CHỦ đề 7: KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI THỜI LÝ TRẦN THẾ KỶ XIXIV

14 139 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:57

CHỦ ĐỀKINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI THỜI LÝ TRẦN THẾ KỶ XIXIV(Môn Lịch sử lớp 7)I. Cơ sở hình thành chủ đề Bài 12,15 SGK LS lớp 7, sách giáo viên, chuẩn kến thức kĩ năng, tư liệu Lịch sử 7...II. Thời gian dự kiến (4 tiết, tuần 13,14) Tiết 1: Tình hình nông nghiệp thời Lý Trần. Tiết 2: Tình hình thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lý Trần . Tiết 3: Xã hội thời Lý Trần. Tiết 4: Văn hóa thời Lý Trần, tổng kết chuyên đề.III. Nội dung chủ đề1. Nội dung chủ đề1.1. Tình hình nông nghiệp thời Lý Trần. a. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp thời LýNông nghiệp là nền tảng kinh tế chủ yếu. Ruộng đất gồm ruộng công làng xã; ruộng phong cấp cho con cháu và người có công; ruộng khai hoang. Thủy lợi: cho đào kênh, khơi ngòi, đắp đê. Cấm mổ trộm trâu bò để bảo vệ sức kéo. Nhà vua làm lễ tế thần Nông , xong tự cầm cầy lễ Tịch Điền=> Nông nghiệp phát triển được mùa liên tụcb. Sự phát triển của kinh tế nông nghiệp thời Trần sau chiến tranh. Thực hiện nhiều chính sách khuyến khích nên nông nghiệp được phục hồi và phát triển. Ruộng khai hoang mở rộng gồm ruộng công và ruộng tư,điền trang, thái ấp của quý tộc ,vương hầu , ruộng của địa chủ ngày càng nhiều. Ruộng đất công làng xã chiếm ưu thế về diện tích, chia cho nông dân cày cấy và nộp thuế, là nguồn thu nhập chính của nhà nước. Cho đắp đê quai vạc từ đầu nguồn tới bờ biển. 1.2. Tình hình thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lý Trần a. Kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lý đều phát triển. Thủ công nghiệp trong nhân dân được phát triển như trồng dâu, nuôi tầm, kéo tơ, dệt lụa, làm đồ gốm, làm đồ trang sức, vàng bạc, làm giấy,đúc đồng ……Xưởng thủ công nhà nước ở Thăng Long, dùng hàng nội hóa. Các công trình nổi tiếng của thợ thủ công : chuông Qui Điền , tháp Báo Thiên… Thương nghiệp: Buôn bán trong nước được mở rộng, Thăng Long là trung tâm kinh tế, chính trị. Buôn bán tấp nập ở biên giới Việt Trung, bến Vân Đồn (Quảng Ninh ).=> Thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển mạnh do điều kiện độc lập, hòa bình và ý thức dân tộcb. Kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Trần phát triển mạnh mẽ hơn thời Lý. Mở rộng xưởng thủ công nhà nước, trình độ kỹ thuật được nâng cao, như dệt tơ lụa, đóng được thuyền lớn đi trên biển, chế tạo được súng. Hàng thủ công trong nhân dân tăng như làm gốm, rèn sắt, đúc đồng, làm giấy ....Thợ thủ công cùng nghề họp thành làng nghề ở nông thôn như làng gốm Bát Tràng, tại Thăng Long thành phường nghề. Trình độ kỹ thuật và mặt hàng sản xuất được thống nhất và nâng cao về chất lượng. Buôn bán tấp nập, các chợ ra đời , buôn hàng chuyến bằng thuyền. Trung tâm buôn bán là Thăng Long, Nam Xang...Vân Đồn là nơi buôn bán với thương nhân nước ngoài. =>Kinh tế phát triển và phục hồi .1.3. Xã hội thời Lý Trần.a. Những thay đổi về mặt xã hội thời Lý. Giai cấp thống trị gồm vua, quan, địa chủ. Giai cấp bị trị: nông dân, thợ thủ công, người buôn bán. Tầng lớp nô tỳ. Địa chủ gồm quan lại, công chúa, hoàng tử được cấp ruộng và nông dân giàu. Nông dân: là lực lượng lao động chính đinh nam nhận ruộng công là nông dân thường; nông dân nghèo nhận ruộng của địa chủ và nộp tô cho địa chủ trở thành nông dân tá điền.=> Sự phân biệt đẳng cấp sâu sắc hơn; địa chủ nhiều hơn; nông dân tá điền tăng lên. b. Tình hình xã hội thời Trần sau chiến tranh :Xã hội ngày càng phân hoá. Tầng lớp thống trị: Vua, vương hầu, quý tộc giữ chức vụ chủ chốt. Quan lại, địa chủ có nhiều ruộng tư ngày càng phát triển. Tầng lớp bị trị: Nông dân cày ruộng công, đông đảo nhất, mất mùa bán ruộng trở thành tá điền. Thợ thủ công, thương nhân ngày càng đông. Thấp nhất là nô tì và nông nô. Nhà nước không ngăn cấm việc mua bán nô tì.So sánh các tầng lớp xã hội dưới thời Trần có gì khác so với thời Lý: dưới thời Trần, xã hội phân hóa sâu sắc hơn, địa chủ ngày càng đông, nông nô và nô tì ngày càng nhiều. =>Nhà nước mang tính đẳng cấp, đó là nhà nước quân chủ, quý tộc .Thời Trần học sinh chỉ cần nắm tên các giai cấp, tầng lớp như vương hầu, quí tộc, địa chủ, nông dân, nô tì. Xã hội thời Trần có sự phân hóa sâu sắc hơn. 1.4. Văn hóa thời Lý Trần.a. Thời Lý giáo dục và văn hóa có những nét nổi bật. Giáo dục: Năm 1070 lậpVăn Miếu ở Thăng Long thờ Khổng Tử, dạy con vua học. Năm 1075 mở khoa thi đầu tiên để chọn quan lại. 1076 mở Quốc tử giám cho con em quý tộc học, trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Học Nho học, và chữ Hán , bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà” của Lý Thường Kiệt. Giáo dục và thi cử còn hạn chế vì việc học chỉ giành cho con em vua, quan , nhà giàu. Phật giáo phát triển: do các nhà sư có học được triều đình và nhân dân tôn trọng Văn hóa: Nhân dân ưa ca hát nhảy múa, hát chèo, múa rối nước, đá cầu, đấu vật, đua thuyền. Kiến trúc và điêu khắc phát triển. Chùa Một Cột (Diên Hựu), tháp Báo Thiên.Tượng rồng mình trơn, toàn thân uốn khúc, uyển chuyển như một ngọn lửa. Nền nghệ thuật phong phú độc đáo, và linh hoạt của nhân dân ta thời Lý đã đánh dấu sự ra đời của môt nền văn hoá riêng biệt của dân tộc: Văn hoá Thăng Longb. Sự phát triển văn hóa thời Trần Đời sống văn hóa: Tín ngưỡng cổ truyền: thờ cúng tổ tiên các anh hùng dân tộc. Đạo Phật phát triển, chùa chiền mọc lên khắp nơi. Nho học mở rộng, nhà nho Chu văn An, Trương Hán Siêu. Nhân dân ưa thích ca hát, nhảy múa, chèo tuồng, múa rối, đua thuyền, đấu vật, cuộc sống giản dị. Nhà cửa tuy nóc rất cao nhưng hiên thấp, áo quần đơn giản, nhân dân thường cạo trọc đầu, đi chân đất, có tinh thần thượng võ, yêu nước, quý trọng người già, trọng nghĩa khí. Văn học: Phát triển mạnh, mang đậm tính yêu nước, niềm tự hào dân tộc do giáo dục thi cử thịnh hành và phát triển, đào tạo nhiều người giỏi, ý thức tự cường sau kháng chiến. Văn học chữ Hán như Hịch Tướng Sĩ của Trần Hưng Đạo; Phú Sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu. Chữ Nôm có Nguyễn Thuyên, Nguyễn Sĩ Cố làm giàu cho tiếng Việt. Giáo dục và khoa học kỹ thuật:+Giáo dục phát triển hơn thời Lý: Quốc tử Giám mở rộng, đào tạo con em quý tộc, quan lại. Lộ, phủ, kinh thành có trường công. Các kì thi quốc gia được tổ chức đều để chọn nhân tài. ( Nhân tài như Mạc Đĩnh Chi được phong làm trạng nguyên 2 lần; Nguyễn Trung Ngạn, Chu Văn An...)+ Sử học: Quốc sử viện do Lê Văn Hưu đứng đầu; 1272 Đại Việt Sử Ký của Lê Văn Hưu, bộ sử đầu tiên+ Quân sự: Binh Thư Yếu Lược của Trần Hưng Đạo+ Thiên văn có Đăng Lộ, Trần Nguyên Đán.+ Y học với Tuệ Tĩnh nghiên cứu thuốc nam.+ Chế tạo súng thần cơ và thuyền chiến có Hồ Nguyên Trừng Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc: Kiến trúc có Cung Thái Thượng Hoàng, tháp Phổ Minh, tháp Bình Sơn, Thành Tây Đô (Thành Nhà Hồ). Điêu khắc tượng hổ, sư tử, trâu. tượng rồng. Rồng thời Trần:trau chuốt, tinh tế hơn thời Lý và thêm cặp sừng trông có vẻ uy nghiêm; rồng thời Lý mình trơn, toàn thân uốn khúc uyển chuyển như một ngọn lửa.Rồng thời Trần uy nghiêm hơn, chứng tỏ rằng thời Trần tính chất quyền uy của giai cấp thống trị, đứng đầu là vua phát triển cao hơn.Tóm lại nhân dân thời Trần đã phát triển mạnh hơn thời Lý do có sự quan tâm của nhà nước; kinh tế phát triển; xã hội ổn định . lòng tự cường dân tộc sau chiến tranh . ... Lý- Trần? III Tổ chức dạy học chủ đề Chuẩn bị giáo viên học sinh - Chuẩn bị giáo viên: + Máy tính, máy chiếu, tài liệu tham khảo liên quan đến chủ đề + Tranh ảnh đền Đô, tranh bát men ngọc thời... vật, kiện lịch sử hát Các hoạt động học tập * Hoạt động Chuyển giao nhiệm vụ chủ đề - Tìm hiểu tư liệu thuộc chủ đề, để trả lời câu hỏi sau: + Câu Sau kháng chiến chống Tống, Nguyên Mông kinh... hệ trẻ ngày qua tác phẩm văn học, cơng trình kiến trúc tồn Hoạt động Tổng kết chủ đề - GV hệ thống lại kiến thức chủ đề sơ đồ tư - Trong thành tựu văn hóa, giáo dục thời Lý – Trần em thích thành
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỦ đề 7: KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI THỜI LÝ TRẦN THẾ KỶ XIXIV, CHỦ đề 7: KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI THỜI LÝ TRẦN THẾ KỶ XIXIV

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay