Tầm quan trọng của công tác đào tạo nhân lực tại công ty

6 19 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:02

... cầu đào tạo cơng ty mình, đào tạo mặt chun ngành, hay tạo mặt quản trị Các phương pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty a Đào tạo cấp quản trị Công ty áp dụng số phương pháp đào tạo đào. .. mối quan hệ công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực với công tác quản lý nguồn nhân lực khác Để việc quản lý người có hiệu quả, sách quản lý cần đồng với Trong công tác quản lý nguồn nhân lực, ... viên, đánh giá kết công việc trả lương không phù hợp bổ trợ cho nhau, làm ảnh hưởng tới công tác đào tạo phát triển nguông nhân lực b Đánh giá nhu cầu đào tạo công ty Hiện tại, Công ty thường không
- Xem thêm -

Xem thêm: Tầm quan trọng của công tác đào tạo nhân lực tại công ty , Tầm quan trọng của công tác đào tạo nhân lực tại công ty

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay