Quy trình tuyển dụng, của cty đóng tàu hạ long

12 25 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:02

...Cơng tác tuyển dụng nhân CTy Đóng Tàu Hạ Long, tuân thủ thống theo quy trình tuyển dụng CTy Cụ thể sau: Lập kế hoạch tuyển dụng nhân - Căn tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh CTy nhu cầu... nghiệp riêng CTy Đóng Tàu Hạ Long * Kết luận: - Về định hướng cho sản xuất kinh doanh công ty xu hội nhập kinh tế thị trường CTy phải giải vấn đề: vốn, cơng nghệ người - Với CTy Đóng Tàu Hạ Long, coi... dấu • Lập Hội đồng tuyển dụng vòng thi vấn Thành phần Hội đồng tuyển dụng vòng thi vấn thực theo quy định CTy Đóng Tàu Hạ Long Quy định chung cán đề, coi thi, chấm bài, tham gia vấn: - Cán kỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình tuyển dụng, của cty đóng tàu hạ long , Quy trình tuyển dụng, của cty đóng tàu hạ long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay