BÀI GIẢNG CƠ SỞ KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN

111 95 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 09:44

. CÁC LOẠI HÌNH KHAI THÁC MỎKhoáng sản có ích được phân bố trên vỏ trái đất không giống nhau; ở sâu trong lòng đất, vùi lấp nông dưới mặt đất, nằm rải rác dưới đáy biển,... dưới dạng rắn, đặc xít, bở rời, lỏng, khí,...Do vậy, để thu hồi chúng cần phải áp dụng các loại hình công nghệ khác nhau với những phương tiện thiết bị kĩ thuật khác nhau.Loại hình thứ 1: Khai thác lộ thiên (KTLT) có lịch sử phát triển lâu đời, gắn liền với lịch sử phát triển xã hội loài người. Loại hình KTLT được áp dụng để khai thác những khoáng sàng có vỉa vùi lấp không sâu dưới mặt đất, cho phép thu hồi khoáng sản có ích bằng những công trình mỏ đào trực tiếp trên mặt đất, trong những điều kiện kinh tế kĩ thuật nhất định.Loại hình thứ 2: Khai thác hầm lò (KTHL). Khi khoáng sản có ích nằm sâu trong lòng đất, do những hạn chế về kĩ thuật hoặc kinh tế, không thể áp dụng KTLT thì người ta phải thu hồi chúng thông qua các hệ thống đường lò, giếng đứng hoặc giếng nghiêng, đào sâu vào lòng đất ... khoáng sàng khai thác phương pháp Lộ thiên hay hỗn hợp Lộ thiên Hầm lò chiều sâu khai thác cuối mỏ Lộ thiên xác định tuỳ theo điều kiện tự nhiên, kĩ thuật kinh tế khống sàng ngành khai thác mỏ nói... NIỆM VỀ KHAI THÁC LỘ THIÊN Định nghĩa mỏ lộ thiên - Phương diện kĩ thuật: Để tiến hành khai thác khoáng sản phương pháp lộ thiên, từ mặt đất, ở biên giới mỏ người ta đào hào cơng trình mỏ cần thiết... đồ cơng nghệ khai thác 6.2 Phương tiện giới hoá mỏ lộ thiên + Các phương tiện giới hoá thiết bị tiến hành công tác mỏ - Mục đích: + Cơ giới đại có khả khai thác khoáng sản phương pháp lộ thiên
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG CƠ SỞ KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN, BÀI GIẢNG CƠ SỞ KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay