Thực trạng về quản lý lao động tiền lương ở công ty vận tải ô tô số 3

35 39 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:03

... Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý lao động tiền lơng công ty I Thực trạng quản lý lao động tiền lơng công ty vận tải ô tô số Đặc ®iĨm vỊ lao ®éng ë C«ng ty 1.1 VÊn ®Ị lao động Công. .. loại lao động Công ty mà có hình thức tổ chức lao động cho phù hợp Lao động ngành vận tải ô tô nói chung Công ty vận tải ô tô số nói riêng đợc chia làm loại sau: + Lao động vận tải + Lao động. .. chữa + Lao động gián tiếp * Lao động vận tải: Tổ chức quản lý lao động lái xe với phơng tiện vận tải khâu trung tâm công tác tổ chức quản lý sản xuất vận tải Công ty vận tải ô tô số Hoạt động lái
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng về quản lý lao động tiền lương ở công ty vận tải ô tô số 3 , Thực trạng về quản lý lao động tiền lương ở công ty vận tải ô tô số 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay