THỰC TRẠNG CÔNG tác PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại TỔNG CÔNG TY VINACONEX

5 36 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:03

... - Tổng công ty thành lập phân chuyên trách (Ban phát triển nguồn nhân lực) có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trực tiếp phụ trách công tác. .. phát triển nguồn nhân lực, điều giúp Tổng công ty phát triển nhanh, vững Tuy nhiên, xuất phát từ đòi hỏi từ thực tiễn phát triển Tổng công ty nên công tác phát triển nguồn nhân lực cần phải tiếp... việc cho Tổng công ty II MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC Tổng công ty cần xây dựng chiến lược chế phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển Tổng công ty trung, dài hạn Công tác tuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG CÔNG tác PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại TỔNG CÔNG TY VINACONEX , THỰC TRẠNG CÔNG tác PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại TỔNG CÔNG TY VINACONEX

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay