cac bien ban dạy học theo chủ de (1)

9 67 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 09:04

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CHUYÊN MÔN LỊCH SỬ Thời gian : 15 h 30 phút ngày 112016 Địa điểm : Phòng tổ Khoa học Xã hội Thành phần: Nhóm Lịch sử Nội dung: I.Thảo luận và thống nhất nội dung chủ đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực môn Lịch sử lớp 7 Môn dạy: Lịch sử Chủ đề được chọn: Kinh tế, văn hóa, xã hội thời Lý Trần thế kỉ Xi XIV Người báo cáo nội dung chủ đề: Nguyễn Thị Kim Oanh Ý kiến của nhóm chuyên môn:+ Nhóm chuyên môn nhất trí với cấu trúc, nội dung của chủ đề. Chủ đề xây dựng tỉ mỉ, chỉ tiết đáp ứng được mục tiêu đổi mới, phát triển được năng lực của học sinh từ năng lực chung đến năng lực chuyên biệt. Các tiết dạy thuộc chủ đề soạn chi tiết có hình ảnh minh học kèm theo....+ Nhất trí với hướng bổ sung của chủ đề: Đưa nội dung mục tiêu cụ thể cho từng tiết dạy. Thêm phần chuẩn bị cụ thể ở mỗi tiết. Tahy đổi đề mục và PPDH phù hợp tiến trình dạy học.+ Tuy nhiên trong các tiết dạy cần lưu ý về việc thuyết trình của HS phần tư liệu liên quan đến gốm Chu Đạu cần chuẩn bị phim minh họa giới thiệu về kàng gốm.II. Thảo luận thống nhất xây dựng giáo án cho chủ đề dạy học theo định hướng phát triển năng lựcSau khi nghe đồng chí Nguyễn Oanh báo cáo toàn bộ giáo án minh họa cho chủ đề dạy học, nhóm chuyên môn thống nhất các nội dung sau:1. Thể loại bài học: Cung cấp kiến thức mới 2. Cách giới thiệu bài học (phần khởi động): Linh hoạt cho từng tiết làm sao tạo tâm thế cho học sinh hứng thú theo dõi bài học. Sử dụng hình ảnh, câu chuyện lịch sử để vào bài.3. Mục tiêu bài học: GV phải khai thác và giúp học sinh nắm được: Kiến thức cơ bản theo các mức độ: Biết hiểu vận dụng...3. Phương pháp: trực quan, dạy học theo nhóm, thuyết trình, đóng vai....4. Về phương tiện dạy học: Sưu tầm tư liệu về chủ đề, phiếu học tập, sắp xếp học sinh theo nhóm, máy tính, máy chiếu, màn chiếu....5. Nội dung từng tiết bài:TuầnTiếtNội dung131 (CĐ)Tình hình nông nghiệp thời Lý Trần132 (CĐ)Kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lý Trần143 (CĐ)Xã hội thời Lý Trần144 (CĐ)Văn hóa thời Lý Trần. Tổng kết6. Cách tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh: chia nhóm phân hóa từng đối tượng đề dạy học. Tổ chức các kĩ thuật dạy học phù hợp từng đối tương. Có câu hỏi gợi mở từng đối tượng....7. Hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống thực tiễn; Có bài tập vận dụng phù hợp thực tiễn hiện nay.8. Các yêu cầu cụ thể của giờ dạy học chủ đề như sau: Bố trí lớp có đủ chỗ ngồi quan sát thuận lợi cho giáo viên dự. Giáo viên dạy và dự cần quan sát học sinh, cách phản ứng của học sinh trong giờ học, cách làm việc nhóm học sinh, những sai lầm học sinh mắc phải, thái độ tình cảm của học sinh. Quan sát tất cả học sinh, không được bỏ rơi một học sinh nào. Về tổ chức thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp, phân phối thời gian hợp lí ở các phần trong bài giảng, phân hoá được năng lực của học sinh. ... chức dạy học phân hóa theo lực học sinh: chia nhóm phân hóa đối tượng đề dạy học Tổ chức kĩ thuật dạy học phù hợp đối tương Có câu hỏi gợi mở đối tượng Hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức học. .. chc dạy học phân hóa theo lực học sinh: chia nhóm phân hóa đối tượng đề dạy học Tổ chức phương pháp dạy học phù hợp đối tương Có câu hỏi gợi mở đối tượng Hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức học. .. thuật dạy học với phương tiện dạy học - Giao nhiệm vụ cho học sinh cụ thể rõ ràng theo cá nhân nhóm Sản phẩm chủ đề lưu hồ sơ Đánh giá chất lượng sản phẩm học sinh cụ thể, xác Khuyến khích học
- Xem thêm -

Xem thêm: cac bien ban dạy học theo chủ de (1), cac bien ban dạy học theo chủ de (1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay