Tài liệu môn học vi xử lí

33 36 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 09:21

Với các bạn đã từng và đang học môn này thì biết chắc nó khó thế nào, về cả nội dung môn học và phương pháp thi. Và đây có lẽ cũng là môn đầu tiên các bạn thi bằng hình thức vấn đáp. Nên để các bạn dễ hình dung, mình sẽ giới thiệu về cách thức thi cuối kì cho các bạn chưa biết. Hình thức thi như sau (cập nhật năm 2016, các khóa sau có thay đổi thì không chắc chắn): Đầu tiên sẽ có khoảng 20 người bất kì vào phòng làm bài, không nhất thiết theo chữ cái, không nhất thiết theo lớp nào, chỉ cần có lịch thi là vào ngày hôm đó thì đều có thể vào. Vào phòng các bạn sẽ được giáo viên cho bốc đề, 1 câu lý thuyết và 1 câu bài tập (thường thì có 2 xấp đề và các bạn lấy tự trên xuống, nhưng nói chung là may rủi thôi). ... tồn hệ vi xử lý hoạt động mà không cần ngăn xếp hệ vi xử lý thực chương trình đơn giản cộng trừ khơng nhớ, khơng có nhảy, khơng rẽ nhánh Tuy nhiên thực tế hệ vi xử lý làm thường để thực vi c phức... quay lại hỏi ngoại vi thứ ngoại vi thứ khơng nhu cầu trao đổi chuyển xuống hỏi ngoại vi Sau tiến hành trao đổi với ngoại vi thứ ngoại vi khơng nhu cầu trao đổi kiểm tra ngoại vi thứ Cứ hết Phương... trao đổi với ngoại vi nên số liệu trao đổi I/O mà lớn I/O khác có hội trao đổi liệu * Điểm giống nhau: Vi c trao đổi liệu phải thông qua CPU, điều khiển câu lệnh người lập trình vi t * Khác nhau:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn học vi xử lí, Tài liệu môn học vi xử lí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay