Phân tích thực trạng và nhu cầu đạo tạo tại công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị số 18

6 17 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:02

... Nguyễn Hữu Thân NXB Lao Động – Xã Hội 2008 Tài liệu, số liệu Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Đô thị số 18 (CT18) Website: www.ct18.com.vn ... Điều làm cho công tác đào tạo lệch hướng, khơng thực sát với nhu cầu thực doanh nghiệp 3.4 Cách thức thực công tác đào tạo phát triển NNL Nhìn chung, Cơng ty thường thực công tác đào tạo sơ khai,... cần thiết đánh giá nhu cầu đào tạo như: phân tích cơng ty, phân tích cơng việc phân tích cá nhân Do giai đoạn, khâu việc đánh giá nhu cầu đào tạo bị bỏ sót cắt ngắn lại mà doanh nghiệp thường không
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thực trạng và nhu cầu đạo tạo tại công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị số 18 , Phân tích thực trạng và nhu cầu đạo tạo tại công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị số 18

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay