Bảng đánh giá kết quả cấp cứu (Theo tiêu chí cải tiến chất lượng Bệnh viện)

2 20 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 09:09

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHOA………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẤP CỨU Nhằm rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu điều trị cấp cứu, khoa …………… tiến hành đánh giá kết cấp cứu hàng quý phân loại kết cấp cứu, ưu, khuyết điểm trình điều trị sau: QUÝ I TỔNG SỐ NHẬP VIỆN THÀNH CÔNG NẶNG HƠN 621 ca 359 ca Ưu điểm: Chẩn đoán Xử trí kịp thời Bệnh nặng giai đoạn đầu hồi phục Theo dõi sát diễn tiến bệnh, cho y lệnh điều trị kịp thời 19ca Nguyên nhân: 1.Bệnh nặng đến giai đoạn muộn sốc nhiễm trùng Suy tim giai đoạn cuối suy hơ hấp nặng Nhồi máu tim có biến chứng xảy nhanh 5.Nhồi máu não người lớn tuổi không đồng ý tuyến Bệnh ung thư giai đoạn cuối có ca chưa tiên lượng mức Có ca chưa Q II QUÝ III QUÝ IV chẩn đoán đầy đủ bệnh XIN VỀ 222 ca 56ca Nguyên nhân: Bệnh vào vượt khả CHUYỂN điều trị khoa VIỆN Bệnh diễn tiến nặng thời gian điều trị vượt khả điều trị khoa TỬ VONG ca Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm 20 TRƯỞNG KHOA DUYỆT
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng đánh giá kết quả cấp cứu (Theo tiêu chí cải tiến chất lượng Bệnh viện), Bảng đánh giá kết quả cấp cứu (Theo tiêu chí cải tiến chất lượng Bệnh viện)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay