thực trạng đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng TMCP quân đội – chi nhánh thăng long

3 16 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:03

... lệch lớn đánh giá hoàn thành lại nên gặp khó khăn việc đánh giá trường hợp Do cơng việc có nhiều thay đổi nên nhiều phải hiệu chỉnh mục tiêu nhiều, dẫn đến thời gian đánh giá phải tham chi u theo... kết đánh giá Gặp khó khăn trường hợp điều chuyển nhân tiếp nhận mới, mục tiêu cá nhân ảnh hưởng đến mục tiêu chung Một số vị trí chức danh khó để lượng hóa cơng việc Vì đánh giá thực cơng việc. .. chức danh khác đặc thù công việc nên phòng ban có bất hợp lý người làm việc nhiều vất vả đến đánh giá khơng người có cơng việc nhàn Biện pháp khắc phục Ổn định nhân làm việc tối thiểu 06 tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng TMCP quân đội – chi nhánh thăng long , thực trạng đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng TMCP quân đội – chi nhánh thăng long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay