Phân tích nhu cầu đào tạo đối với cấp cán bộ công ty XD thăng long

6 5 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:01

Phân tích nhu cầu đào tạo cấp cán cơng ty XD Thăng Long a Mục đích: Đối với cán lãnh đạo: - Tổng công ty phấn đấu đào tạo nguồn nhân lực, hớng tới tơng lai phát triển bền vững Tổng công ty Đây chơng trình mang tính chiến lợc đảm bảo 100% đội ngũ cán lãnh đạo cấp từ Tổng công ty đến đơn vị thành viên đợc tiêu chuẩn hoá theo chức danh, có đức, có tài, có lĩnh trị, có trí tuệ cao, có t đổi mới, khả lãnh đạo tốt, làm chủ đợc kỹ thuật đại, vững vàng quản lý kinh tế ngang tầm với nhiệm vụ theo đòi hỏi chế thị trờng phát triển Tổng công ty xây dựng Thăng long Tiến hành rà soát, phân loại cán có sở tiêu chuẩn hoá cán bộ, khả phát triển ngời để xây dựng quy hoạch cán lãnh đạo Tổng công ty Trẻ hoá đội ngũ cán lãnh đạo, đảm bảo hài hoà độ tuổi để tránh tình trạng thiếu hụt cán kế cận - Tiến hành bồi dỡng, đào tạo cán theo quy hoạch để đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn cần thiết sử dụng đợc ngay, không bị động công tác cán Xây dựng đợc lớp cán lãnh đạo có lực để bổ sung cho chức danh thiếu thay cán lớn tuổi 1-2 năm tới - Tỉ chøc c¸c líp bỉ tóc vỊ øng dơng công nghệ thông tin cho cán lãnh đạo, cán quản lý để đến năm 2006 tất cán quản lý, cán lãnh đạo sử dụng đợc tin học văn phòng công cụ mạng - Có chế độ khuyến khích cán lãnh đạo, cán quản lý tự học ngoại ngữ để chủ động giao dịch b Đối với cán chuyên môn nghiệp vụ: - Phân loại để xếp lực, sở trờng Tiến hành điều chuyển đào tạo lại với cán có phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm nhng làm việc trái ngành, trái nghề - Thực nghiêm túc quy chế tuyển dụng cán chuyên môn nghiệp vụ có nhu cầu tuyển dụng phải tiến hành sát hạch, kiểm tra trình độ chuyên môn nghiệp vụ với vị trí tuyển dụng - Xây dựng tiêu chuẩn, định biên viên chức để tiến hành sát hạch hàng năm nhằm tạo động lực cho việc chủ động trau dồi kiến thức kịp thời xử lý trờng hợp không tơng xứng với nhiệm vụ đợc giao - Thực việc luân chuyển cán chuyên môn nghiệp vụ quan quản lý, điều hành cán trực tiếp sản xuất để có điều kiện tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn kỹ quản lý c Đối với Công nhân lao động: - Thống kê công nhân kỹ thuật lành nghề thợ bậc cao để cân nhiệm vụ sản xuất đơn vị Đảm bảo 100% công nhân đợc đào tạo nghề nghiệp qua trờng lớp quy, chuyên nghiệp để phục vụ lâu dài đơn vị trực thuộc Tổng công ty Coi công nhân lành nghề thợ bậc cao tài sản vô giá đơn vị, từ xây dựng sách quy chế quản lý, đãi ngộ, điều động với công nhân lao động cách hợp lý, khai thác tối đa tiềm tay nghề công nhân - Hoàn thiện nâng cao chất lợng đào tạo trờng KTNV công trình Thăng long để đào tạo đào tạo lại lực lợng lao động cho đơn vị thành viên đơn vị khác Chú trọng đào tạo nghề đặc chủng: Vận hành máy, thiết bị chuyên dùng, thiết bị đặc chủng, thợ lặn sâu, thợ lắp ráp cầu Thc trng: a Tuyn dng: Tổng công ty lập sách tuyển dụng phù hợp với mục đích yêu cầu nguồn nhân lực đồng thời phù hợp với chiến lợc phát triển Tổng công ty Chính sách tuyển dụng Tổng giám đốc ban hành Trong u tiên tuyển cán kỹ thuật, cán quản lý có kinh nghiệm làm việc chức danh chủ chốt Đối với cán trờng phần lớn đợc đa dự án để đào tạo Việc tuyển dụng đợc thực hệ thống biểu mẫu quy định Thực tế nay, Tổng công ty nhận đợc nhiều công trình cần phải bổ xung lực lợng lao động trực tiếp Tổng công ty đẩy mạnh công tác đào tạo công nhân thông qua trờng kỹ thuật nghiệp vụ công trình Thăng Long làm nòng cốt cho dự án Tổng công ty b Đào tạo phát triển nguồn nhân lực: - Xõy dng sách đào tạo: xác định ưu tiên định hướng cho hoạt động đào tạo đối tượng đào tạo, nội dung đào tạo… - Xây dựng quy trình sử dụng đào tạo: xác định nhu cầu đào tạo, quy trình lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ đào tạo, quy trình tổ chức chương trình đào tạo, quy trình đánh giá hiệu sau đào tạo - Xây dựng hệ thống mẫu biểu sử dng o to - Tổng công ty thờng xuyên tổ chức lớp học chuyên gia đầu ngành, có kinh nghiệm giảng dạy theo định kỳ - Hỗ trợ kinh phí tạo điều kiện cho cán học ràng buộc việc gắn với Tổng công ty sau học Đánh giá thực công việc: c Triển khai khía cạnh: Kiến thức, Năng lực giải vấn đề trách nhiệm Kiến thức bao gồm tất lực kỹ cần thiết để hồn thành tốt cơng việc Kiến thức gồm: • Các kỹ chuyên môn: – Độ sâu độ rộng kiến thức chuyên môn cần để đạt kết mong muốn • Kỹ quản lý: – Những yêu cầu để thực chức quản lý hoạch định, tổ chức nhân sự, lãnh đạo kiểm soát nguồn lực để đạt kết kinh doanh thời gian định • Kỹ nhân sự: – Các kỹ tương tác người với người cần thiết để tương tác thành công với cá nhân khác nhóm, bên bên ngoi doanh nghip Năng lực giải vấn đề: • Năng lực giải vấn đề: việc sử dụng Kiến thức để xác định, giải vấn đề • Năng lực giải vấn đề xem xét hai khía cạnh: – Mơi trường tư duy: bối cảnh công việc mức độ mà vấn đề giải pháp xác định – Thách thức tư duy: Bản chất vấn đề giải độ khó việc xác định giải pháp gia tăng giá trị Tr¸ch nhiƯm: Trách nhiệm đo lường loại giá trị mức giá trị mà cơng việc đóng góp cho tổ chức Nó thể mức độ ảnh hưởng dây truyền giá trị tổ chức trách nhiệm có ba khía cạnh: • Mức độ phân quyền: …mức độ quyền hạn ủy thác để hành động mức độ hướng dẫn cung cấp để tập trung vào việc định • Phạm vi: … biện pháp hoạt động/kinh doanh đưa để tạo ảnh hưởng tích cực đến tổ chức • Mức độ tác động: … chất cơng việc có ảnh hưởng đến kết kinh doanh d Thï lao: PhÊn đấu đạt suất sản lợng bình quân cao Tốc độ tăng thu nhập bình quân cán công nhân viên 10%/năm, Phấn đấu không để chậm lơng công nhân (Đối với đơn vị khó khăn không để chậm lơng tháng) Đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, đảm bảo giải đầy đủ, kịp thời chế độ hu trí cho ngời lao động theo quy định Nhà nớc Việc xây dựng đơn giá tiền lơng theo hớng tăng dần nhng phải phù hợp với tốc độ tăng suất lao động phải đảm bảo đời sống ngày nâng cao cho ngời lao động Phải coi tiền lơng nh khoản chi phí đầu t cho tơng lai Đồng thời, xây dựng quy chế trả lơng hợp lý khoa học, đảm bảo công phân phối theo nguyên tắc lơng tỉ lệ với sản phẩm làm khối lợng công việc, hiệu công việc ngời ... Tổng công ty b Đào tạo phát triển nguồn nhân lực: - Xõy dng sách đào tạo: xác định ưu tiên định hướng cho hoạt động đào tạo đối tượng đào tạo, nội dung đào tạo - Xây dựng quy trình sử dụng đào tạo: ... Tổng công ty nhận đợc nhiều công trình cần phải bổ xung lực lợng lao động trực tiếp Tổng công ty đẩy mạnh công tác đào tạo công nhân thông qua trờng kỹ thuật nghiệp vụ công trình Thăng Long làm... Hoàn thiện nâng cao chất lợng đào tạo trờng KTNV công trình Thăng long để đào tạo đào tạo lại lực lợng lao động cho đơn vị thành viên đơn vị khác Chú trọng đào tạo nghề đặc chủng: Vận hành máy,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích nhu cầu đào tạo đối với cấp cán bộ công ty XD thăng long , Phân tích nhu cầu đào tạo đối với cấp cán bộ công ty XD thăng long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay