Nghiên cứu về hệ thống trả lương cho người lao động tại hệ thống ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

16 10 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:01

NGHIÊN CỨU VỀ HỆ THỐNG TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Các nhà lãnh đạo biết vấn đề mấu chốt để làm nên giá trị tố chức yếu tố người Một yếu tố để tạo động lực cho người cơng việc thù lao lao động hay gọi lương Tiền lương nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến mối quan hệ nơi làm việc Vì vậy, tơi chọn nghiên cứu tiền lương Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam nơi công tác Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam (BIDV) 01 05 Ngân hàng thương mại Nhà nước có bề dày lịch sử Việt Nam trải qua 50 năm hoạt động Trong 50 năm qua, BIDV khẳng định vị trí ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, với thị phần khoảng 15% dịch vụ Ngân hàng Ngoài chức chủ yếu huy động, cung cấp tín dụng cho doanh nghiệp cá nhân, BIDV nhận nhiệm vụ cấp phát vốn đầu xây dựng từ Ngân sách nhà nước làm dịch vụ ủy thác đấu cho Chính phủ đánh giá cao vai trò kênh cấp phát làm dịch vụ cho Chính phủ quản lý giải ngân vốn đầu xây dựng Nhà nước Khi thành lập, BIDV có 11 chi nhánh 200 cán Nhưng đến quy mô BIDV phát triển đáng kể với mơ hình Tổng cơng ty Trong Hội sở trung tâm điều hành 122 đơn vị thành viên (bao gồm 108 chi nhánh, công ty con, Trung tâm đào tạo, Trung tâm công nghệ thông tin đơn vị liên doanh) với 500 chi nhánh, Phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm hàng ngàn máy ATM, máy POS với số cán công nhân viên lên tới 12.000 người, hoạt động với mạng lưới rộng khắp toàn lãnh thổ Việt Nam, hoạt động trụ cột: nhà cung ứng hàng đầu sản phẩm dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán với chất lượng cao, nhà đầu có tính chun nghiệp thị trường tài Việt Nam Đội ngũ cán công nhân viên đánh giá nguồn lực giúp BIDV có lợi so sánh hoạt động cạnh tranh lĩnh vực hoạt động mình, đặc biệt giai đoạn Việt Nam hội nhập WTO Tuy nhiên để giữ chân nhân tài giai đoạn cạnh tranh khốc liệt tượng “chảy máu chất xám” gia tăng tốn khó đặt với hầu hết doanh nghiệp BIDV Một phương án để giữ chân nguồn nhân lực phải có sách trả lương thỏa đáng, đáp ứng nhu cầu người lao động Đó hình thức ghi nhận lực trình độ họ Điều sớm BIDV nhìn nhận có sách trả lương, phân phối thu nhập cụ thể hóa đánh giá tương đối tiến Do đặc thù mạng lưới hoạt động rộng khắp, có nhiều đơn vị thành viên, đơn vị thành viên lại hạch toán hiệu kinh doanh tương đối độc lập, nên việc trả lương BIDV việc đảm bảo mức thu nhập chung cho người lao động tồn hệ thống phải đảm bảo mang tính khuyến khích theo hiệu kinh doanh đơn vị thành viên Hiện tại, việc trả lương phân phối BIDV tiến hành sau: Căn đơn giá tiền lương Ngân hàng Nhà nước giao cho toàn hệ thống, BIDV giao đơn giá tiền lương gắn với kết kinh doanh đơn vị, đảm bảo phần tiền lương (bao gồm hệ số lương khoản phụ cấp) trả cho người lao động theo quy định nhà nước; phần lại phân phối theo mức độ hoàn thành kế hoạch kinh doanh đóng góp cho hệ thống Quỹ tiền lương đơn vị thành viên xác định sau: QL = Q1 + Q2 + Q3 (nếu có) Trong đó: - QL: Quỹ tiền lương - Q1: Quỹ lương theo đơn giá: gắn với hiệu kinh doanh đơn vị - Q2: Quỹ lương gia tăng: gắn với kết hoàn thành kế hoạch kinh doanh - Q3: Quỹ điều hoà: phần BIDV hỗ trợ cho đơn vị trường hợp đơn vị có mức thu nhập thấp thu nhập tối thiểu toàn hệ thống Tiền lương chi trả cho người lao động xác định sau: Căn vào Tổng quỹ tiền lương giao (QL), đơn vị thực phân phối tiền lương hàng tháng cho người lao động sau: Tiền lương người lao động (L): L = L1 + Hđ/c1 x L2 Trong đó: - L: tiền lương hàng tháng - L1: Tiền lương - L2: Tiền lương kinh doanh - Hđ/c1: hệ số điều chỉnh nội đơn vị, xác định quỹ tiền lương hưởng sau trừ tiền lương đơn vị * Tiền lương (L1) xác định sau: L1 = (V1 + Hpc) x Lmin Trong đó: - V1: hệ số lương cán theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP - Hpc: tổng hệ số loại phụ cấp (nếu có) cán - Lmin: Lương tối thiểu Nhà nước quy định, 650.000 đồng (Dự kiến đến tháng 01/05/2010 tăng lên 730.000 đồng) * Hệ số điều chỉnh nội đơn vị (Hđ/c1) Hđ/c1 = QL - QCB - QKK (nếu có) ∑ L2 Trong đó: QL: tổng quỹ lương đơn vị QCB: quỹ lương đơn vị (∑ L1) QKK: quỹ khuyến khích cán chun mơn nghiệp vụ giỏi đơn vị, không vượt 5% quỹ lương kinh doanh (QL - QCB) ∑ L2: tổng lương kinh doanh người lao động đơn vị * Tiền lương kinh doanh (L2) xác định sau: L2 = Lmin x V2 Trong đó: Lmin: Lương tối thiểu Nhà nước quy định, 650.000 đồng V2: hệ số lương kinh doanh Hệ số lương kinh doanh BIDV xây dựng theo hệ thống thang bảng riêng, khoảng cách lương kinh doanh theo chức vụ cao Hệ số lương kinh doanh cán nhân viên hệ số lương theo hệ thống thang bậc lương Nhà nước quy định, hệ số tăng cao nhiều nhân viên có chức vụ, ví dụ: I- BẢNG LƯƠNG CỦA THÀNH VIÊN CHUYÊN TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HẠNG DOANH NGHIỆP CHỨC DANH ĐẶC BIỆT I II III Chủ tịch HĐQT - Hệ số lương 8,20 - 8,50 6,97 - 6,31 - 7,30 6,64 5,98 - 5,32 - 6,31 5,65 5,65 - 5,98 Thành viên chuyên trách HĐQT (trừ Tổng giám đốc) - Hệ số lương 7,33 - 7,66 4,66 - 4,99 II- BẢNG LƯƠNG TỔNG GIÁM ĐỐC, GIÁM ĐỐC, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, PHĨ GIÁM ĐỐC, KẾ TỐN TRƯỞNG CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ HẠNG DOANH NGHIỆP CHỨC DANH ĐẶC BIỆT I II III Tổng giám đốc, Giám đốc - Hệ số lương 7,85 - 8,20 6,64 - 6,97 5,98 - 6,31 5,32 - 5,65 7,33 - 7,66 5,98 - 6,31 5,32 - 5,65 4,66 - 4,99 7,00 - 7,33 5,65 - 5,98 4,99 - 5,32 4,33 - 4,66 Phó TGĐ, Phó giám đốc - Hệ số lương Kế toán trưởng - Hệ số lương III- BẢNG LƯƠNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN Đối với cán chuyên môn nghiệp vụ: CHỨC DANH Bậc lương I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII CL Chuyên viên cao cấp - Hệ số lương Chuyên viên - Hệ số lương Chuyên viên - Hệ số lương Cán sự, kỹ thuật viên - Hệ số lương 5,5 5,9 6,2 6,6 4,0 4,3 4,6 4,9 5,3 5,6 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 0,34 0,33 4,20 2,94 4,51 0,31 3,3 3,5 3,7 3,13 3,89 VIII IX X XI XII 2,7 2,9 2,4 2,6 0,19 Đối với nhân viên thừa hành, phục vụ: CHỨC DANH Nhân viên Văn thư - Hệ số lương Nhân viên Phục vụ - Hệ số lương Bậc lương I II III IV V VI VII 1,3 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 1,0 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,0 8 1,4 1,7 2,0 2,3 2,8 3,3 3,9 2,61 2,26 3,3 3,15 2,80 chụp tài liệu (2 - I - A1) - - Hệ số lương Đối với nhân viên Lái xe, Bảo vệ: CHỨC DANH Nhân viên Lái xe (1 - B.12) Chênh lệch Bậc lương I II III IV 2,18 2,57 3,05 3,60 0,18 2,9 Nhân viên In ấn, Chỉ áp dụng HSC CL V 0,39 - 0,48 - 0,55 0,18 - Hệ số lương Nhân viên Bảo vệ (2- I - B.13) - Hệ số lương 1,65 1,99 2,40 2,72 3,09 0,34 - 0,41 - 0,32 - 0,37 Ngoài phần tiền lương, người lao động hưởng khoản phúc lợi khác tiền ăn trưa, tiền cơng tác phí, tiền điện thoại, tiền trang phục,… Hàng năm, sau toán quỹ tiền lương, BIDV chia phần quỹ tiền lương lại cho đơn vị thành viên để đơn vị tiến hành chia thưởng đột xuất cho người lao động Căn vào phương pháp tính toán tiền lương BIDV phương pháp trả công học môn Quản trị Nguồn nhân lực nhận thấy: BIDV sử dụng phương pháp trả cơng tồn bao gồm lương bản, lương khả biến phụ cấp Lương tính theo thời gian làm việc (theo bảng chấm công hàng tháng), thâm niên làm việc người lao động (hệ số lương theo quy định Nhà nước thường tăng theo thâm niên làm việc người lao động), điều chỉnh sinh hoạt phí (theo mức lương Nhà nước công bố, thường điều chỉnh theo số giá tiêu dùng) Lương khả biến (các khoản thưởng lương kinh doanh) khỏan mà BIDV chia sẻ lợi nhuận toàn nhân viên làm ra, hay chia sẻ số tiền tiết kiệm nhân viên nỗ lực giảm chi phí, gắn liền với hiệu kinh doanh đơn vị thành viên Mức lương khả biến thay đổi (phụ thuộc vào hệ số điều chỉnh xác định hàng năm), mục tiêu đơn vị thành viên khơng đạt mức lương không tăng mức lương (do hệ số điều chỉnh thấp so với năm trước) Lương khả biến không đảm bảo việc tăng lương hàng năm, góp phần quản lý chi phí lao động Các khoản phụ cấp cho người lao động xác định theo mức đồng hạng cho tất người lao động, tăng chung cho người Đánh giá phương pháp trả lương cho người lao động hệ thống BIDV • Ưu điểm: - Phương pháp trả lương BIDV tương đối phù hợp, trả công linh hoạt, giúp BIDV kiểm sốt chi phí lao động hệ thống chi phí - Việc trả cơng có gắn liền với hiệu kinh doanh BIDV nói chung đơn vị thành viên nói riêng, đóng góp, cống hiến người lao động hệ thống tạo động lực khuyến khích người lao động sáng tạo, nâng cao suất, chất lượng hiệu cơng việc, khắc phục hình thức phân phối bình quân Hệ thống phân phối tạo khác biệt tiền lương đối tượng lao động đóng góp họ cho hệ thống, ví dụ chức danh lãnh đạo có hệ số lương cao so với cán nhân viên, cán nhân viên lại phân biệt theo thâm niên, theo trình độ lao động, theo kinh nghiệm, cấp… Như vậy, BIDV chủ động dựa vào công việc trả lương cho người lao động Người cống hiến nhiều cho BIDV trả lương cao • Nhược điểm: Hệ thống trả lương BIDV tương đối hồn hảo nhiên số nhược điểm sau: - Phương thức trả lương chưa đánh giá thực tế, tính chất cơng việc người Ví dụ người lao động thâm niên cơng tác, trình độ đại học làm hai phận khác có tính chất cơng việc hồn tồn khác hưởng mức lương Trong hệ thống Ngân hàng nói chung BIDV nói riêng, có phận u cầu cơng việc đơn giản (như phận nhập liệu) có phận mà làm tốt công việc yêu cầu người lao động phải có kỹ năng, trình độ mang tính rủi ro cao (như phận tín dụng) tiền lương Điều dễ gây tâm lý đồng đều, xức cho người lao động, chưa tạo động lực thực cho người lao động - Việc trả công cho người lao động chưa gắn liền với việc đánh giá hiệu công việc mà người lao động cụ thể đánh giá Các tiêu đánh giá hiệu công việc người chưa thực hiệu - So với mặt chung thị trường tài – tiền tệ Việt Nam mức lương trả cho người lao động BIDV chưa thực hấp dẫn, đặc biệt với chức danh lãnh đạo cao cấp BIDV thấy tình trạng này, nguyên nhân BIDV ngân hàng thương mại nhà nước, việc trả lương phải tuân thủ quy tắc chung nhà nước quy định mức lương bản, hệ số lương, thời gian điều chỉnh hệ số lương, khoảng giãn cách mức lương cao thấp hệ thống…Đây lý mà thời gian qua có nhiều lao động chất lượng cao BIDV bị thu hút Ngân hàng thương mại cổ phần, cơng ty chứng khóan Một số giải pháp thực cải thiện vấn đề trả lương hệ thống BIDV - Áp dụng Hệ số điều chỉnh theo công việc vào cách tính lương kinh doanh Áp dụng người hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định nhà nước, lao động làm cơng việc có tính chất phức tạp, rủi ro cao, cơng việc trực tiếp tạo lợi nhuận…điều chỉnh theo cơng việc có mức áp dụng với cán làm công tác tín dụng trực tiếp xét duyệt hồ sơ cho vay, cán thẩm định (bao gồm lãnh đạo Ban, phòng) cán kinh doanh tiền tệ, thành viên Ban kiểm soát Hội đồng quản trị; Trưởng quỹ nghiệp vụ; Trưởng phòng giao dịch; Trưởng điểm giao dịch; cán quản lý tín dụng, cán tốn quốc tế (bao gồm lãnh đạo Ban, phòng); cán ký kiểm sốt chứng từ; cán lập trình phần mềm, quản trị liệu, quản trị hệ thống mạng, quản trị tham số hệ thống Trung tâm Công nghệ thông tin, giao dịch viên, thủ quỹ kiểm ngân, cán tín dụng quản lý khoản vay, cán hậu kiểm (G/L), Phó Trưởng phòng giao dịch, Phó trưởng điểm giao dịch, cán điện tốn, cán kiểm tra nội bộ, Chuyên viên Ban Kiểm soát Hội đồng Quản trị - Áp dụng Hệ số điều chỉnh theo kết hoàn thành nhiệm vụ vào cách tính lương kinh doanh Giám đốc đơn vị chủ động xây dựng tiêu chuẩn đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ cán đơn vị theo hướng dẫn BIDV Căn vào mức độ, kết hoàn thành nhiệm vụ cán bộ, Ban giám đốc thực việc xem xét, đánh giá xếp loại 06 tháng năm lần theo 04 mức với hệ số điều chỉnh, ví dụ: Hồn thành Xuất sắc: 1,2 Hoàn thành Tốt: 1,1 Hoàn thành nhiệm vụ: 1,0 Khơng hồn thành nhiệm vụ: + ngun nhân khách quan: 0,8 + nguyên nhân chủ quan: 0,5 - Áp dụng sách khuyến khích cán có trình độ chun mơn, nghiệp vụ giỏi nhằm động viên, khuyến khích cán có trình độ chun môn, nghiệp vụ giỏi phát huy hết khả năng, nâng cao hiệu cơng việc, đóng góp tích cực vào hiệu kinh doanh chung BIDV nên giao Giám đốc đơn vị Hội đồng nâng bậc lương đơn vị xem xét, đánh giá cụ thể trình độ, lực, kinh nghiệm cán thuộc đơn vị tổng quỹ lương giao để thực sách cán Sau thống với Ban Chấp hành Cơng đồn sở, Giám đốc đơn vị chủ động chi khuyến khích cho cán giỏi thuộc đơn vị theo mức phù hợp, đảm bảo tối đa không vượt 5% tổng quỹ lương kinh doanh giao đơn vị (QKK) - Chia sẻ lợi ích cho người lao động thơng qua chương trình mua cổ phiếu ưu đãi dự án mà BIDV tài trợ, hay quyền lợi khác quyền mua trả góp nhà chung cư dự án bất động sản mà BIDV tài trợ đầu Hiện BIDV thực thí điểm phương án này, song đối tượng áp dụng hạn chế Đây biện pháp tốt để người lao động trung thành với BIDV Việc xây dựng hệ thống trả lương vô quan trọng phát triển doanh nghiệp BIDV nhận thức điều có điều chỉnh sách phân phối thu nhập hợp lý thông qua việc lấy ý kiến người lao động Điều giúp cho BIDV thu hút nhân tài khơng bị “chảy máu chất xám” số doanh nghiệp Tài liệu tham khảo: - Giáo trình Quản trị Nguồn nhân lực ĐH Griggs - Các văn chế độ quy định tiền lương BIDV Quyết định số 151/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2009… - Http://bidv.com.vn 23/06/2006; QĐ số 7460/QĐ-TCCB1 ngày ... nghiệm, cấp… Như vậy, BIDV chủ động dựa vào công việc trả lương cho người lao động Người cống hiến nhiều cho BIDV trả lương cao • Nhược điểm: Hệ thống trả lương BIDV tư ng đối hồn hảo nhiên số nhược... tăng lương hàng năm, góp phần quản lý chi phí lao động Các khoản phụ cấp cho người lao động xác định theo mức đồng hạng cho tất người lao động, tăng chung cho người Đánh giá phương pháp trả lương. .. tiền lương Điều dễ gây tâm lý đồng đều, xức cho người lao động, chưa tạo động lực thực cho người lao động - Việc trả công cho người lao động chưa gắn liền với việc đánh giá hiệu công việc mà người
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu về hệ thống trả lương cho người lao động tại hệ thống ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam , Nghiên cứu về hệ thống trả lương cho người lao động tại hệ thống ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay