Phân tích thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty điện toán và truyền số liệu – VDC

11 1 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:02

Phân tích thực trạng Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Cơng ty Điện tốn Truyền số liệu VDC I CHỦ ĐỀ ĐƯỢC LỰA CHỌN PHÂN TÍCH: II LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC: 1- Khái niệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực 2- Vai trò đào tạo phát triển nguồn nhân lực 3- Các chương trình đào tạo III PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY ĐIỆN TỐN TRUYỀN SỐ LIỆU VDC (trực thuộc Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt nam VNPT): 1- Giới thiệu chung doanh nghiệp 2- Thực trạng công tác Đào tạo phát triển nguồn nhân lực CNTT Việt nam nói chung VDC nói riêng 3- Những mặt tồn tại, yếu nguồn nhân lực, Đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty VDC: 4- Những bước tiến hành hoạch định nguồn nhân lực VDC IV CÁC GIẢI PHÁP CHO ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VDC KẾT LUẬN NỘI DUNG PHÂN TÍCH: I CHỦ ĐỀ ĐƯỢC LỰA CHỌN PHÂN TÍCH: Phân tích thực trạng Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Cơng ty Điện tốn Truyền số liệu VDC (trực thuộc Tập đồn Bưu Viễn thông Việt nam VNPT) II LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC: 1- Khái niệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đào tạo phát triển hoạt động để trì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xã hội Đào tạo nguồn nhân lực trình trang bị kiến thức định chuyên mơn nghiệp vụ cho người lao động, để họ đảm nhiệm công việc định Đào tạo nguồn nhân lực bao gồm hai nội dung: Đào tạo kiến thức phổ thông Đào tạo kiến thức chuyên nghiệp Phát triển nguồn nhân lực tổng thể hoạt động học tập có tổ chức tiến hành khoảng thời gian định để nhằm tạo thay đổi hành vi nghề nghiệp người lao động Như thấy đào tạo nguồn nhân lực nội dung phát triển nguồn nhân lực Đào tạo nguồn nhân lực nhằm giúp cho người lao động cao trình độ kỹ cơng việc tại, giúp cho người lao động thực có hiệu chức nhiệm vụ Còn phát triển có phạm vi rộng hơn, khơng bó hẹp việc phục vụ cho cơng việc mà nhằm mở cho họ bước phát triển tương lai, giúp họ hoàn thiện phương diện 2- Vai trò đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Có nhiều yếu tố tác động tới phát triển đất nước: Con người, khoa học công nghệ, tài nguyên thiên nhiên Nhưng tất yếu tố người Con người trung tâm hoạt động nhân tố quan trọng định phát triển đất nước Đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhu cầu thiếu loại hình tổ chức Một xã hội tồn hay không đáp ứng với thay đổi Một xã hội tiến hay lùi nhà lãnh đạo có thấy trước thay đổi để kịp thời đào tạo phát triển lực lượng lao động Qua ta thấy nguồn nhân lực yếu tố quan trọng định phát triển Quốc gia Nguồn lực có trình độ cao tạo khoa học công nghệ đại, có khả khai thác cách tối đa nguồn tài nguyên thiên nhiên mở rộng nhiều ngành, nhiều lĩnh vực đại, phục vụ cho phát triển ngày mạnh mẽ đất nước Ngược lại nguồn nhân lực có trình độ thấp việc nghiên cứu ứng dụng cơng nghệ gặp nhiều khó khăn, tài ngun khơng khai thác tốt, gây lãng phí dẫn đến kết đất nước bị lạc hậu so với nước giới 3- Các chương trình đào tạo Định hướng lao động: Mục đích chương trình phổ biến thông tin, định hướng cung cấp kiến thức cho người lao động Phát triển kỹ năng: Những người lao động phải đạt kỹ cần thiết để thực cơng việc Đào tạo an tồn: Loại đào tạo tiến hành để ngăn chặn giảm bớt tai nạn lao động Đào tạo nghề nghiệp: Nhằm tránh việc kiến thức kỹ nghề nghiệp bị lạc hậu Đào tạo người giám sát quản lý: Những người cần phải đào tạo để biết cách định hành cách làm việc với người III PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY ĐIỆN TỐN TRUYỀN SỐ LIỆU VDC (trực thuộc Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt nam VNPT): Giới thiệu chung doanh nghiệp Cơng ty Điện tốn Truyền Số liệu (VDC) Công ty nhà nước đơn vị trực thuộc Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam (VNPT) với hoạt động đơn vị miền: VDC1 VDC Online (Miền Bắc), VDC2 (Miền Nam), VDC3 (Miền Trung) Trong 20 năm hoạt động, VDC tự hào công ty hàng đầu lĩnh vực Công nghệ thông tin, Internet truyền số liệu Việt Nam Với uy tín đơn vị hàng năm tạp chí PC World bình chọn “Nhà cung cấp dịch vụ Internet ưa chuộng nhất”, trọng nâng cao chất lượng dịch vụ chất lượng phục vụ để mang lại cho khách hàng thỏa mãn cao Giải thưởng VDC hân hạnh đón nhận giải thưởng khuôn khổ Vietnam ICT Awards 2008: - Doanh nghiệp IT xuất sắc - Doanh nghiệp Internet có số thuê bao cao - Doanh nghiệp Internet chăm sóc khách hàng tốt VDC có hệ thống hạ tầng mạng lớn Việt Nam với tổng dung lượng quốc tế năm 2008 đạt 32Gbps, hệ thống mạng lưới phủ khắp 63 tỉnh, thành hợp tác với 10 tập đoàn đa quốc gia để cung cấp dịch vụ toàn giới VDC ứng dụng công nghệ để ln nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm loại hình dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng đặc biệt thương mại điện tử Multimedia VDC cam kết thực xuất sắc trách nhiệm với sứ mạng “Đối tác tin cậy kỷ nguyên công nghệ thông tin” Chúng tin tưởng mang lại cho khách hàng lợi ích giá trị cao với mục tiêu “Chất lượng khách hàng” Thực trạng công tác Đào tạo phát triển nguồn nhân lực CNTT Việt nam nói chung VDC nói riêng • Tại Việt nam: Phát triển nguồn nhân lực CNTT coi yếu tố then chốt, có ý nghĩa định việc ứng dụng phát triển CNTT phục vụ phát triển KT-XH Việt Nam Với tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát tiển ngành công nghiệp nước nói chung, đòi hỏi lượng lớn nguồn nhân lực cấp độ số lượng chất lượng.Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CNTT Việt Nam đòi hỏi phối hợp nhiều quan Bộ TT&TT, hội, hiệp hội, trường đào tạo lĩnh vực Theo báo cáo thống kê, số lao động ngành công nghiệp CNTT Việt nam 200 ngàn người với doanh thu thấp 13.500 USD/người/năm (công nghiệp nội dung số) cao 37.200 USD/người/năm (công nghiệp phần cứng) Tổng số trường có ngành liên quan CNTT nước 235 trường/tổng số 390 trường nước Tuy nhiên, chất lượng lao động CNTT Việt Nam theo đánh giá doanh nghiệp chưa cao, khả giao tiếp ngoại ngữ đặc biệt tiếng Anh kém, khả “mềm” trình bày, làm việc nhóm, cập nhật cơng nghệ yếu, sinh viên trường thiếu kiến thức thực tế, khả tư duy, làm việc độc lập Theo dự báo, nhu cầu nhân lực công nghiệp CNTT đến năm 2020 tiếp tục tăng qua năm khơng có biện pháp điều chỉnh mạnh thiếu hụt nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp tăng cung không đáp ứng đủ cầu Dự báo đến năm 2020, nhu cầu nhân lực CNTT 600 ngàn người khả đáp ứng đạt mức khoảng 400 ngàn người • Tại Cơng ty Điện tốn Truyền số liệu - VDC: Là Doanh nghiệp Nhà nước, VDC nhận thức rõ xu hội nhập quốc tế, cạnh tranh cơng ty Việt ngày khốc liệt khó khăn Các doanh nghiệp cạnh tranh với cơng ty nước, mà phải cạnh tranh với nhiều cơng ty nước ngồi có nhiều kinh nghiệm, mạnh tiềm lực kinh tế thị trường Để) cạnh tranh thành cơng, ngồi việc đầu tư sở hạ tầng, trang thiết bị đại việc đầu tư vào cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực yếu tố định đến thành bại doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng công tác đầu tư này, năm qua công ty VDC trọng vào công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty bước hoạch định chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chuẩn bị cách tốt cho cạnh tranh dự báo khốc liệt tương lai gần Trong chiến lược nguồn nhân lực, VDC ý đến việc đào tạo nâng cao trình độ chun mơn nhân lựcđào tạo nguồn nhân lực cho tương lai Công ty thực việc đào tạo nguồn nhân lực chổ thơng qua khóa đào tạo nâng cao ngồi nước, với quy trình đào tạo gồm giai đoạn: đánh giá nhu cầu đào tạo, thiết kế chương trình đào tạo, thực chương trình đào tạo đánh giá hiệu công tác đào tạo Việc thực đầy đủ quy trình mang lại hiệu cao từ công tác đào tạo, đến VDC xây dựng cho đội ngũ nhân hùng hậu có trình độ cao, nhiệt huyết bề dày kinh nghiệm phân bố hợp lý khắp ba miền đất nước ba lĩnh vực chủ yếu: kinh doanh, quản lý kỹ thuật Đặc biêt, hầu hết nhân viên kỹ thuật VDC đạt chứng chuyên môn quốc tế có uy tín như: Cisco (CCNA, CCNP, CCIE), Oracle (OPC), Microsoft (MCSA, MCSD, MCSE, MCSDBA) Sun Hiện nay, thu nhập ngành CNTT khơng q hấp dẫn, số lượng đăng ký dự tuyển vào ngành vài năm gần giảm Nguồn nhân lực VDC không thiếu chất lượng mà số lượng Chính VDC tham gia trực tiếp vào trình đào tạo trường Đại học Ví dụ như: Hàng năm VDC đầu tư vào chương trình Đào tạo Phát triển nguồn nhân lực CNTT Học viện Bưu Chính Viễn thơng với lượng kinh phí khơng nhỏ Ngồi cơng ty VDC mạnh dạn đề xuất với Bộ Bưu Viễn thơng Việt nam việc cần nhìn nhận việc đào tạo nguồn nhân lực CNTT thị trường lao động phải để tự vận động theo quy luật thị trường việc tham gia xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực CNTT cho Bộ BCVTVN Những mặt tồn tại, yếu nguồn nhân lực, Đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty VDC: Hiểu biết chun mơn, nghề nghiệp có giới hạn Khả xử lý linh hoạt tình lao động phức tạp hạn chế Kiến thức thực hành thực tế yếu Điểm yếu CBCNV thái độ làm việc thiếu hợp tác Đây trở ngại lớn sản xuất đại với tính chun mơn hóa cao (Nguyên nhân sở đào tạo chuyên nghiệp, với hạn chế mục tiêu phương pháp đào tạo, chưa quan tâm quan tâm không mức đến khả hợp tác công việc) Cơ chế lương thu nhập Doanh nghiệp chưa rõ ràng, chưa hấp dẫn thu hút nguồn nhân lực, dẫn đến tình trạng chảy máu chất xám Doanh nghiệp Đầu tư cho Đào tạo nguồn nhân lực chưa hiệu chưa tận dụng hết nguồn kinh phí ưu tiên Bộ BCVTVN Tập đoàn BCVTVN cho phát triển nguồn nhân lực CNTT VDC Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực Ban Lãnh đạo Cơng ty non yếu dẫn đến phân bổ nguồn nhân lực chưa đồng hiệu Các bước tiến hành hoạch định nguồn nhân lực VDC Thứ nhất, phải phân tích mơi trường, xác định mục tiêu, chiến lược doanh nghiệp Thứ hai là, Phân tích trạng quản trị nguồn nhân lực Thứ ba là, Dự báo khối lượng phân tích cơng việc Thứ tư là, Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực Thứ năm, ta phải phân tích quan hệ cung - cầu NNL đề sách, kế hoạch quản trị nguồn nhân lực Tiếp đến, Doanh nghiệp thực sách, kế hoạch quản trị nguồn nhân lực Cuối là, Kiểm tra, đánh giá tình hình thực IV CÁC GIẢI PHÁP CHO ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VDC KẾT LUẬN Với quan điểm Đào tạo phát triển nguồn nhân lực CNTT : yếu tố then chốt có ý nghĩa định việc ứng dụng phát triển công nghệ thông tin phục vụ tăng doanh thulợi nhuận cho Doanh nghiệp; Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ứng dụng phát triển công nghệ thông tin theo hướng hội nhập đạt trình độ quốc tế; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm thu hút nguồn đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lựuc CNTT, công ty VDC đưa số giải pháp khắc phục hạn chế sau: Một là: Phải xác định rõ nguồn nhân lực tài nguyên quý giá Doanh nghiệp cạnh tranh khốc liệt khóa khăn kinh tế thị trường Hai là, Nâng cao đến chất lượng sống, có nghĩa phải ni dưỡng vật chất tinh thần cho CBCNV, bảo đảm cho họ lực dồi trí tuệ minh mẫn, hạn chế chảy máu chất xám khỏi Doanh nghiệp Ba là, Xây dựng chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực CNTT gắn liền với chiến lược phát triển chung Doanh nghiệp Bốn là, Đầu tư cho chương trình đào tạo quy lĩnh vực CNTT trường Đại học Học viện BCVT Năm là, Tăng cường hợp tác Quốc tế đào tạo, nghiên cứu ứng dụng CNTT Sử dụng có hiệu nguồn kinh phí dành cho đào tạo phát triển nguồn nhân lựuc CNTT Trong khuôn khổ môn học Quản trị Nguồn nhân lực trương trình đào tạo MBA, trường Đại học Quốc tế Ggiggs, cá nhân tơi có nhìn tổng quan thực trạng Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Việt nam nói chung VDC nói riêng Hơn nữa, mơn học giúp hiểu việc đào tạo phát triển đội ngũ lao động nói chung, đội ngũ lao động doanh nghiệp nhà nước Việt nam nói riêng lại đặt cấp thiết lúc hết, điều kiện Việt nam hội nhập ASEAN, BAT WTO Muốn nhanh chóng đào tạo phát triển nguồn nhân lực tốt, phải hiểu rõ vấn đề gặp phải công tác Đặc biệt doanh nghiệp nhà nước công ty VDC./ _ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO : Bài giảng, tài liệu slide Cô giáo phụ trách môn học “Quản trị nguồn nhân lực” Giáo trình “Quản trị nguồn nhân lực” - Đại học Griggs 3.Http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/ly-luan-ve-dao-tao-phat-trien-nguonnhan-luc-va-chuyen-dich-co-cau-kinh-te.176025.html ... CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC: 1- Khái niệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đào tạo phát triển hoạt động để trì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xã hội Đào tạo nguồn nhân lực. .. Những người cần phải đào tạo để biết cách định hành cách làm việc với người III PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY ĐIỆN TỐN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU – VDC (trực thuộc... thực IV CÁC GIẢI PHÁP CHO ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VDC VÀ KẾT LUẬN Với quan điểm Đào tạo phát triển nguồn nhân lực CNTT : yếu tố then chốt có ý nghĩa định việc ứng dụng phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty điện toán và truyền số liệu – VDC , Phân tích thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty điện toán và truyền số liệu – VDC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay