Lệnh tắt autocad hay

6 42 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:35

... vào file vẽ AutoCad Hiệu chỉnh hình ảnh chèn Hiển thị hộp thoại cho phép nhập dạng file khác vào AutoCad Tạo cố thể tổng hợp vùng tổng hợp từ phần giao hay nhiều cố thể Tìm phần giao hay nhiều... tợng Tạo kích thớc thẳng đứng hay nằm ngang Vẽ đờng tròn hay cung tròn đợc tô dày vẽ hình vành khăn Tạo kích thớc điểm góc Viết chồng lên tuyến hệ thống kích thớc Thay đổi chế độ hiển thị đối tợng... đờng kết nối dòng thích cho thuộc tính Thay đổi chiều dài đối tợng góc nh cung có chứa Hiển thị thông tin sở liệu cho đối tợng đợc chọn Khai báo hay thay đổi chiều dày nét vẽ Hiển thị hộp thoại
- Xem thêm -

Xem thêm: Lệnh tắt autocad hay, Lệnh tắt autocad hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay