Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các công ty nhà nước thời kỳ hiện nay

11 7 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:03

THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC THỜI KỲ HIỆN NAY - Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty nhà nước Trong xu hội nhập quốc tế,cuộc canh tranh công ty Việt ngày khốc liệt khó khăn hơn.Các doanh nghiệp cạnh tranh với công ty nứơc,mà khó khăn phải cạnh tranh với nhiều cơng ty nước ngòai có kinh nghiệm kinh tế thị trường Để cạnh tranh thành cơng,việc đầu tư vào công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực điều tất yếu Nhận thức tầm quan trọng công tác đầu tư này,nhiều công ty nhà nước trọng vào công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực.tuy nhiên phương pháp thực cơng tác có nhiều bất cập nhiều nguyên nhân.Một nguyên nhân nhiều cơng ty chưa có phương pháp làm công việc cách bản,hệ thông thiếu tầm nhìn dài hạn xuyên suốt hoạt động khác nhau… Những vấn đề dưa bàn luận nhằm góp phần tìm ngun nhân làm công ty đào tạo phát triển nguồn nhân lực mang tính chun nghiệp hiệu Tầm quan trọng công tác đào tạo nhân lực Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển vũ bão,cuộc cạnh tranh nhà nước công ty ngày khốc liệt.Cuộc cạnh tranh thể tất măt : cơng nghệ , quản lý , tài ,chất lượng , giá cả… Nhưng hết, yếu tố đứng đăng sau canh tranh người.Thực tế đối thủ cạnh tranh copy bí cơng ty sản phẩm, cơng nghê… Duy có đầu tư vào yế tố on người ngăn chặn đối thủ cạnh tranh chép bí qut Do có tính thực tiễn ,nên vấn đề nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển nguồn nhân lực đề tài nóng hổi diễn đàn thơng tin nghiên cứu quốc tế So với nhiều nước giới khu vực, cơng ty Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý kinh doanh, lại kinh nghiệm việc phát triển nguồn nhân lực.Trong nhiều năm, hoạt động kinh tế kế hoạch hóa tập trung, vai trò thị trường chiụ ảnh hưởng nặng nề sách biện pháp điều tiết cua nhà nước Các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp nhà nước quen với áp đặt kế hoạch nhà nước, hoạt động thiếu chủ động.Thói quen trở thành nét văn hóa cua cơng ty nhà nước, in đậm dấu ấn kể ngày nay,khi doanh nghiệp nhà nước phải cạnh tranh trước nhiều, nước nước Do vậy, việc đào tạo phát triển đội ngũ lao động nói chung, đội ngũ lao động doanh nghiệp nhà nước Việt Nam nói riêng lại đặt cấp thiết lúc hết, điều kiện Việt Nam hội nhập ASEAN , BAT WTO Muốn nhanh chóng đào tạo phát triển nguồn nhân lực tốt, phải hiểu rõ vấn đề gặp phải công tác Ở doanh nghiệp nhà nước,nhận định chung tất doanh nghiệp nhận thức tầm quan trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ( NNL ), công tác tổ chức tiến hành hoạt động dừng lại cấp độ thứ hai thu theo mơ hình Ashridge, cấp độ tổ chức đào tạo manh mún, tự phát, cấp độ tổ chức thứcm nhu cầu cá nhân vẫ đóng vai trò quan trọng , cấp độ tổ chúc có trọng diểm, nơi hu cầu tổ chức có vai trò định chưa đóng vai trò chiến lược, cấp độ tổ chức kết hợp đầy đủ, nơi công tác đào tạo bồi dưỡng hân viên đóng vai trò chiến lựoc.Trong nhiều nước phát triển, có nhiều cơng ty tô chức cấp độ Từ thơng tin góc độ nhìn nhận ta đưa chiến lược cụ thể cua công ty mà vận hành cụ thể sau: Thực trạng giải pháp tổ chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty Điện lực Hà Nội - Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty điện lực Công ty Điên Lực Hà Nội ( CT) doanh nghiệp Nhà Nước, đơn vị thành viên hoạch toán độc lập Tập Đồn Điện Lực Việt Nam.Cơng ty góp phần quan trọng cho ổn đinh phát triển kinh tế quốc dân.Cùng với trình xây dựng trưởng thành, CT không ngừng lớn mạnh phát triển lên, đáp ứng nhu cầu điện ngày cao ngành kinh tế xã hội phạm vi miền Bắc nước ta Ngành nghề kinh doanh cơng ty kinh doanh điện kinh doanh dịch vụ viễn thông công cộng địa bàn TP Hà Nội.Ngồi ra, Cơng ty kinh doanh số lĩnh vực khác sản xuất thiết bị điện, vật liệu điện, tư vấn khảo sát thiết kế điện, kinh doanh dịch vụ du lịch… Với vai trò trách nhiệm vậy, cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty phải trọng đặc biệt Nguồn nhân lưc Công ty đòi hỏi phải chuẩn hóa tiêu chuẩn Người lao động có trình độ chun mơn phù hợp với chức nhiệm vụ dựoc giao,thường xuyên đào tạo, bố trí sử dụng hợp lý Yêu cầu cơng trác đòa tạo phát triển nguồn nhân lực cua công ty phải đựơc thực hiên mục đích, có kế hoạch, đạt hiệu cao, tiết kiệm chi phí, gắn đào tạo với nhu cầu sản xuất kinh doanh Đơng thời cơng tác đào tạo giúp cho người lao động tự hình thànhcho ý thức tự học tập để nâng cao trình độ Nhìn lại năm qua đanh giá cách tổng thể công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty : Về quản lý công tác đào tạo Để xác định nhu cầu đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm cơng ty trọng tâm có hiệu phải dựa vào yếu tố quan trọng tiêu chuẩn chức danh cán công nhân viên chức ( CBCNVC ) Trong công ty.Công ty triển khai thực việc xây dựng áp chức danh công việc CBCNV Việc áp hức danh xây dựng bảng mơ tả góp phần tiêu chuẩn hóa cơng việc CBCNV cơng ty, giúp cho CBCNV hiểu nội dung, yêu cầu công việc, quyền hạn, trách nhiệm thực hiên công việc đăc biệt qua nhà quản lý cá nhân người lao động biết người, vị trí cơng việc cần phải trang bị kiến thức gì, cần đào tạo thêm kiến thức Để thể chế hóa nội dung quản lý cơng tác đòa tạo, Cơng ty xây dựng ban hanh quy chế đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cơng ty.Bên cạnh quy chế qản lý công tác cán bộ, quy định chức nhiệm vụ đơn vị Công ty… Tất người lao động làm việc Công ty ( từ Cơ quan công ty đến đơn vị,tổ đọi sản xuất…) Tùy tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức thơng qua khóa đào tạo,bồi dưỡng theo chuyên đề chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết phù hợp với thời kỳ ( kê đào tạo kèm cặp vị trí cơng tác ) theo u cầu kế hoạch sản xuất kinh doanh hang năm Công ty Công ty bám sát với thay đổi phân cấp quản lý Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam yêu cầu dây truyền sản xuất kinh doanh công ty để phân cấp quản lý trách nhiệm quyền hạn đơn vị công ty cho phù hợp, tạo cho đơn vị chủ động làm công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo thống quản lý dhoạt động đào tạo, tạo sức mạnh nguồn nhaan lực công ty Một nội dung quan trọng xác định xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm cho tồn Cơng ty Việc cơng ty phải tâm nhiều năm đạt kết đến vào nề nếp.Công ty giao kế hoạch đòa tạo cho đơn vị từ quy I hàng năm để tồn cơng ty chủ động triển khai thực hiện,Kế hoạch đòa tạo gồm nội dung : kế hoạch đào tạo thạc sỹ , đại học, trung học , công nhân kỹ thuật ; kế hoạch bồi dưỡng kiến thức đào tạo lại ; đào tạo ngắn hạn nước nước ; bồi dưỡng kiên thức bậc thợ Đặc biệt có phân biệt rõ phần kinh phí đòa tạo cấp phải thực Bên cạnh cơng ty khuyến khích CBCNV tự học tập nâng cao trình độ,phát huy lực,khả thân, đồng thời nâng cao trách nhiệm với công ty chủ động nguồn kinh phí sử dung hiệu chi phí đào tạo.Theo kế hoạch hang năm cơng tác đào tạo phép chi từ 4% đến 5% tổn quỹ lương cơng ty hoạch tốn vào chi phí giá thành.Giai đoạn vừa qua,sau tính tốn hợp ly để tiết kiệm chi phí,tùy năm mà cơng ty xây dựng kinh phí đào tạo từ 2,5 % đến 3% quỹ lương đào tạo.Công ty lựa chọn xây dựng mối quan hệ phối hợp tốt với trường Đại Học có uy tín nước Đai Học Bách Khoa Hà Nội, Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự, Học Viện Công Nghệ Bưu Viễn Thơng, Trường Đại học Điện Lực….và trường ngành điện để tổ chức đào tạo.Một phần thiếu q trình thực cơngđào tạo phát triển nguồn nhân lực đánh giá kế qua đào tạo Đánh giá góp phần nâng cao hiệu đào tạo chất lượng nguồn nhân lực công ty để điều chỉnh nội dung kế hoạch đòa tạo cho phù hợp công ty thực hiên việc đánh giá kế qua đào tạo thực hiên sau : + Đánh giá kết thực kế hoạch đòa tạo hang năm đánh giá sơ vào tháng đánh giá tổng thể vào quý IV.Việc đánh giá xem xét từ nội dung đào tạo,số lương đòa tạo , tiến độ thực kinh phí đào tạo từ tìm điểm mạnh, điểm yếu cua đơn vị giúp cơng ty đạo, điều chỉnh kịp thời thiếu sót tồn xây dựng kế hoạch đào tạo cho năm + Đamh giá kết qủa học tập sau khóa học,cơng ty phối hợp với nhà trường tổ chức kiểm tra chất lượng kiến thực học tập học viên với việc khảo sát nhu cầu đào tạo, đánh giá chất lượng nội dung học tập,chất lượng giáo viên chất lượng sở vật chất lớp học bẵng câu hỏi trắc nghiệm học viên tham gia hóa học,bên cạnh đó,Cơng ty kết hợp việc phát phiếu thăm dò thống kê kết sủ dung,bố trí học viên sau đào tạo thống kê thăng tiến phát triển học viên công việc Về loại hình đào tạo Trong năm qua nói cơng tác đào tạo cơng ty đầu tư chiều sâu chiều rộng,với nhiều loại hình đào tạo từ bản, nâng cao, chuyên sâu đào tạo cao học.Các hinh thức đào tạo đa dạng,từ lớp ngắng hạn đến lớp dài hạn nhiều nguồn kinh phí khác nhau.Cá chuyên nganh đào tạo mở rộng theo mơ hình kinh doanh đa ngành cơng tyCác loại hình đào tạo áp dụng Công ty bao gồm : đào tạo chỗ ( kèm cặp ) , đào tạo , đào tạo nâng cấp, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyen môn nghiệp vụ, đào tạo chức; hội thảo ; hội nghị ; đào tạo theo dự án; tham quan; tham khảo; học tập trao dồi kinh nghiệm ngồi nước… Điển hình phải kể đến số chương trình đào tạocơng ty thực hiên thành công: Lớp bồi dưỡng cán quản lý kế cận : năm lần công ty triếu tập cán diện quy hoạch lãnh đạo đơn vị tham dự lớp học.Công ty phối hợp với trương Đại học Điện Lực mòi giáo viên cua Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách Khoa, Viện nghiên cứu kinh tế,lãnh đạo Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam, Lãnh đạo Công ty chuyên gia đầu ngành lĩnh vực giảng dạy với nội dung thiết thực,những vấn đề có tính thời sự,những kiến thức quản lý chuyên sâu nhằm nâng cao nhận thức công tác quản lý cho cán lãnh đạo phục vụ cho công tác quy hoạch cán tồn cơng ty Đến hầu hết cán qua đào tạo bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo chủ chốt cơng ty cung đơn vị Đào tạo người làm kinh doanh viễn thông : nhạy bén đáp ứng kịp thời cho công tác phát triển hoạt động kinh doanh viễn thông cua công ty,ngay từ ngày đầu thực nhiệm vụ ngày công ty phối hợp với Học viện kỹ thuật quân mở lớp bồi dưỡng kiến thức viễn thông cho CBCNV công ty, Để quản lý vận hành kinh doanh dịch vụ viễn thông đơn vị.Công ty phố hợp với Học viện kỹ thuật quân sự, Đại học Bách Khoa hà Nội đào tạo chuyên ngành kỹ sư điện tử viễn thông 73 học viên Đặc biệt hơn, để đáp ứng với đặc thù kinh doanh viễn thông cua công ty Công ty đặt hang với Học việ cơng nghệ Bưu viễn thơng thiết kế riêng cho trương trình đào tạo 48 Cử nhân Quản trị kinh doanh viễn thông cho công ty Một vài số kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực năm qua cấp công ty, hàng năm công ty phối hợp với trung tâm đào tạo,các trường Đại học đặc biệt trường Đại học Điện lực để tổ chức từ 10 – 12 lớp ( chưa kê lớp đơn vị phân cấp thực ) bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán quan lý cho công nhan quản lý vận hành… Với hàng trăm lượt người tham gia.Các lớp học nhằm mục đích tạo điều kiện cho CBCNV tiếp thu kiến thức khoa học quản lý tiếp cận với kỹ thuật công nghệ nhằm phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh cua công ty Trong năm 2009 Công ty tổ chức tiếp nhạn lưới điện hạ áp nông thôn với 2000 xã Để tổ chức đòa tạo cho cơng tác này,Công ty giao cho Điện lực triển khai đào tạo huấn luyện cho thợ điện quan lý điện nông thôn với nội dung : Vận hành cơng tác an tồn lưới điện sau tiếp nhận, bảo hộ lao động, ghi công tơ , thu tiền với kinh phí gần tỷ đồng Kết đào tạo bồi dưỡng cán năm sau : Danh mục Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 số lớp 90 97 98 số lượt người tham gia 540 620 680 Ngoài lớp đào tạo bồi dưỡng, cơng ty cử24 cán có trình độ lực học lớp đào tạo thạc sỹ quản trị kinh doanh, thạc sỹ hệ thống điện, thạc sỹ kinh tế lượng trường đại học nước đào tạo thác sỹ nước Thái Lan… Hàng năm, cơng ty phối hợp với Cao đẳng nghề điện đào tạo lại tay nghề ho công nhân diện đào tạo lại Kết đào tạo Công nhân kỹ thuật nước qua năm sau : Năm Nội dung Đào tạo CNKT 2004 2005 2006 2007 2008 490 400 500 481 392 250 250 50 46 ( học sinh ) Đào tạo lại(học 79 sinh) Đánh giá chung công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty năm qua - Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty đạt kết định góp phần xây dựng đột ngũ cán viên chức người lao động ln nâng cao ề trình độ chun mơn, nghiệp vụ,có tay nghề cao đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh phát triển công ty - Lãnh đạo công ty quan tâm, đạo sát tạo điều kiện tối đa để công tác đòa tạo phát triển nguồn nhân lực cơng ty đạt hiệu cao - Công ty xây dựng thực tốt quy chế đào tạo phát triển nguồn nhânlực từ công ty đếncác đơn vị - Trong thời gian quacông ty tổ chức liên tục, đa dạng hiệu hình thức đào tạo - Đã hình thành vào nề nếp, xây dựng kế hoạch đào tạo, giao kế hoạch đào tạo cho cá đơn vị đồng thời xác lập nguông kinh phí bảo đảm phục vụ cho cơng tác triển khai thuận lợi, đạt hiêu cao theo mục tiêu định Tuy nhiên, công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cơng ty bộc lộ số điểm tồn sau : - Người lao động đào tạo kiến thức kỹ thuật, cơng nghệ, kinh tế quản lý… Nhưng nhiều kiến thức bổ trợ khác chưa quan tâm mức, đặc biệt tỉnh miền núi khó khăn - Công nghệ thông tin áp dụngchocông tác quản lý đào tạo phát triển nguông nhân lực chưac đựoc tận dụng khai thácnên chưa tận dụng nguồn nhân lực sở vật chất có phục vụ cho công tác đào tạo,phát triển nguồn nhân lực 10 - Nhận thức đào tạo phát triển nguồn nhân lực số nới công ty chưa đầy đủ Lãnh đạo số đơn vị chưa coi trọng mức giá trị nguồn vốn nhân lực Đội ngũ làm công tác lý đào tạo chưa đào tạo biến động, không ổn định Trong nguồn lực để phát triển cơng ty nguồn lực ngườilà yếu tố bản, quan trọng Muốn xây dựng nguồn lực người phải đào tạo phát triển nguồn nhân lực Điều đặc biệt công ty thời gian tới cơng chuyển đổi mơ hình tổ chức trở thành Tổng Công ty Điện lực Hà Nội hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ - Khi quy mô lớn hơn, số đơn vị đủ điều kiện công ty tách kinh doanh hạch tốn độc lập Trách nhiệm cơng tác quản lý kinh doanh đơn vị cao Bên cạnh việc hướng tới trường điện lực,viễn thơng cạnh tranh đòi hỏi Tổng cơng ty phải nâng cao hiệu công tác kinh doanh dịc vụ khách hang Tất điều đặt thách thức lớn công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tất khâu, lĩnh vực để chất lượng nguồn nhân lực nâng cao phù hợp với yêu cầu Qua thấy thành công phần công ty chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty Điện lực Hà Nội nhiên cung gặp khơng khó khăn cạnh tranh khốc liệt lao động đòi hỏi trình độ chun mơn để đáp ứng với nhu cầu phát triển theo mơ hình tổ chức toàn Tập đoàn 11 ... hành cụ thể sau: Thực trạng giải pháp tổ chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty Điện lực Hà Nội - Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty điện lực Công ty Điên Lực Hà Nội ( CT)... 250 50 46 ( học sinh ) Đào tạo lại(học 79 sinh) Đánh giá chung công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty năm qua - Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty đạt kết định góp phần... năm qua đanh giá cách tổng thể công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty : Về quản lý công tác đào tạo Để xác định nhu cầu đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm công ty trọng tâm có
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các công ty nhà nước thời kỳ hiện nay , Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các công ty nhà nước thời kỳ hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay