Phân tích nhu cầu đào tạo đối với cấp cán bộ công ty XD thăng long

6 21 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:01

... Tổng công ty b Đào tạo phát triển nguồn nhân lực: - Xõy dng sách đào tạo: xác định ưu tiên định hướng cho hoạt động đào tạo đối tượng đào tạo, nội dung đào tạo - Xây dựng quy trình sử dụng đào tạo: ... Tổng công ty nhận đợc nhiều công trình cần phải bổ xung lực lợng lao động trực tiếp Tổng công ty đẩy mạnh công tác đào tạo công nhân thông qua trờng kỹ thuật nghiệp vụ công trình Thăng Long làm... Hoàn thiện nâng cao chất lợng đào tạo trờng KTNV công trình Thăng long để đào tạo đào tạo lại lực lợng lao động cho đơn vị thành viên đơn vị khác Chú trọng đào tạo nghề đặc chủng: Vận hành máy,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích nhu cầu đào tạo đối với cấp cán bộ công ty XD thăng long , Phân tích nhu cầu đào tạo đối với cấp cán bộ công ty XD thăng long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay