SẢN XUẤT VINYL CLORUA (VC) VÀ POLY VINYL CLORUA (PVC)

45 77 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:36

1.Tính chất vật lýTrọng lượng phân tử M= 62,5 KgmolNhiệt độ đóng rắn = 153,7oCNhiệt độ ngưng tụ = 13,9 oC Nhiệt độ tới hạn = 142 oCNhiệt bốc cháy = 415 kcalkgNhiệt nóng chảy = 18,4 kcalkgTrọng lượng riêng = 0,969 gcm3Tỷ trọng ở 25oC là 0.9014 ... ỨNG TỰ PHÂN HỦY CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VINYL CLORUA (VC) Sản xuất VinylClorua từ Axetylen Sản xuất VinylClorua từ Etylen Sản xuất VinylClorua từ EDC SẢN XUẤT VC TỪ AXETYLEN Cơ sở q trình o Phản... triễn: Sản lượng PVC giới năm 2008 20 TỔNG QUAN VỀ POLY VINYL CLORUA( PVC) Nhu cầu tiêu thụ PVC Việt Nam 21 TỔNG QUAN VỀ POLY VINYL CLORUA( PVC) Khả cung cầu PVC Việt Nam năm 22 TỔNG QUAN VỀ POLY VINYL. ..Nội dung Chương • Cơng nghệ sản xuất VC Chương • Cơng nghệ sản xuất PVC Chương • Kết luận Chương Công nghệ sản xuất VC Tính chất vinyl clorua (vc) 1.Tính chất vật lý  Trọng lượng phân
- Xem thêm -

Xem thêm: SẢN XUẤT VINYL CLORUA (VC) VÀ POLY VINYL CLORUA (PVC), SẢN XUẤT VINYL CLORUA (VC) VÀ POLY VINYL CLORUA (PVC)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay