PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG tác QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực tại NGÂN HÀNG MARITIME BANK ĐỐNG đa

13 6 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:02

Đề tài: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CN ĐỐNG ĐA (MARITIME BANK ĐỐNG ĐA) Bài làm: Giới thiệu sơ lược Maritime Bank Đống Đa: Maritime Bank Đống Đa (tên gọi đầy đủ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Đống Đa) thành lập theo Quyết định số 2032/QĐ-NHNN ngày 27/10/2006 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước v/v mở chi nhánh Ngân hàng Hàng hải Việt Nam thức vào hoạt động kể từ ngày 07/11/2006 Kể từ thành lập đến nay, Maritime Bank Đống Đa đơn vị đứng Top đơn vị có kết kinh doanh tốt hệ thống Maritime Bank Kết kinh doanh Maritime Bank Đống Đa thể qua tiêu chí: Tổng tài sản; Huy động vốn (cả Tổ chức kinh tế dân cư); Tổng dư nợ; Nợ hạn Lợi nhuận sau: TT Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 129,5 228,1 1.265 2.954 Tổng tài sản (tỷ đồng) Huy động vốn (tỷ) 94,1 197 1.177 2.743 Tổng dư nợ (tỷ đồng) 71,8 224 268,5 1.262 Nợ hạn (tỷ lệ %) 16,7% 5,36% 2,32% 0,4458% Lợi nhuận (tỷ đồng) 2,199 2,597 12.181 38.466 Số lượng CBCNV(Người) 17 24 58 69 Từ ngày đầu thành lập, tổng số nhân Maritime Bank Đống Đa có 17 cán nhân viên, đó, 02 cán quản lý, nhân dịch vụ khách hàng, nhân kinh doanh nhân hỗ trợ Đến nay, sau gần năm thành lập, cấu mạng lưới nhân Maritime Bank Đống Đa có nhiều thay đổi Cụ thể, Maritime Bank Đống Đa mở rộng màng lưới có thêm Phòng Giao dịch trực thuộc năm 2010, thành lập thêm 02 Phòng giao dịch Về nhân sự, tổng số nhân Maritime Bank Đống Đa đơn vị trực thuộc tăng gấp lần so với ngày đầu thành lập BT cá nhận - Quản trị nguồn nhân lực Với phương châm “Tạo lập giá trị bền vững” việc tuân thủ tuyệt đối giá trị cốt lõi truyền thống Maritime Bank, Maritime Bank Đống Đa ngày lớn mạnh khẳng định thương hiệu địa bàn Hà Nội Hiện nay, Maritime Bank Đống Đa tự hào Ngân hàng dẫn đầu khối ngân hàng cổ phần địa bàn Hà Nội Để có thành kể trên, yếu tố thuận lợi khác, Maritime Bank Đống Đanguồn tài sản quý giá, tập thể Ban lãnh đạo CBNV nhiệt tình, động, đồn kết, hợp tác chia sẻ Có thể khẳng định, nguồn nhân lực đạt chất lượng mà Maritime Bank Đống Đa có yếu tố quan trọng để tạo nên thành cơng ngày hơm Ngân hàng Tình hình nguồn nhân lực Maritime Bank Đống Đa Cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức máy Maritime Bank Đống Đa tuân thủ theo Quy chế tổ chức hoạt động Maritime Bank Trong đó, theo tình hình thực tế, Maritime Bank Đống Đa thiết lập cấu tổ chức sau: Ban Giám đốc Chi nhánh   Các Phòng (hoặc phận, Tổ) kinh doanh, bao gồm: - Phòng Khách hàng Doanh nghiệp (gồm phận Tín dụng doanh nghiệp Tài trợ thương mại); - Phòng Khách hàngnhân (gồm phận Tín dụng Cá nhân Thẻ) - Phòng Dịch vụ Khách hàng - Phòng Giao dịch  Các Phòng (hoặc Bộ phận, Tổ) hỗ trợ, bao gồm: - Tổ hỗ trợ Tín dụng - Phòng Tổng hợp (gồm phận Nhân sự, Hành chính, Quan hệ Cơng chúng) - Phòng kế tốn Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 2.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban Giám đốc Chi nhánh BT cá nhận - Quản trị nguồn nhân lực Ban Giám đốc Maritime Bank Đống Đa tổ chức theo chế gồm có Giám đốc Chi nhánh Phó Giám đốc Chi nhánh với nhiệm vụ, quyền hạn sau: a Giám đốc Chi nhánh: - Giám đốc Chi nhánh Hội đồng Quản trị Maritime Bank bổ nhiệm, đứng tên Đăng ký kinh doanh giấy tờ pháp lý Chi nhánh người đại diện Chi nhánh - Giám đốc Chi nhánh người chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Ban điều hành kết hoạt động mặt Maritime Bank Đống Đa Ngoài ra, Giám dốc Chi nhánh trực tiếp phụ trách mảng hoạt động nghiệp vụ sau: + Đại diện cho chi nhánh quan hệ đối ngoại + Phụ trách nhân sự, chế độ khen thưởng kỷ luật cán nhân viên, công tác quản lý rủi ro + Phụ trách phát triển mạng lưới hoạt động đơn vị trực thuộc + Phụ trách hoạt động phòng khách hàng doanh nghiệp, phòng khách hàngnhân giao dịch tín dụng + Phụ trách khối hỗ trợ: Kế tốn-Tài chính; Hành chính, Quan hệ cơng chúng b Phó Giám Chi nhánh: - Phó Giám đốc Chi nhánh Tổng Giám đốc bổ nhiệm sau Hội đồng Quản trị phê duyệt - Phó giám đốc người giúp việc cho Giám đốc chi nhánh Trong nhiệm vụ quyền hạn Giám đốc Chi nhánh ủy quyền cho Phó Giám đốc trực tiếp phụ trách mảng hoạt đông nghiệp vụ sau: + Phụ trách hoạt động kinh doanh khối BC&FDI; khối Thẻ + Phụ trách hoạt động phòng Dịch vụ khách hàng; Cơng tác kho quỹ; Công tác báo cáo + Thay mặt Giám đốc điều hành hoạt động chung Chi nhánh Giám đốc vắng Ngoài nhiệm vụ, quyền hạn trên, Ban Giám đốc Chi nhánh đảm bảo tuân thủ nguyên tắc hoạt động, là: - Trong hoạt động Chi nhánh, người phụ trách mảng công việc ký phê duyệt văn chứng từ liên quan đến mảng hoạt động công việc Khi thực BT cá nhận - Quản trị nguồn nhân lực nhiệm vụ người ủy quyền phải tuân thủ quy định pháp luật Maritime Bank - Phó giám đốc Chi nhánh chịu trách nhiệm nhiệm vụ phụ trách trước Tổng giám đốc Giám đốc Chi nhánh 2.2 Chức năng, nhiệm vụ Phòng/Bộ phận/Tổ Kinh doanh trực thuộc Chi nhánh a Chức năng, nhiệm vụ phòng Khách hàng Doanh nghiệp - Phòng Khách hàng Doanh nghiệp phận nghiệp vụ trực thuộc Chi nhánh, có chức tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Chi nhánh để thực công việc kinh doanh lĩnh vực tín dụng doanh nghiệp Đồng thời, thực phát triển hoạt động tài trợ thương mại để hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất nhập theo kế hoạch kinh doanh giao hàng năm - Phòng Khách hàng Doanh nghiệp có nhiệm vụ đảm bảo hoạt động tín dụng lĩnh vực khách hàng doanh nghiệp tuân thủ theo quy định Pháp luật Việt Nam, quy định Ngân hàng Nhà nước quy định Maritime Bank, đồng thời, quản lý tốt dư nợ tín dụng xử lý nợ xấu, nợ hạn b Chức năng, nhiệm vụ phòng Khách hàngnhân - Phòng Khách hàngnhân phận nghiệp vụ trực thuộc Chi nhánh, có chức tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Chi nhánh để thực cơng việc kinh doanh lĩnh tín dụng cá nhân phát triển hoạt động kinh thẻ theo kế hoạch kinh doanh giao hàng năm - Phòng Khách hàngnhân có nhiệm vụ đảm bảo hoạt động tín dụng lĩnh vực khách hàngnhân kinh doanh thẻ tuân thủ quy định Pháp luật Việt Nam, quy định Ngân hàng Nhà nước quy định Maritime Bank, đồng thời, quản lý tốt dư nợ tín dụng xử lý nợ xấu, nợ hạn c Chức năng, nhiệm vụ Tổ hỗ trợ tín dụng - Tổ hỗ trợ tín dụng phận nghiệp vụ chịu quản lý Giám đốc Chi nhánh mặt hành chịu quản lý Giám đốc khối Quản lý Tín dụng mặt nghiệp vụ Đây phận nghiêp vụ có chức hỗ trợ cho hoạt động tín dụng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Khách hàngnhân Chi nhánh Đồng thời, hỗ trợ nghiệp vụ cho cán giao dịch tín dụng Phòng Giao dịch trực thuộc Chi nhánh BT cá nhận - Quản trị nguồn nhân lực - Tổ hỗ trợ tín dụng có nhiệm vụ hồn thiện, quản lý hồ sơ vay vốn khách hàng kể từ giải ngân khách hàng tất tốn vay Đồng thời, chịu trách nhiệm tính tốn, theo dõi, thu hồi gốc lãi vay báo cáo Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Khối phát sinh vấn đề thẩm quyền d Chức năng, nhiệm vụ phòng Dịch vụ Khách hàng - Phòng Dịch vụ Khách hàng phận nghiệp vụ với chức huy động vốn Đây phận chịu trách nhiệm trì phát triển hoạt động kinh doanh lĩnh vực dịch vụ chuyển tiền, thu đổi ngoại tệ, ngân quỹ… Ngồi ra, phòng có phận kế tốn nội chịu trách nhiệm theo dõi chi phí toán khoản nội Chi nhánh đơn vị trực thuộc Chi nhánh e Chức năng, nhiệm vụ Phòng Giao dịch - Phòng Giao dịch trực thuộc Maritime Bank Đống Đa đơn vị hạch tốn phụ thuộc Maritime Bank Đống Đa Có dấu riêng thực nhiệm vụ kinh doanh theo quy định Quy chế tổ chức & hoạt động Phòng Giao dịch theo phân cấp ủy quyền Chi nhánh quản lý - Phòng Giao dịch có chức tổ chức hoạt động kinh doanh tiền tệ, dịch vụ ngân hàng phù hợp với quy định quản lý, điều hành Chi nhánh quản lý Là đầu mối tiếp nhận nhu cầu Khách hàng hồ sơ liên quan để chuyển Chi nhánh quảnĐồng thời, thực hoạt động khác nhằm phục vụ cho mục tiêu hoạt động kinh doanh phát triển chung Ngân hàng - Phòng Giao dịch có nhiệm vụ sau: Xây dựng triển khai kế hoạch kinh doanh; Xây dựng sách khách hàng Thị trường; Huy động vốn kinh doanh thực quản lý vốn; Quản lý tiền mặt dự trữ tốn; Cấp tín dụng cho Khách hàng phạm vi thẩm quyền phân cấp; Kinh doanh dịch vụ toán, ngân quỹ, ngoại hối…Đồng thời, báo cáo Giám đốc Chi nhánh quản lý vấn đề phát sinh trình thực hoạt động kinh doanh Phòng Giao dịch f Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tổng hợp - Phòng Tổng hợp Chi nhánh đơn vị có chức hỗ trợ mặt nghiệp vụ công tác nhân sự, hành chính, cơng nghệ ngân hàng, quan hệ cơng chúng, pháp chế… cho phòng ban Chi nhánh, phòng Giao dịch trực thuộc Chi nhánh Chi nhánh sở Ngoài việc chịu quản lý Giám đốc Chi nhánh mặt hành chính, phòng BT cá nhận - Quản trị nguồn nhân lực Tổng hợp có phận chịu trách nhiệm Giám đốc phòng thuộc Hội sở Giám đốc khối liên quan mặt nghiệp vụ - Phòng tổng hợp có nhiệm vụ hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh phòng ban, phòng Giao dịch trực thuộc Chi nhánh Chi nhánh sở thông suốt tuân thủ quy định Phát luật Maritime Bank Quy trình tuyển dụng, đào tạo nhân Maritime Bank Đống Đa 3.1 Quy trình tuyển dụng Hiện nay, theo mơ hình chung hệ thống, phận Nhân Maritime Bank Đống Đa chịu trách nhiệm công tác nhân Maritime Bank Đống Đa - Chi nhánh sở Phòng Giao dịch trực thuộc Công tác tuyển dụng nhân Maritime Bank Đống Đa tuân thủ thống theo quy trình tuyển dụng Maritime Bank Cụ thể sau: a Lập kế hoạch tuyển dụng nhân - Căn tình hình hoạt động kinh doanh nhu cầu nhân thực tế giai đoạn, Giám đốc Chi nhánh đề xuất với Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối để tuyển dụng nhân cho Chi nhánh phòng giao dịch trực thuộc thuộc - Phòng Nhân Hội sở đầu mối tiếp nhận tờ trình kế hoạch tuyển dụng đơn vị để tham mưu cho Tổng Giám đốc Giám đốc Khối gửi phê duyệt cho Chi nhánh b Đăng quảng cáo tuyển dụng - Sau Tổng Giám đốc Giám đốc Khối phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, cán nhân đơn vị người thực việc đăng quảng cáo tuyển dụng phương tiện thông tin đại chúng, Internet tin nội với hỗ trợ Phòng Nhân Hội sở phê duyệt Giám đốc Chi nhánh - Thời gian đăng quảng cáo tuyển dụng đợt tuyển dụng tối thiểu 20 ngày c Tổ chức tuyển dụng Việc tổ chức tuyển dụng theo đợt định kỳ tuyển dụng hàng năm không theo đợt (đối với kỳ tuyển dụng cần lựa chọn ứng viên có kinh nghiệm vào vị trí quản lý nghiệp vụ; bổ sung nhân thay nhân nghỉ việc không thuộc đợt tuyển dụng định kỳ) BT cá nhận - Quản trị nguồn nhân lực Đối với đợt tuyển dụng định kỳ hàng năm, ứng viên dự tuyển phải trải qua vòng thi: Sơ tuyển, Thi viết Phỏng vấn Các ứng viên đạt yêu cầu vòng thi dự thi vòng  Các cơng việc cần phải thực cho vòng sơ tuyển cơng tác tiếp nhận hồ sơ tuyển hồ sơ, cụ thể sau: - Bộ phận nhân đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ dự tuyển giải đáp thắc mắc của ứng viên Mối ứng viên nộp hồ sơ nhận xác nhận nhận Đơn ứng cử ứng viên từ phía cán nhân đơn vị cán hành - Sau hết thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển, phận Nhân đơn vị thực sơ tuyển hồ sơ dự tuyển theo yêu cầu vị trí Maritime Bank quy định Kết sơ tuyển báo cáo cho Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng (viết tắt HĐTD) Giám đốc Chi nhánh (đối với kỳ thi không lập Hội đồng tuyển dụng) - Lưu hồ sơ ứng viên: Hồ sơ đạt tiêu chuẩn sơ tuyển Hồ sơ không đạt tiêu chuẩn sơ tuyển lưu giữ Đơn vị sau 30 ngày kể từ ngày công bố kết trúng tuyển ứng viên Sau đó, phận Nhân huỷ hồ sơ khơng đạt tiêu chuẩn sơ tuyển va lưu giữ hồ sơ đạt tiêu chuẩn sơ tuyển không trúng tuyển tháng để sử dụng cần thiết  Các cơng việc cần phải thực cho vòng thi viết  Cơng tác chuẩn bị hành coi thi: - Bộ phận Nhân đơn vị thực lập danh sách ứng viên tham dự kỳ thi viết, thông báo cho ứng viên Đồng thời, chuẩn bị địa điểm thi, cán coi thi, vật dụng, văn phòng phẩm…theo đạo Chủ tịch HĐTD Giám đốc Chi nhánh (nếu kỳ thi không lập HĐTD) - Thành phần tham gia coi thi Chủ tịch HĐTD Giám đốc Chi nhánh (đối với kỳ không lập HĐTD) định, với tối thiểu người - Cán coi thi có trách nhiệm thơng báo quy định, quy chế, nội quy phòng thi cho Thí sinh Đồng thời, phát hiện, giải Thí sinh vi phạm quy định phòng thi báo cáo với Chủ tịch HĐTD Giám đốc Chi nhánh định  Công tác đề thi chấm thi: BT cá nhận - Quản trị nguồn nhân lực - Các ứng viên tham dự vòng thi viết phải trải qua môn thi, gồm: Nghiệp vụ, tiếng Anh, IQ EQ - Đề thi Giám đốc Nhân chuyển trực tiếp cho Chủ tịch HĐTĐ Giám đốc Chi nhánh (đối với kỳ thi không lập HĐTD) Chủ tịch HĐTD Giám đốc Chi nhánh chịu trách nhiệm tổ chức việc in đề thi, đóng phong bì niêm phong đề thi, quản lý giao nhận đề thi cho phòng thi - Bài thi thí sinh HĐTĐ đánh số phách, rọc phách trước chấm, phách thi lưu giữ bảo mật phận Nhân đơn vị - Cán chấm thi Chủ tịch HĐTĐ Giám đốc Chi nhánh định phân công  Các cơng việc cần phải thực cho vòng vấn  Công tác niêm yết điểm thi, thông báo ứng viên dự vòng vấn - Bộ phận Nhân có trách nhiệm hồn tất thủ tục niêm yết điểm thi thông báo cho ứng viên quản lý đạo Giám đốc Chi nhánh - Danh sách ứng viên trúng tuyển vòng thi viết tham gia vòng vấn phải thống Giám đốc Chi nhánh Giám đốc Khối phê duyệt - Danh sách ứng viên điểm thi niêm yết Giám đốc Chi nhánh ký đóng dấu  Lập Hội đồng tuyển dụng vòng thi vấn Thành phần Hội đồng tuyển dụng vòng thi vấn thực theo quy định Maritime Bank d Quy định chung cán đề, coi thi, chấm bài, tham gia vấn: - Cán Ngân hàng phân công tham gia vào công tác có trách nhiệm thơng báo rõ ràng cho Chủ tịch HĐTĐ Giám đốc Chi nhánh ứng viên giới thiệu…và khơng tham gia vào cơng việc nói nêu kỳ thi tuyển dụng - Cán nhân có giới thiệu ứng viên dù mối quan hệ phải có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch HĐTD Giám đốc Chi nhánh không tham gia vào khâu có tính nhạy cảm như: chuẩn bị đề thi, coi thi, rọc phách, giữ phách, chấm thi… BT cá nhận - Quản trị nguồn nhân lực - Những cán ngân hàng vi phạm quy định việc báo cáo bị xử lý kỷ luật theo quy định Ngân hàng 3.2 Quy trình đào tạo a Công tác tiếp nhận ứng viên trúng tuyển - Ứng viên trúng tuyển nhận Thư mời làm việc Ngân hàng - Bộ phận Nhân đơn vị có trách nhiệm hồn tất thủ tục tiếp nhận hướng dẫn ban đầu cho ứng viên trúng tuyển theo phê duyệt Tổng Giám đốc và/hoặc Giám đốc Khối b Công tác đào tạo nhân viên - Các nhân viên phải trải qua 02 tháng đào tạo (Thử việc) trước tiếp nhận thức Đề cương đào tạo cán nhân đơn vị Trưởng phòng (nơi nhân viên tiếp nhận) chuẩn bị, đạo phê duyệt Giám đốc Chi nhánh Giám đốc Chi nhánh phân công cán phụ trách đào tạo cho nhân viên mới, tùy theo thực tế Cán hướng dẫn phải đảm bảo điều kiện quy định sách đạo tạo Maritime Bank - Trong thời gian thử việc 02 tháng, nhân viên thử việc phải hoàn thành báo cáo tuần theo định kỳ 02 tuần/1 báo cáo để nộp cho Giám đốc Chi nhánh Cuối kỳ đào tạo, nhân viên thử việc phải làm báo cáo cuối kỳ Các báo cáo phải có ý kiến nhận xét cán Giám đốc Chi nhánh phân công hướng dẫn cho nhân viên thử việc và/hoặc Trưởng phòng nơi nhân viên thử việc - Giám đốc Chi nhánh nội dung báo cáo cuối kỳ nhân viên thử việc để đề xuất với Tổng Giám đốc và/hoặc Giám đốc Khối tiếp nhận thức kéo dài thời gian thử việc không tiếp nhận - Các nhân viên thử việc đạt yêu cầu tiếp nhận thức vào Ngân hàng sau có phê duyệt Tổng Giám đốc và/hoặc Giám đốc Khối Thực trạng đội ngũ nhân Maritime Bank Đống Đa 4.1 Về số lượng nhân sự: Tổng số nhân (thời điểm 27/03/2010) 82 CBNV, với cấu sau: + Ban Giám đốc: 02 nhân BT cá nhận - Quản trị nguồn nhân lực + Phòng Khách hàng Doanh nghiệp có 05 nhân sự, gồm: 01 Trưởng phòng, 02 Quản lý cao cấp, 01 Quản lý Khách hàng, 01 Chuyên viên tín dụng + Phòng Khách hàngnhân có 05 nhân sự, đó: 01 Trưởng phòng, 03 Chun viên Tín dụng, 01 Chun viên Thẻ + Phòng Dịch vụ Khách hàng có 16 nhân sự, đó: 03 Kiểm soát viên, 08 Giao dịch viên, 03 Thủ quỹ, 02 Kiểm ngân + Phòng Tổng hợp gồm 09 nhân sự, đó: 01 Chuyên viên Nhân sự, 02 Chuyên viên Hành chính, 01 Chun viên Cơng nghệ Ngân hàng, 03 Lái xe, 02 Tạp vụ + Tổ hỗ trợ Tín dụng có 04 nhân sự, đó: 01 Tổ trưởng, 01 Chuyên viên 02 Chuyên viên + Phòng Giao dịch trực thuộc: Tổng số nhân PGĐ trực thuộc 41 nhân sự, đó: PGD Kim Mã 09 nhân sự; PGD Định Công 08 nhân sự; PGD Hàng Da 08 nhân sự; PGD Ba Đình 08 nhân sự; PGD Hồ Tây 08 nhân Mỗi PGD có 01 Trưởng phòng Giao dịch có phận phân chia tương tự Chi nhánh đầu mối 4.2 Về chất lượng nhân Trừ vị trí Kiểm ngân, Lái xe Tạp vụ, vị trí nhân lại Maritime Bank Đống Đa tốt nghiệp Đại học trường Đại học Học viện Ngân hàng, ĐH Tài chính-Kế tốn, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Ngoại thương Hà Nội… Cụ thể, cấu cán Maritime Bank Đống Đa phân chia theo tiêu chí sau: - Về giới tính: CBNV nam 23 (chiếm 28.04%), CBNV nữ 59 (chiếm 71.96%) - Về độ tuổi: CBNV nằm độ tuổi từ 22 đến 40 tuổi, đó, CBNV có độ tuổi từ 22 đến 30 67 người (chiếm 81.7%), CBNV có độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi 15 người (chiếm 18.3%) - Về trình độ chuyên môn: + Đại học trở lên: 65 (chiếm 79.3%) + Cao đẳng: 06 (chiếm 7.3%) + Trung cấp tương đương: 11 (chiếm 13.4%) BT cá nhận - Quản trị nguồn nhân lực 10 - Về trình độ ngoại ngữ: + Trình độ A: 08 (chiếm 9.76%) + Trình độ B: 58 (chiếm 70.73%) + Trình độ C: 11 (chiếm 13.4%) + Trình độ Đại học: 05 (chiếm 6.11%) - Về trình độ tin học: + Trình độ A: 23 (chiếm 28.04%) + Trình độ B: 47 (chiếm 57.32%) + Trình độ C: 11 (chiếm 13.4%) + Trình độ Đại học: 01 (chiếm 1.2%) Hiện nay, đội ngũ CBNV Ngân hàng, đặc biệt Cán quản lý tham dự khóa đào tạo MBA, văn để ngày nâng cao trình độ chuyên môn nhằm phục vụ tốt cho công việc đảm bảo cho việc thăng tiến vị trí cao nghề nghiệp 4.3 Nhận xét đánh giá chất lượng nhân sự: a Hạn chế: - Đội ngũ nhân trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm - Chất lượng cán (Nhất giao dịch viên, cán kinh doanh cán thẩm định tín dung) chưa theo kịp với tốc độ phát triển tín dụng dịch vụ Do tốc độ phát triển nhanh quy mơ tín dụng mạng lưới hoạt động - Một số cán lãnh đạo chủ chốt từ trưởng phó phòng trở lên “Non” được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuẩn - Sau thời gian phát triển nhanh thị trường ngân hàng, tài tiền tệ, chứng khốn… thị trường ngân hàng ngày bó hẹp phát triển khó khăn Do đó, thị trường nhân ngân hàng ngày bó thu hẹp nhân - Chưa có sách nhân đãi ngộ phù hợp theo thực tế địa bàn để “hút” chiêu mộ nhân giỏi - Cơng tác nhân phó mặc cho Ban giám đốc BT cá nhận - Quản trị nguồn nhân lực 11 a Ưu điểm: - Đội ngũ nhân trẻ có nhiều tâm huyết - Thu nhập CBNV tương đối tốt cao so với mặt cán chủ chốt - Lãnh đao cao cấp người địa phương am hiểu địa bàn có kiến thức ngân hàng tốt - Cơ cấu tổ chức ngân hàng ngày minh bạch rõ ràng, khơng có “thắt nút cổ chai” tạo điều kiện cho nhân viên phát triển lực Giải pháp định hướng phát triển nguồn nhân Maritime Bank Đống Đa - Tiếp tục đào tạo đào tạo lại đội ngũ nhân đạt chất lượng - Tiếp tục tìm kiếm nguồn nhân có chất lượng từ trường Đại học có uy tín nước thơng qua nhiều kênh quảng cáo Đặc biệt, lôi kéo nhânlực ngân hàng khác địa bàn - Có chế độ đãi ngộ tốt để giữ chân CBNV có lực giỏi - Phát bồi dưỡng cho cán trẻ có lực tâm huyết với Ngân hàng để tạo nguồn nhân lực kế cận tương lai - Phát triển tạo nét văn hóa doanh nghiệp riêng Maritime Bank Đống Đa Kết luận: Về định hướng kinh doanh xu hội nhập kinh tế, Ngân hàng phải giải vấn đề: vốn, công nghệ người Với Maritime Bank Đống Đa, coi trọng yếu tố người Để ngân hàng phát triển ổn định, an toàn bền vững Ngân hàng phải xây dựng nguồn nhân lực có trình độ cao Điều đó, thể từ khâu tuyển dụng ban đầu khâu đào tạo, huấn luyện Để nhân viên Maritime Bank Đống Đa phải nắm vững nghiệp vụ chuyên môn, thành thạo ngoại ngữ có khả giao tiếp tốt để đáp ứng yêu cầu cao công việc xu hội nhập môi trường cạnh tranh liệt -DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO BT cá nhận - Quản trị nguồn nhân lực 12 Giáo trình mơn học Quản trị nguồn nhân lực - Global Advanced Master Business Administration Quy chế nhân Maritime Bank http://www.saga.vn BT cá nhận - Quản trị nguồn nhân lực 13 ... hợp tác chia sẻ Có thể khẳng định, nguồn nhân lực đạt chất lượng mà Maritime Bank Đống Đa có yếu tố quan trọng để tạo nên thành công ngày hôm Ngân hàng Tình hình nguồn nhân lực Maritime Bank Đống. .. - Quản trị nguồn nhân lực 12 Giáo trình mơn học Quản trị nguồn nhân lực - Global Advanced Master Business Administration Quy chế nhân Maritime Bank http://www.saga.vn BT cá nhận - Quản trị nguồn. .. Khối Thực trạng đội ngũ nhân Maritime Bank Đống Đa 4.1 Về số lượng nhân sự: Tổng số nhân (thời điểm 27/03/2010) 82 CBNV, với cấu sau: + Ban Giám đốc: 02 nhân BT cá nhận - Quản trị nguồn nhân lực
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG tác QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực tại NGÂN HÀNG MARITIME BANK ĐỐNG đa , PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG tác QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực tại NGÂN HÀNG MARITIME BANK ĐỐNG đa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay