tải trọng tác dụng lên mặt đường lớn, mật độ vận tải cao, cỡ hạt vật liệu vận chuyển không đồng đều; + Địa điểm nhận tải dỡ tải thường xuyên thay đổi, mối quan hệ chặt chẽ khâu công nghệ khác với khâu vận tải, chết cơng nghệ lớn chu kỳ vận tải, đường mỏ bãi thải thường xuyên di chuyển, chi phí vận tải lớn (thường > 40%, cá biệt tới 65 ÷ 70%) u cầu công tác vận tải MLT Từ đặc điểm mà công tác vận tải mỏ lộ thiên yêu cầu sau: - Khoảng cách vận tải, đặc biệt đất đá bóc, cần phải nhỏ Cố gắng tạo nên đường vận tải cố định - Trên mỏ nên sử dụng hình thức vận tải, kiểu phương tiện vận tải để dễ thay thế, tổ chức, sửa chữa quản lý dơn giản - Dung tích độ bền phương tiện vận tải phải phù hợp với công suất thiết bị xúc bốc phương tiện dỡ hàng tính chất lý đất đá - Hình thức vận tải chọn phải chắn, độ tin cậy cao cơng tác, chết thiết bị khả vận tải liên tục - Hình thức vận tải chọn phải an tồn chi phí khai thác nhỏ VIII.2 MỨC ĐỘ KHÓ VẬN TẢI CỦA ĐẤT ĐÁ - Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác vận tải: + Mật độ, độ bền cỡ đá vận chuyển ảnh hưởng chủ yếu đến việc chọn phương tiện vận tải, mức độ sử dụng dung tích hình học thùng vận tải độ mòn + Hàm lượng thành phần sét độ ẩm đất đá làm khó khăn dỡ hàng dính bám chúng vào bề mặt làm việc thiết bị vận tải Mức độ dính bám, việc chọn phương tiện ngăn ngừa làm đất đá dính bám, giảm dung tích thực tế thùng xe phụ thuộc vào thời gian vận tải nhiệt độ khơng khí - Trong điều kiện nói trên, mức độ khó vận tải đất đá xác định theo công thức thực nghiệm sau: Π V = 0,6γ + Ad tb + 20WnBC Trong γ - mật độ đất đá mẫu, kg/dm3; dtb- kích thước trung bình cục đá thùng vận chguyển, m; A = + 0,01 δ c với δ c- ứng suất cắt mẫu đá, KG/cm 2; W- độ ẩm đất đá vận chuyển, n- hàm lượng sét đá; B = + lg(T-1) với T- thời gian vận tải đất đá,h; C = – 0,25t với t - nhiệt độ khơng khí, 00C ( tính nhiệt độ < 00) Căn vào giá trị cụ thể Π V người ta chia đất đá làm loại khác theo mức độ khó vận tải Loại I: đất đá dễ vận tải Π V < 2; Loại II: đất đá dễ vận chuyển 2< Π V ≤ 4; Loại III: đất đá khó vận chuyển vừa 4< Π V ≤ 6; Loại IV: đất đá khó vận chuyển 6< Π V ≤ 8; Loại V: đất đá khó vận chuyển 8< Π V ≤ 10 Đất đá Π V > 10 đất đá ngoại hạng, không xét tới Căn vào mức độ khó vận tải đất đá người ta lựa chọn kiều loại phương tiện hình thức vận tải cho phù hợp VIII.3 CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG Vận tải đường sắt Hình thức vận tải đường sắt áp dụng hiệu với mỏ sản lượng vừa lớn (10 – 100 trT/năm), chiều sâu mỏ < 200m khoảng cách vận tải > 3km với loại đất đá mức độ khó xúc khác Ưu điểm: khả hồn thành nhiệm vụ vận tải với sản lượng mỏ với khoảng cách vận tải lực thông qua lớn, khả tự động hố điều khiển tầu chạy thao tác vận tải khác, làm việc tin cậy điều kiện khí hậu địa chất mỏ bất kỳ; cho phép giảm số nhân viên phục vụ sử dụng toa xe tải trọng lớn; chi phí sửa chữa, bảo quản khấu hao đầu tầu, toa xe khơng lớn bền thời hạn phục vụ lớn (20 ÷ 25năm); chi phí vận chuyển thấp tính cho tấn/km (thấp so với vận tải ô tô hay băng tải từ ÷ lần) Nhược điểm: Yêu cầu khắt khe bình đồ trắc đồ dọc, chiều dài tuyến công tác tầng phải lớn (> 300m); bán kính vòng lớn (>100m); độ dốc đường nhỏ (< 0,25%), khối lượng hào dốc lớn, tăng khối lượng thời gian xây dựng bản, tăng vốn đầu tư; việc đưa tầu đến nhận tải gương phức tạp, tính động thấp; làm giảm suất máy xúc đào hào khai thác chọn lọc, công nghệ khai thác phức tạp Vận tải ô tô Sử dụng hiệu mỏ cơng suất vừa nhỏ hay mỏ cơng suất lớn kết hợp với hình thức vận tải khác; tiêu khó vận tải ≤ 8, khoảng cách vận tải < 5km Sử dụng hiệu xây dựng mỏ với công suất bất kỳ, khai thác vỉa phức tạp, kích thước mỏ nhỏ, địa hình phức tạp Ưu điểm: Tính động cao, ô tô công tác độc lập với làm đơn giản hoá đồ chuyển động xe, yếu cầu khơng khắt khe bình đồ trắc đồ dọc (bán kính vòng 15 ÷ 25m, độ dốc ÷ 10%) cho phép rút ngắn quãng đường vận tải ÷ lần so với vận tải đường sắt, giảm bớt khối lượng xây dựng mỏ từ 20 ÷ 25%; suất máy xúc tăng 20 ÷ 25% so với vận tải đường sắt; chi phí thải đá thấp; tốc độ xuống sâu dịch chuyển ngang tuyến công tác lớn Nhược điểm: Chỉ hiệu kinh tế khoảng cách vận tải nhỏ (dưới 3km với ô tô tải trọng < 27 ÷ 5km với tơ tải trọng 45 ÷ 50 tấn); cần nhiều xe thợ lái, tiêu phí nhiều nhiên liệu vật liệu bơi trơn; hao mìn nhanh đường khơng tốt hay đường độ dốc lớn; giá máy đắt; chi phí bảo quản sửa chữa lớn, săm lốp hư hỏng nhanh; chịu ảnh hưởng trực tiếp điều kiện khí hậu tình trạng đường sá Vận tải băng tải Sử dụng hiệu vận tải đất đá mềm đất đá phá vỡ tới cỡ nhỏ, sản lượng mỏ từ 20 ÷ 30 triệu T/năm hơn, khoảng cách vận tải km Ưu điểm: khả vận tải liên tục nhịp nhàng, cho phép nâng cao suất thiết bị xúc bốc ( 25 ÷ 30% so với vận tải đường sắt); giảm khối lượng đường vận tải; giảm khoảng cách vận tải khắc phục độ dốc lớn (18 0÷ 200 băng tải thường 30 ÷ 600 băng tải đặc biệt); tốc độ xuống sâu lớn, số nhân viên phục vụ ít; cải thiện nâng cao điều kiện lao động; điều kiện để tự động hoá điều khiển tập trung; suất thiết bị cao; đơn giản xây lắp, di chuyển tổ chức sưả chữa Nhược điểm: Làm tăng chết thiết bị vận tải đất đá ẩm chứa sét tượng dính băng, băng mau hỏng (12÷ 18 tháng) vận tải đất đá tính mài mòn cao; giá băng đắt; kích thước cục đá vận chuyển khơng vượt q 25 ÷ 35% chiều rộng băng (150 ÷ 200mm băng hẹp 300 ÷ 400mm băng rộng; không cho phép áp dụng vạn tải băng tải khai thác chọn lọc khai thác vỉa hình dáng phức tạp Vận tải liên hợp Là phối hợp hình thức vận tải để khắc phục nhược điểm phát huy ưu điểm hình thức Sự hối hợp tơ kết hợp đường sắt; ô tô + trục tải; ô tô + vận tải sức nước; ô tô + vận tải trọng lực, Ở mỏ sâu, khai thác đá cứng vận tải tầng đến trạm tập trung bờ mỏ thường tơ bờ mỏ thường đường sắt, băng tải trục tải Vận tải ô tô, đường sắt chuyển tải khối lượng mỏ mỏ hiệu tầng với chiều sâu 120 ÷ 150m mỏ sản lượng lớn, tầng vận tải đường sắt Sự phối hợp ô tô với trục tải áp dụng mỏ sâu 150m, kích thước bình đồ hạn chế, khai thác vỉa dốc đứng đất đá ổn định,… VIII.4 VẬN TẢI BẰNG Ô TÔ Đặc tính cơng nghệ đường tơ * Phân loại đường ơtơ: Trên mỏ lộ thiên thường loại đường ôtô: đường mỏ đường dân dụng.Đường mỏ dùng để vận chuyển đất đá, khống sản ích vật tư kỹ thuật mỏ Đường dân dụng để chuyên chở hàng hoá dân dụng hàng hoá khác Đường mỏ bao gồm: - Mạng đường mặt mỏ - Đường hào hào nối cố định - Đường tầng công tác bãi thải Theo kết cấu bề mặt, đường mỏ phân chia thành rải nhựa (hoặc bê tông) đường cấp phối Theo thời gian tồn tại, đường mỏ phân thành đường cố định đường tạm thời Đường cố định thời gian phục vụ lâu dài, đường tạm thời thường dịch chuyển theo chu kỳ với dịch chuyển tuyến công tác Đường cố định mỏ theo điều kiện kỹ thuật phân loại sau: Bảng Các tiêu Cấp đường I II III Vận tốc tính tốn khu vực thẳng, Km/h 50 40 30 Vận tốc tính tốn đoạn đổi hướng, Km/h 30 25 20 Mức chịu tải, triệu tấn/năm 25 25÷
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG CƠ SỞ KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN, BÀI GIẢNG CƠ SỞ KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay