Phân tích nhu cầu đạo tạo và phát triển nhân sự tại tập đoàn vietel

11 27 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:02

... cuối đào tạo, phát triển kết công việc cải thiện, tác nghiệp sản xuất theo “Xu hướng Lean”, tăng trưởng doanh thu, lợi nhu n Để đào tạo thành công phải coi đào tạo nhu cầu nhân viên, nhu cầu doanh... cơng việc nhân viên sau đào tạo, không dùng cho đào tạo để trừng phạt nhân viên Quá trình đào tạo, phát triển phải thực quy trình, bước: 1.Xác định nhu cầu đào tạo - Xác định mục tiêu đào tạo - 3.Xây... dựng chương trình đào tạo - 4.Lựa chọn phương pháp đào tạo - 5.Tính tốn chi phí đào tạo - 6.Đánh giá kết đào tạo Với đề tơi xin phân tích việc đào tạo phát triển nhân lực cán Tập đồn Viễn thơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích nhu cầu đạo tạo và phát triển nhân sự tại tập đoàn vietel , Phân tích nhu cầu đạo tạo và phát triển nhân sự tại tập đoàn vietel

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay