KINH TẾ NĂNG LƯỢNG PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

52 13 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:50

Kinh tế lượng Chương PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC DỰ ÁN ĐẦU Nội dung 5.1 Những khái niệm 5.2 Giá trị tương đương dòng tiền dự án 5.3 Các PP đánh giá hiệu đầu dự án 5.1 Những khái niệm - Đầu ? Những khái niệm - Nguồn lực Những khái niệm - Thời gian dự án Những khái niệm - Thời gian dự án Những khái niệm - Dự án đầu ? - Theo luật đầu dự án đầu tập hợp đề xuất bỏ vốn trung dài hạn để tiến hành hoạt động đầu địa bàn cụ thể, khoảng thời gian xác định - Yêu cầu: + Tính khoa học + Tính thực tiễn + Tính pháp lý + Tính đồng Phân loại dự án đầu Các giai đoạn đầu dự án Giai đoạn chuẩn bị đầu Hiệu ứng đồng tiền – Ví dụ 5.3 Các PP đánh giá hiệu đầu dự án - Phương pháp giá trị ròng NPV - Phương pháp suất thu lợi nội IRR - Phương pháp thời gian hồn vốn khơng có chiết khấu - Phương pháp tỷ số lợi ích / chi phí (B/C) - Phương pháp thời gian thu hồi vốn tiêu chuẩn PP giá trị ròng NPV PP giá trị ròng NPV PP suất thu lợi nội PP suất thu lợi nội PP thời gian hồn vốn khơng chiết khấu PP thời gian hồn vốn có chiết khấu PP tỉ số lợi ích – chi phí(B/C) - Phương pháp đánh giá hiệu đồng vốn chi phí cho dự án - Có dự án doanh thu khơng lớn chi phí nhỏ nên có tỉ số (B/C) lớn so với dự án khác Do đó, tiêu khơng cho kết xếp hạng xác mức đầu dự án khác PP thời gian thu hồi vốn tiêu chuẩn Nếu: Ttt < Tdm : chọn phương án có vốn lớn tối ưu Ttt > Tdm : chọn phương án có vốn nhỏ tối ưu Ttt = Tdm : Hai phương án tương đương Với: Tdm = năm Nếu hai phương án tương đương mặt thời gian thu hồi vốn, chọn phương án có vốn đầu nhỏ có ưu điểm mặt kỹ thuật PP thời gian thu hồi vốn tiêu chuẩn */ Phương pháp có số nhược điểm sau: + Khi có nhiều phương án, khối lượng tính tốn lớn, phải tính tốn tổ hợp cặp phương án với + Hệ số hiệu kinh tế không phản ánh thực chất vốn đầu ban đầu phí tổn vận hành hàng năm phương án chênh lệch không nhiều PP thời gian thu hồi vốn tiêu chuẩn ...Nội dung 5. 1 Những khái niệm 5. 2 Giá trị tương đương dòng tiền dự án 5. 3 Các PP đánh giá hiệu đầu tư dự án 5. 1 Những khái niệm - Đầu tư ? Những khái niệm... án ? Các PP nghiên cứu dự án đầu tư PP nghiên cứu tiền khả thi - PFS PP nghiên cứu khả thi - FS 5. 2 Giá trị tương đương dòng tiền dự án Các khoản chi dự án Các khoản thu dự án Dòng lãi dự án đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: KINH TẾ NĂNG LƯỢNG PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ, KINH TẾ NĂNG LƯỢNG PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay