Thực trạng công tác tuyển dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

18 18 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:03

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Quản trị tài nguyên nhân sự phối hợp cách tổng thể hoạt động hoạch định, tuyển mộ, tuyển chọn, trì, phát triển, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho tài nguyên nhân thông qua tổ chức, nhằm đạt mục tiêu chiến lược định hướng viễn cảnh tổ chức Quản trị tài nguyên nhân vừa nghệ thuật vừa khoa học làm cho mong muốn tổ chức mong muốn nhân viên tương hợp với đạt đến mục tiêu Quản trị tài nguyên nhân bao gồm chức là: cung cấp nhân - phát triển nguồn nhân lực - trả lương - vấn đề an toàn sức khỏe - người lao động mối quan hệ công việc Tuy nhiên ngày giới đại, quản trị tài nguyên nhân tổ chức có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu sau: nghiên cứu - hoạch định tài nguyên nhân - tuyển dụng – đào tạo phát triển - quản trị lương bổng – quan hệ lao động - dịch vụ quỹ phúc lợi – y tế an tồn lao động Điều chứng tỏ quản trị tài ngun nhân đóng vai trò vơ quan trọng phát triển sản xuất - kinh doanh ngày tổ chức quan tâm, trọng Trong phạm vi tập cá nhân này, xin đề cập đến khía canh quản trị tài ngun nhân sự, “Thực trạng cơng tác tuyển dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam” Lý luận tuyển dụng: 1.1 Khái niệm tuyển dụng: Có nhiều khái niệm tuyển dụng, nhiên quan điểm mà cá nhân thấy tâm đắc: Tuyển dụng tập hợp hoạt động tập trung vào việc tìm kiếm xác định nguồn nhân lực có phẩm chất tốt để bổ sung vào vị trí trống tổ chức Nói cách khác tuyển dụng trình thu hút người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội lực lượng lao động bên tổ chức Một tổ chức phải có đầy đủ khả để thu hút đủ số lượng chất lượng lao động đế nhằm đạt mục tiêu Trong thực tế có người lao động có trình độ cao họ khơng tuyển chọn họ khơng biết thơng tin tuyển dụng, họ khơng có hội nộp đơn xin việc Chất lượng trình lựa chọn khơng đạt u cầu mong muốn hay hiệu thấp số lượng người nộp đơn xin việc số nhu cầu cần tuyển chọn 1.2 Nội dung tuyển dụng: - Nguồn tuyển dụng: Khi có nhu cầu, tổ chức tuyển dụng từ lực lượng lao động bên tổ chức từ thị trường lao động bên Nguồn bên thường ưu tiên Tuy nhiên nhiều trường hợp tuyển dụng từ nguồn bên ngồi có ý nghĩa - Giải pháp tuyển dụng: Ngày nay, kiểu tìm kiếm nguồn nhân lực truyền thống đăng quảng cáo tuyển dụng báo chí, Internet, hợp tác với trung tâm giới thiệu việc làm, dịch vụ săn đầu người…vẫn coi tương đối phổ biến dĩ nhiên, phương pháp tuyển dụng chiếm ưu tương lai Tuy nhiên, nhiều trường hợp, phương pháp chưa hẳn mang lại kết mong muốn nhà tuyển dụng lại phải vắt óc tìm kiếm giải pháp khác hữu hiệu hơn, số giải pháp tuyển dụng: + Treo bảng quảng cáo tuyển dụng bên cạnh văn phòng đối thủ cạnh tranh Ưu điểm: Có thể thu hút nhân cách nhanh chóng Nhược điểm: Có thể làm giảm hình ảnh uy tín tổ chức + Tuyển dụng theo lối đánh du kích tham gia vào chương trình hội thảo, hội nghị hay triển lãm Ưu điểm: Có thể làm quen với ứng viên tiềm Nhược điểm: Khó dự báo trước kết + Tổ chức thi chuyên ngành có giải thưởng Ưu điểm: Có thể tìm nhân tài Nhược điểm: Đòi hỏi thời gian, cơng sức không phù hợp với việc giải nhiệm vụ mang tính chiến thuật + Tổ chức giao lưu, giới thiệu hội việc làm Ưu điểm: Tạo nguồn nhân lực từ bên Nhược điểm: Chi phí cao cho việc tổ chức Tóm lại, phương pháp thu hút nguồn nhân lực coi hiệu số trường hợp Tuy nhiên, nhà tuyển dụng phải cân nhắc kỹ trước thực hiện, bên cạnh lợi ích rõ ràng, phương pháp bộc lộ số điểm hạn chế 1.3 Qui trình tuyển dụng: Sơ đồ tuyển dụng: Bước Trách nhiệm Hành động Nhu cầu Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ, Đơn vị Nguồn nội Nguồn bên ngồi Sơ tuyển Phòng Tổ chức Lao động Phỏng vấn sát hạch Phòng Tổ chức Lao động Tuyển chọn Phòng Tổ chức Lao động, Thử việc Phòng nghiệp vụ, Đơn vị Nhận việc thức Tổng Giám đốc, Phòng Tổ chức Lao động Các Phòng nghiệp vụ, Đơn vị Các Phòng nghiệp vụ, Đơn vị Thực trạng công tác tuyển dụng AGRIBANK: 2.1 Giới thiệu chung AGRIBANK: AGRIBANK tiền thân Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam thành lập theo Nghị định số 53/HĐBT ngày 26/3/1988 Hội đồng Bộ trưởng (nay Chính phủ) việc thành lập Ngân hàng chuyên doanh, có Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam Ngày 14/11/1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay Thủ tướng Chính phủ) ký Quyết định số 400/CT thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thay Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam Ngày 15/11/1996, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Quyết định số 280/QĐ-NHNN đổi tên Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thành Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam hoạt động theo mơ hình Tổng Công ty 90, Doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt, hoạt động theo Luật tổ chức tín dụng chịu quản lý trực tiếp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam AGRIBANK Ngân hàng Thương mại lớn Việt Nam tài sản, vốn, dư nợ, đội ngũ CBCNV, màng lưới hoạt động số lượng khách hàng Đến hết ngày 31/12/2009, tổng tài sản đạt 471.833 tỷ đồng, tổng nguồn vốn đạt 434.331 tỷ đồng, vốn tự có: 21.224 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay đầu tư đạt 397.764 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu theo chuẩn mực mới, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế 2,6% AGRIBANK có 2.200 Chi nhánh điểm giao dịch bố trí rộng khắp toàn quốc với 28.860 lao động 2.2 Sơ đồ máy tổ chức AGRIBANK: Mơ hình quản lý AGRIBANK thực theo Điều lệ Tổ chức hoạt động AGRIBANK ban hành kèm theo Quyết định số 117/QĐ/HĐQTNHNo ngày 03/06/2002 Hội đồng Quản trị AGRIBANK Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y Chủ tịch Hội đồng Quản trị người có quyền lực điều hành cao nhất, đại diện hợp pháp AGRIBANK Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bổ nhiệm MƠ HÌNH TỔ CHỨC CỦA AGRIBANK Hội đồng Quản trị Bộ phận giúp việc HĐQT Ban kiểm soát Uỷ ban Quản lý Rủi ro Tổng Giám đốc Kế toán trưởng Phó Tổng Giám đốc Hệ thống kiểm tra, kiểm sốt nội Hệ thống ban chuyên môn nghiệp vụ Sở Giao dịch Chi nhánh cấp Văn phòng Đại diện Đơn vị nghiệp Cơng ty trực thuộc 2.3 Tình hình sử dụng lao động AGRIBANK: Hình thức lao động AGRIBANK: Lao động AGRIBANK chủ yếu lao động biên chế (lao động ký Hợp đồng không xác định thời hạn với AGRIBANK) Phần lớn lao động Đơn vị trực tiếp tuyển dụng với chức danh nhân viên, với chức danh quản lý điều hành Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng Phòng Kế tốn Ngân quỹ, Trưởng Phòng Kiểm tra Kiểm soát nội Đơn vị chức danh Trụ sở Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc AGRIBANK bổ nhiệm 2.3.1 Chất lượng đội ngũ lao động: Nhìn chung đội ngũ lao động AGRIBANK người có trình độ định, đáp ứng nhu cầu cơng việc Do tính chất cơng việc nên bắt buộc người lao động đơn vị phải nắm quy trình cơng việc, có xử lý nhanh chóng, xác mang lại hiệu cao 2.3.2 Cơ cấu lao động: * Về cấu tuổi: - Độ tuổi CBCNV 30: 26,06% - Độ tuổi CBCNV từ 30 – 39: 32,02% - Độ tuổi CBCNV từ 40 – 49: 38,84% - Độ tuổi CBCNV từ 50 – 59: 12,08% Cơ cấu tuổi lực lượng lao động AGRIBANK trẻ, góp phần nâng cao hiệu lao động sản xuất, tiếp thu trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất kinh doanh đơn vị *Về cấu trình độ: Đội ngũ cán làm việc Phòng, Ban nghiệp vụ Đơn vị phần lớn tốt nghiệp đại học với ngành tương ứng Một số lao động đặc thù lái xe, nhân viên kho quỹ, bảo vệ phần lớn đào tạo theo cơng việc tương ứng Lao động có trình độ đại học chiếm 8%, lao động có trình độ đại học chiếm 76%, lao động có trình độ cao đẳng trung học chiếm 16% Như vậy, phần lớn cán quản lý người có trình độ học vấn tương xứng với chức danh cơng tác mà đảm nhiệm Nhìn vào biểu ta thấy lực lượng viên chức, chuyên viên nghiệp vụ có trình độ phần lớn tập trung phòng ban chức khơng tham gia sản xuất trực tiếp Do phận trực tiếp tham gia vào sản xuất kinh doanh AGRIBANK Chi nhánh cần bố trí xếp, tăng cường thêm lao động có trình độ, tăng cường đào tạo tuyển bổ xung lao động có trình độ chun mơn nghiệp vụ đào tạo 2.4 Thực trạng công tác tuyển dụng AGRIBANK: Hiện nay, việc tuyển dụng lao động AGRIBANK thực theo Quyết định số 118/QĐ-HĐQT-LĐTL ngày 28/02/2007 Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Cụ thể sau: 2.4.1 Đối tượng, phạm vi áp dụng: - Đối tượng áp dụng: Trụ sở chính, Văn phòng Đại diện, Sở Giao dịch, Chi nhánh cấp I, Công ty trực thuộc, Đơn vị nghiệp (gọi tắt Đơn vị) - Phạm vi áp dụng: Tuyển dụng lao động vào làm việc đơn vị theo loại hợp đồng từ đến ba năm hợp đồng không xác định thời hạn 2.4.2 Qui trình tuyển dụng: - Quý I hàng năm, đơn vị xây dựng kế hoạch lao động định biên năm: số lượng cần tuyển dụng số xét tuyển tuyển thẳng (nêu trường hợp), chức danh, nghiệp vụ cụ thể lao động đặc thù cần tuyển dụng, trình độ cần tuyển dụng Kế hoạch tuyển dụng gửi Ban Lao động Tiền lương để trình Tổng Giám đốc Hội đồng Quản trị AGRIBANK phê duyệt - Sau phê duyệt số lượng lao động cần tăng thêm, kế hoạch phát triển lao động định biên đơn vị hàng năm, Đơn vị thành lập Hội đồng tuyển dụng (bao gồm Giám đốc, Chủ tịch Cơng đồn, Trưởng Phòng Hành Nhân số Trưởng Phòng nghiệp vụ Giám đốc định) Riêng Đơn vị địa bàn Thành phố Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh khơng tổ chức thi tuyển đơn vị mà Trụ sở AGRIBANK tổ chức thi tuyển thông báo danh sách ứng viên trúng cử cho Đơn vị Hội đồng tuyển dụng họp xét tuyển (không thi tuyển) theo thông báo kết hoạch tuyển dụng hàng năm Tổng Giám đốc phê duyệt đối tượng sau: Con cán làm việc liên tục AGRIBANK 15 năm trở lên người có đóng góp lớn hoạt động AGRIBANK - Ít 07 ngày trước nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, đơn vị AGRIBANK thông báo công khai phương tiện thông tin đại chúng Báo, Đài phát hay Đài truyền hinh đồng thời niên yết nơi thuận tiện Trụ sở đơn vị cho người biết nhu cầu tuyển dụng: Số lượng lao động cần tuyển dụng, nghề, công việc cần tuyển dụng, yêu cầu điều kiện, tiêu chuẩn ứng viên, yêu cầu hồ sơ dự tuyển - Việc thi tuyển tiến hành qua 02 vòng chính: vòng thi viết, thực hành gồm môn thi: chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ vòng thi vấn đáp nghiệp vụ (dành cho người dự tuyển đạt yêu cầu vòng 1) - Sau thông báo kết thi tuyển, ứng viên đạt yêu cầu Đơn vị ký Hợp đồng thử việc tháng hưởng 70% lương - Hết thời gian thử việc, ứng viên phải báo cáo kết làm việc thời gian thử việc có người quản lý trực tiếp nhận xét trước Hội đồng tuyển dụng Trường hợp đạt yêu cầu, Đơn vị tiến hành ký Hợp đồng Lao động có thời hạn từ 01 đến 03 năm Hợp đồng Lao động không xác định (tuỳ cơng việc) hưởng 100% lương Quy trình tuyển dụng lao động theo sơ đồ cụ thể sau: Bước Trách nhiệm Nội dung công việc Tài liệu Đề xuất nhu cầu Quyết định nhu cầu tuyển dụng Phòng/Giám Phiếu/Đề đốc/Tổng Giám nghị tuyển đốc/HĐQT dụng Đăng tuyển, nhận hồ sơ, lọc hồ sơ Hội đồng tuyển Mẫu đăng dụng Tuyển thẳng Thi tuyển tuyển, danh Xét tuyển sách, hồ sơ trúng tuyển, Trình TGĐ Thi viết Phỏng vấn Hội đồng Không đạt Thông báo Bài thi viết, thi/Ban Giám thị,Thông Giám khảo đánh giá sơ bảng kết Đồng ý điểm Quyết định tuyển dụng báo Không đồng ý Giám đốc/Tổng Giám đốc Mẫu Tiếp xúc với nhân viên định tuyển dụng Ban/Phòng Tiếp nhận Nội quy lao TCCB động quan Thử việc, đào tạo Phòng TCCB, Chương Phòng nghiệp trình đào tạo vụ chun mơn Khơng đạt Đánh giá nhân viên Đạt Ký hợp đồng thức, thực chế độ Dừng Trưởng Phòng nghiệp vụ chuyên môn/Giám đốc/Tổng Giám đốc Biên HĐ thử việc, báo cáo kết thử việc, định chấm dứt Hợp đồng Phòng TCCB lao động chế độ bảo hiểm 2.5 Đánh giá chung: 2.5.1 Ưu điểm: - Khai thác hợp lý tiềm lao động trí tuệ đội ngũ nhân viên - Xây dựng cấu tổ chức hợp lý với phân cấp quản lý chức danh rõ ràng - Bố trí xếp đội ngũ lao động theo chức danh rõ ràng - Xây dựng áp dụng thời gian làm việc cho nhân viên phận cách hợp lý - Có biện pháp quản lý đánh giá thực công việc người lao động khác nhau, cho phép có thơng tin đầy đủ nhiều chiều phục vụ cho công tác quản lý nhân lực AGRIBANK 2.5.2 Nhược điểm: - Chưa quan tâm nhiều đến cơng tác phân tích cơng việc Vì vậy, AGRIBANK chưa có mơ tả công việc tiêu chuẩn công việc chi tiết cho vị trí AGRIBANK ảnh hưởng đến công tác khác hoạt động quản lý nhân lực - Các tiêu chuẩn tuyển chọn đặt khơng qn, phù hợp với tính chất thực tế cơng việc, cơng tác tuyển chọn nhân lực gặp nhiều khó khăn - Nội dung thi tuyển Đơn vị (trừ địa bàn Thành phố Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh) đơn giản, thiếu vòng vấn trực tiếp ứng viên làm hạn chế thơng tin ứng viên - Chưa có thống cơng tác tuyển dụng tồn AGRIBANK (có lúc AGRIBANK tổ chức thi tuyển cho đơn vị tồn quốc, có lúc đơn vị tổ chức) Do cần phân cấp thống qui trình tuyển dụng) Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng AGRIBANK: Qua phân tích thực trạng cơng tác tuyển dụng AGRIBANK cho thấy nhiều bất cập cần hoàn thiện nâng cao chất lượng tuyển dụng đầu vào cán nhân viên AGRIBANK Đó vấn đề cấu tổ chức AGRIBANK cồng kềnh, tỷ lệ lao động gián tiếp cao, vấn đề tuyển chọn lao động chưa thực cơng bằng, khoa học, việc phân cơng bố trí, xếp lao động chưa hợp lý: phận thừa người gây lãng phí, phận thiếu người làm cho suất hiệu cơng việc thấp…Do việc hồn thiện cơng tác quản lý nhân lực nói chung cơng tác tuyển dụng nói riêng để góp phần cao chất lượng lao động nhân tố định đến thành công hay thất bại hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp 3.1 Hoàn thiện cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức yếu tố quan trọng tổ chức Việc bố trí cấu tổ chức lao động hợp lý giúp cho tổ chức tiết kiệm lao động, giảm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh Như vậy, tổ chức muốn sản xuất kinh doanh có hiệu trước hết phải hồn thiện cấu tổ chức Hiện đội ngũ lao động gián tiếp AGRIBANK hoạt động động Một vài Phòng, Ban cồng kềnh tổ chức nhân Giám đốc điều hành qua Trưởng phòng, Trưởng phòng triển khai đến Tổ trưởng, Tổ trưởng phân công xếp đến nhân viên…Như phải trải qua khâu trung gian Tổ trưởng đến nhân viên Do cơng việc triển khai khơng linh hoạt Vì vậy, AGRIBANK nên tinh giảm cấu quản lý cách bớt khâu trung gian bổ sung thêm vào phận cần thiết thiếu nhân viên 3.2 Đổi sách tuyển chọn lao động: - Tuyển chọn: Không nên tin cậy vào hai phương thức tuyển dụng để phát ứng viên tài Để tuyển ứng viên ưng ý, nên sử dụng nhiều cách thức khác nhau, ví dụ tiến cử nhân viên có uy tín cơng ty, thơng báo tuyển dụng, thuê công ty chuyên làm dịch vụ tuyển dụng, hợp tác với chun viên giỏi Tìm kiếm thơng tin: Khoa học kỹ thuật phát triển tạo nên cách mạng thông tin việc truy cập vào kho thơng tin, sử dụng nguồn tin Internet để đưa định việc làm cần thiết Quá trình vấn: Một điều quan trọng buổi vấn phải chuẩn bị kỹ từ trước Có ý kiến cho nên mời nhiều phòng ban có liên quan tham gia vào buổi vấn tốt Thế điều lại khiến buổi vấn không thành công mong đợi khơng có thời gian đào sâu, tìm hiểu rõ kỹ ứng viên Một điểm cần ý phải có biên vấn cần có xem xét, phân tích thấu đáo biên để làm sở cho định sau Tìm người tài giỏi, phù hợp với yêu cầu công ty không dễ dàng Phải phối hợp việc phân tích thơng tin ứng viên chuẩn bị chu đáo cho vòng vấn để định cuối rõ ràng xác Đó ngun tắc để giành phần thắng chiến thu hút nhân tài thời đại ngày Công tác tuyển chon lao động có ý nghĩa lớn chất lượng lao động phận sau AGRIBANK Thực tốt công tác tuyển chọn giảm bớt thời gian chi phí đào tạo, điều kiện nâng cao chất lượng đội ngũ lao động mặt nghiệp vụ, chuyên môn, khả giao tiếp Vì đổi cơng tác tuyển chọn có ý nghĩa lớn tổ chức quản lý nhân AGRIBANK Như trình bày cơng tác tuyển chọn AGRIBANK có nhiều đổi mới, thực tế nhiều tồn Hầu hết lực lượng lao động làm việc đơn vị mối quan hệ ưu tiên em ngành Nhiều tuyển chọn không đáp ứng yêu cầu cho chức danh thiếu cần nội Công ty Xuất phát từ thực tiễn nhằm thu hút cán có đầy đủ lực, trình độ phục vụ cho ngành mình, vấn đề đặt Công ty cần quan tâm đến vấn đề tuyển chọn bố trí lao động quản lý Nguyên tắc tuyển chọn, bố trí lao động cần phải xác; phải xây dựng tiêu chuẩn phẩm chất cho đối tượng cần tuyển, xác định nguồn tuyển có phương pháp truyển chọn hợp lý + Tiêu chuẩn lao động quản lý: Trình độ chuyên môn, đặc điểm sinh lý, lực tổ chức Đối với lãnh đạo yếu tố lực tổ chức quan trọng đồi hỏi người lãnh đạo phải có uy tín để thut phục nhân viên thực định mình, biết phân cơng cụ thể cho cấp dưới, biết tổ chức cơng việc cơng việc người quyền, đồn kết tập thể thực tốt mục tiêu đề ra… Đối với chuyên viên tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ quan trọng nhất, đòi hỏi phải có kiến thức sâu rộng ngành am hiểu chuyên môn, công nghệ sản xuất, luật kinh tế vấn đề văn hóa xã hội Yếu tố tâm sinh lý có vai trò ngày lớn tiêu chuẩn tuyển chọn bố trí lao động Nó đảm báo phù hợp tâm sinh lý người lao động với công việc mội trường làm việc họ, tạo điều kiện phát huy suất làm việc cao, đảm bảo cho tập thể hoạt động đồn kết, có bầu khơng khí tập thể tích cực + Nguồn lao động quản lý: Có thể nội AGRIBANK ngồi thị trường lao động (sinh viên trường, cán quản lý từ công ty khác…) Trong nội Cơng ty, AGRIBANK: Đó vị trí quản lý từ Giám đốc, phó Giám đốc, trưởng, phó phòng ban đến cán kinh tế kỹ thuật thân CNV có nguyện vọng lực Cơng ty nên có chế độ thi tuyển lực lượng vào chức danh Chi phí tuyển chọn vị trí khơng cần, cần đào tạo thêm chun mơn Ngồi thị trường lao động: Chi phí tuyển chọn lớn Công ty quyền lựa chọn kỹ lưỡng Những người tìm việc làm: Họ có trình độ chun mơn, đặc điểm tâm sinh lý, tài đa dạng có nhu cầu tìm kiếm việc làm Cơng ty tuyển chọn trực tiếp qua trung tâm xúc tiến việc làm, trường Đại học Quản lý nhân lực nâng cao hiệu kinh tế cơng việc Có nhiều yếu tố tạo nên thành công doanh nghiệp, nguồn lực yếu tố đó: Nguồn lực tài chính, nguồn lực nhân sự… Nguồn lực quan trọng hỗ trợ cho tạo nên thành công doanh nghiệp ... nghiệp Việt Nam thay Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam Ngày 15/11/1996, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Quyết định số 280/QĐ-NHNN đổi tên Ngân hàng Nông. .. Các Phòng nghiệp vụ, Đơn vị Các Phòng nghiệp vụ, Đơn vị Thực trạng công tác tuyển dụng AGRIBANK: 2.1 Giới thiệu chung AGRIBANK: AGRIBANK tiền thân Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam thành... Nông nghiệp Việt Nam thành Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam hoạt động theo mơ hình Tổng Cơng ty 90, Doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt, hoạt động theo Luật tổ chức tín dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác tuyển dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam , Thực trạng công tác tuyển dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay