Phân tích quy trình và công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty

8 30 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:02

... sát chất lượng công trình ĐỘI 1: ĐỘI 2: ĐỘI 3: Thi công xây lắp các công trình dân dụng công nghiệp Thi công xây lắp các công trình hạ tầng, giao thông Thi công xây lắp các công trình... đội, Đốc công và Công nhân các ứng việc ở các vị trí khác thì yêu cầu khác Trong đó: Page of + Công nhân lao động trực tiếp: Là bộ phận chiếm phần đa số Vị trí công nhân nhiều,... thời vụ Theo quy chế của công ty Người được toàn quy ̀n quy ́t định tuyển dụng các vị trí này là các Đội trưởng, chỉ huy trưởng công trường + Vị trí thu kho, thủ quy , quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích quy trình và công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty , Phân tích quy trình và công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay