Kinh tế năng lượng các vấn đề về giá năng lượng

42 27 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:53

... Xây dựng sách giá lượng thỏa mãn cách hợp lý mục tiêu về: an ninh lượng, kinh tế - xã hội 3.2 Các vấn đề giá lượng  Các mục tiêu sách giá lượng:  Cân tài cho DN hoạt động lĩnh vực lượng  Góp...Nội dung 3.1 Các khái niệm 3.2 Các vấn đề giá lượng 3.3 Các vấn đề giá điện 3.1 Các khái niệm a CHI PHÍ  Là tồn nguồn lực mà DN tiêu hao thời kì định cho hoạt động sản xuất kinh doanh thời... Sự thay lẫn nguồn lượng  Sử dụng hiệu tiết kiệm lượng  Cải thiện lực cạnh tranh DN sản xuất kinh doanh lượng  Góp phần cân cán cân thương mại chống lạm phát 3.3 Các vấn đề giá điện a Chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh tế năng lượng các vấn đề về giá năng lượng, Kinh tế năng lượng các vấn đề về giá năng lượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay