cac bien ban dạy học theo chủ de (1)

9 14 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 09:04

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CHUYÊN MÔN LỊCH SỬ Thời gian : 15 h 30 phút ngày 112016 Địa điểm : Phòng tổ Khoa học Xã hội Thành phần: Nhóm Lịch sử Nội dung: I.Thảo luận và thống nhất nội dung chủ đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực môn Lịch sử lớp 7 Môn dạy: Lịch sử Chủ đề được chọn: Kinh tế, văn hóa, xã hội thời Lý Trần thế kỉ Xi XIV Người báo cáo nội dung chủ đề: Nguyễn Thị Kim Oanh Ý kiến của nhóm chuyên môn:+ Nhóm chuyên môn nhất trí với cấu trúc, nội dung của chủ đề. Chủ đề xây dựng tỉ mỉ, chỉ tiết đáp ứng được mục tiêu đổi mới, phát triển được năng lực của học sinh từ năng lực chung đến năng lực chuyên biệt. Các tiết dạy thuộc chủ đề soạn chi tiết có hình ảnh minh học kèm theo....+ Nhất trí với hướng bổ sung của chủ đề: Đưa nội dung mục tiêu cụ thể cho từng tiết dạy. Thêm phần chuẩn bị cụ thể ở mỗi tiết. Tahy đổi đề mục và PPDH phù hợp tiến trình dạy học.+ Tuy nhiên trong các tiết dạy cần lưu ý về việc thuyết trình của HS phần tư liệu liên quan đến gốm Chu Đạu cần chuẩn bị phim minh họa giới thiệu về kàng gốm.II. Thảo luận thống nhất xây dựng giáo án cho chủ đề dạy học theo định hướng phát triển năng lựcSau khi nghe đồng chí Nguyễn Oanh báo cáo toàn bộ giáo án minh họa cho chủ đề dạy học, nhóm chuyên môn thống nhất các nội dung sau:1. Thể loại bài học: Cung cấp kiến thức mới 2. Cách giới thiệu bài học (phần khởi động): Linh hoạt cho từng tiết làm sao tạo tâm thế cho học sinh hứng thú theo dõi bài học. Sử dụng hình ảnh, câu chuyện lịch sử để vào bài.3. Mục tiêu bài học: GV phải khai thác và giúp học sinh nắm được: Kiến thức cơ bản theo các mức độ: Biết hiểu vận dụng...3. Phương pháp: trực quan, dạy học theo nhóm, thuyết trình, đóng vai....4. Về phương tiện dạy học: Sưu tầm tư liệu về chủ đề, phiếu học tập, sắp xếp học sinh theo nhóm, máy tính, máy chiếu, màn chiếu....5. Nội dung từng tiết bài:TuầnTiếtNội dung131 (CĐ)Tình hình nông nghiệp thời Lý Trần132 (CĐ)Kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lý Trần143 (CĐ)Xã hội thời Lý Trần144 (CĐ)Văn hóa thời Lý Trần. Tổng kết6. Cách tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh: chia nhóm phân hóa từng đối tượng đề dạy học. Tổ chức các kĩ thuật dạy học phù hợp từng đối tương. Có câu hỏi gợi mở từng đối tượng....7. Hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống thực tiễn; Có bài tập vận dụng phù hợp thực tiễn hiện nay.8. Các yêu cầu cụ thể của giờ dạy học chủ đề như sau: Bố trí lớp có đủ chỗ ngồi quan sát thuận lợi cho giáo viên dự. Giáo viên dạy và dự cần quan sát học sinh, cách phản ứng của học sinh trong giờ học, cách làm việc nhóm học sinh, những sai lầm học sinh mắc phải, thái độ tình cảm của học sinh. Quan sát tất cả học sinh, không được bỏ rơi một học sinh nào. Về tổ chức thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp, phân phối thời gian hợp lí ở các phần trong bài giảng, phân hoá được năng lực của học sinh. TRƯỜNG THCS KIM ANH TỔ KHXH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHÓM : LỊCH SỬ Kim Anh, ngày tháng 11 năm 2016 BIÊN BẢN HỌP NHĨM CHUN MƠN LỊCH SỬ * Thời gian : 15 h 30 phút ngày /11/2016 * Địa điểm : Phòng tổ Khoa học Xã hội * Thành phần: Nhóm Lịch sử * Nội dung: I.Thảo luận thống nội dung chủ đề dạy học theo định hướng phát triển lực môn Lịch sử lớp Môn dạy: Lịch sử - Chủ đề chọn: Kinh tế, văn hóa, xã hội thời Lý - Trần kỉ Xi - XIV - Người báo cáo nội dung chủ đề: Nguyễn Thị Kim Oanh - Ý kiến nhóm chun mơn: + Nhóm chun mơn trí với cấu trúc, nội dung chủ đề Chủ đề xây dựng tỉ mỉ, tiết đáp ứng mục tiêu đổi mới, phát triển lực học sinh từ lực chung đến lực chuyên biệt Các tiết dạy thuộc chủ đề soạn chi tiết có hình ảnh minh học kèm theo + Nhất trí với hướng bổ sung chủ đề: Đưa nội dung mục tiêu cụ thể cho tiết dạy Thêm phần chuẩn bị cụ thể tiết Tahy đổi đề mục PPDH phù hợp tiến trình dạy học + Tuy nhiên tiết dạy cần lưu ý việc thuyết trình HS phần tư liệu liên quan đến gốm Chu Đạu cần chuẩn bị phim minh họa giới thiệu kàng gốm II Thảo luận thống xây dựng giáo án cho chủ đề dạy học theo định hướng phát triển lực Sau nghe đồng chí Nguyễn Oanh báo cáo tồn giáo án minh họa cho chủ đề dạy học, nhóm chun mơn thống nội dung sau: Thể loại học: Cung cấp kiến thức Cách giới thiệu học (phần khởi động): Linh hoạt cho tiết tạo tâm cho học sinh hứng thú theo dõi học Sử dụng hình ảnh, câu chuyện lịch sử để vào Mục tiêu học: GV phải khai thác giúp học sinh nắm được: - Kiến thức theo mức độ: Biết - hiểu - vận dụng Phương pháp: trực quan, dạy học theo nhóm, thuyết trình, đóng vai Về phương tiện dạy học: Sưu tầm tư liệu chủ đề, phiếu học tập, xếp học sinh theo nhóm, máy tính, máy chiếu, chiếu Nội dung tiết bài: Tuần Tiết Nội dung 13 (CĐ) Tình hình nơng nghiệp thời Lý - Trần 13 (CĐ) Kinh tế thủ công nghiệp thương nghiệp thời Lý - Trần 14 (CĐ) Xã hội thời Lý - Trần 14 (CĐ) Văn hóa thời Lý - Trần Tổng kết Cách tổ chức dạy học phân hóa theo lực học sinh: chia nhóm phân hóa đối tượng đề dạy học Tổ chức kĩ thuật dạy học phù hợp đối tương Có câu hỏi gợi mở đối tượng Hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức học để giải tình thực tiễn; Có tập vận dụng phù hợp thực tiễn Các yêu cầu cụ thể dạy học chủ đề sau: - Bố trí lớp có đủ chỗ ngồi quan sát thuận lợi cho giáo viên dự - Giáo viên dạy dự cần quan sát học sinh, cách phản ứng học sinh học, cách làm việc nhóm học sinh, sai lầm học sinh mắc phải, thái độ tình cảm học sinh Quan sát tất học sinh, không bỏ rơi học sinh - Về tổ chức thực linh hoạt khâu lên lớp, phân phối thời gian hợp lí phần giảng, phân hoá lực học sinh Cuộc họp kết thúc lúc 16 h 30 phút ngày CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHĨM THƯ KÍ Đồng Thị Nga TRƯỜNG THCS KIM ANH TỔ KHXH NHÓM : LỊCH SỬ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Kim Anh, ngày 17 tháng 11 năm 2016 BIÊN BẢN RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY CHỦ ĐỀ MÔN : LỊCH SỬ * Thời gian: 16 h ngày 17/11/2016 * Địa điểm: Phòng tổ Khoa học Xã hội * Thành phần: Nhóm Lịch sử * Nội dung I Nhận xét dạy : Tiết Tình hình nơng nghiệp thời Lý - Trần * Ưu điểm : - Giáo viên có chuẩn bị chu đáo, giảng dạy nhiệt tình Thiết kế giáo án điện tử phù hợp môn Kênh chữ phù hợp, tiêu chuẩn - Khai thác sâu kiến thức học thuộc chủ đề So sánh để thấy điểm kahcs biệt tình hình ruộng đất hai thời đại làm rõ khai thác sâu sách nơng nghiệp thời Lý - Trần Hình ảnh minh họa phù hợp - Sử dụng phương pháp dạy học nhóm phù hợp Phát triển lực tự học, lực thực hành môn HS - HS học tập tích cực, nắm kiến thức chủ đề * Hạn chế : - Phân bố thời gian chưa hợp lí Hoat động phần a GV khai thác sâu dẫn đến nhiều thời gian Phần củng cố sơ lược Phần giao nhiệm vụ cho học sinh chưa cụ thể - Học sinh cần sưu tầm tư liệu nhiều để giảng thêm sinh động - HS TB, yếu phát giải vấn đề chậm Chưa bao quát hướng dẫn HSHN, HS yếu * Đánh giá tiết dạy 17 đ - xếp loại Giỏi II Rút kinh nghiệm cho việc thực chủ đề tiết - GV chuẩn bị chu đáo, chi tiết, cụ thể cho tiết học thuộc chủ đề sau, lựa chọn phương pháp phù hợp linh hoạt PPDH truyền thống đại, dành thời gian giao nhiệm vụ, hướng dẫn cho HS chuẩn bị chu đáo nhà - Linh hoạt việc nhận xét, chấm chữa kết sản phẩm HS tăng cường động viên khích lệ HS tham gia tiết học thuộc chủ đề - Đối với phần Tổng kết chủ đề, giáo viên cần tổ chức, hướng dẫn cho Hs có kĩ thành thạo việc thâu tóm, khái quát kiến thức toàn chủ đề Cuộc họp kết thúc lúc 17 h ngày CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHĨM THƯ KÍ Đồng Thị Nga TRƯỜNG THCS KIM ANH TỔ KHXH NHÓM : LỊCH SỬ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Kim Anh, ngày 26 tháng 11 năm 2016 BIÊN BẢN HỌP NHÓM LỊCH SỬ TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ * Thời gian: 16 h ngày 26/11/2016 * Địa điểm: Phòng tổ Khoa học Xã hội * Thành phần: Nhóm Lịch sử * Nội dung: Họp tổng kết chủ đề dạy học theo định hướng phát triển lực môn Lịch sử Chủ đề: Kinh tế, văn hóa, xã hội thời Lý - Trần kỉ XI XIV Nhận xét chung a Ưu điểm : - Tiết dạy chủ đề thực theo kế hoạch GV chuẩn bị chu đáo, kết hợp linh hoạt PPDH, ứng dụng CNTT vào dạy học phù hợp đặc trưng mơn - Nhóm chun mơn dự đầy đủ Đóng góp ý kiến xây dựng chủ đề để chủ đề hồn thiện - Qua dự giờ, họp nhóm nhìn chung giáo viên xây dựng nội dung giảng dạy phù hợp với mục tiêu bài, phù hợp với khả học sinh Nắm quy trình giảng dạy theo chủ đề thống tổ nhớ quy trình thực - Phương pháp thảo luận nhóm thực giúp học sinh có tinh thần làm việc tập thể, tiết kiệm thời gian dể giáo viên sâu phân tích nội dung học khai thác kiến thức - Liên hệ thực tế phong phú, tạo tình cảm tốt, thái độ tích cực cho học sinh (Phim tư liệu gốm Chu Đậu) - Học sinh tích cực sưu tầm tư liệu có nội dung liên qua đến học b Tồn tại: - Giáo viên chưa phân bố thời gian phù hợp nội dung - Chưa phát huy tích cực học sinh hoạt động cá nhân Đối tượng HSHn HS yếu chưa theo kịp tiến trình dạy theo tiết học chủ đề - Nhiều học sinh chưa chuẩn bị kĩ học theo nhiệm vụ GV giao cho Ý kiến kiến nghị biện pháp khắc phục - Đây kĩ thuật dạy học mới, xa lạ với em học sinh nên cần phải tổ chức thường xuyên để em dần hình thành kĩ học tập - Giáo viên cần tổ chức dạy học theo phương pháp tích cực thường xuyên để kết hợp thục kĩ thuật dạy học với phương tiện dạy học - Giao nhiệm vụ cho học sinh cụ thể rõ ràng theo cá nhân nhóm Sản phẩm chủ đề lưu hồ sơ Đánh giá chất lượng sản phẩm học sinh cụ thể, xác Khuyến khích học sinh học tập theo định hướng phát triển lực Cuộc họp kết thúc lúc 17h ngày CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHĨM THƯ KÍ Đồng Thị Nga TRƯỜNG THCS KIM ANH TỔ KHXH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Kim Anh, ngày 25 tháng năm 2018 BIÊN BẢN HỌP NHĨM CHUN MƠN LỊCH SỬ * Thời gian : 16 h30 phút ngày 25/1/2018 * Địa điểm : Phòng tổ Khoa học Xã hội * Thành phần: Nhóm Lịch sử * Nội dung: I.Thảo luận thống nội dung chủ đề dạy học theo định hướng phát triển lực môn Lịch sử lớp - Ch c chn: Phong trào kháng Pháp nhân dân ta năm cuối kỷ XIX (từ sau năm 1885) - Ngi bỏo cỏo ni dung ch đề: Nguyễn Oanh - Ý kiến nhóm chun mơn: + Nhóm chun mơn trí với cấu trúc, nội dung chủ đề Chủ đề xây dựng tỉ mỉ, chi tiết đáp ứng mục tiêu đổi mới, phát triển lực học sinh từ lực chung đến lực chuyên biết Các tiết dạy thuộc chủ đề soạn chi tiết có âm thanh, hình ảnh minh học kèm theo + Tuy nhiên cần thêm nội dung khởi động tiết sinh động Thiết kế nội dung dạy học hoạt động cụ thể, sinh động Các câu hởi gợi ý nâng cao phát triển lực chun biệt mơn hạn chế yêu cầu đưa thêm nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo vào hoạt động học tập cho học sinh II Thảo luận thống xây dựng giáo án cho chủ đề dạy học theo định hướng phát triển lực Sau nghe đồng chí Oanh báo cáo tồn giáo án minh họa cho chủ đề dạy học, nhóm chun mơn thống nội dung sau: Tờn ch : Phong trào kháng Pháp nhân dân ta năm cuối kỷ XIX (từ sau năm 1885) Cỏch gii thiu bi hc (phn động): Linh hoạt cho tiết tạo tâm cho học sinh hứng thú theo dõi học Sử dụng hình ảnh, âm thanh, câu chuyện lịch sử để vào Mục tiêu học: GV phải thiết kế cụ thể nội dung phù hợp mục tiêu: kiến thức, kĩ năng, thái độ, lực tiết dạy Về phương tiện dạy học: Sưu tầm tư liệu chủ đề, phiếu học tập, xếp học sinh theo nhóm, máy tính, máy chiếu, chiếu Nội dung cụ thể tiết bài: TuÇn TiÕt 40 Khái quát chung phong trào Cần Vơng 24 Tuần Các khởi nghiã tiêu biểu phong trào Tiết 41 25 Cần Vơng Tuần Tiết 42 Khởi nghĩa Yên Thế Tổng kết chuyên đề 26 Cỏch tổ chức dạy học phân hóa theo lực học sinh: chia nhóm phân hóa đối tượng đề dạy học Tổ chức phương pháp dạy học phù hợp đối tương Có câu hỏi gợi mở đối tượng Hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức học để giải tình thực tiễn; Có tập vận dụng phù hợp thực tiễn Các yêu cầu cụ thể dạy học chủ đề sau: - Bố trí lớp có đủ chỗ ngồi quan sát thuận lợi cho giáo viên dự - Giáo viên dạy dự cần quan sát học sinh, cách phản ứng học sinh học, cách làm việc nhóm học sinh, sai lầm học sinh mắc phải, thái độ tình cảm học sinh Quan sát tất học sinh, không bỏ rơi học sinh - Về tổ chức Thực linh hoạt khâu lên lớp, phân phối thời gian hợp lí phần giảng, phân hoá lực học sinh Cuộc họp kết thúc lúc 17 h 30 phút ngày CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHĨM THƯ KÍ Đồng Thị Nga TRƯỜNG THCS KIM ANH TỔ KHXH NHĨM : NGỮ VĂN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Kim Anh, ngày 19 tháng năm 2016 BIÊN BẢN HỌP NHÓM : NGỮ VĂN * Thời gian: 16 h ngày 19/2/2016 * Địa điểm: Phòng tổ Khoa học Xã hội * Thành phần: Nhóm Ngữ văn * Nội dung: Họp rút kinh nghiệm dạy học theo chủ đề môn Ngữ văn lớp 8B Chủ đề: Một số tác phẩm nghị luận trung đại Việt Nam tiết 93 văn Hịch tướng sĩ Trần Quốc Tuấn GV dạy: đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh I GV dạy tự nhận xét đánh giá dạy mình: (Ý tưởng thực được, chưa thực so với giáo án đề ra, tình nảy sinh giáo án ) Ưu điểm: Tiết dạy phát triển lực hợp tác nhóm học sinh Phân hóa đối tượng dạy học Tiết dạy sâu bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng, hoạt động GV nhịp nhàng, linh hoạt truyền thống đại Các slide trình chiếu khoa học đảm bảo yêu cầu Hạn chế: Phân bố thời gian chưa hợp lí Phần đầu dạy chậm, dạy kĩ, phần cuối hoạt động thực hành, ứng dụng chưa sâu, hướng dẫn học sinh nhà hồn thành sản phẩm cách chung chung Trình bày bảng cẩu thả, chưa khoa học II Ý kiến đóng góp giáo viên nhóm - Ý kiến đ/c Điệp: Tiết dạy bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng, nhiều hoạt động dạy học phù hợp đạt hiệu với đối tượng học sinh Tuy nhiên Gv cần có câu hỏi phù hợp với đối tượng HSHN hơp Sử dụng nhiều câu hỏi khó - Ý kiến đ/c Trần Huyền: Mức độ tiếp thu kiến thức HS tốt HS sổi học tập Tuy nhiên, số em học sinh nam ngồi bàn đầu chưa ý Thao tác giảng bình GV vừa đủ, cần có độ sâu - Ý kiến đ/c Vũ Ngà: GMột số tác phẩm nghị luận trung đại Việt Nam khai thác kiến thức nhịp nhàng, phương pháp thảo luận nhóm chưa triệt để Nhiều em nhóm chưa hoạt động học sinh cá biệt, học sinh TB yếu III Bài học kinh nghiệm - Tiết dạy học theo chủ đề cần phát triển lực cho học sinh Đặc biệt lực đọc-hiểu tác phẩm nghị luận trung đại - Năng lực hợp tác nhóm cần có phối kết hợp linh hoạt, thường xuyên hướng dẫn để học sinh đạt hiệu cao - Thiết kế giáo án dạy học cần tỉ mỉ, dự đốn tình phát sinh để từ linh hoạt bước lên lớp Cuộc họp kết thúc lúc 17h ngày CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHĨM THƯ KÍ Đồng Thị Nga TRƯỜNG THCS KIM ANH TỔ KHXH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Kim Anh, ngày tháng năm 2018 BIÊN BẢN HỌP NHÓM CHUYÊN MÔN LỊCH SỬ TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ * Thời gian: 16 h ngày 7/3/2018 * Địa điểm: Phòng tổ Khoa học Xã hội * Thành phần: Nhóm Lịch sử * Nội dung: Họp nhóm chun mơn: Tổng kết chủ đề dạy học theo định hướng phát triển lực mụn Lch s lp Ch : Phong trào kháng Pháp nhân dân ta năm cuối kỷ XIX (từ sau năm 1885) ng Nguyn Oanh thông qua kết thực chủ đề dạy học theo định hướng phát triển lực - Tiết dạy chủ đề thực theo kế hoạch - Có đồng chí tham gia dạy hai lớp 8A, 8B, nhóm chun mơn dự đủ Đóng góp ý kiến xây dựng chủ đề để chủ đề hồn thiện - Học sinh có thái độ tích cực tiết học theo hình thức chủ đề HS trải nghiệm sáng tạo nhiều hoạt động học tập - Qua dự giờ, họp nhóm giáo viên xây dựng nội dung giảng dạy phù hợp với mục tiêu bài, phù hợp với khả học sinh Nắm quy trình giảng dạy theo chủ đề thống nhóm chun mơn huyện quy trình thực Đánh giá chủ đề a Ưu điểm : - Sử dụng hình ảnh phong phú với nội dung học, phương tiện phù hợp, tạo hứng thú tích cực cho cho học sinh học - Phiếu học tập chuẩn bị chu đáo, nội dung phù hợp, giúp học sinh nhanh chóng tổng hợp kiến thức - Phương pháp thảo luận nhóm thực giúp học sinh có tinh thần làm việc tập thể, tiết kiệm thời gian dể giáo viên sâu phân tích nội dung học khai thác kiến thức - Có ý tưởng sáng tạo việc thiết kế giáo án, giáo án thể đầy đủ nội dung thực lớp Liên hệ thực tế phong phú, tạo tình cảm tốt, thái độ tích cực cho học sinh - HS trải nghiệm nhiều hoạt động sáng tạo tiết dạy, Tạo hứng thú, sôi b Tồn tại: - Giáo viên chưa phân bố thời gian phù hợp nội dung - Chưa phát huy tích cực học sinh hoạt động cá nhân HS TB, yếu Lớp 8A học trầm - Nhiều học sinh chưa nắm bắt kịp thời nội dung học chưa chuẩn bị kĩ Phần giao nhiệm vụ chưa chi tiết cụ thể chung chung mức dặn dò - GV chưa bao quát lớp thực phương pháp hoạt động nhóm Ý kiến kiến nghị biện pháp khắc phục - Đây kĩ thuật dạy học mới, xa lạ với em học sinh nên cần phải tổ chức thường xuyên để em dần hình thành kĩ học tập - Giáo viên cần tổ chức dạy học theo phương pháp tích cực thường xuyên để kết hợp thục kĩ thuật dạy học với phương tiện dạy học - Giao nhiệm vụ cho học sinh cụ thể rõ ràng theo cá nhân nhóm Sản phẩm chủ đề lưu hồ sơ Đánh giá chất lượng sản phẩm học sinh cụ thể, xác Khuyến khích học sinh học tập theo định hướng phát triển lực Cuộc họp kết thúc lúc 17h ngày CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHĨM THƯ KÍ Đồng Thị Nga ... chức dạy học phân hóa theo lực học sinh: chia nhóm phân hóa đối tượng đề dạy học Tổ chức kĩ thuật dạy học phù hợp đối tương Có câu hỏi gợi mở đối tượng Hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức học. .. chc dạy học phân hóa theo lực học sinh: chia nhóm phân hóa đối tượng đề dạy học Tổ chức phương pháp dạy học phù hợp đối tương Có câu hỏi gợi mở đối tượng Hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức học. .. thuật dạy học với phương tiện dạy học - Giao nhiệm vụ cho học sinh cụ thể rõ ràng theo cá nhân nhóm Sản phẩm chủ đề lưu hồ sơ Đánh giá chất lượng sản phẩm học sinh cụ thể, xác Khuyến khích học
- Xem thêm -

Xem thêm: cac bien ban dạy học theo chủ de (1), cac bien ban dạy học theo chủ de (1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay