Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tập đoàn dầu khí việt nam

11 5 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:01

Thực trạng Đào tạo Phát triển nguồn nhân lực Tập đồn Dầu khí Việt Nam “Đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhu cầu thiếu loại hình tổ chức Một tổ chức tồn hay không nhờ đáp ứng thay đổi Tổ chức phát triển hay tụt lùi nhà lãnh đạo đoán nhận thay đổi để kịp thời đào tạo phát triển lực lượng lao động mình”(Tiến sỹ Quản trị kinh doanh Nguyễn Hữu Thân, tr308, Nhà xuất Lao động Xã hội, năm 2008) Trong nội dung viết em xin đề cập đến vấn đền Đào tạo Phát triển nguồn nhân lực Tập đồn Dầu khí Việt Nam (gọi tắt PVN) Giới thiệu mơ hình tổ chức Tập đồn dầu khí Việt Nam: Theo Quyết định số 199/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng năm 2006 Thủ tướng Chính phủ, Tập đồn Dầu khí Việt Nam thành lập sở chuyển đổi mơ hình tổ chức, hoạt động Tổng cơng ty Dầu khí Việt Nam Tập đồn hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ – công ty con, bao gồm: - Công ty mẹ - Tập đồn Dầu khí Việt Nam (PVN) - Các Ban Quản lý dự án đơn vị nghiệp: 11 đơn vị - Các đơn vị PVN nắm giữ 100% vốn điều lệ: 06 đơn vị - Các công ty cổ phần PVN nắm giữ cổ phần chi phối: 15 đơn vị - Công ty liên doanh: 05 đơn vị - Doanh nghiệp đào tạo, nghiên cứu khoa học: 02 đơn vị * Mục tiêu phát triển: - Mục tiêu chiến lược: Phát triển ngành Dầu khí trở thành ngành kinh tế, kỹ thuật quan trọng, đồng bộ, bao gồm: Tìm kiếm thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối, dịch vụ xuất, nhập Xây dựng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành Tập đồn mạnh, kinh doanh đa ngành nước quốc tế - Mục tiêu cụ thể: + Đẩy mạnh đầu tư cơng tác tìm kiếm, thăm dò, gia tăng trữ lượng thể khai thác cách hợp lý, ưu tiên vùng khó khăn Phấn đấu gia tăng trữ lượng dầu khí hàng năm đạt từ 35 đến 40 triệu dầu quy đổi + Khai thác sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên dầu khí nước để sử dụng lâu dài; đồng thời tích cực mở rộng hoạt động khai thác dầu khí nước ngồi Phấn đấu khai thác từ 25 đến 38 triệu dầu năm, khai thác dầu thơ giữ ổn định mức từ 18 đến 20 triệu tấn/năm khai thác khí từ đến 17 triệu mét khối năm + Tích cực phát triển tiêu thụ khí nước, sử dụng tiết kiệm, hiệu kinh tế cao Xây dựng vận hành an toàn hệ thơng đường ống dẫn khí quốc gia; sẵn sàng kết nối với đường ống dầu khí khu vực Đơng Nam Á, phục vụ cho nhu cầu xuất nhập khí Sản xuất từ 10% đến 15% tổng sản lượng điện nước + Tích cực thu hút đầu tư thành phần kinh tế, đặc biệt đầu tư nước ngồi để phát triển nhanh cơng nghiệp chế biến dầu khí Kết hợp có hiệu cơng trình lọc, hóa dầu, chế biến dầu khí để tạo sản phẩm cần thiết phục vụ nhu cầu thị trường nước làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp khác + Tăng nhanh tỷ trọng doanh thu từ dịch vụ + Tăng cường phát triển tiềm lực khoa học công nghệ, đầu tư trang thiết bị để đại hòa nhanh ngành Dầu khí; xây dựng lực lượng cán quản lý, công nhân dầu khí mạnh chất lượng Thực trạng hoạt động Đào tạo Phát triển nguồn nhân lực Tập đồn Dầu khí Việt Nam Cơng đổi Việt Nam năm 86 kỷ trước thu nhiều kết bước đầu thành công, kinh tế đạt tăng trưởng ổn định, đời sống nhân dân có cải thiện đáng kể Cùng với thay đổi nước, Tập đồn dầu khí Việt Nam có bước chuyển mạnh mẽ, trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh, kinh doanh đa ngành nghề, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước, góp phần quan trọng vào nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Ngày 27/11/2006, Việt Nam trở thành thành viên thức Tổ chức Thương mại giới (WTO) Việc hội nhập kinh tế giới mở hội to lớn đồng thời thách thức không nhỏ ngành Dầu khí Việt Nam Nhân thức rõ hội thách thức, Lãnh đạo Tập đồn Dầu khí Việt Nam đề định hướng quan trọng nhằm thực nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, có việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tập đồn Dầu khí Việt Nam Đặc điểm mơi trường sản xuất, kinh doanh ngành Dầu khí đòi hỏi đầu tư lớn vốn, kỹ thuật cơng nghệ; mang tính quốc tế cao, đa phương nước quan hệ hợp tác; thị trường dầu khí có nhiều biến động, ảnh hưởng nhiều yếu tố liên quan kinh tế xã hội; có cạnh tranh lớn nguồn nhân lực, đặc biệt cán bộ, chun gia giỏi Với đặc thù đó, Tập đồn Dầu khí Việt Nam có sách tuyển chọn đối tượng học sinh tốt nghiệp phổ thông học giỏi, gửi đào tạo Đại học đại học nước ngoài, tập trung vào chuyên ngành đặc thù phục vụ ngành Dầu khí nhằm xây dựng đội ngũ chun gia giỏi Đồng thời, có sách khuyến khích cán bộ, nhân viên tiếp tục học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ Kết quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, chun gia giỏi, có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, đảm đương vị trí quan Tập đoàn Đào tạo phát triển đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên, cơng nhân dầu khí có trình độ chuyen mơn, tay nghề cao, dảm đương nhiều lĩnh vực hoạt động khác toàn ngành Dầu khí Hệ thống sở đào tạo ngành quan tâm, đầu tư, cụ thể gồm: - Trường Cao Đẳng nghề Dầu khí - Viện Khoa học Dầu khí - Trường đại học Dầu khí (đang q trình thành lập) Cơng tác quản lý đào tạo quan tâm, Tạp đoàn định thành lập Ban Đào tạo Phát triển nguồn nhân lực với nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Tập đoàn lĩnh vực đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2010 – 2015 tầm nhìn đến năm 2025; xây dựng chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng chức danh quản lý, lãnh đạo; xây dựng sách tuyển chọn sinh viên; sách tuyển chọn giáo viên; hệ thống văn quản lý công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Theo thống kê, từ năm 2001 đến 2008, số lượng cán bộ, công nhân viên tồn ngành tham gia khóa huấn luyện, đào tạo 110.000 lượt người với 10.632 khóa học tổ chức, tổng chi phí 1.164 tỷ VNĐ Trong sau đại học: 800 người, sinh viên học nước ngoài: 592 người, chi phí trung bình 10 triệu VNĐ/lượt người học Trung bình năm có 20% cán bộ, nhân viên toàn Tập đoàn đào tạo Năm 2009, Tập đoàn tuyển chọn gửi đào tạo nước 39 sinh viên; tổng số có 149 sinh viên theo học trường đại học có uy tín nước Mỹ, Pháp, Nga nguồn kinh phí Tập đồn Tất sinh viên có cam kết phục vụ, cống hiến lâu dài cho Tập đoàn sau tốt nghiệp Trong năm qua có 30 sinh viên tốt nghiệp bố trí cơng tác phù hợp với lực, sở trường, chuyên ngành đào tạo Tổng só khóa đào tạo năm 2009 84 khóa, với 1563 lượt học viên, đó: - Đào tạo nước: 51 khóa với 1420 lượt học viên - Đào tạo nước ngồi: 33 khóa với 104 lượt học viên - Đào tạo Thạc sỹ, tiến sỹ: 39 người Cùng với lớn mạnh không ngừng đội ngũ cán bộ, cơng nhân viên ngành Dầu khí, Tập đồn có sách đắn việcđầu tư, mở rộng quy mô, phạm vi, lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh Hàng loạt dự án triển khai, xây dựng, hoàn thành, đưa khai thác sử dụng Nhà máy lọc dầu Duy Quất, Nghi Sơn; khu cơng nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau Việc triển khai dự án đòi hỏi lực lượng lớn lao động đào tạo Để giải vấn đề này, Tập đồn có sách tuyển dụng, đào tạo, chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực phục vụ trình phát triển, đặc biệt đào tạo nghề Cụ thể, năm 2009, Tập đoàn tập trung đào tạo trường Cao đẳng nghề Dầu khí 184 kỹ sư, cơng nhân cho Nhà máy Điện đạm Cà Mau; 60 kỹ sư, công nhân cho Dự án PVTex; 138 kỹ sư, công nhân cho Dự án Điện Nhơn Trạch Để chủ động việc triển khai kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Tập đồn Dầu khí Việt Nam trọng tới việc hợp tác với trường đại học, trung tâm đào tạo ngồi nước Tập đồn xây dựng chương trình trình hợp tác với Trường Đại học Mỏ địa chất, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Tài Việc hợp tác tập trung vào lĩnh vực: Tạo điều kiện cho sinh viên thực tập đơn vị Tập đoàn; tài trợ cho mọt số giảng viên trường tham gia khóa đào tạo nâng cao trình độ; hợp tác tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; hỗ trợ đầu tư trang thiết bị phòng thí nghiệm Ngồi ra, Tập đồn tranh thủ hợp tác với Trung tâm, tổ chức đào tạo nước để tranh thủ nguồn kinh phí tài trợ như: hợp tác với JCCP; JOGMEX; JCOAL hay Microsft Nhìn chung, lãnh đạo Tập đồn Dầu khí Việt Nam đánh giá tầm quan trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhờ cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực PVN có trọng tâm chuyển biến rõ nét Các hình thức loại hình đào tạo thực phong phú, phù hợp với mục đích khóa học như: - Đào tạo chuyển giao công nghệ mới: Các khóa đào tạo theo hợp đồng dự án - Đào tạo, kèm cặp chỗ giành cho đối tượng tuyển dụng - Đào tạo theo hình thức luân chuyển công việc: thường áp dụng công tác bồi dưỡng, phát triển quản lý - Đào tạo quy, chức, tập trung, bồi dưỡng ngắn ngày Các ngành, nghề đào tạo tập trung vào số lĩnh vực sau: - Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán quản lý - Đào tạo cơng nhân kỹ thuật - Đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ Đi đôi với việc tổ chức khóa học có nội dung phù hợp, chất lượng đào tạo cao, Tập đoàn quan tâm tới việc lựa chọn, đánh giá trình độ, lực cán bộ, công nhân viên cử đào tạo Cụ thể là: - Đối tượng đào tạo chuyên gia cán có nhiều triển vọng Những người gửi đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ nước, tập trung vào ngành kinh tế, lọc hóa dầu, thăm dò khai thác dầu, tự động hóa - Đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ: Tập đoàn kết hợp với Trung tâm đào tạo ngoại ngữ có uy tín, cử cán bộ, nhân viên tham gia có yêu cầu trình độ ngoại ngữ đặt cho vị trí, chức danh cơng việc - Đào tạo, cập nhật kiến thức: Tập trung vào khoá đào tạo, cập nhật kiến thức khoa học - công nghệ, kiến thức pháp luật Hạn chế giải pháp để khắc phục * Hạn chế Thời gian qua, tập đồn Dầu khí Việt Nam có nhiều đầu tư, phát triển hướng sở Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện Tuy nhiên để trở thành Tập đoàn mạnh vốn, độc lập công nghệ, kỹ thuật, đủ sức vươn thị trường quốc tế thách thức khơng nhỏ, vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng Một số hạn chế công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là: - Tuy có Ban đào tạo phát triển nguồn nhân lực, cán bộ, nhân viên đa số tuyển chọn từ Ban tổ chức nhân phòng, ban, đơn vị khác với độ tuổi cao, chưa đào tạo nâng cao nghiệp vụ đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhiều ảnh hưởng nhiều nếp suy nghĩ cũ quen với công việc phòng tổ chức nhân thời kỳ kế hoạch hóa tập trung mà chế độ tuyển dụng, đào tạo phát triển, lương thưởng, thăng chức, quan hệ lao động, v.v…đều sách chung nhà nước, nên cơng tác tham mưu, quản lý chung tồn Tập đồn hạn chế, chưa đáp ứng đòi hỏi yêu cầu đặt công tác - Đội ngũ cán làm công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đơn vị vừa hình thành nên mỏng, khơng chun nghiệp - Tuy quan tâm, cử người đào tạo khóa chuyên gia với phát triển nhanh chóng việc thăm dò, khai thác dầu khí nên số lượng cán chưa đủ, cần có đầu tư đồng - Vẫn có cán lãnh đạo quan, đơn vị thuộc Tập đoàn chưa nhận thức đầy đủ công tác đào tạo, thiếu nghiêm túc việc lập kế hoạch triển khai thực khóa đào tạo - Trình độ ngoại ngữ nhiều cán bộ, cơng nhân viên hạn chế, dẫn tới việc nghiên cứu, cập nhật kiến thức khoa học, kỹ thuật hạn chế Khả hợp tác, làm việc với đối tác, chuyên gia nước chưa cao - Kỹ làm việc theo nhóm hạn chế, chưa chuyên nghiệp, điểm yếu làm ảnh hưởng tới khả cạnh tranh Tập đồn - Thiếu sách đãi ngộ, khuyến khích người lao động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Việc đánh giá chất lượng công việc chưa thực sát sao, có bình quân phân phối thu nhập, dẫn tới chưa động viên, khun khích lao động giỏi, có trình độ lực chun mơn, kỹ thuật cao - Tập đồn chưa có đủ vốn, kỹ thuật cơng nghệ để độc lập tiến hành hoạt động dầu khí - Chưa có sách đãi ngộ hợp lý, dẫn tới tượng chảy máu chất xám, đặc biệt lực lượng lao động trẻ, có trình độ cao * Giải pháp khắc phục: Để đào tạo nguồn nhân lực đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đạt chuẩn quốc tế để triển khai thành công hoạt động nghiên khoa học điều hành dự án dầu khí nước nước ngồi, Theo em Tập đồn dầu khí Việt Nam cần thực số giải pháp sau: - Về bản, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề đào tạo khoa học, kỹ thuật chuyên ngành Kỹ làm việc mô lý thuyết, thường không đầy đủ sát với thực tế công việc doanh nghiệp Để việc đào tạo đạt hiệu quả, đặc biệt sở đào tạo Tập đồn Dầu khí Việt Nam , cần có kết hợp sở đào tạo với doanh nghiệp Cần tập trung đào tạo kỹ năng, kiến thức chuyên sâu cần thiết nhằm thực thi nhiệm vụ cụ thể mà trình sản xuất, kinh doanh yêu cầu - Cần xây dựng đội ngũ cán làm công tác quản lý đào tạo phát triển nguồn nhân lực chun nghiệp, có trình độ chun mơn đáp ứng u cầu - Nghiên cứu, xây dựng phong trào học ngoại ngữ cán bộ, công nhân viên Thực tế cho thấy, dù Tập đoàn cố gắng nhiều chi phí cho việc đào tạo ngoại ngữ kết mang lại chưa thực mong muốn Việc học ngoại ngữ cần thực thường xuyên, có khuyến khích, khích lệ cán cơng nhân viên có động lực rõ ràng việc học tập hình thức đánh giá, có thưởng, có phạt tham gia lớp học đạt hiệu cao - Cần xây dựng sách đãi ngộ hợp lý cho cán bộ, chuyên gia giỏi, làm nòng cốt thúc đẩy hoạt động phát triển Tập đoàn - Cần khuyến khích việc đào tạo nội có sách đãi ngộ, trả lương đào tạo xứng đáng cho cán có chun mơn giỏi, nhiều kinh nghiệm đào tạo, kèm cặp cho cán trẻ - Cần gắn kết đào tạo, huấn luyện với việc trả lương, đánh giá thành tích thi đua nhằm tăng cương trách nhiệm người cử học - Cần xây dựng sách ln phiên cơng tác nhằm mục đích cung cấp kiến thức thực tế rộng hơn, giúp người lao động có khả đảm nhận công việc cao hơn, đa - Cần định rõ nhu cầu đào tạo phát triển, ấn định mục tiêu cụ thể, lựa chọn phương pháp thích hợp, phương tiện thích hợp Nhìn chung, suốt trình 30 năm xây dựng phát triển ngành Dầu khí, đến Tập đồn Dầu khí quốc gia Việt Nam xây dựng đội ngũ cán cơng nhân viên có trình độ chun mơn kỹ thuật cao thực tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học sản xuất kinh doanh ngành nhờ Lãnh đạo Tập đồn người làm cơng tác tổ chức nhân sự, người làm công tác đào tạo hiểu rõ tầm quan trọng công việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhu cầu tất yếu Tập đồn dầu khí Việt Nam q trình xây dựng phát triển Mặc dù Tập đồn Dầu khí Việt Nam có nhiều cố gắng giành 10 nhiều thành công tác đào tạo phát triển, để phục vụ mục tiêu chiến lược “phát triển đồng bộ, đa ngành liên ngành để trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng đất nước” “đóng vai trò chủ đạo việc đảm bảo an ninh, lượng cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước”(Trích Quy hoạch chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2015 định hướng đến năm 2025 phủ phê duyệt theo Quyết định 223/QĐ-Ttg ngày 18/02/2009) để nâng cao khả hội nhập quốc tế, xây dựng Tập đoàn thành doanh nghiệp mạnh ngang tầm khu vực giới, đử lực điều hành hiệu hoạt động kinh doanh nước Tập đồn cần phải tiếp tục đầu tư, nâng cao hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực năm nhằm đáp ứng đội ngũ cán công nhân viên có đủ phẩm chất trị, trình độ chun mơn thực mục tiêu TÀI LIỆU THAM KHẢO - Giáo trình giảng dạy mơn Quản trị nguồn nhân lực Trường Đại học Griggs - Slide giáo trình giảng dạy PGS.TS.Vũ Hoàng Ngân, tháng năm 2010 - Quản trị nhân - tác giả: Nguyên Hữu Thân – Nxb lao động 2008 - Tài liệu Quản trị nhân chuyên nghiệp – tác giả Trần Kim Dung - Viện Quản lý Châu Á - Các báo điện tử trang intraweb Tập đồn Dầu khí Việt Nam 11 ... Ban Đào tạo Phát triển nguồn nhân lực với nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Tập đoàn lĩnh vực đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực. .. vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng Một số hạn chế công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là: - Tuy có Ban đào tạo phát triển nguồn nhân lực, cán bộ, nhân viên... chức nhân sự, người làm công tác đào tạo hiểu rõ tầm quan trọng công việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhu cầu tất yếu Tập đồn dầu khí Việt Nam q trình xây dựng phát triển Mặc dù Tập đồn Dầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tập đoàn dầu khí việt nam , Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tập đoàn dầu khí việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay