Tiếng anh chuyên ngành xây dựng cầu anh pháp việt

57 41 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:51

tải về sẽ không bị lỗi phông ... đứng Cầu xiên ,cầu treo Cầu nhịp lớn Cầu nhịp ngắn Pont aqueduc Pont levant Cầu ôtô Cầu Cầu Cầu Cầu Cầu Cầu Cầu quay tạm thang (để bộ) thẳng trung vòm vợt Cầu vợt qua đờng sắt Cắt khấc Cầu có... flexural member Prismatic member Cầu cũ có Cầu dầm hẫng Cầu dầm liên hợp Cầu dây xiên Cầu dẫn Cầu di động Cầu di động trợt Cầu dự ứng lực kéo sau đúc bê tông chỗ Cầu Cầu đờng sắt Pont existant Pont... Pedestrian bridge Cầu gạch-đá xây Cầu hai tầng Cầu khung Cầu khung chân xiên Cầu khung T có chốt Cầu liên tục đợc ghép từ dầm giản đơn đúc sẵn Pont en masconnerie Pont deux etages Cầu máng Cầu nâng-hạ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếng anh chuyên ngành xây dựng cầu anh pháp việt, Tiếng anh chuyên ngành xây dựng cầu anh pháp việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay