phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn lực của VINACONEX 5

7 19 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:02

... cảnh nguồn nhân lực công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Chất lượng nguồn nhân lực tại: - Cán : Hiện dư lượng thiếu chất,độ ti trung bình cao.Điều gây ảnh hưởng trực tiếp tới suất vàhiệu... đáp ứng tốt cho công tác đào tạo Với Cán - Quy hoạch nguồn cán bộ,để đào tạo đối tượng,đúng trọng tâm - Phân loại theo thứ tự ưu tiên để đào tạo, sao cho kết đào tạo áp dụng vào thực tiễn phục... nhiệm cho phát triển người Nhiệm vụ Ban lãnh đạo doanh nghiệp phận hát triển nhân lực : - Xác định mục tiêu đào tạo - Cân đối nguồn tài thật sát với nhu cầu đào tạo thực tế để đạt kết đào tạo cao
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn lực của VINACONEX 5 , phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn lực của VINACONEX 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay