Thực trạng công tác tuyển dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

18 110 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:03

... nghiệp Việt Nam thay Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam Ngày 15/11/1996, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Quyết định số 280/QĐ-NHNN đổi tên Ngân hàng Nông. .. Các Phòng nghiệp vụ, Đơn vị Các Phòng nghiệp vụ, Đơn vị Thực trạng công tác tuyển dụng AGRIBANK: 2.1 Giới thiệu chung AGRIBANK: AGRIBANK tiền thân Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam thành... Nông nghiệp Việt Nam thành Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam hoạt động theo mơ hình Tổng Cơng ty 90, Doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt, hoạt động theo Luật tổ chức tín dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác tuyển dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam , Thực trạng công tác tuyển dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay