PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG tác QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực tại NGÂN HÀNG MARITIME BANK ĐỐNG đa

13 20 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:02

... hợp tác chia sẻ Có thể khẳng định, nguồn nhân lực đạt chất lượng mà Maritime Bank Đống Đa có yếu tố quan trọng để tạo nên thành công ngày hôm Ngân hàng Tình hình nguồn nhân lực Maritime Bank Đống. .. - Quản trị nguồn nhân lực 12 Giáo trình mơn học Quản trị nguồn nhân lực - Global Advanced Master Business Administration Quy chế nhân Maritime Bank http://www.saga.vn BT cá nhận - Quản trị nguồn. .. Khối Thực trạng đội ngũ nhân Maritime Bank Đống Đa 4.1 Về số lượng nhân sự: Tổng số nhân (thời điểm 27/03/2010) 82 CBNV, với cấu sau: + Ban Giám đốc: 02 nhân BT cá nhận - Quản trị nguồn nhân lực
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG tác QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực tại NGÂN HÀNG MARITIME BANK ĐỐNG đa , PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG tác QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực tại NGÂN HÀNG MARITIME BANK ĐỐNG đa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay