Phân tích thực trạng và nhu cầu đạo tạo tại công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị số 18

6 5 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:02

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NHU CẦU ĐẠO TẠO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐƠ THỊ SỐ 18 Cơng ty cổ phần Đầu hạ tầng Khu công nghiệp Đô thị số 18 (CT18) tiền thân doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty Đầu phát triển nhà Nội, chuyển đổi theo Quyết định số 781/QĐ-UB ngày 3/2/2005 UBND Thành phố Nội Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Nhà nước nắm giữ 30% vốn Điều lệ, lại đối tác hợp tác CB-CNV Lĩnh vực hoạt động chủ yếu Công ty xây dựng kinh doanh cơng trình hạ tầng khu cơng nghiệp thị, kinh doanh xây lắp, kinh doanh nhà ở, vấn thiết kế, lập dự án đầu tư… Tổng số cán công nhân viên 162 người T ỷ trọng ng ành nghề a) Khối Xây dựng: 52/162 cán b) Khối Giao thông - Thuỷ lợi: 38/162 cán c) Khối Kinh tế xây dựng: 15/162 cán d) Khối khí - điện nước: 15/162 cán e) Khối kinh tế: 15/162 cán f) Khối Trắc địa - địa chất: 15/162 cán g) Cử nhân ngoại ngữ: 12/162 cán T ỷ trọng năm công tác a) Trên 20 năm: 20/162 cán b) Trên 10 năm: 20/162 cán c) Trên 05 năm: Dưới 05 năm: 33/162 cán 89/162 cán MỘT SỐ DỰ ÁN CƠNG TRÌNH CƠNG TRỌNG ĐIỂM TY THAM GIA 2.1 Cơng trình: Xây dựng Nhà xưởng giai đoạn II- Nhà máy liên hợp Thực phẩm Đông Nam Á Tổng giá trị: 12,9 tỷ đồng Thời gian thi công: 164 ngày 2.2 Cơng trình: Xây dựng phần thơ khu nhà C1 Cầu Diễn Tổng giá trị: 5.908 tỷ đồng Tiến độ thi cơng: 200 ngày 2.3.Cơng trình: Xây dựng hoàn thiện khối nhà làm việc tầng lắp đặt hệ thống điện, nước, PCCC Tổng giá trị: 3.500 tỷ đồng Tiến độ thi công: 170 ngày 2.4 Lắp đặt tuyến ống truyền dẫn D800&D600 phía bờ bắc bờ nam sông Hồng Chủ đầu tư: Công ty Kinh doanh nước số Nội Tổng giá trị: 43.598 tỷ đồng Tiến độ thực hiện: 65 ngày TH ỰC TRẠNG LAO Đ ỘNG 3.1 Đánh giá chung Mặt mạnh: Hiện lĩnh vực xây dựng Công ty phát triển mạnh mẽ, nhân vốn đầu tư, Công ty ngày nhiều kỹ sư giỏi đáp ứng ngày tốt nhu cầu khách hàng Tuy nhiên bên cạnh mặt mạnh Cơng ty gặp phải số khó khăn sau: + Thứ nguồn nhân lực Cơng ty nói đầy đủ hầu hết lao động phổ thông chưa đào tạo xây dựng chưa trình độ chun mơn nên khả tai nạn nghề nghiệp lớn, xuất lao động chưa cao + Thứ hai sở vật chất kỹ thuật, nguyên vật liệu ngành mức khai nên thơ sơ, lạc hậu chưa đáp ứng nhu cầu mức cao khách hàng 3.2 Chiến lược đào tạo phát triển NNL Cơng ty khơng tun bố sứ mệnh, khơng chiến lược kinh doanh dài hạn thức xuất phát điểm cho chiến lược phát triển NNL, khơng thể nói tới phù hợp chiến lược quản lý NNL chiến lược đào tạo phát triển NNL với chiến lược kinh doanh Khi khơng chiến lươc kinh doanh, mục tiêu chiến lược khơng cách thức thể số giám đốc Cơng ty hình dung phương hướng mục tiêu chiến lược cho công ty đầu, rõ ràng phương hướng khơng cụ thể hố văn bản, quan trọng không truyền đạt cách chủ định cho tồn thể nhân viên Các cơng ty kế hoạch kinh doanh năm hàng năm, kế hoạch năm khơng thể tính kế hoạch chiến lược dài hạn, vậy, khơng phân tích mơi trường kinh doanh cách cẩn thận, chưa định hướng cần doanh nghiệp kinh tế thị trường 3.3 Đánh giá nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty thường không tổ chức đánh giá nhu cầu cách thức, mà làm theo cách tương đối sài Thường trao đổi khơng thức với cán quản lý chủ yếu, cộng với quan sát giám đốc cán phụ trách đào tạo Công ty thường bỏ qua bước cần thiết đánh giá nhu cầu đào tạo như: phân tích cơng ty, phân tích cơng việc phân tích cá nhân Do giai đoạn, khâu việc đánh giá nhu cầu đào tạo bị bỏ sót cắt ngắn lại mà doanh nghiệp thường không đưa danh sách nhu cầu cần đào tạo cách cụ thể chi tiết Thơng thường Cơng ty xác định nhu cầu cho nhóm cơng việc tiêu biểu doanh nghiệp, mà khơng danh sách nhu cầu cụ thể cho nhóm người người cụ thể Điều làm cho cơng tác đào tạo lệch hướng, không thực sát với nhu cầu thực doanh nghiệp 3.4 Cách thức thực cơng tác đào tạo phát triển NNL Nhìn chung, Công ty thường thực công tác đào tạo khai, thiếu chưa chuyên nghiệp nhiều hoạt động, cơng đoạn quan trọng bị bỏ sót Tất điều làm giảm hiệu công tác đào tạo phát triển NNL cách đáng kể, Khơng dựa quy trình đào tạo lý thuyết gồm giai đoạn: đánh giá nhu cầu đào tạo, thiết kế chương trình đào tạo, thực chương trình đào tạo đánh giá hiệu cơng tác đào tạo 3.5 Thiết kế chương trình đào tạo Khâu thiết kế chương trình đào tạo cần xác định mục tiêu đào tạo Một mục tiêu đào tạo tốt cần phải cụ thể, lượng hoá được, thực quan sát thực tế đa số chương trình đào tạo thiếu mục tiêu cụ thể lượng hóa Các mục tiêu thường thấy “Nâng cao kỹ ” “Hoàn thiện ”, mục đích lâu dài, khơng lượng hóa Với mục tiêu khơng định lượng này, thật khó để thực cho tốt đánh giá sau thiết kế nội dung, thiết kế phương pháp, giảng dạy: hoàn toàn phụ thuộc vào sở đào tạo khâu thiết kế mục tiêu, nội dung phươpng pháp giảng dạy thói quen không tốt công ty du lịch nhà nước Cách làm làm cho chương trình đào tạo phù hợp, tính thực tiễn phung phí nguồn lực lãng phí Nó thể cỏi cán phụ trách công tác đào tạo hiểu biết kỹ tổ chức công tác đào tạo, nhiều thiếu trách nhiệm công tác 3.6 Thực chương trình đào tạo Trong khâu thực chương trình đào tạo, bất cập nội dung giảng dạy vừa nêu trên, giáo viên cung cấp nội dung chương trình giảng chuẩn bị từ trước Dẫn đến, nhiều vấn đề không bám sát với th ực tiễn Công ty phí phạm, thiệt thòi giáo viên học viên 3.7 Đánh giá hiệu đào tạo Việc đánh giá mức độ học tập NLĐ, thường hình thức Khi việc đánh giá đào tạo không tổ chức bản, thức, việc rút học kinh nghiệm bị hạn chế Theo cách khó đúc rút học kinh nghiệm đầy đủ toàn diện cho lần Vì cần phải xem cơng tác đào tạo đầu tư, cần phải đánh giá xem hiệu đầu nào, để phương án đầu tiếp cho lợi Qua phân tích thực trạng nêu trên, giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực sau: HĐQT, Ban Giám đốc, Cần Nhận thức đánh giá tầm quan trọng việc ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cần phải xem tạo phát triển nguồn nhân lực như đầu tư, cần phải đánh giá xem hiệu đầu Xét góc độ hẹp Ðào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu Công ty Tuy nhiên: công tác đào tạo Cơng ty khó triển khai cách vì: Một là, làm để xác định nhu cầu đào tạo doanh nghiệp Thiếu, thừa hay sai mang lại thiệt hại cho doanh nghiệp Mỗi doanh nghiệp phải ra: ai, nào, cần đào tạo gì? Nhu cầu đào tạo phải gắn liền với thực tiễn doanh nghiệp Nó phải phục vụ cho chiến lược kinh doanh, góp phần đạt mục tiêu giai đoạn tầm nhìn doanh nghiệp Hai là, làm tổ chức đáp ứng nhu cầu cách hiệu Về nguyên tắc, kinh tế thị trường, cần nhu cầu đáp ứng Tuy nhiên, thực tế, việc tổ chức đáp ứng nhu cầu đào tạo cho doanh nghiệp khơng dễ dàng Bị giới hạn tài chính, bị eo hẹp thời gian, bị ràng buộc thực tiễn, nhiều doanh nghiệp khơng tìm phương án đáp ứng nhu cầu đào tạo Các chương trình sẵn trung tâm đào tạo khơng phù hợp Thiết kế chương trình dành riêng cho doanh nghiệp tốn Khi nhu cầu đào tạo không đáp ứng cách tốt nhất, hiệu cơng tác đào tạo tất nhiên khơng cao Ba : Khơng cán phụ trách đào tạo đủ lực Hầu hết ứng viên vào vị trí này, thị trường, đủ khả quản lý công tác đào tạo mặt hành chính, mong muốn cán phụ trách đào tạo phải khả triển khai sách đào tạo doanh nghiệp, khả xây dựng chiến lược đào tạo, lập triển khai kế hoạch đào tạo Bốn là: Khó bố trí thời gian đào tạo: đa số nhân viên chủ chốt Công ty, kế hoạch cơng tác bận rộn tối đa Hầu hết họ khơng thời gian tham gia khóa đào tạo tập trung, đặc biệt khóa tập trung dài ngày Năm là: Kinh phí đào tạo eo hẹp Vì v ậy , theo tơi trước mắt Cơng ty nên chọn đào tạo nội giải pháp hữu hiệu Bằng cách lựa chọn tổ chức đào tạo phù hợp Hiện thị trường nhiều tổ chức đào tạo chương trình đào tạo cho giảng viên kiêm chức phương pháp giảng dạy Với chi phí đầu vừa phải, thời gian linh hoạt, yêu cầu thiết kế chương trình phù hợp với nhu cầu đặc biệt với công nghệ giảng dạy đại, giảng viên kiêm chức hồn tồn trở thành giảng viên chuyên nghiệp lĩnh vực Tài liệu tham khảo: 1.Bài giảng , tài liệu chương trình MBA ĐH Griggs sách Quản trị nhân Nguyễn Hữu Thân NXB Lao Động – Xã Hội 2008 Tài liệu, số liệu Công ty cổ phần Đầu hạ tầng Khu công nghiệp Đô thị số 18 (CT18) Website: www.ct18.com.vn ... Nguyễn Hữu Thân NXB Lao Động – Xã Hội 2008 Tài liệu, số liệu Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Đô thị số 18 (CT18) Website: www.ct18.com.vn ... Điều làm cho công tác đào tạo lệch hướng, khơng thực sát với nhu cầu thực doanh nghiệp 3.4 Cách thức thực công tác đào tạo phát triển NNL Nhìn chung, Cơng ty thường thực công tác đào tạo sơ khai,... cần thiết đánh giá nhu cầu đào tạo như: phân tích cơng ty, phân tích cơng việc phân tích cá nhân Do giai đoạn, khâu việc đánh giá nhu cầu đào tạo bị bỏ sót cắt ngắn lại mà doanh nghiệp thường không
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thực trạng và nhu cầu đạo tạo tại công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị số 18 , Phân tích thực trạng và nhu cầu đạo tạo tại công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị số 18

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay