ke hoach chuyen de 1 su 9

6 40 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 09:02

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ: MĨ, NHẬT BẢN, CÁC NƯỚC TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY(Môn Lịch sử lớp 9)I. Các căn cứ để xây dựng chuyên đề Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 20152016 của trường THCS Kim Anh, tổ Khoa học xã hội. Căn cứ vào những đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực; đặc trưng dạy học chủ đề theo chương trình, SGK môn họcNhóm chuyên môn Lịch sử trường THCS Kim Anh xây dựng kế hoạch thực hiện các chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Lịch sử lớp 9 như sau:II. Mục tiêu. Giúp HS biết: Nét chính về tình hình kinh tế nước Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ 1945 đến này (những năm 90 của TK XX). Những chính sách đối nội, đối ngoại của nước Mĩ, các nước Tây Âu. Hiểu nguyên nhân giúp kinh tế Mĩ, Nhật Bản, các nước Tây Âu phát triển. Nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái của kinh tế Mĩ, Nhật Bản, các nước Tây Âu là do sự khủng hoảng dầu mỏ, sự suy thoái theo chu kỳ của CNTB thế giới.Tác động của những sách này tới tình hình xã hội của nước Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu. HS vận dung phân tích nguyên nhân chính khiến nền kinh tế nước Mĩ phát triển. Liên hệ những thuận lợi trong việc phát triển kinh tế đặc biệt điều kiện tự nhiên của Mĩ, con người Nhật Bản, những thành tựu KHKT thế giới vào sự phát triển kinh tế hiện nay của Việt Nam. Bài học được rút ra từ sự suy thoái của nền kinh tế thế giới đối với nền kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.Phân tích được tác động của những chính đó đối với Việt Nam.Rèn cho HS kĩ năng khai thác kiến thức trong SGK để phân tích sự phát triển và tăng trưởng kinh tế của Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu.Rèn kĩ năng giải quyết vấn đề liên hệ vào thực tế. Rèn cho HS kĩ năng tư duy, phân tích, tổng hợp. Rèn kỹ năng khai thác tư liệu lịch sử, đối chiếu, so sánh chính sách đối nội, đối ngoại giữa các nước. Giáo dục cho HS thái độ trân trọng những thành tựu kinh tế mà nước Mĩ đã đạt được. Bồi dưỡng ý chí vươn lên, lao động hết mình, tôn trọng kỷ luật của con người.Học sinh nhận thức được cần đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu nhằm phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Song cũng cần kiên quyết phản đối mọi mưu đồ bá quyền của các giới cầm quyền Mĩ. Định hướng các năng lực hình thành cho HS: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự học. Năng lực thực hành bộ môn lịch sử: Khai thác kênh hình xác định nước Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu trên bản đồ, quan sát tranh ảnh về các thành tựu chủ yếu của nước Mĩ, Nhật Bản, các nước Tây Âu. Lập bảng thống kê về biểu hiện suy giảm kinh tế của Mĩ , Nhật Bản, Tây Âu… Năng lực nhận xét, đánh giá về sự phát triển cũng như suy giảm của kinh tế các nước Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu. Năng lực so sánh: So sánh về tốc độ phát triển kinh tế và các nước Mĩ, Nhật Bản, Tây ÂuIII. Thời gian dự kiến (3 tiết, từ tuần 10 đến tuần 12) Tuần 10. Tiết 1: Tình hình kinh tế Mĩ, Nhật Bản, các nước Tây Âu từ 1945 đến 1970. Tuần 11. Tiết 2: Tình hình kinh tế Mĩ, Nhật Bản, các nước Tây Âu từ 1970 đến nay. Tuần 12. Tiết 3: Chính sách đối nội, đối ngoại các nước Mĩ, Nhật Bản, các nước Tây Âu; Tổng kết chuyên đề. ... tuần 10 đến tuần 12 ) - Tuần 10 Tiết 1: Tình hình kinh tế Mĩ, Nhật Bản, nước Tây Âu tư 19 45 đến 19 70 - Tuần 11 Tiết 2: Tình hình kinh tế Mĩ, Nhật Bản, nước Tây Âu tư 19 70 đến - Tuần 12 Tiết... kiến (4 tiết, từ tuần 13 đến tuần 14 ) - Tuần 13 Tiết 1: Tình hình nơng nghiệp thời Lý - Trần - T̀n 13 Tiết 2: Tình hình thủ cơng nghiệp thương nghiệp thời Lý - Trần - Tuần 14 Tiết 3: Xã hội thời... tháng 11 năm 2 016 KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ: KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI THỜI LÝ - TRẦN THẾ KỈ XI-XIV (Môn Lịch sử lớp 7) I Các để xây dựng chủ đề - Căn vào kế hoạch thực nhiệm vụ năm học 2 016 -2 017 trường
- Xem thêm -

Xem thêm: ke hoach chuyen de 1 su 9, ke hoach chuyen de 1 su 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay