Quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty viễn thông viettel tập đoàn viễn thông quân đội viettel

15 13 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:02

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CƠNG TY VIỄN THƠNG VIETTEL - TẬP ĐỒN VIỄN THƠNG QN ĐỘI VIETTEL, MỘT SỐ VƯỚNG MẮC CÒN TỒN TẠI VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC Nhân lực coi nguồn lực quan trọng mang tính định cho thành cơng tổ chức nói chung doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nói riêng Quản trị nguồn nhân lực gồm chức là: Thu hút, đào tạo trì nguồn nhân lực Tuyển dụng khâu trình thu hút nguồn nhân lực đến với tổ chức Tuyển dụng bao gồm tuyển mộ tuyển chọn Tuyển mộ nhân viên tiến trình thu hút người có khả năng, có trình độ chun mơn phù hợp từ nhiều nguồn khác đến đăng ký, nộp đơn tìm việc làm Tuyển chọn nhân viên quy trình lựa chọn từ nhóm ứng viên để chọn cá nhân phù hợp cho vị trí định cho tổ chức Quá trình tuyển dụng phức tạp tốn kém, khơng phải lúc thiếu nhân nhà quản trị lại tổ chức tuyển dụng, trường hợp thiếu lao động tạm thời Do nhà quản trị đặc biệt quan tâm đến phương pháp thay cho việc tuyển dụng như: Thuê ngoài; Nhân viên biên chế; Các tổ chức tuyển dụng chuyên nghiệp – cho thuê nhân viên; Làm việc Quá trình tuyển dụng nhân tổ chức diễn hai công đoạn, tuyển mộ tuyển chọn Tuyển mộ tập trung ứng viên lại, tuyển chọn định xem số ứng viên người hội đủ tiêu chuẩn để làm việc cho công ty Sau xin nêu quy trình tuyển dụng nhân đơn vị tơi công tác Công ty Viễn thông Viettel - Tập đồn Viễn thơng Qn đội, số vướng mắc tồn biện pháp khắc phục Cơng ty Viễn thơng Viettel (Viettel Telecom) trực thuộc Tập đồn Viễn thông Quân đội thành lập ngày 05/4/2007, cở sở sát nhập Công ty Internet Viettel, Điện thoại cố định Viettel Điện thoại di động Viettel Với mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu Việt Nam, Viettel Telecom coi sáng tạo tiên phong kim nam hành động Đó khơng tiên phong mặt cơng nghệ mà sáng tạo triết lý kinh doanh, thấu hiểu thỏa mãn nhu cầu khách hàng Mỗi thành viên Viettel dều phải truyền tải thực giá trị cốt lõi Nguồn nhân lực vững mạnh tảng chắn để doanh nghiệp phát triển nhanh bền vững Với Viettel, quan điểm lấy người yếu tố chủ đạo để phát triển với hiệu hành động năm 2010 là: Ổn định tổ chức – Đánh thức tiềm – Tăng tốc phát triển, cán nhân viên vừa tài sản vừa nguồn vốn quý giá họ người thực chiến lược kinh doanh nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng, đưa Viettel đến thành công tiếp nối năm gần tương lai Với nhận thức đó, suốt q trình hoạt động, Viettel trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp với nhiều chế khuyến khích nhân viên dám nghĩ dám làm, sáng kiến ý tưởng trân trọng khuyến khích đem lại hiệu đột phá nhiều lĩnh vực hiệu thiết thực cho khách hàng Mơi trường nhân lực ngành viễn thơng có tính cạnh tranh cao, Viettel điểm thu hút nhân lực lĩnh vực Đến Viettel tự hào tạo dựng thương hiệu mạnh bên cạnh thương hiệu sản phẩm dịch vụ viễn thơng, thương hiệu nguồn nhân lực Tính đến hết năm 2009, tổng số cán nhân viên Viettel Telecom lên đến 6500 người ( khơng tính cộng tác viên), tỷ lệ cán trình độ Đại học 43% Đại học 12%, số lại Cao đẳng, Trung cấp Viettel doanh nghiệp trẻ tham gia vào kinh doanh dịch vụ viễn thông so với nhà cung cấp dịch vụ khác Mobiphone Vinaphone Là doanh nghiệp có tốc độ phát triển nhanh số lượng chất lượng quy mô, khơng nước mà vươn nước Lào, Camphuchia, Haiti, Myanma Do để đáp ứng tốc độ tăng trưởng Viettel đặc biệt trọng tuyển dụng nhân tài người đào tạo bản, có kinh nghiệm, đồng thời xắp xếp nhân viên vào phận phù hợp với ngành nghề đào tạo, thâm niên công tác kinh nghiệm họ Muốn thực yêu cầu Viettel xây dựng quy trình tuyển dụng nhân sư mang tính thơng cao, lộ trình bản, cụ thể là: * Quyết định số 1865/QĐ-TCT-TCLĐ Tổng giám đốc Viettel ngày 13/10/2008 việc ban hành Quy chế tuyển dụng Cán bộ, Công nhân viên Tập đồn ty Viễn thơng Qn đội: A Mục đích: Quy chế thống trình tự thực cơng tác tuyển dụng lao động cho Tập đồn Viễn thông Quân đội B Phạm Viettel áp dụng: Áp dụng công tác tuyển dụng lao động cho Khối Cơ quan Tập đoàn, Trung tâm, đơn vị nghiệp trực thuộc TĐ, Đại diện Vùng, Chi nhánh kinh doanh/ Kỹ thuật Tỉnh/Thành phố, Cơng ty hạch tốn phụ thuộc, Cơng ty hạch tốn độc lập có 100% vốn Tập đoàn C Tài liệu tham khảo: - Bộ luật Lao động văn hướng dẫn thi hành; - Nội quy lao động Tập đồn Viễn thơng Qn đội; - Quy chế tuyển dụng Tập đồn Viễn thơng Qn đội; - Sổ tay chất lượng; - Tiêu chuẩn ISO 9001; I LƯU ĐỒ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG Trách nhiệm Các đơn vị Đề nghị bổ sung lao động Lưu đồ Biểu mẫu/Tài liệu BM.01/QT.00.TCLĐ.07 BM.02/QT.00.TCLĐ.07 BM.01/QT.00.TCLĐ.07 Phòng TCLĐ TĐ Xem xét Khơng Có Khơng Người có thẩm quyềnPhê duyệt BM.01/QT.00.TCLĐ.07 Kết thúc Phòng TCLĐ TĐ Khả nguồn nội Có Khơng Quy trình thuyên chuyển QT.00.TCLĐ.08 BM.03/QT.00.TCLĐ.07 Lập kế hoạch tuyển dụng Phòng TCLĐ/Phòng Chính trị Đơn vị Điều chỉnh Người có thẩm quyềnPhê duyệt kế hoạch tuyển dụng Có Tuyển vị trí chun mơn nghiệp Phòngvụ TCLĐ Đơn vị Tuyển từ nguồn dự trữ Tuyển chức danh quản lý Thực theo quy định Khơng Phòng Thơng TCLĐbáo Đơn vị tuyển dụng Tiếp nhận & Sơ Phòng TCLĐtuyển Đơn hồ vị sơ BM.04/QT.00.TCLĐ.07 Không đạt Loại BM.05/QT.00.TCLĐ.07 Đạt BM.06/QT.00.TCLĐ.07 BM.07/QT.00.TCLĐ.07 HĐTD/HĐPVThi viết BM.08/QT.00.TCLĐ.07 BM.09/QT.00.TCLĐ.07 HĐTD Không đạt Tổng hợp kết thi viết Đạt Loại(=50% tổng điểm BM.11/QT.00.TCLĐ.07 HĐTD/HĐPV Phỏng vấn Khơng đạt Tổng hợp kếtvịquả Phòng TCLĐ Đơn Loại(=50% tổng điểm Đạt BM.14/QT.00.TCLĐ.07 ĐềTCLĐ nghị gọiĐơn vào vị học việc Phòng Ký duyệt gọi học Phòng TCLĐ Đơn việc vị Khơng BM.14/QT.00.TCLĐ.07 Thực theo đạo BM.15/QT.00.TCLĐ.07 Có BM.04/QT.00.TCLĐ.06 Phòng TCLĐ Đơntuyển vị,& Thơng báo trúng Phòng banBốtiếp nhận trí học việc QT.00.TCLĐ.06 Lãnh đạo phòng ban Duyệt hồ sơ Phòng TCLĐ/Phòng Khơng đạt Chính trị Đơn vị Loại Đạt Đánh giá kết HĐĐG học việc Quy định Xét duyệt hồ sơ – P.Chính trị TCT BM.16/QT.00.TCLĐ.07 Khơng đạt Người có thẩm quyền Loại BM.17/QT.00.TCLĐ.07 BM.18/QT.00.TCLĐ.07 Mẫu HĐLĐ Ký HĐLĐ & Bố trí việc Lãnh đạo Phòng ban thức Phòng TCLĐ Đơn Lưu hồ vị sơ II MÔ TẢ LƯU ĐỒ 1.1 Đề nghị bổ sung lao động Căn vào kế hoạch sử dụng lao động hàng năm nhu cầu sử dụng lao động đột xuất kế hoạch, đơn vị tiến hành xác định vị trí khuyết cần bổ sung; Lập Tờ trình bổ sung lao động(BM.01/QT.00.TCLĐ.07) kèm mơ tả tiêu chuẩn chức danh cơng việc(BM.02/QT.00.TCLĐ.07) gửi Phòng Tổ chức lao động(TCLĐ) Tập đoàn (TĐ) 1.2 Xem xét yêu cầu bổ sung lao động - Phòng TCLĐ TĐ có trách nhiệm thẩm tra lại nhu cầu bổ sung lao động dựa định mức biên chế tình hình thực tế đơn vị có nhu cầu Nếu thấy nhu cầu không hợp lý đề nghị điều chỉnh lại - Nếu hợp lý, phòng TCLĐ TĐ trình TGĐ phê duyệt Trong trường hợp có nhiều đơn vị có nhu cầu bổ sung lao động vị trí tương tự nhau, phòng TCLĐ TĐ tổng hợp nhu cầu lập tờ trình theo biểu mẫu BM.01/QT.00.TCLĐ.07 để trình TGĐ phê duyệt 1.3 Phê duyệt - TGĐ phê duyệt Tờ trình bổ sung lao động biểu mẫu BM.01/QT.00.TCLĐ.07, khơng đồng ý, kết thúc hoạt động - Phòng TCLĐ TĐ Tờ trình bổ sung lao động TGĐ phê duyệt xem xét mức đáp ứng vị trí thừa(nếu có) cần thun chuyển nội vị trí cần bổ sung Nếu đáp ứng, tuân theo trình tự Quy trình Thuyên chuyển Cán công nhân viên QT.00.TCLĐ.08 - Nếu khơng đáp ứng từ thun chuyển nội bộ, phòng TCLĐ TĐ đơn vị (theo phân cấp) tiến hành bước tuyển dụng 1.4 Lập kế hoạch tuyển dụng - Căn vào Tờ trình bổ sung TGĐ phê duyệt , Phòng TCLĐ, phòng Chính trị Đơn vị (theo phân cấp) lập Kế hoạch tuyển dụng theo Biểu mẫu BM.03/QT.00.TCLĐ.07 trình Người có thẩm quyền phê duyệt - Trong kế hoạch tuyển dụng cần nêu rõ thành phần HĐTD, trách nhiệm quan, đơn vị đợt tuyển dụng Cơ cấu barem chấm điểm xây dựng phù hợp đợt tuyển dụng cụ thể - Trong trường hợp tổ chức thi lại nhiều địa điểm, số lượng ƯV dự thi tuyển đông, Hội đồng tuyển dụng thành lập HĐTV, HĐPV hỗ trợ cơng tác thi tuyển Các Hội đồng hoạt động phân công trách nhiệm Hội đồng tuyển dụng 1.5 Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng - Kế hoạch tuyển dụng Người có thẩm quyền phê duyệt - Trường hợp Kế hoạch không phê duỵệt, đơn vị lập kế hoạch chỉnh sửa, bổ sung trình duyệt lại 1.6 Thực tuyển dụng - Tuyển chức danh quản lý từ nguồn nội TĐ: Thực tuyển dụng theo Quy định hành TĐ - Tuyển chức danh quản lý từ bên vị trí chun mơn nghiệp vụ khác: + Thực lựa chọn hồ sơ đáp ứng yêu cầu từ nguồn dự trữ để chuyển sang bước vấn (Bước tổng hợp kết thi tuyển) + Trong trường hợp nguồn dự trữ không đáp ứng yêu cầu tuyển dụng, tiếp tục chuyển sang thông báo tuyển dụng (Bước Thông báo tuyển dụng, tiếp nhận sơ tuyển hồ sơ) 1.7 Thông báo tuyển dụng, tiếp nhận sơ tuyển hồ sơ - Phòng TCLĐ Đơn vị (theo phân cấp) thơng báo tuyển dụng 10 ngày trước ngày tổ chức thi tuyển - Nội dung thông báo Tuyển dụng cần có thơng tin sau: + Thơng báo TĐ; + Vị trí tuyển dụng, chức năng, nhiệm vụ cơng việc; + Tiêu chuẩn tuyển dụng: Yêu cầu trình độ nghiệp vụ, Yêu cầu giới tính, tuổi đời, sức khoẻ; + Điều kiện làm viêc, quyền lợi hưởng tuyển dụng; + Các giấy tờ yêu cầu hồ sơ đăng ký dự tuyển; + Địa thời gian nộp hồ sơ/ địa mạng; + Hướng dẫn thủ tục hành chính, cách thức liên hệ với đơn vị thu nhận hồ sơ; + Các điều kiện khác có không trái với quy định pháp luật 1.8 Tiếp nhận sơ tuyển hồ sơ a Tiếp nhận Hồ sơ: - Phòng TCLĐ Đơn vị (theo phân cấp/ủy quyền) thay mặt HĐTD thường trực nhận xem xét tính hợp lệ Hồ sơ - Người đại diện nhận hồ sơ phải kiểm tra hồ sơ tiếp nhận, yêu cầu ứng viên bổ sung thông tin hồn tất giấy tờ thiếu theo quy định ( Các trường hợp đặc biệt hoàn thiện hồ sơ sau) - Việc nhận HS phải tổng hợp vào Sổ tiếp nhận HS (BM.04/ QT.00.TCLĐ.07) b Sơ tuyển hồ sơ: - Phòng TCLĐ Đơn vị (theo phân cấp, ủy quyền) tiến hành sơ tuyển hồ sơ ƯV theo yêu cầu đăng tuyển, tổng hợp hồ sơ đạt yêu cầu, lập Danh sách gọi thi viết (BM.05/QT.00.TCLĐ.07) 1.9 Thi viết a Yêu cầu đề thi: - Phòng TCLĐ đơn vị (theo phân cấp) gửi yêu cầu cung cấp đề thi, đáp án, Barem điểm theo Biểu mẫu BM.006/QT.00.TCLĐ.07 tới đơn vị chịu trách nhiệm đề thi kèm theo Bản mô tả chức danh công việc chậm ngày làm việc kể từ ngày đăng tin tuyển dụng - Đơn vị đề thi vào yêu cầu cung cấp đề thi Bản mô tả chức danh công việc chuẩn bị đề thi, đáp án Barem điểm có trách nhiệm gửi đề thi, đáp án, barem điểm tới phòng TCLĐ Đơn vị chậm 03 ngày trước ngày dự kiến thi viết Đề thi, đáp án niêm phòng ký xác nhận đơn vị đề Phòng TCLĐ Đơn vị; b Tổ chức thi viết: - Phòng TCLĐ Đơn vị (theo phân cấp) có trách nhiệm lựa chọn đề thi từ đề thi nhận gửi HĐTV ( quan, đơn vị phân công tổ chức thi viết) - HĐTV (hoặc quan, đơn vị phân công) tổ chức kiểm tra thi viết ƯV theo danh sách P.TCLĐ đơn vị lập Duy trì buổi thi, điểm danh trước thi ký nộp thi theo biểu mẫu: BM07/QT.00.TCLĐ.07 Kết thúc kiểm tra thi viết, thi ƯV niêm phong, Biên niêm phong theo biểu mẫu: BM.08/QT.00.TCLĐ.07 c Chấm điểm: - Bài thi ƯV HĐTV ( quan, đơn vị phân công) rọc phách, bàn giao cho Đơn vị chấm thi kèm theo đáp án, Barem điểm chuẩn Sau hoàn tất việc chấm thi, Đơn vị chấm thi chuyển trả thi chấm điểm HĐTV (hoặc quan, đơn vị phân cơng) Việc bàn giao thi có biên xác nhận theo biểu mẫu BM.09/QT.00.TCLĐ.07 1.10 Tổng hợp kết thi viết - HĐTV (hoặc quan, đơn vị phân công) tổng hợp kết thi viết theo biểu mẫu BM.10/QT.00.TCLĐ.07 gửi HĐTD thông qua P.TCLĐ đơn vị - HĐTD vào kết thi ƯV tiến hành lựa chọn, tổng hợp danh sách ƯV tiếp tục vào vòng thi vấn (bao gồm ƯV lựa chọn từ nguồn dự trữ đợt thi trước liền kề có) theo biểu mẫu BM.11/QT.00.TCLĐ.07 - Các ƯV không lựa chọn chuyển sang vòng vấn, chuyển sang nguồn dự trữ, tổng hợp theo Biểu mẫu hồ sơ lưu BM.12/QT.00.TCLĐ.07 (nếu có số điểm thi viết đạt từ 50% tổng điểm trở lên) loại bỏ hồ sơ 1.11 Phỏng vấn - Ứng viên tham gia vần bao gồm: + Ứng viên trúng tuyển thi viết Vòng 1; + Ứng viên lựa chọn từ nguồn dự trữ; - Chấm điểm vấn: Tổng điểm vấn chấm theo Barem 100 điểm, điểm chi tiết lĩnh vực thay đổi phù hợp đợt tuyển dụng 1.12 Tổng hợp kết thi tuyển - Kết thúc vấn, HĐTD tiến hành tổng hợp kết vấn theo biểu mẫu BM.13/QT.TCLĐ.07 - Các ƯV có số điểm vấn đạt 50% tổng số điểm trở lên không tuyển dụng vào làm việc lấy hết tiêu tuyển dụng chuyển sang nguồn dự trữ, lập danh sách theo biểu mẫu BM.12/QT.00.TCLĐ.07 1.13 Đề nghị gọi vào học việc - Trên sở Tổng hợp kết tuyển dụng, Phòng TCLĐ Đơn vị lập Danh sách đề nghị gọi học việc theo BM.14/QT.00.TCLĐ.07, trình Người có thầm quyền phê duyệt 1.14 Ký duyệt Danh sách đề nghị gọi học việc Giấy gọi học việc - Người có thẩm quyền phê duyệt Danh sách đề nghị gọi học việc vào báo cáo tổng hợp kết tuyển dụng HĐTD 10 - Tổng Giám đốc/ Giám đốc (theo phân cấp, ủy quyền) ký duyệt Giấy gọi học việc (biểu mẫu BM.15/QT.00.TCLĐ.07) theo Danh sách đề nghị gọi học việc phê duyệt 1.15 Thông báo trúng tuyển, ký hợp đồng học việc bố trí học việc - Phòng TCLĐ Đơn vị gửi giấy gọi học việc với ƯV trúng tuyển, chậm 05 ngày (Theo dấu bưu điện) sau giấy gọi học việc ký duyệt gửi 01 tới Phòng ban nơi tiếp nhận nhân viên vào học việc - Nếu ƯV trúng tuyển không đến hẹn thơng báo giấy gọi học việc mà khơng có lý đáng, phòng ban tiếp nhận phải thơng báo cho Phòng TCLĐ Đơn vị chậm sau 02 ngày làm việc việc Phòng TCLĐ vào số lượng ƯV đạt thi tuyển lại, xem xét làm đề nghị gọi học viên bổ sung trình người có thẩm quyền phê duyệt - Thủ trưởng phòng ban tiếp nhận nhân viên tiến hành giao nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên học việc bố trí cán có chuyên môn, kinh nghiệm công tác tốt kèm cặp trực tiếp cá nhân (nếu thấy cần thiết) theo Biểu mẫu Phiếu giao nhiệm vụ cho nhân viên học việc (tham chiếu BM.04/QT.00.TCLĐ.06 Quy trình Đào tạo) - Nếu nhân viên học việc đào tạo tập trung sau tuyển dụng, tiến hành đào tạo theo Quy trình Đào tạo QT.00.TCLĐ.06 1.16 Xét duyệt hồ sơ - Đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm đơn đốc nhân viên học việc hoàn thiện hồ sơ cá nhân, tiến hành thẩm tra, xác minh lý lịch, xét duyệt hồ sơ theo trình tự, quy định hành TĐ - Đối với trường hợp không đáp ứng tiêu chuẩn hồ sơ, lý lịch, Tổng Giám đốc/ Giám đốc người uỷ quyền định chấm dứt học việc 1.17 Đánh giá kết học việc 11 - Phòng TCLĐ Đơn vị (theo phân cấp) có trách nhiệm lập Kế hoạch đánh giá kết học việc cho nhân viên hết hạn học việc (biểu mẫu BM.16/QT.00.TCLĐ.07) HĐĐG tiến hành kiểm tra đánh giá nhân viên học việc theo Quy định hành liên quan TĐ - HĐĐG thống cho điểm kết luận, tổng hợp kết theo biểu mẫu BM.17./QT.00.TCLĐ.07 Căn kết đánh giá học việc HĐĐG cung cấp, phòng TCLĐ Đơn vị (theo phân cấp) lập Danh sách đề nghị ký HĐLĐ trình Người có thẩm quyền phê duyệt theo biểu mẫu BM.18/QT.00.TCLĐ.07 - Trường hợp kết đánh giá học việc không đạt yêu cầu, HĐĐG đề nghị kết thúc xem xét kéo dài thêm thời gian học việc (nêu rõ lý do) không 01 tháng - Trường hợp đạt kết quả, nhân viên học việc thông báo làm Đơn đề nghị ký HĐLĐ (BM.19/QT.00.TCLĐ.07) gửi Phòng TCLĐ Đơn vị 1.18 Ký Hợp đồng lao động bố trí việc thức - Căn vào Danh sách đề nghị ký HĐLĐ, đơn xin ký hợp đồng lao động nhân viên học việc, phòng TCLĐ Đơn vị soạn thảo HĐLĐ, tổng hợp trình Người có thẩm quyền phê duyệt ký hợp đồng lao động - Thủ trưởng Phòng ban Đơn vị nơi nhân viên ký hợp đồng lao động tiếp nhận nhân viên mới, bố trí phân cơng cơng việc thức cho cá nhân theo dõi, đánh giá kết hoàn thành cơng việc 1.19 Lưu Hồ sơ - Phòng TCLĐ Đơn vị tiến hành hoàn tất hồ sơ lưu trữ theo quy định - Kết thúc tuyển dụng III Một số vấn đề vướng mắc q trình thực quy trình tuyển dụng nhân Viettel Quy định quy trình tuyển dụng thống Tập đoàn mang lại hiệu qua đợt tuyển dụng tìm kiếm lựa chọn ứng viên phù hợp 12 đáp ứng u cầu vị trí cơng việc Đơn vị Tập đoàn Tuy nhiên, trình thực số vướng mắc, dẫn đến tình trạng vừa thừa vừa thiếu nhân viên, có nhân viên lại không đáp ứng yêu cầu công việc, có nhân viên khơng chấp nhận số điều kiện trình làm việc làm thêm giờ, cơng tác xa (kể cơng tác nước ngồi) , cụ thể: - Khi lập kế hoạch tuyển dụng, việc phối hợp Phòng TCLĐ Trưởng đơn vị liên quan chưa chặt chẽ thống việc xác định nhiệm vụ kinh doanh nhiệm vụ đột xuất đơn vị tình hình nhân nhu cầu nhân thời gian tới Dẫn đến tình trạng số đơn vị, có vị trí tuyển dụng chưa cần thiết thay cách mở rộng công việc (giao thêm nhiệm vụ cho cán nhân viên đào tạo lại để họ thực tốt cơng việc giao) Có vị trí tuyển dụng cần thiết giao cho nhân viên kiêm nhiệm, dẫn đến số nhân viên làm việc tải nhiệm vụ chồng chéo - Để tiết kiệm chi phí nhân sự, đào tạo chi phí tuyển dụng, có thay đổi chế độ sách, hay triển khai công nghệ, tăng cường nhiệm vụ, số đơn vị không áp dụng biện pháp đề xuất tuyển lao động bên hay tổ chức chuyên nghiệp cho số vị trí (phát tờ rơi, thu thập thơng tin khách hàng, chăm sóc khách hàng, gửi quà tặng cho khách hàng ), mà tận dụng nguồn nhân lực dẫn đến số cán cơng nhân viên phải làm việc ngồi thường xun làm gia tăng chi phí quản lý chung ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý nhân viên - Viettel trọng tuyển dụng người đào tạo có nghiệm làm việc mơi trường quốc tế, nguồn lao động bên bên Viettel chưa thực phong phú da dạng, gây khó khăn cho việc lựa chọn người phù hợp hội đủ đầy đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu công việc * Đề xuất biện pháp khắc phục vướng mắc trình thực quy trình tuyển dụng nhân Viettel Năm 2009, bối cảnh nhiều doanh nghiệp nước phải cắt giảm nhân lực tác động suy thoái kinh tế, Viettel vươn lên trở thành điểm sáng tạo công ăn việc làm, thu hút nhân tài Số lượng chất lượng nguồn nhân lực 13 Viettel không ngừng tăng phát triển chung Nhằm nâng cao hiệu hoạt động tuyển dụng nhân sự, nhà quản trị cần có biện pháp khắc phục số vướng mắc trình thực quy trình tuyển dụng nhân sự, cụ thể sau: - Khi lập kế hoạch tuyển dụng, Phòng TCLĐ thủ trưởng đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ thống việc xác định nhiệm vụ kinh doanh nhiệm vụ đột xuất đơn vị tình hình nhân nhu cầu nhân thời gian tới, vị trí tuyển dụng cần thiết chưa cần thiết, vị trí kiêm nghiệm, cơng việc th ngồi tạm thời bố trí nhân viên làm thêm - Cần mở rộng tìm kiếm nguồn nhân lực có chất lượng cao, người đào tạo bản, có kinh nghiệm làm việc mơi trường quốc tế Phòng TCLĐ cần tăng cường công tác liên hệ với trường đại học danh tiếng nước quốc tế có đào tạo chuyên nghành phù hợp, liên kết với số tổ chức ngành nghề Việt Nam VNBA, VACC, VAFI , đa dạng hóa phương pháp tuyển mộ thông qua kiện; thi công nghệ cao; tuyển người nhân viên giới thiệu - Cần nâng cao kỹ chuyên nghiệp cho người tham gia q trình tuyển chọn nhân Có kế hoạch tổ chức đào tạo định kỳ, Viettel tự tổ chức đào tạo liên hệ tổ chức đào tạo chuyên nghiệp quản trị nguồn nhân đào tạo cho cán quản lý, trưởng đơn vị, trưởng phận chuyên môn kỹ nâng cao nghiệp vụ tuyển dụng nhân Vì người trực tiếp tham gia vào trình tuyển dụng nhân cho Viettel Kết luận: Nhân tài tài sản quốc gia nói chung Tập đồn Viễn thơng Qn đội nói riêng Vì vậy, Viettel đặc biệt trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, khơng ngừng hồn thiện quy trình tuyển dụng đào tạo nhân phù hợp thời kỳ Mục tiêu xây dựng thương thương hiệu mạnh nguồn nhân lực, thương hiệu nơi làm việc cán nhân viên yêu thích gắn bó, nơi họ thấy quan tâm, hỗ trợ để học hỏi, để phát triển lực đóng góp cho thành cơng chung Tâp đồn Viễn thơng Quân đội, xây dựng mái nhà chung VIETTEL./ Tài liệu tham khảo: 14 Giáo trình giảng dạy Griggs Sách quản trị nhân lực Nguyễn Hữu Thân Tài liệu Tập đồn Viễn thơng Quân đội Tham khảo Websites 15 ... tuyển dụng Cán bộ, Công nhân viên Tập đồn ty Viễn thơng Qn đội: A Mục đích: Quy chế thống trình tự thực cơng tác tuyển dụng lao động cho Tập đồn Viễn thông Quân đội B Phạm Viettel áp dụng: Áp dụng. .. định - Kết thúc tuyển dụng III Một số vấn đề vướng mắc q trình thực quy trình tuyển dụng nhân Viettel Quy định quy trình tuyển dụng thống Tập đoàn mang lại hiệu qua đợt tuyển dụng tìm kiếm lựa... Cơng ty hạch tốn độc lập có 100% vốn Tập đoàn C Tài liệu tham khảo: - Bộ luật Lao động văn hướng dẫn thi hành; - Nội quy lao động Tập đồn Viễn thơng Qn đội; - Quy chế tuyển dụng Tập đồn Viễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty viễn thông viettel tập đoàn viễn thông quân đội viettel , Quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty viễn thông viettel tập đoàn viễn thông quân đội viettel

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay