KINH TẾ NĂNG LƯỢNG PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

52 29 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:50

...Nội dung 5. 1 Những khái niệm 5. 2 Giá trị tương đương dòng tiền dự án 5. 3 Các PP đánh giá hiệu đầu tư dự án 5. 1 Những khái niệm - Đầu tư ? Những khái niệm... án ? Các PP nghiên cứu dự án đầu tư PP nghiên cứu tiền khả thi - PFS PP nghiên cứu khả thi - FS 5. 2 Giá trị tương đương dòng tiền dự án Các khoản chi dự án Các khoản thu dự án Dòng lãi dự án đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: KINH TẾ NĂNG LƯỢNG PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ, KINH TẾ NĂNG LƯỢNG PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay