Tiếng anh chuyên ngành xây dựng cầu anh pháp việt

57 23 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:51

tải về sẽ không bị lỗi phông A ¸p lùc ¸p lùc áp lực áp lực chảy áp lực bên đất chủ động bị động dòng nớc Pression laterale de teres Poussee ButÐe Pression du courant Lateral earth pressure cùc ®¹i Pression maximum Maximum working pressure Earth pressure Hydrostatic pressure Temperature effect áp lực đẩy đất áp lực thủy tĩnh ảnh hởng nhiệt độ Poussé des terres Poussé hydrostatique Effet de temperature Stream flow pressure B B¸n kÝnh cong (bán kính đoạn đờng cong) Bán kính tác dụng đầm dùi Bán kính đờng cong Bản c¸nh díi Rayon de courbure Radius of curve Rayon d'action des aiquilles de vibration Rayon interieur de courbure Semelle infÐrieure Reach (of vibrator) Bản cánh Bản cánh (mặt cắt I,J, hộp) Bản gối giản đơn cạnh lên dầm Semelle supérience Bride, l'aile (f) Bản chữ nhật gối giản đơn bốn cạnh lên dầm Bản có khoét lỗ Bản có kích thớc giảm bớt Bản có nhịp theo hớng (bản cạnh) Bản có nhịp theo hai hớng (bản cạnh) Bản có sờn B¶n cã sên trùc giao Inside radius of curvature Bottom flanger,Bottom slab Top flange,Top slab Flange slab Dalle µ appuis simples sur poutres disposees au coutour Dalle rectangulaire µ appuis simples sur poutres disposees au coutour Dalle ÐlÐgie Slab simply supported along all four edges by beams Rectangular slab simply supported along all four edges by beams Dalle µ appuis dans une One-way spaning direction slab Two-way spaning directions slab (slab supported on four sides) Dalle µ appuis dans deux Dalle nervurÐe Dalle orthotrope Voided slab, Hollow slab Bản mấu neo, Bản neo Bản đáy dầm hộp Bản đặt cốt thép hai hớng Bản ghi chép tính toán, Bản tính Bản mặt cầu Bản mặt cầu đúc bê tông chỗ Bản mặt cầu trực hớng Bản nắp hộp Bản nối ốp, má Bản nối phủ Bản nút, tiết điểm Bản phẳng Bản độ Bản sàn Bản thép phủ (ở phần cánh dầm thép ) Bản đỉnh Bản vẽ phối cảnh Bản vẽ thi công Bao phủ mấu neo dự ứng lực Bao tải (để dỡng hộ bê tông) Báo cáo thí nghiệm cọc Bảo dỡng, tu Bảo dỡng bê tông lúc hóa cứng Bảo vệ chống mài mòn Bảo vệ chống xói lở Bảo vệ cốt thép chống rỉ Băng dính Plague d'ancrage Anchor plate Hourdis infÐrieur d'un caisson Dalle armeÐ dans deux directions Note de calcul Bottom slab of box girder Slab reinforced in both directions Calculating note Hourdis, tablie Dalle coulÐe en Deck slab, deck plate Cast-in-situ flat place slab Orthotropic desk Dalle orthotrope Hourdir supÐrieur d'une caisson Plate-bande Couvre-joint Gousset Haunch Top slab of box Dalle plane Dalle de transition Plancher-dalle, plancheren dalle Plaque de couverture Fat slab Transition slab Floor slab Hourdis Dessin en perspectif Dessin d'exÐcution Cachetage Sealing Top slab Cover-plate Splice plat, scab Gusset plate Cover plate Erection plan Burlap Record of test piles Entretien Cure du BÐton Maintenance Curing Protection contre abrasion Protection against abrasion Protection contre Protection against scour l'affounillement Protection des Protection against armatures contre la corrosion crrosion Bande adhÐsive Joint tape Bằng gang đúc Bằng thép cán Bất lợi Bất lợi Bê tông Bê tông bảo hộ (bên cốt thép) Bê tông bịt đáy (của móng Cáp cọc, giếng, hố Bê tông bơm Bê tông cát Bê tông có nhiều cốt thép Bê tông cốt thép dự ứng lực Bê tông cốt thép dự ứng lực Bê tông cốt thép dự ứng lực Bê tông cốt thép thờng Bê tông cờng độ cao Bê tông bị tách lớp (bị bóc lớp) Bê tông đúc chỗ en fonte ductile .en acier laminé Defavorable la plus défavorable Béton Enrobage des armatures Bê tông Bê tông nhanh Bê tông thép Bê tông đúc sẵn hóa cứng Beton prefabrique Béton sement không cốt Béton non-arme m¸c thÊp BÐton a faible Lit de beton au fond d'une fouilk, bouchon BÐton de sable BÐton fortement armÐs Pumping concrete Sand concrete Over-reinforced concrete BÐton prÐcontraint Prestressed concrete BÐton prÐcontrainte intÐrieuse BÐton prÐcontrainte extÐrieuse BÐton armÐ Internal prestressed concrete External prestressed concrete Reinforced concrete BÐton a haute resistance Beton desagrege High strength concrete Spalled concrete BÐton coulÐ en Cast in situ place concrete Precast concrete Early strength concrete Bê tông nặng Bê tông nhẹ Bê tông nhẹ có cát Béton lourd Béton leger Béton leger sable Bê tông nghèo Béton maigre Bê tông phun Béton projetté, Gunite, Shotcret, BÐton de graviers BÐton hydraulique BÐton µ densitÐ normale Bê tông sỏi Bê tông thủy công Bê tông trọng lợng thông thờng .of cast iron of laminated steel Unfavorable the most unfavorable Concrete Concrete cover Plain concrete, Unreinforced concrete Low-grade concrete resistance Heavy weight concrete Light weight concrete Sandlight weight concrete Lean concrete (low grade concrete) Sprayed concrete, Shotcrete, Hydraulic concrete Normal weight concrete, Ordinary structural concrete Bê tông tơi (mới trộn xong) Bê tông ximăng Bề mặt chuyển tiếp Bề mặt tiếp xúc Bề mặt Bề mặt ván khuôn Bệ đỡ phân phối lực Bệ kéo căng cốt thép dự ứng lực Bệ móng Biên độ biến đổi ứng suất Biến d¹ng cđa neo dù øng lùc tõ kÝch trun vào mấu neo Biến dạng thớ mặt cắt Biến dạng co ngắn tơng đối Biến dạng dài hạn Biến dạng dãn dài tơng đối Biến dạng co ngãt BiÕn d¹ng uèn BiÕn d¹ng lùc cắt Biến dạng từ biến Biến dạng đàn hồi Biến Biến gian Biến Biến Biến dạng mức dạng theo thời dạng tức thời dạng vồng lên đổi nhiệt ®é BiÕn ®ỉi s¬ ®å tÜnh häc BiÕn ®ỉi theo thêi gian cđa BÐton frais Fresh concrete BÐton µ ciment Pooclan Portland-cement, Portland concrete Interface Contact surface Exterior face Surface de contact Paroit, Exterior face Face exterieure Paroit du coffrage Plate-forme Semelle Amplitude des variations de contrainte Form exterior face Bed plate Prestressing bed Footing Amplitude of stress Anchorage seating Strain Raccourcissement unitaire Unit shortening DÐformation de longue durÐe Allongement unitaire Long-term deformation DÐformation de Shrinkage DÐformations dues µ la Retrait deformation DÐformations dues µ l’effot tranchant DÐformation de creep DÐformation elastic, Strain elastique DÐformation excessive DÐformation diffÐrÐe DÐformation instantanÐe Deformation convexe Variation de la temperature Modification du schema statique Variation dans le temps de Unit lengthening Flexible flexion deformation Shear deformation Deformation due to Creep deformation Elastic deformation Excessive deformation Time-dependent deformation Imediate deflection Upward deflection Variation in accordance with the time of BiĨu diƠn ®å thị Biểu đồ biến dạng tuyến tính Biểu đồ tác dụng tơng hỗ mô men-lực dọc Bịt đáy Bịt kín, lấp kín Bó xoắn sợi thép Bóc lớp bê tông bảo hộ Bố trí Bố trí điểm cắt đứt cốt thép dọc dầm Bố trí chung cđa cÇu ReprÐsentation graphique de Diagramme de DÐformation linÐaire Diagramme d’interaction moment-interaction Metre un lit de Etanchement Toron Strand Enlever lacoche d’enrobage du beton Arrangement Rðparatition des arrets des barres longgitudinal de la poutre Disposition generale Bè trÝ cèt thÐp Disposition des armatures, Ferraillage Bè trÝ cèt thép dự ứng Câblage lực Bổ xung, thêm vào Additional Bộ thiết bị Equipement Bộ nối đoạn cáp Coupleur, Dispositif de dù øng lùc kÐo sau raboutage Bé phËn làm lệch hớng Deviateur cáp Bôi trơn Lubrification Bột mầu (để fa sơn) Pigment Bốc xếp hàng Manipuler to handle Bơm (máy bơm) Pompe Bơm chìm (ngâm Pompe immergée nớc) Bơm dầu dùng tay Pompe dhuile Hand-act oil pump maine Bơm hút Pompe aspirante Bơm ly tâm Pompe centrifuge Bơm nớc dùng tay Bu lông hình chữ U Bu lông Bu lông neo Búa Búa nớc ®¬n ®éng Pompe d’eau a maine Lien en U, Boulon en U Boulon Boulon d’ancrage Mouton Mouton µ vapeur µ simple effet Graphical representation of Linear deformation diagram Moment -Axial force effort normal diagram Sealing Removal of the concrete cover Arrangement Arrangement of longitudinales renforcement cut-out General location of a bridge Arrangement of reinforcement Cable disposition Additional Equipement Set, Device Coupleur Deviator Lubrification Pigment Pump Aspiring pump, Extraction pump Centifical pump, Impeller pump Hand-act water pump U form bolt connection Bolt Anchor bolt Hammer Hydraulic hammer of simple effect Bớc xoắn sợi thép bã xo¾n Pas d’enroulement des fils Twist step of a cable C Cảm biến để đo biến dạng Cảm biến để đo ứng suất đo lực Cánh tay đòn Cạnh tranh Cao đạc Cao độ, cao trình Cao độ chân cọc Cao su Cáp có độ tự trùng thấp Cáp dài đợc kéo căng từ đầu Cáp ép vữa Cáp đặt hợp long đáy hộp Cáp tạm không ép vữa Cáp đợc mạ kẽm Cáp gồm bó sợi xoắn bọc chất dẻo Cáp ngắn đợc kéo căng từ đầu Cáp treo xiên (của hệ dây xiên) Cáp thép dự ứng lực Cáp xoắn sợi Cát Cát ẩm Cát bột Cát chặt Cát khô Cát ớt (đẫm nớc) Cắt đầu cọc Cắt túy Cân tĩnh học Cần cẩu Cần cẩu cổng Cấp (của bê tông, Jauge de Déformation Capur Bras de levier CompÐtition Nivellement Altitude, Level Cote de niveau Caoutchouc Câble basse relaxation Câble long tendu des deux cotÐ C©ble injecte au C©ble de solidarisation infÐrieur Câble provisoire non coulis injecte Câble galvanisé Câble torons graisses et d’elastomere Momen arm Competition, Competing Leveling Pile bottom level Ruber Low relaxation strand Long cable tensioned at two ends Grouted cable Temporary non-grouted cable Galvanized strand Plastic coated greased strand enveloppes cable C©ble court tirÐ d’un seul Short cable tensioned at cotÐ one end Haubans Stay cable C©ble, toron Toron fils Sable Sable humide Sable trÌs fin Sable dense Sable sec Sable sature d’eau Cisaillement simple Ðquilibre statique Grue Grue portique Grade (du beton, ) Prestressing teel strand wire strand Sand Moisture sand Dusts sand Compacted sand Dry sand Wet sand Cut pile head Simple shear Static equilibrum Crane Gantry crane Grade ) Cấp bê tông Cấp cốt thép Cấp tải trọng Cấp phối hạt Cấp phối hạt không liên tục Cấp phối hạt liên tục Grade du beton Grade del’acier Classe du chargement GranulomÐtrie GranulomÐtrie uncontinue UlomÐtrie continue Grade of concrete Grade of reinforcement Class of loading Grading, Granulometry Uncontinuous granlametry Continuous granulametry Member , Element Member subject to shear Compression member Torsion member Uncracked member Flanged member Member with minimum reinforcement Rectangular member Cêu kiÖn Cêu kiện chịu cắt Cờu kiện chịu nén Cờu kiện chịu xoắn Cờu kiện cha nứt Cờu kiện có cánh Cờu kiện có hàm lợng cốt thép tối thiểu Cờu kiện có mặt cắt chữ nhật Cờu kiện đúc sẵn Cờu kiện liên hợp Cờu kiện liên kết Cờu kiện liền khối Cờu kiện liên hiệp chịu uốn Cờu kiện hình lăng trụ Cầu Cầu Cầu liên tục có hai nhịp Cầu bê tông cột thép thờng Cầu cất Cầu cho xe Element Element contre llement PiÌce comprimÐe Element en torsion PiÌce non-fissurÐe Elementa aile PiÌce comportant un ferrailage minimal Element a section rectangulaire Elemen prefabrique Element composite Attache Element monolithique Element composite µ flexion PiÌce prismatique CÇu cho hay nhiỊu lµn xe Cầu có đờng xe chạy Cầu có đờng xe chạy dới Cầu có trụ cao Cầu cong Cầu cố định Cầu công vụ Pont a deux ou pluisieur voies Pont tablier supÐrieur Bridge Slab bridge Two-equal spans continuos slab bridge Renforced concrete bridge Hoist bridge Bridge design for one traffic lane Bridge design for two or more traffic lanes Deck bridge Pont tablier infÐrieur Through bridge Viaduc Pont en courbe Pont Pont de service (pont de manutention) Viaduct Bridge on curve fixe Service bridge Pont Pont-dalle Pont-dalle continue µ deux traveÐs egales Pont en BÐton armÐ Pont elÐvateur Pont a une voie Precast member Composite member Attachment Monolithic member Composite flexural member Prismatic member CÇu cò hiƯn cã CÇu dÇm hÉng CÇu dÇm liên hợp Cầu dây xiên Cầu dẫn Cầu di động Cầu di động trợt Cầu dự ứng lực kéo sau đúc bê tông chỗ Cầu Cầu đờng sắt Pont existant Pont poutres cantilever Pont poutres composÐes Pont µ hauban, Pont haubanÐ Viaduc d’accÌs Pont mobile Pont glissant Existing bridge Cantilever bridge Composite beam bridge Pont coule en situ a preconrainte posterieure Cast-in-place, posttensioned bridge Pont pour piÐtons (la passerelle piÐtonniÌre) Pont-rail Pedestrian bridge CÇu gạch-đá xây Cầu hai tầng Cầu khung Cầu khung chân xiên Cầu khung T có chốt Cầu liên tục đợc ghép từ dầm giản đơn đúc sẵn Pont en masconnerie Pont deux etages Cầu máng Cầu nâng-hạ thẳng đứng Cầu xiên ,cầu treo Cầu nhịp lớn Cầu nhịp ngắn Pont aqueduc Pont levant Cầu ôtô Cầu Cầu Cầu Cầu Cầu Cầu Cầu quay tạm thang (để bộ) thẳng trung vòm vợt Cầu vợt qua đờng sắt Cắt khấc Cầu có trụ nghiêng Pont bequilles Pont-cadre articule Pont continue forme des poutres simples precontraintes Pont oblique Pont de grande portÐe Pont µ fravÐe courte, Pont de courte travÐe Pont-route Pont roulant Pon provisoire Escalier Pont de droit Pont de la portÐe moyene Pont en arc Pont pour passage superieur Pont tranversant le chemin de fer Encocher Pont µ bÐquilles Cable-stayed bridge Approach viaduct Movable bridge Sliding bridge Railway bridge, rail bridge Masonry bridge Double deck bridge Frame bridge Portal bridge Rigid frame with hinges Bridge composed of simple span precast prestressed grider made continues prefabriques Aqueduct Lifting bridge Skew bridge Long span bridge Short span bridge Highway bridge, road bridge Turning bridge Emergency bridge Stairs Straight bridge Medium span bridge Arched bridge Overpasse, Passage superieure Railway overpasse Portal bridge Cầu chui Chải Chẩn đoán Chất bôi trơn cốt thép dự ứng lực Chất bảo vệ Chất dẻo Chất dẻo nhân tạo Chất dẻo thiên nhiên Chất dính kết Chất hóa dẻo Chất hoạt hóa Chất làm cứng, Chất hoá cứng Chất làm tăng nhanh trình Passage inférieur Brosser Auscultation, pathologic Graisse, Lubrifiant Underpass to brush clean Diagnosis Sliding agent Agent de protection ElastomÌre Elastomere synthese Elastomere naturele Liant Plastifiant Activateur Durcisseur Prospecting agent Elastomer, Plastic Synthetic plastic Natural plastic Bond, Bonding agent Plastifying agent Activator Hardener Accelerateur Accelerant ChÊt lợng mong muốn Chất xâm thực Chẻ đôi (do lực nén cục bộ) Chéo, xiên Chế tạo, sản xuất Chế tạo sẵn Chêm nút neo vào đầu neo cho chặt Chi tiết chôn sẵn Chỉ dẫn tạm thời Chiều cao ChiỊu cao cã hiƯu QualitÐ exigÐe Agent agressif Fendage (due a la presion Fendage locale) Biais Farrication PrÐfabrique Blocage des clavettes Required quality Corrosive agent ChiỊu cao dÇm ChiỊu cao tịnh không Chiều cao toàn cấu kiện Chiều dày (của sờn) Chiều dài cọc hạ vào đất Chiều dài đặt tải (tính mét) Chiều dài đoạn neo giữ cốt thép Chiều dài kích không hoạt động Chiều dài nhịp Chiều dài truyền dù Instruction provisoire Hauter Hauter utile, Hauteur effective Hauteur de la poutre Hauteur du gabarit Uteur hors-tout de l’element Longueur chargee en metre Longueur d’ancrage de l’armature Longeur fermÐ Travee Longueur de tranmission Skew Fabrication, Manufaction Precast Embeded item Temporary instruction Depth Effective depth at the section Depth of beam Vertical clearance Overall depth of member Flage thickness (web thickness) Length of penetration Loaded length in meters Anchorage length Closed length Span length Transmission length for dọc Phơng pháp lắp ghép Phơng pháp phân tích thống kê Phơng pháp nối cọc Phơng pháp sửa ch÷a Procede de montage Methode de analyse statistique Procede de reparation Phơng pháp thi công hẫng Procedé de construction en porte-a-faux, Procedé de construction par encorbellement Phơng pháp thử Methode dessai Phơng pháp thử Methode dessai par siêu âm ultrason Phơng pháp thử có Methode dessai phá hủy mẫu destructif Phơng pháp thử không Methode dessai nonphá hủy mẫu destructif Phơng pháp thực Methode empirique nghiệm Phơng pháp xây dùng Procede de construction launching method Erection method Statistical method of analysis Splicing method Repair method Canlilever cosntruction method Test methode Utrasonic testing Destructive testing method Non-destructive testing method Empirical method Method of construction, Construction method Q Qu¸ møc, (biÕn dạng mức) Quá tải Quả búa Qui trình Qui trình tải trọng Quay Quay tự gối Quyết định thành lập Excessive,(deformation excessive) Mouton Code (reglement) Cahier des charges Rotation Libre rotation sur appuis Excessive (excessive deflection) Over load Ram Specification, Code Specification of loading Rotation On-bearing free rotation Decision of establishing R Rãnh thoát nớc ngầm Rãnh thoát nớc Rỗ bề mặt Egout Porosite superficielle sewer Open channel Surface void S Sa th¹ch Sai sãt (kh«ng chÝnh Gres Defauts de construction Inaccuracy in xác) thi công Sai số cho phép (dung sai) thi công San nền,dọn mặt S¶n phÈm S¶n xuÊt Sau neo xong cèt thÐp dù øng lùc Sau nøt SÐt Siªu cao Siªu tÜnh So le Sái Sái nhá, sái ®Ëp vơn Sè bật nảy súng thử bê tông Số liệu thử nghiệm Sơ đồ bố trí chung Sợi đơn lẻ (cốt thép sợi) Sơn Sơn lót Súng bật nảy để thử cờng độ bê tông Suy thoái (lão hóa) Tolerance de construction construction Tolerance in construction Decapage, decapager to scrape, to grade Produit Fabrication Apres realisation de l’ancrage Apres fissuration Argile Devers Hyperstatique Alterne Gravier Gravillon Durete Product Production After anchoring Test data General layout Single wine, Individual wire Paint Impression Concrete test hammer Fil Painture Impression Sclenrometre a beton Degradation (vieillissement) Sử dụng Utilisation Sức chịu mômen danh Capacite portant de định moment nominale Sức chịu tải cọc theo đất Sức chịu tải cọc theo kết cấu Sờn (bản bụng Ame mặt cắt I, T, hép) Sên cøng däc (n»m Horizontal raidisseur ngang) Sêng cøng ngang Raidisseur laterale (thẳng đứng) (verticale) Sờn tăng cờng đứng Vertical raidisseur dầm Sờn vòm T After cracking Clay Superelevation Hypestatic Altenate Gravel Fine gravel Rebound number Degradation Use, Usage Nominal moment strength of a section Supporting capacity of soil for the pile Structural capacity of pile Web Longitudinal stiffener Transverse stiffener (vertical) Stringer Areh rib Tác dụng, tác động Tác dụng bề mặt Tác ®éng biÕn ®ỉi T¸c ®éng cđa ®éng ®Êt T¸c ®éng khí hậu Tác dụng cục Tác động sóng Tác động tơng hỗ hệ mặt cầu với dàn Tác động mài mòn Tác động vòm, hiệu ứng vòm Tác dụng làm chậm lại Tác động xung kích Tái định c Tải trọng bánh xe (tải trọng trục) Tải trọng biến đổi Tải trọng cực hạn Tải trọng dải Tải trọng đất đắp Tải trọng gió Tải trọng gió tác dụng lên kết cấu Tải trọng gió tác dụng lên hoạt tải Tải trọng khai thác Tải trọng lan can Tải trọng môi trờng Tải trọng nặng bất thờng Tải trọng ngoại hạng Tải trọng ngời Tải trọng phân bố Tải trọng quân Tải trọng tác dụng ngắn hạn Tải trọng tác dụng dài hạn Tải trọng tập trung Tải trọng thi công T¶i träng thiÕt kÕ Action Action variable Action des seismes Action Surface action Live load Earthquake Action climatique Action locale Local action Wave action Deck-Truss interaction Action abrasif Abrasive action Arch action Effect retardateur Delayed action Impact effect Resettlement Wheel load (Axle load) Charge variable faible Charge utime Charge du vent Force du vent soufflant sur la structure Force du vent soufflant sur la charge mobile Charge d’ exploitation Charge lourde nonfrequent Charge exceptionelle Ultimate load Lane loading, Lane load Load due to earth fill Wind load Wind load on structure Wind load on live load Working load (service load) Railing load Environmental load Infrequent heavy load Charge militaire Charge de courte duree Exceptional load Pedestrian load Uniformly distributed load Military load Short-term load Charge de longue duree Long-term load Charge concentree Charge appliquee en cours d’execution Charge projete Concentrated load Construction load Charge repartie uniforme Design load T¶i trọng thử Tải trọng tĩnh (tải trọng thờng xuyên) Tải trọng vỉa hè Tải trọng trục Tải trọng từ bên (ngoại tải) Tải trọng tức thời Tải trọng tơng đơng Tải trọng xây lắp (trong lúc thi công) Tải trọng xe ô tô vận tải Tán đinh Tâm nén Tập điều kiện đấu thầu Tập trung ứng suất Tắc nghẽn hoạt động tuyến Tắc ống nớc, nút bịt ống Tăng cờng Charge depreuves Charge permanente Tăng cờng cầu Tăng Thanh biên dàn Thanh biên dàn Thanh biên dới dàn Thanh căng Thanh chống chÐo Thanh cèt thÐp Thanh gi»ng Thanh gi»ng ngang Thanh ®øng (cđa dµn) Thanh ®øng treo cđa dµn Thanh ®øng không lực dàn tam giác Thanh nằm ngang song song rào chắn bảo vệ cầu (tay vịn lan can cầu) Thanh giằng chéo mọc thợng dµn Thanh gi»ng chÐo ë Reinforcement de pont Tendeur Charge sur trottoire Charge d’essieu Charege externe Charge Charge Charge Charge Charge instatanee equivalente de montage, d’assemblage de camion Test load Dead load, Permanent load Pedestrien load Axle loading, Axle load Eternally applied load, External load Instant load Equivalent load Erection load Truck loading, Truck load River, rivetage Centre de pression Cahier des charges Reveted Tender documents Concentration de tention Embouteillage Stress concentration Operational bottlenecks on the line Water stop Etanchement Reinforcer, Reinforcement to strengthen, to reinforce Strengthening of bridges Chord Top chord Lower chord Tirant Contre-fiche Chainage Entretoise Montant Bar (reinforcing bar) Tie Braced member Hanger Hip vertical Inter mediat post Parapet Parapet Top lateral Bottom lateral mọc hạ dàn Thanh giằng ngang mọc thợng dàn Thanh xiên dàn Thành phần bê tông Thành phần nằm ngang Thạch cao Tháo kích Thay đổi Thay đổi cách tuyến tính Thay đổi nhiệt độ Thay đổi phạm vi réng Thay thÕ khÈn cÊp ThÊm, th©m nhËp ThÊm chất cloride Thấm nớc Thẩm định trớc theo cách mà Theo trình tự u tiên Thép Thép có gân Thép bon (thép than) Thép cán Thép chịu thời tiết (không cần sơn) Thép chống rỉ khí Thép có độ tự chùng thông thờng ThÐp cã ®é tù chïng rÊt thÊp ThÐp cã tÝnh chất đặc biệt Thép công cụ Thép cờng độ cao ThÐp ThÐp ThÐp ThÐp ThÐp dù øng suÊt ®· ram đúc hình Top lateral strut Composition du beton Composant horizontale Main diagonal Concrete composition Relacher le verin Change, Variation varier linairement Plaster to remove the jack Change to vary linearly Changement de temperature Remplacement immediat Impregnation Impregnation de chloride Impregnation d’eau par ordre de priorite T«le T«le nervuree Acier au carbone Temperature change To vary over a wide range Immediate replacement Penetration Chloride penetration Water penetration Prequali fication in such a mamner that in order of priority Plate Ribbed plate Carbon steel Acier lamine Laminated steel Weathering steel (need not be painted) Atmospheric corrosion resistant steel Acier a relaxation normale Normal relaxation steel Acier a tres base relaxation Acier a proprietes particulieres Acier rapite Acier de resistance superieure, Acier µ haute resistance Acier de precontrainte Acier recuit Acier trempe Acier moule Profile Low relaxation steel Steel with particular properties High strength steel Prestressing steel Chillid steel Cast steel Shape steel ThÐp hỵp kim ThÐp hỵp kim thÊp ThÐp kÕt cÊu ThÐp non (thÐp than thÊp) Thép tăng cờng Thi công mà không làm ngừng thông xe qua cầu Thi công thực Thí nghiệm Thí nghiệm kiểm tra chỗ Thí nghiệm nén vỡ Thí nghiệm nén vỡ chẻ đôi (theo đờng kính) Thích ứng với, thích nghi với Thiết bị an toàn Thiết bị cân Thiết bị để kéo căng Acier Acier Acier Acier allie faiblement allie de structure doux Acier de renfort Execution sans interruption du trafic sur le pont Executer mettre en place (efcetuer) Essai Essai de controle en place Essai d’ecrasement Essai d’ecrasement par fendage Adaptation, Adapter Dispositif de surete Equipement de mise en tension Thiết bị để neo giữ Dispositif a tenons Thiết bị di động đổ Equipage mobile bê tông equipement Thiết bị để bơm vữa Equipement dinjection Thiết bị đo Instalation de mesure Thiết bị lao lắp cầu Equipement de lancement Thiết bị phân phối bê Equipement de repatition tông de beton Thiết bị thi công Equipement de construction Thiết bị xây lắp Equipement dassemblage Thiết kế Etude du projet, Conception, Dimensionement ThiÕt kÕ cÊu kiÖn ThiÕt kÕ s¬ bé Justification, Avant-projet ThiÕt kÕ theo hƯ sè Calcul par methode des t¶i träng facteures de charge ThiÕt kÕ theo øng Calcul par methode du suÊt cho phÐp taux admissible ThiÕt kÕ tÝnh to¸n theo híng ngang ThiÕt lập, lắp đặt, Installtion Alloy(ed) steel Low alloy steel Structural steel Mild steel Strenghening steel to carry out without interrupting trafic flow on the bridge Execution Test Test in place, In-situ test to adapte, adaptation Safety device Weighing equipement Stressing equipment Anchoring device Movable casting Grouting equipment Handling equipment Equipment for the distribution of concrete Construction equipment Erection equipment Design, Conception Member design Preliminary design Load factor design Allowable stress design Tranverse design Installation trang bị Thít trợt gối Tích phân Mo Tiêm vết nứt Tiến hành, thực Tiến hành thi công Tiêu chuẩn Integrale de Mohr Injection des fissures Mise en oeuvre Standart, Norme, Regle Thông báo đấu thầu Avis dappel doffres Thỏa thuận (chuẩn y) Thoát nớc Thoát nớc dọc Thoát nớc ngang đờng ô tô Thớ biên chịu nén Agrement Drainage Drainage longitudinale Drainage tranversale de la chaussee Fibre comprime extrem Thí díi Thí trªn Thớt dới (cố định) gối Thời điểm đặt tải Thời điểm kéo căng cốt thép Fibre inferieure Fibre superieure Moment du chargement Moment des operation de tension moment de la mise en du cable Thêi ®iĨm trun øng Moment de transmission st d’effort Thêi gian biĨu cđa Plan d’execution du việc đổ bê tông betonage Thời gian biểu Plan dexecution de việc lắp dựng montage Thời hạn thi c«ng thùc Delai de construction reel, tÕ Temps de construction Thủ tục thẩm định trớc Thuyết minh Notice descriptive Thử nghiƯm cäc Essai de pieu Thư nghiƯm ®Õn lóc Essai destructif phá hoại Thử nghiệm đông học Essai dynamique Thử nghiệm không Essai non-destructif phá hoại Thử nghiệm kết cấu Essai de structure Thư nghiƯm nhanh Essai accelere Thư nghiƯm Essai en site trờng Thử nghiệm mô Sliding plate Integral of Mohr Injection to carry out Execution Code, Standart, Specification Publish an anouncement of preminiary selection Approval Drainage Longitudinal drainage Transverse drainage of the roadway Extreme compressive fiber Bottom fiber Top fiber Base plate Loading time Prestressing time Transfer of stress moment Casting schedule Erection schedule Actual construction time effectif Prequali fication procedure Pile test Testing to failure Dynamic test Nondestructive testing Structural testing Accelerated test Field test Model testing h×nh Thử phòng thí nghiệm Thử nghiệm va đập Thử nghiệm mỏi Thử tải (thử nghiệm chịu tải) Thử tải trờng Thực nghiệm Thợng lu (ở thợng lu của) Tim đờng Tìm cách xấp xỉ gần Tính ăn mòn Tính chất học Tính liỊn khèi TÝnh to¸n TÝnh to¸n b»ng tay TÝnh to¸n biến dạng Tính toán võng Tính toán theo hệ số tải trọng Tính toán theo tải trọng khai thác TÝnh to¸n theo øng suÊt cho phÐp TÝnh to¸n theo trạng thái giới hạn Tính toán thủy lực Tính toán thủy văn Tình trạng bảo dỡng tu Tĩnh tải bổ xung sau Tịnh không (khoảng trống) Tịnh không thông thuyền Tịnh không thoát nớc Tọa độ Toán đồ Essai de laboratoire Laboratory testing Essai de choc Impact testing Essai de fatigue Essai de charge Fatigue testing Load test Experimentation Amont Load test at the site Experiment Upstream side Trouver par approximations successives Agressivete Caracteristique mecanique Monolithisme Justifier, Calculer Calcul a la main Calculation de la deformation Calculation de la deflection Calcul suivant les facteurs de charge Calcul suivant la charge de service Calcul suivant la contrainte admissive Calcul suivant les etats limites Analyse hydraulique Analyse hydrologique Etat mauvais d’entretien Centre line to fin by successive approximations Agressivity Mecanical characteristic Monolithism to calculate, to compute Calculation, Computing Hand calculation Deformation calculation Deflection calculation Load factor design Service load design Allowable stress design Limit state design Gabarit Hydraulic analysic Hydrologic analysic Poor state of maintenance Additional dead load Clearance Gabarit de navigation Navigational clearance Ouverture Coordonnee Abaque Hydraulic clearance Coordinate Abac Tổ hợp tải trọng Tổ hợp (chính) Tổ hợp tai nạn (đặc biệt) Tổ hợp Tổ hợp thờng xuyên Tổ hợp hầu nh thờng xuyên Tốc độ thi công Tốc ®é thiÕt kÕ Tèi u hãa Tỉng c¸c gãc n đờng trục cốt thép dự ứng lực từ đầu kích đến điểm x Tổng góc uốn nghiêng cốt thép dự ứng lực khoảng cách x kể từ mấu neo Tổng dự toán Tổng hợp vật t Tổng tải trọng lên trục xe Tời kéo Trạm thu phí giao thông Trang trí nội thất Trạng thái cha nứt Trạng thái có vết nứt Trạng thái Trạng thái giới hạn Trạng thái giới hạn cực hạn Trạng thái giới hạn cực hạn ổn định hình dáng Trạng thái giới hạn khai thác Trạng thái giới hạn nén Trạng thái giới hạn hình thành vết nøt Combinaison d’actions Combination fondamentale Combination accidentalle Load combination Basic combinaison Combination rare Combination permanente (frequente) Combination quasipermanente Vitesse de prise Vitesse projete Optimisation Unusual combinaison Permanent combinaison Deviation moulaire totale du cable sur la distance X du point de tension Total angular change of tendon profile from jaching end to point x Deviation angulaire totale du cable sur la distance X Total angular change of tendon profile from anchor to point X Estimatif generale General estimation Bill of materials Total load on all axies Treuil Accidental combination Quasi-permanent combinaison Design speed Optimisation Toll Plaza Etat non fissure Etat fissure Internal decoration Uncracked state Cracked state Etat, Situation Etat-limite Etat-limite d’ultime State Limit state Ultimate limit state Etat limite ultime de stabilite de forme Etat-limite de service Service ability limit state Etat limite de decompression Etat limite de formation des fissures Decompression limit state Cracking limit state Trạng thái giới hạn biến dạng Trạng thái giới hạn mở rộng vết nứt Trạng thái giới hạn khai thác độ mở rộng vết nứt Trắc dọc Trầm tích Trị số danh định Trị số gần Trị số khoán Trị số qui ớc Trị số trung gian Trong trình kéo căng cốt thép Trọng lợng đoạn (đốt kết cấu) Trọng lợng thân Etat limite de deformation Etat-limite douverture des fissures Etat-limite de service visa-vis d’ouverture des fissures Profil en long Cracking limit state Serviceability limit state of cracking Poids du segment Sedimentary Nominal value Approximate value Conventional value Intermediate value During stressing operation Segment weight Poids propre Self weight, own weight Trọng lợng riêng bê tông Trọng tâm Trọng lợng tính cho đơn vị diện tÝch Trén, pha trén Trơ cÇu Poids volumique Concrete unit weight, density of concrete Center of gravity Surface weight Trô palê Trụ palê cố định Trụ palê phao Trục dọc cầu, Tim dọc cầu Trục trung tâm Trung bình Trực giao, vuông góc với Trớc neo cốt thép dự ứng lực Trờng hợp đặt tải Trờng hợp thông thờng Trợt Tuổi bê tông lúc tạo dự ứng lực Tuổi đặt tải Tuổi thọ, độ bỊn l©u Tơt lïi cđa nót neo Palee Palee fixe Palee sur parge Axe longitudinale du pont Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur nominale approximative forfaitaire conventionelle intermediaire Centre de gravite Poids surfacique Melange Pile (appui intemediaire) Axe passant par le centre Moyenne Orthogonal Avant realisation de l’ancrage Cas courant Age du beton lors de la mise en precontrainte Age de la mise en charge Duriabilite Rentree des clavettes to mix, Mixing Pier, Intermediate support Framed bents Fixed framed bents Framed bent on ponton Longitudinal center line of the bridge Centroid lies Average Ortthogonal Before anchoring Loading case Glissement, sliding Concrete age at prestressing time Age of loading Durability Anchor slipping Tơt trỵt ®Çu cèt thÐp dù øng lùc mÊu neo Tïy theo yêu cầu công trình Từ biến Tự chùng Tơng thích biến dạng tơng tự Giữa thép bê tông Tờng cánh (vuông góc) Tờng cánh (xiên góc) Tờng chắn Tờng chắn có tờng chống phía sau Tờng chắn có tờng chống phía trớc Tờng trớc tờng chắn đất Tờng chắn đất Tờng chắn kiểu trọng lực Tuyến Tuyến nhánh Tỷ lệ (trong vẽ) Tỷ lệ chiều dài nhịp chiều cao dầm Tỷ lệ tĩnh tải hoạt tải Tỷ lệ hàm lợng cốt thép thờng mặt cắt Tỷ lệ hàm lợng cốt thép dự ứng lực Tỷ lệ nớc/ximăng Tỷ lệ pha trộn hỗn hợp bê tông Tỷ số mô dun đàn hồi thép-bê tông Tỷ số đờng tên/nhịp vòm Tỷ trọng vật liÖu Recul a l’ancrage Selon les exigences de l’ouvrage Fluage Relaxation Compatibilyte de deformation de meme pour entre l’acier et beton Mur en retour Mur en aile Mur de soutenement Mur de soutenement a contreforts Mur de soutenement a butee Pieds droit (du mur de soutenement) Ouvrage de soutenement Mur de soutenement massif Creep Relaxation Compatability of strains between steel and concrete Side wall Wing wall Retaining wall Counterfort wall Buttressed wall Stem Retaining wall Gravity wall Echelle Main line Branch line Scale Span/depth ratio Dead to live load ratio Rappot eau sur ciment Propotion de mixage Ratio of nonprestressing tension reinforcement Ratio of prestressing steel Water/cement ratio Mix proportion Modular ratio The rise – span ratio Density of material U chun hớng ụ neo đặt thêm Uốn túy Deviateur Bossage d’ancrage Flexion simple Deviator Pure flexione ¦ øng øng øng øng lùc lùc tÝnh to¸n suÊt suÊt ban đầu ứng suất đặt cáp ứng suất phép ứng suất ứng suất bê tông thớ dự ứng lực cắt cho cắt trợt cho phép Sollicitation Sollicitation de calcul Contrainte Contrainte initiale, tension a l’origile Contrainte du beton au niveau du cable Contrainte de cisaillement admissible Contrainte de cisaillement Contrainte admissible øng suÊt co ngãt øng suÊt cã hiÖu øng suÊt cèt thÐp dù øng lùc ë s¸t neo sau th¸o kÝch øng suÊt dÝnh b¸m øng suÊt nhiÖt Contrainte effective Contrainte aupes du block d’ancrage apres removal du verin Contrainte d’adherence Contrainte thermique øng suÊt tổ hợp tĩnh tải, hoạt tải có xét xung kích ứng suất đàn hồi cốt thép dự ứng lực øng suÊt g©y nøt øng suÊt kÐo øng suÊt kÐo chñ Contrainte combinee due aux charges permanente, mobile et dynamique Contrainte d’elesticite de la precontrainte Contrainte de fissuration Contrainte de traction Contrainte principle de tensile stress Contraint de travail Contrainte de compression Contrainte de rupture garantie Contrainte normale Tension initiale au verin øng suÊt khai th¸c øng suÊt nÐn øng suất phá hủy bảo đảm ứng suất pháp ứng suất thép đầu kích kéo căng ứng suất thiết kế øng suÊt tÝnh to¸n Tension prevue dans le projet, Contrainte projete Contrainte de calcul Stress Design stress Stress, unit stress Initial stress Concrete stress at tendon level Permissible shear stress Shear stress Allowable stress, Permissible stress Shrinkage stress Effective stress Stress at anchorages after seating Bond stress Thermal stress Combined dead, live and impact stress Yeild point stress of prestressing steel Cracking stress Tensile stress Diagonal tension traction stress, Principal strees Working stress Compressive stress Normal stress Steel stress at jacking end Design stress Calculation stress øng suÊt tÜnh t¶i Contrainte due a charge permanent øng suÊt trung b×nh Contrainte moyenne øng suÊt tùa (Ðp mặt) Contrainte de pression dới mấu neo sous la plaque d’ancrage øng suÊt tøc thêi Contrainte instatanee øng suÊt n Contrainte de flexion øng st tung cđa Contrainte declatement bê tông ứng suất yêu cầu (của Tension require (du cable) c¸p dù øng lùc) øng suÊt cÈu lắp Ước lợng lý thuyết Estimation theorique Ước lợng kho¸n cđa c¸c Estimation forfaitaire des mÊt m¸t pertes Stress due to dead loads Average stress Bearing stress under anchor plates Temporary stress Bending stress Bursting concrete stress Required tension of the tendon Handling stresses Theoretical estimation V Va chạm, va đập Vách ngăn Vai (phần vát đỉnh kết cấu) Ván khuôn Choc Cloison Epaulement Impact Diaphragm Coffrage Form Ván khuôn di động Charior de coulage Equipage mobile de betonnage Fond de moule Coffrage glissant Materiau ductile Movable form, Travling form Materiau de fondation Foundation material Moisture-absorptie material High-strength material Ván khuôn đáy Ván khuôn trợt Vật liệu co dãn đợc (kim loại) Vật liệu móng VËt liƯu cã tÝnh hót Èm VËt liƯu cêng ®é cao VËt liƯu bao phđ VËt liƯu dßn VËt liƯu ®ång chÊt VËt liƯu phđ ®Ĩ b¶o vƯ cèt thÐp DL khỏi rỉ giảm ma sát căng cốt thép Vật liệu xây dựng Vốy kim loại Materiau a haut resistance Materiau de recouvrement Materiau fragile Materiele homogene Materiau de construction Paillon Sliding form Ductile material Covering material Fragil material Homogenous material Coating Construction material VÕt nøt c¾t VÕt nøt uốn Vết nứt phát triển Vết nứt hoạt động Vết nứt nhỏ li ti Vết nứt ổn định Vết nứt thụ động Vết nứt xuyên Vẽ kỹ thuật Ví dụ tính toán Vị trí cầu Fissure par cisaillement Fissure par flexion Fissure evolutive Shearing crack Bending crack Crack in developement Fissure active Microfissure Fissure stable Fissure passive Fissure tranversante Vứa hè cầu Việc mạ kẽm Viên đá hợp long cầu vòm đá Vỏ bọc polyetylen mật độ cao cáp dự ứng lực Vỏ thép Vòi nớc Vòi phun vữa Vòm Vòm nửa tròn Vòm nhiều đốt Vòm nửa elip Vòm parabol Vòm nhiều tâm Vòm gạch đá xây Vòng đệm, rông den Vòng đệm vênh, rông đen vênh với điều kiện Vôi Vốn cố định Vốn lu định Vốn pháp định Vỡ tung vùng đặt neo Vùng bê tông chịu nén Trottoir Galvanisation Active crack Microcrack Stable crack Passive crack Through crack Drafting Calculation example Bridge location, Bridge position Sidewalk, footway Galvanizing Key stone Vùng đặt mấu neo, vùng neo Vùng đầu cấu kiện Zone d’ancrage under condition of Fixed capital Movable capital Legar capital Bursting in the region of end anchorage Compremed concrete zone Anchorage zone Zone du bout de l’element Renformis End region of the member Vót (cđa dÇm) Exemple de calcul Location du pont Gaine en polyethylene a haute densite (PEHD) HDPE sheath Envelope en acier Robinet Lance Arc, Voute Metal shell Arch Semi-circular arch Segmental arch Semi-eliptical arch Parapolic arch Multicentred arch Masoury arch Washer Grower washer Rondelle Rondelle grower a condition que Chaux Eclatement Zone du beton comprime Vữa tiêm Vữa Vữa Vữa tiêm để phun , để Coulis dinjection Grout để trát không co ngót ximăng cát để (phụt) Morlier Couis sans retrait Coulis de ciment-sable Mortar Non-shrinkage mortar Cement-sand grout pour injection X Xa lé Xà mũ (của trụ, mố) Xác định sơ kích thớc Xác suất Xâm thực Xâm thực môi trờng Xe tải Xe tải kéo rơ-mooc Xếp hoạt tải Xếp tải Xi măng Xi măng nở Xi măng Pooc-lan Xí nghiƯp Xo¾n Xãi chung Xãi cơc bé Xãi lë Xãi nớc để hạ cọc Xuyên qua Xử lý bề mặt bê tông Xử lý nhiệt cho bê tông Xí nghiệp tu Xử lý số liệu Xởng đúc sẵn kết cấu bê tông Autoroute Chevetre Dimensionnement, dimensionner Probabilite Agressivite ,Agressif Agressivite du milieu Highway Croa head Dimentioning Camion Camion a semiremoorge Chargement des surcharge load Chargement Ciment Ciment expansif Ciment Portland Entreprise Torsion Affouillement general Affouillement local Affouillement Lancage Penetration Traitement superficiel du beton Traitement thernique du beton Entreprise de l’entretien Traitement des donnees Truck Tractor truck Application of live Prohabity Agressivity, Agressive Environment agressivity Loading Cement Expanding cement Portland cement Enterprise Torsion General scour Local scour Scour Launching Penetration Concrete surface treatement Concrete thermal treatement Maintenance enterprise Interpretation of the data Precasting Yard ... đứng Cầu xiên ,cầu treo Cầu nhịp lớn Cầu nhịp ngắn Pont aqueduc Pont levant Cầu ôtô Cầu Cầu Cầu Cầu Cầu Cầu Cầu quay tạm thang (để bộ) thẳng trung vòm vợt Cầu vợt qua đờng sắt Cắt khấc Cầu có... flexural member Prismatic member Cầu cũ có Cầu dầm hẫng Cầu dầm liên hợp Cầu dây xiên Cầu dẫn Cầu di động Cầu di động trợt Cầu dự ứng lực kéo sau đúc bê tông chỗ Cầu Cầu đờng sắt Pont existant Pont... Pedestrian bridge Cầu gạch-đá xây Cầu hai tầng Cầu khung Cầu khung chân xiên Cầu khung T có chốt Cầu liên tục đợc ghép từ dầm giản đơn đúc sẵn Pont en masconnerie Pont deux etages Cầu máng Cầu nâng-hạ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếng anh chuyên ngành xây dựng cầu anh pháp việt, Tiếng anh chuyên ngành xây dựng cầu anh pháp việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay