thực trạng tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các phòng nghiệp vụ tại trụ sở chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam (vietinbank)

6 34 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:03

... tích thực trạng cơng tác tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho đội ngũ nhân viên phòng nghiệp vụ trụ sở chính, nhận thấy nhiều hạn chế: Về cơng tác tuyển dụng  Đặc thù nghiệp vụ phòng. .. phát triển nguồn nhân lực  Việc đào tạo cho nhân viên phòng chủ yếu thực phương pháp kèm cặp; hàng năm, Vietinbank có tổ chức thi sát hạch nghiệp vụ đòi hỏi nhân viên phải tự học tập, tự đào tạo. .. tương lai lực nhân viên, đánh giá chất lượng nguồn nhân lực để xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực tương ứng, đáp ứng định hướng phát triển Ngân hàng từ có kế hoạch thực hàng năm
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các phòng nghiệp vụ tại trụ sở chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam (vietinbank) , thực trạng tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các phòng nghiệp vụ tại trụ sở chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam (vietinbank)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay