Phân tích thực trạng về một số hoạt động quản trị nhân sự tại MBBank

7 51 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:02

... động trả thù lao lao động đại hóa cụ thể hóa Năm 2009, MB hoàn thành việc xây dựng hệ thống chức danh giải lương theo chức danh cho toàn Ngân hàng Phân tích thực trạng số hoạt động quản trị nhân. .. cấu tổ chức Ngân hàng trước phân chi nhánh song có số hạn chế sau: - Các chi nhánh MB phân bổ nước, địa bàn hoạt động có khác biệt, số chi nhánh có hoạt động đặc thù, nhân viên lựa chọn Chi nhánh... đáp ứng tốt nhu cầu hoạt động phát triển Ngân hàng thời kỳ đại Bài viết có sử dụng nguồn tư liệu Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực – Griggs University Nguồn Hoạt đông quản trị nhân doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thực trạng về một số hoạt động quản trị nhân sự tại MBBank , Phân tích thực trạng về một số hoạt động quản trị nhân sự tại MBBank

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay