Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tập đoàn dầu khí việt nam

11 17 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:01

... Ban Đào tạo Phát triển nguồn nhân lực với nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Tập đoàn lĩnh vực đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực. .. vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng Một số hạn chế công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là: - Tuy có Ban đào tạo phát triển nguồn nhân lực, cán bộ, nhân viên... chức nhân sự, người làm công tác đào tạo hiểu rõ tầm quan trọng công việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhu cầu tất yếu Tập đồn dầu khí Việt Nam q trình xây dựng phát triển Mặc dù Tập đồn Dầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tập đoàn dầu khí việt nam , Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tập đoàn dầu khí việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay