Thù lao lao động tại tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính việt nam ( VIDIFI)

11 8 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:03

“THÙ LAO LAO ĐỘNG” TẠI TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐẦU TÀI CHÍNH VIỆT NAM ( VIDIFI), Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường, điều quan trọng xuyên suốt dẫn đến thành cơng doanh nghiệp nguồn nhân lực bên cạnh yếu tố nguồn lực tài chính, bí cơng nghệ… Một doanh nghiệp cho dù có nguồn tài lớn mạnh, có cơng nghệ đại trước sau trở thành vô nghĩa đến phá sản thiếu yếu tố người Chính người phát minh khoa học công nghệ tạo của vật chất Con người biến máy móc thiết bị đại phát huy có hiệu hoạt động việc tạo sản phẩm giá trị doanh nghiệp Quản trị nguồn nhân lực việc sử dụng cá nhân nhằm đạt mục tiêu tổ chức bao gồm chức chính: Cung cấp nhân sự, phát triển nguồn nhân lực, trả cơng, an tồn sức khỏe, người lap động mối quan hệ công việc Để có nguồn nhân lực tốt, đáp ứng yêu cầu công việc linh hoạt sáng tạo, thích ứng với thị trường doanh nghiệp, doanh nghiệp cần có kế hoạch hoạch định nguồn nhân lực từ xác định nhu cầu, tuyển mộ, tuyển chọn, trì, phát triển, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho nhân thông qua tổ chức, nhằm đạt mục tiêu chiến lược định hướng doanh nghiệp vấn đề “Thù lao” trả cho người lao động có vai trò quan trọng Thù lao hay thu nhập yếu tố để thu hút người lao động phục vụ cho doanh nghiệp Tổng công ty Phát triển hạ tầng Đầu Tài Việt Nam (VIDIFI), với chức đầu phát triển hạ tầng đầu tài thành lập cổ đơng Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương (VCB), tập đoàn SGI Sài Gòn với số Lớp GaMBA01.N03 Bài tập cá nhân môn Quản trị nguồn Nhân lực vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng Mặc dù thành lập từ tháng năm 2007 với nhân ban đầu 30 người, đến số cán công nhân viên quan lên đến 180 người, CBCNV Tổng công ty chủ yếu cán làm công tác quản lý Ban Lãnh đạo VIDIFI xác định yếu tố nhân quan trọng phát triển bền vững VIDIFI, vấn đề trả lương thu nhập người lao động ln đề cao Bởi muốn có nguồn nhân có chi thức, tài giữ người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp Tổng cơng ty phải có chế độ trả lương cách phù hợp bên cạnh yếu tố khác mơi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp I/ Thực trạng thù lao ( trả lương) cho người lao động VIDIFI Hầu hết cán VIDIFI cán quản lý, Tổng công ty (TCT) ban hành Quy chế trả lương cho CBCNV sở vào lực, mức độ hồn thành cơng việc, hệ số lương, thâm niên công tác cán Quy chế luơng TCT xây dựng nhưu sau: Hình thức trả lương: 1.1 Trả lương theo thời gian (lương bản): Là hình thức trả lương cho cán bộ, nhân viên, vào ngày làm việc thực tế tháng Lương thời gian áp dụng cho tất cán bộ, nhân viên TCT ( trừ trường hợp lương khốn) 1.2 Trả lương hồn thành cơng việc: Là hình thức trả lương cho cán bộ, nhân viên theo khối lượng chất lượng cơng việc phải hồn thành Lương hồn thành cơng việc áp dụng cho tất cán bộ, nhân viên TCT ( trừ trường hợp lương khốn) 1.3 Trả lương khốn: Là hình thức trả lương cho cán bộ, nhân viên, theo khối lượng chất lượng cơng việc phải hồn thành Hình thức trả lương khốn áp dụng thành viên thu ngồi Ban Tổng giám đốc số vị trí cơng việc khác nhân viên, tạp vụ Ngạch công việc: Lớp GaMBA01.N03 Bài tập cá nhân môn Quản trị nguồn Nhân lực - Mỗi nhóm cơng việc tùy theo tầm quan trọng, quy định thành ngạch công việc - Căn để xếp ngạch theo tính chất cơng việc, kinh nghiệm người lao động - Các ngạch cơng việc gồm có: + Ngạch 1: Nhân viên hỗ trợ: gồm có nhân viên hành có trình độ từ trung cấp trở lên, lái xe chức danh tương ứng + Ngạch 2: Chuyên viên chính, kỹ sư, cử nhân + Ngạch 3: Quản lý điều hành cấp trung, bao gồm vị trí, Ban kiểm sốt, giám đốc ban, phó giám đốc ban, trợ lý HĐQT, TGĐ + Ngạch 4: Quản lý điều hành cao cấp: bao gồm chức danh TVHĐQT, TGĐ, PTGĐ, Kế toán trưởng, chuyên gia, cố vấn đặc biệt TGĐ, HĐQT Bậc vị trí công việc: - Trong ngạch lương gồm nhiều bậc, vị trí cơng việc, phản ánh trình độ, lực cảu cán bộ, nhân viên tiến trình đảm nhiệm vị trí cơng việc ngạch định - Bậc vị trí cơng việc liên quan trực tiếp đến bậc lương thu nhập cán bộ, nhân viên Hệ thống thang bậc lương TCT VIDIFI Chức danh Hệ số lương Chủ tịch HĐQT Thành viên chuyên trách 10 11 8,20 8,50 7,33 7,66 Tổng Giám đốc 7,85 8,20 Phó Tổng giám đốc 7,33 7,66 Kế toán trưởng 7,00 7,33 12 Lớp GaMBA01.N03 Bài tập cá nhân môn Quản trị nguồn Nhân lực Giám đốc ban, Phó GĐ ban, Trợ lý TGĐ, HĐQT, vị trí 5,24 5,58 5,92 6,26 6,60 tương đương Chuyên viên 4,00 4,33 4,66 4,99 5,32 5,56 Kỹ sư, cử nhân 2,34 2,65 2,96 3,27 3,58 3,89 4,20 4,51 Nhân viên văn thư, hành chính, lái xe, tạp 1,35 1,53 1,71 1,89 2,07 2,25 2,43 2,61 2,79 2,97 3,15 vụ - Mỗi vị trí xếp vào ngạch lương tương ứng - Mức lương vị trí cơng việc có nhiều bậc * Lương hồn thành xác định sở kết công việc toàn đơn vị toàn TCT - Cường độ lao động, vị trí hiệu cơng việc, tính sáng tạo thực công việc - Lương hồn thành xác định theo năm BẢNG LƯƠNG HOÀN THÀNH CỦA VIDIFI Đơn vị: 1000đ Mức lương Nhóm Chức danh Nhóm Chủ tịch HĐQT 50.000 60.000 Thành viên chuyên trách 20.000 30.000 Tổng Giám đốc 40.000 50.000 Phó Tổng giám đốc 20.000 30.000 Kế tốn trưởng 15.000 20.000 Nhóm Nhóm 3,33 Lớp GaMBA01.N03 Nhóm Bài tập cá nhân môn Quản trị nguồn Nhân lực Giám đốc ban, Phó GĐ ban, Trợ lý TGĐ, HĐQT, 10.000 12.000 15.000 Chuyên viên 10.000 12.000 13.000 15.000 Kỹ sư, cử nhân 7.000 9.000 12.000 13.000 Nhóm Nhân viên văn thư, hành chính, lái xe, tạp vụ vị trí tương đương Nhóm Nhóm 15.000 6.00 2.500 3.000 4.000 5.000 * Ngoài khoản phải trả trên, thu nhập người lao động bao gồm khoản thu nhập từ làm thêm giờ, lương tháng 13, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thưởng định kỳ vào ngày lễ, tết, thưởng cuối năm Căn phân loại: + Loại A sáu tháng đầu năm thưởng tháng nguyên lương + Loại B sáu tháng đầu năm thưởng tháng = 80% tháng lương + Loại C sáu tháng đầu năm thưởng tháng = 60% tháng lương + Loại A năm: Thưởng tháng lương + Loại B năm: Thưởng 1,5 tháng lương + Loại C năm: Thưởng tháng lương * Chế độ nghỉ phép, học, chế độ thai sản áp dụng theo quy định hành * Hàng năm Chi nhánh thực tốt việc chăm lo đời sống cho cán khám bệnh định kỳ, nghỉ mát, toán chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ thai sản cho cán trang bị công cụ, dụng cụ lao động… bảo đảm an toàn lao động * Căn vào nhu cầu công việc, chiến lược phát triển nhân sự, quỹ kinh phí đào tạo TCT, TGĐ xem xét định sách hỗ trợ đào tạo cán bộ, nhân viên Lớp GaMBA01.N03 Bài tập cá nhân môn Quản trị nguồn Nhân lực Quy trình trả lương: 5.1 Cán cơng nhân viên nhận phiếu lương chi tiết hàng tháng, quyền đối chiếu với bảng lương ban Hành chính-Nhân Tổng công ty trực tiếp lưu giữ 5.2 Tiền lương trả cho CBCNV tháng hai lần, vào ngày 15 tháng ngày đầu tháng sau có bảng chấm công tháng trước Trường hợp, ngày trả lương trùng với ngày nghỉ, tiền lương trả vào ngày làm việc trước ngày nghỉ 5.3 Xác định lương phải trả là: TL= Lcb+(Lhtxk) x Nc2+Lpc-Ktr Ncl TL : Tổng thu nhập lương hàng tháng Lcb : Lương Lht : Lương hoàn thành k : Hệ số hoàn thành Lpc : Các khoản phụ cấp hưởng Ncl : Ngày công chuẩn tháng Nc2 : Ngày công thực tế Ktr : Các khoản khấu trừ bao gồm: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, KPCĐ, Thuế TNCN, tạm ứng, bồi thường thiệt hại vật chất khoản phải khấu trừ khác (nếu có) II/ Những hạn chế việc trả thù lao Tổng công ty vidifi Mặc dù Tổng công ty xác định tầm quan trọng việc tuyển dụng quản lý, phát triển nguồn nhân lực, có quan tâm đến đời sống người lao động, xây dựng quy chế lương gắn với công việc người lao động như, phân loại rõ lương lương hoàn thành, xây dựng mức Lớp GaMBA01.N03 Bài tập cá nhân môn Quản trị nguồn Nhân lực lương cụ thể để áp dụng phận lực cán Tổng cơng ty, nhiên số hạn chế sau: Việc trả lương chưa thực gắn với hiệu lao động, công việc thực tế người lao động Mặc dù đề số quy chế, tính áp dụng vào thực tế chưa cao, mang nhiều tính hình thức Ví dụ thưởng quỹ lương hàng năm, đánh giá bình bầu, xếp laọi mang nặng tính hình thức, tiêu, đơi lể, cảm tính Quy chế lương chưa quy định rõ việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc gắn với việc giảm trừ thu nhập khơng hồn thành thu nhập Mức thưởng mức nhu nhập cán mang tính chất chung, đồng chưa khuyến khích người lao động tích cực hồn thành xuất sắc cơng việc phát huy tính sáng tạo cơng việc nhằm tiết kiệm chi phí cho TCT Chưa có quy định thưởng đột xuất cán có thành tính xuất sắc cơng việc Chưa xây dựng mức lương thu hút cán có trình độ chun mơn cao, gắn bó lâu năm với TCT Chưa xây dựng hệ thống mẫu biểu, phom đánh giá xác mức độ hồn thành công việc lực cán bộ, nhân viên III/ Một số giải pháp để khắc phục Trong tổ chức, doanh nghiệp tiền lương, tiền công coi yếu tố quan trọng kích thích người lao động làm việc Nó khơng phần thu nhập người lao động giúp trang trải chi tiêu, sinh hoạt dịch vụ cần thiết mà ảnh hưởng đến địa vị họ xã hội Chính vậy, mức tiền cơng hợp lý, đảm bảo sống công tạo động lực thúc đẩy người lao động sức học tập, nâng cao trình độ nhằm đóng góp cách tối đa cho tổ chức Lớp GaMBA01.N03 Bài tập cá nhân môn Quản trị nguồn Nhân lực Để khắc phục hạn chế tồn khuyến khích người lao động nâng cao hiệu làm việc, giữ lao động có trình độ tâm huyến gắn bó lâu dài với TCT thu hút lao động giỏi từ bên ngồi vào TCT, TCT cần có biện pháp sau: Hoàn thiện quy chế lương Tổng công ty: Thực chế độ Thưởng đột xuất cán hồn thành xuất sắc cơng việc giao - Áp dụng chế độ phụ cấp lương thu hút cán có trình độ chuyên môn cao, làm công việc phức tạp, cường độ làm việc cao - Xây dựng mức phụ cấp thâm niên cơng tác nhằm khuyến khích cán bộ, nhân viên gắn bó lâu dài cho TCT (phụ cấp năm tốn lần) Xác định tầm quan trọng công tác nhân sự, cần có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển Xây dựng thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng lên hệ thống đánh giá công việc khách quan, chi tiết thực cách nghiêm túc công khai bao gồm mẫu biểu, phom để đánh giá Từ dần tạo thành thói quen cơng tác phân loại cán bộ, kích thích cán thi đua, hồn thành tốt cơng việc giao Có thể xây dựng áp dụng Mơ hình đánh giá cán 360 để đánh giá xác lực hiệu công việc cán bộ, từ có phương án trả lương phù hợp cho cán TCT Mơ hình đánh giá cán 360 , mơ hình áp dụng phổ biến quốc gia tiên tiến, Việt Nam có số doanh nghiệp thực Đó mơ hình đánh giá tổng quát bao gồm: Đánh giá lẫn từ đồng nghiệp, đánh giá người trực tiếp quản lý đánh giá từ cấp xuống, từ cấp dười lên, đánh giá nhà cung cấp, đánh giá khách hàng Tổng hợp việc đánh giá thước đo xác cho thành lao động cá nhân Lớp GaMBA01.N03 Bài tập cá nhân môn Quản trị nguồn Nhân lực Thường xuyên tổ chức phong trào thi đua công việc, phong trào thể thao, văn hóa phòng ban, cá nhân tổ chức như: giải vơ địch bóng đá, bóng bàn, cầu lông để người lao động tham gia Những hoạt động làm cho người lao động thấy thoải mái, giảm căng thẳng sau làm việc mệt mỏi Nó khơng tạo động lực mạnh mẽ cho người lao động, nâng cao suất lao động mà làm cho đời sống tinh thần người lao động thêm phong phú, tạo hội cho nhân viên, cán lãnh đạo đoàn kết, gần gũi, thân thiện Tất điều góp phần nâng cao hiệu lao động, hiệu sản xuất kinh doanh TCT Có sách hỗ trợ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực hợp lý, tổ chức khóa học tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên Kết hợp phương pháp vấn, quan sát, bảng câu hỏi, kiểm tra sát hạch thực tế - Thuê chuyên gia tập huấn, bồi dưỡng Tổng công ty - Hỗ trợ kinh phí cho cán có trình độ học nâng cao nước nước cam kết gắn bó lâu dài với TCT - Tổ chức buổi hội thảo, tham gia ý kiến nhằm nâng cao chất lượng cơng việc Phân loại, bố trí, xắp sếp nhân cách hợp lý, lực, sở trường cán bộ, phù hợp với công việc giao công việc quan trọng công tác quản lý cán Lãnh đạo nhân cần trả lời câu hỏi việc phân tích cơng việc  Người lao động phải thực công việc thể chất trí tuệ nào?  Khi cần hồn thành cơng việc?  Cơng việc hồn đâu?  Người lao động làm việc nào?  Tại cơng việc chưa hồn thành?  Những phẩm chất cần thiết để tiến hành hoàn thành công việc? Lớp GaMBA01.N03 Bài tập cá nhân môn Quản trị nguồn Nhân lực Kết luận: Việc quan tâm đến thu nhập người lao động có ý nghĩa quan trọng việc phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Đây yếu tố tiên giúp cho người lao động ổn định sống, n tâm cơng tác gắn bó với doanh nghiệp, kích thích người lao động hăng say làm việc, tạo cạnh tranh công việc giúp doanh nghiệp tuyển dụng cán có lực, trình độ chun mơn cao Thu nhập thước đo để đánh giá giá trị người lao động giá trị doanh nghiệp Bên cạnh cơng ty muốn có nguồn lao động tốt, chất lượng phục vụ cho chiến lược phát triển doanh nghiệp, DN cung cần phải quan tâm đến mơi trường lao động văn hóa doanh nghiệp cho người lao động./ Tài liệu tham khảo Bài giảng lớp; Giáo trình QT nhân lực Nhà xuất lao động; Quy chế lương TCT VIDIFI; Quy định chế độ tiền lương hành BLĐTBXH 10 Lớp GaMBA01.N03 Bài tập cá nhân môn Quản trị nguồn Nhân lực 11 ... thường thiệt hại vật chất khoản phải khấu trừ khác (nếu có) II/ Những hạn chế việc trả thù lao Tổng công ty vidifi Mặc dù Tổng công ty xác định tầm quan trọng việc tuyển dụng quản lý, phát triển nguồn... doanh nghiệp I/ Thực trạng thù lao ( trả lương) cho người lao động VIDIFI Hầu hết cán VIDIFI cán quản lý, Tổng công ty (TCT) ban hành Quy chế trả lương cho CBCNV sở vào lực, mức độ hồn thành cơng... áp dụng phận lực cán Tổng công ty, nhiên số hạn chế sau: Việc trả lương chưa thực gắn với hiệu lao động, công việc thực tế người lao động Mặc dù đề số quy chế, tính áp dụng vào thực tế chưa cao,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thù lao lao động tại tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính việt nam ( VIDIFI) , Thù lao lao động tại tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính việt nam ( VIDIFI)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay