Thù lao lao động tại tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính việt nam ( VIDIFI)

11 20 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:03

... thường thiệt hại vật chất khoản phải khấu trừ khác (nếu có) II/ Những hạn chế việc trả thù lao Tổng công ty vidifi Mặc dù Tổng công ty xác định tầm quan trọng việc tuyển dụng quản lý, phát triển nguồn... doanh nghiệp I/ Thực trạng thù lao ( trả lương) cho người lao động VIDIFI Hầu hết cán VIDIFI cán quản lý, Tổng công ty (TCT) ban hành Quy chế trả lương cho CBCNV sở vào lực, mức độ hồn thành cơng... áp dụng phận lực cán Tổng công ty, nhiên số hạn chế sau: Việc trả lương chưa thực gắn với hiệu lao động, công việc thực tế người lao động Mặc dù đề số quy chế, tính áp dụng vào thực tế chưa cao,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thù lao lao động tại tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính việt nam ( VIDIFI) , Thù lao lao động tại tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính việt nam ( VIDIFI)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay