Đánh giá thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty khách sạn du lịch thắng lợi

14 10 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:01

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY KHÁCH SẠN DU LỊCH THẮNG LỢI Bài làm: Trong xu hội nhập quốc tế, cạnh tranh công ty Việt Nam ngày khốc liệt khó khăn Các doanh nghiệp cạnh tranh với công ty nước, mà khó khăn phải cạnh tranh với nhiều cơng ty nước ngồi có kinh nghiệm kinh tế thị trường Để cạnh tranh thành công, việc đầu tư vào công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực điều tất yếu Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển vũ bão, cạnh tranh nước công ty ngày khốc liệt Cuộc cạnh tranh thể tất mặt: công nghệ, quản lý, tài chính, chất lượng, giá cả, v.v Nhưng hết, yếu tố đứng đằng sau cạnh tranh người Thực tế đối thủ cạnh tranh copy bí công ty sản phẩm, công nghệ, v.v Duy có đầu tư vào yếu tố người ngăn chặn đối thủ cạnh tranh chép bí Do có tính thực tiễn, nên vấn đề nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển nguồn nhân lực đề tài ln nóng hổi diễn đàn thông tin nghiên cứu quốc tế So với nhiều nước giới khu vực, cơng ty Việt nam chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý kinh doanh, lại kinh nghiệm việc phát triển nguồn nhân lực Trong nhiều năm, hoạt động kinh tế kế hoạch hố tập trung, vai trò thị trường chịu ảnh hưởng nặng nề sách biện pháp điều tiết nhà nước Các doanh nghiệp Việt nam, doanh nghiệp nhà nước quen với áp đặt kế hoạch nhà nước, hoạt động thiếu chủ động Thói quen trở thành nét văn hố cơng ty nhà nước, in đậm dấu ấn kể ngày nay, doanh nghiệp nhà nước phải cạnh tranh trước nhiều, nước nước Do vậy, việc đào tạo phát triển đội ngũ lao động nói chung, đội ngũ lao động doanh nghiệp nhà nước Việt nam nói riêng lại đặt cấp thiết lúc hết, điều kiện Việt nam hội nhập ASEAN, WTO Muốn nhanh chóng đào tạo phát triển nguồn nhân lực tốt, phải hiểu rõ vấn đề gặp phải công tác Ở doanh nghiệp nhà nước, nhận định chung tất doanh nghiệp nhận thức tầm quan trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực (NNL), công tác tổ chức tiến hành hoạt động dừng lại cấp độ thứ hai thứ theo mơ hình Ashridge, cấp độ tổ chức đào tạo manh mún, tự phát, cấp độ có tổ chức thức, nhu cầu cá nhân đóng vai trò quan trọng, cấp độ tổ chức có trọng điểm, nơi nhu cầu tổ chức có vai trò định chưa đóng vai trò chiến lược, cấp độ tổ chức kết hợp đầy đủ, nơi công tác đào tạo bồi dưỡng nhân viên đóng vai trò chiến lược Trong nhiều nước phát triển, có nhiều cơng ty tổ chức cấp độ So với phương pháp tổ chức công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đúc kết lý thuyết, công tác tổ chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nhà nước có nhiều bất cập Sau đánh giá thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty du lịch khách sạn Thắng Lợi doanh nghiệp nhà nước lĩnh vực khách sạn Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty khách sạn Thắng lợi: a/ Khái quát công ty khách sạn Thắng Lợi: Công ty Khách sạn Du lịch Thắng Lợi doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Các lĩnh vực hoạt động : lĩnh vực kinh doanh chủ yếu kinh doanh lưu trú ăn uống Những năm gần để đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng du khách phù hợp với xu phát triển du lịch Cơng ty mở rộng lĩnh vực kinh doanh như: Kinh doanh lữ hành nội địa quốc tế, Kinh doanh vận chuyển, Kinh doanh lĩnh vực khác như: cho thuê văn phòng, xuất nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao giải trí khác dịch vụ sauna –massage, bể bơi, tennis, Ban Giám đốc b/ Thực trạng nguồn nhân lực tổ chức máy Công ty Khách sạn Du lịch Thắng Lợi P Tổ chức P Kế hoạch Thực trạng cấuchính tổ chức hành Tài P Thị trường P Kỹ thuật nghiệp vụ Cơ cấu tổ chức Cơng ty hoạt động theo mơ hình trực tuyến chức Trong Ban Giám đốc tồn quyền định toàn hoạt động kinh TT Lữ XN giặt TT Du Chi Chi Chi doanh Cơng ty, Giám đốc phòng ban giúp việc cho Ban Giám đốc hành may đo lịch Biển nhánh nhánh Đà nhánh quốc tế bị định xanh Quảng TP.HCM để chuẩn hướng dẫn tổ chức thực hiệnNẵng định Ninh Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức máy Công ty Khách sạn Du lịch Thắng Lợi Tổ bảo vệ Tổ Bảo dưỡng Tổ Bà n Tổ Bar Tổ Lễ tân Tổ buồng Tổ bếp Tổ VH TT Tổ cảnh Chú thích: Chỉ huy trực tiếp Chỉ huy nghiệp vụ - Ban Giám đốc: người đứng đầu chịu trách nhiệm cao toàn hoạt động kinh doanh Công ty trước pháp luật đưa định xác, hiệu Hơn thế, Ban Giám đốc thường xuyên kiểm tra thực tế phận đảm bảo nguồn thông tin thu xác nhất, quan tâm đến vấn đề quản trị nhân Cơng ty - Phòng tổ chức hành chính: chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Giám đốc công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, hoạt động thi đua khen thưởng, đào tạo nhân quản trị hành như: quản lý đất đai, nhà xưởng - Phòng Kế hoạch, tài chính: cập nhật, tính tốn, ghi chép, lưu giữ số liệu để lập báo cáo tài cung cấp cho Ban Giám đốc, phòng ban khác làm sở đề chiến lược kinh doanh phù hợp - Phòng Thị trường: chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Giám đốc công tác quảng bá, tuyên truyền, quảng cáo nhằm thu hút khách, hoạch định thực sách Marketing - Phòng kỹ thuật, nghiệp vụ: chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Giám đốc công tác xây dựng, cải tạo sở vật chất kỹ thuật, đổi công nghệ, bảo dưỡng, quản lý nghiệp vụ toàn công ty, đào tạo lại đội ngũ lao động phận tác nghiệp như: bàn, bar, buồng - đơn vị kinh doanh gồm: Trung tâm lữ hành quốc tế, xí nghiệp giặt may đo, trung tâm du lịch biển xanh, chi nhánh Quảng Ninh, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh - Các tổ lao động: Tổ bảo vệ, tổ bảo dưỡng, sửa chữa, tổ lễ tân, tổ bếp, tổ bar, tổ bàn, tổ buồng, tổ cảnh, tổ văn hóa, thể thao Có thể nói, theo cấu quản lý cơng việc chun mơn hóa, Ban giám đốc khơng phải giải nhiều công việc mà tập trung vào vấn đề quan trọng nắm hoạt động diễn hàng ngày Công ty người lao động công ty nắm rõ cơng việc, trách nhiệm, quyền hạn Ngồi thuận lợi trên, cấu tổ chức Công ty có hạn chế chế điều phối phận cá nhân không rõ ràng, tầm nhìn hạn hẹp cản trở phát triển người lao động, dồn trách nhiệm vào bậc quản lý cao khách sạn - Thực trạng nguồn nhân lực Hiện tại, Công ty Khách sạn Du lịch Thắng Lợi có 310 lao động Đội ngũ lao động Cơng ty có độ tuổi trung bình từ 30-40 chiếm 52 %, 40 tuổi chiếm 48% Phần lớn nguồn lao động Cơng ty có thời gian dài gắn bó với Cơng ty, điều tạo thuận lợi người lao động Công ty tâm huyết với nghề khó khăn Công ty phải gánh máy lao động nặng nề Đội ngũ quản lý Công ty giống hầu hết Công ty nhà nước thiếu kinh nghiệm quản lý quốc tế Điều ảnh hưởng lớn tới lực quản lý hoạt động kinh doanh khách sạn đặc biệt điều kiện tập đoàn khách sạn nước ạt đầu tư vào Việt Nam Ban Giám đốc điều hành thiếu kinh nghiệm quản lý quốc tế, thiếu thông tin dự báo thay đổi môi trường du lịch quốc tế Số lượng cấu lao động sau: Theo trình độ Theo độ tuổi Theo tính Theo giới chất cơng tính Theo loại hợp đồng việc Trung Kết cấu cấp lao động nghề, Từ Từ lao 20- 30- động 30 40 Đại Cao học đẳng Trên 40 Nam Nữ Biên Hợp Quản Nhân chế đồng lý viên nhà dài nước hạn phổ thông Số lượng 68 29 213 43 117 150 62 248 51 259 217 93 Tỷ trọng 21,9 9,4 68,7 13,9 37,7 48,4 20 80 82,6 70 30 17,4 Nguồn: Công ty Khách sạn Du lịch Thắng Lợi Chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Cũng hầu hết doanh nghiệp nhà nước, Công ty khách sạn Thắng lợi khơng có tun bố sứ mệnh, chưa có chiến lược kinh doanh dài hạn thức xuất phát điểm cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực, khơng thể nói tới phù hợp chiến lược quản lý nguồn nhân lực chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh Khi khơng có chiến lươc kinh doanh, mục tiêu chiến lược khơng có cách thức Có thể số giám đốc có hình dung phương hướng mục tiêu chiến lược cho công ty đầu, rõ ràng phương hướng khơng cụ thể hố văn bản, quan trọng không truyền đạt cách có chủ định cho tồn thể nhân viên Các cơng ty có kế hoạch kinh doanh năm hàng năm, kế hoạch năm khơng thể tính kế hoạch chiến lược dài hạn, kế hoạch đặt theo yêu cầu nhà nước, phân tích mơi trường kinh doanh cách cẩn thận, chưa có định hướng cần có doanh nghiệp kinh tế thị trường Mối quan hệ công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực với công tác quản lý nguồn nhân lực khác Để việc quản lý người có hiệu quả, sách quản lý cần đồng với Trong công tác quản lý nguồn nhân lực, công tác đào tạo cần phải thực đồng với công tác quản lý người chủ yếu khác thiết kế phân tích công việc, tuyển chọn, sử dụng đánh giá kết công việc, trả lương phúc lợi Với cách tiếp cận quản lý kinh doanh hiệu quả, khâu công tác thiết kế công việc Cần phải phân tích rõ cơng việc, đưa mô tả công việc cụ thể rõ ràng, làm sở cho công tác quản lý người khác Song Công ty khách sạn Thắng Lợi chưa có mơ tả cơng việc cho vị trí, có mang tính ước lệ, chưa cụ thể chi tiết vị trí Do khơng có mơ tả cơng việc cho vị trí cơng việc cơng ty, hình dung người cơng việc có phần mơ hồ, thiếu phân định rõ ràng, không rõ ràng chi tiết yêu cầu trình độ, kỹ cụ thể cho vị trí cơng việc Khi thiếu mơ tả cơng việc với yêu cầu trình độ, kỹ lực cụ thể cho vị trí cơng việc, việc xác định nhu cầu đạo tạo mơ hồ Thứ đến việc đánh giá kết công việc Công ty không kết hợp tốt để phối hợp với cơng tác đào tạo Thơng thường đánh giá kết cơng việc, người ta cần tìm nhu cầu đào tạo cho nhân viên Công việc chưa làm tốt doanh nghiệp Các doanh nghiệp tốt đánh giá kết công việc để trả lương, mà chưa giúp tìm mặt yếu cần đào tạo phát triển nhân viên Hệ thống tiền lương phúc lợi không đồng để thúc đẩy công tác đào tạo Với hệ thống lương theo quy định nhà nước lỗi thời, không tạo động lực cho người lao động phấn đấu vươn lên kết công việc việc nỗ lực học tập Cần phải nhấn mạnh muốn Công ty làm tốt công tác đào tạo phát triển nội dung sách quản lý nguồn nhân lực phải đồng với nhau, hỗ trợ thúc đẩy lẫn Trong trường hợp Công ty khách sạn Thắng Lợi sách thiết kế công việc, tuyển chọn nhân viên, đánh giá kết công việc trả lương không phù hợp bổ trợ cho nhau, làm ảnh hưởng tới công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Cách thức thực công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Nhìn chung, Cơng ty khách sạn Thắng Lợi có cách thức thực cơng tác đào tạo sơ khai, thiếu chưa chun nghiệp Có nhiều hoạt động, cơng đoạn quan trọng bị bỏ sót Tất điều làm giảm hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cách đáng kể Phần sau xem xét cách thức Công ty tổ chức hoạt động đào tạo nhân viên, dựa quy trình đào tạo lý thuyết gồm giai đoạn: đánh giá nhu cầu đào tạo, thiết kế chương trình đào tạo, thực chương trình đào tạo đánh giá hiệu công tác đào tạo Đánh giá nhu cầu đào tạo Công ty khách sạn Thắng Lợi không tổ chức đánh giá nhu cầu cách thức, mà làm theo cách tương đối sơ sài Thường Phòng Tổ chức hành trao đổi khơng thức với cán quản lý phận chủ yếu, cộng với quan sát giám đốc cán phụ trách đào tạo Công ty bỏ qua bước cần thiết đánh giá nhu cầu đào tạo như: phân tích cơng ty, phân tích cơng việc phân tích cá nhân Do giai đoạn, khâu việc đánh giá nhu cầu đào tạo bị bỏ sót cắt ngắn lại mà Bộ phận thường không đưa danh sách nhu cầu cần đào tạo cách cụ thể chi tiết Thường phận biết nét nhu cầu cho nhóm cơng việc tiêu biểu hoạt động Côngty, mà danh sách nhu cầu cụ thể cho nhóm người người cụ thể Điều làm cho cơng tác đào tạo lệch hướng, không thực sát với nhu cầu thực Cơng ty Thiết kế chương trình đào tạo Khâu thiết kế chương trình đào tạo cần xác định mục tiêu đào tạo Một mục tiêu đào tạo tốt cần phải cụ thể, lượng hoá được, thực quan sát Trong trường hợp Công ty khách sạn Thắng Lợi, đa số 10 chương trình đào tạo thiếu mục tiêu cụ thể lượng hóa Các mục tiêu thường thấy “Nâng cao kỹ ” “Hoàn thiện ”, mục đích lâu dài, khơng lượng hóa Với mục tiêu không định lượng này, thật khó để thực cho tốt đánh giá sau Cần phải nói Việt nam, việc nghiên cứu giảng dạy đặc điểm trình học người nói chung, người lớn nói riêng chưa phổ biến, sinh viên quản trị kinh doanh Những khái niệm gặp vào năm trước Chính mà có cơng ty ý tới đặc điểm cách kỹ lưỡng thiết kế chương trình đào tạo Đa số chương trình đào tạo theo kiểu truyền thống, quan tâm tới đặc điểm trình học Trong giai đoạn thiết kế nội dung giảng dạy có nhiều bất cập Trong nhiều trường hợp, cơng ty dựa hoàn toàn vào trường học, trường dạy nghề du lịch, nơi ký hợp đồng giảng dạy cung cấp dịch vụ cho mình, giáo viên thuộc trường tự đưa mục tiêu chương trình đào tạo, mà thiếu tự trao đổi, giám sát cần thiết Trong trường hợp thế, giáo viên đương nhiên đưa chương trình có sẵn, khơng theo sát nhu cầu công ty Rất nhiều chương trình đào tạo thị trường có nội dung phương pháp truyền tải cũ Nội dung đào tạo đa số đơn vị cung cấp đào tạo thường mang nặng tính lý thuyết, chí kể chương trình đào tạo kỹ mang tính kỹ thuật Nhiều giảng dành nhiều thời gian giảng giải định nghĩa, tầm quan trọng yêu cầu, nguyên tắc, mà thời gian dành cho việc giải thích làm gì, làm nào, điều kiện hoàn cảnh nào, v.v Rât nhiều chương trình đào tạo chuẩn bị nội dung giảng giải chính, chuẩn bị phần thực hành, phần kích thích suy nghĩ, sáng tạo độc lập học viên 11 Một bất cập đề cập nhiều diễn đàn giáo dục đào tạo ngày vấn đê khâu thiết kế phương pháp giảng dạy Cần phải nói có giáo viên đào tạo phong cách học học viên phong cách giảng dạy giáo viên Chính mà việc thiết kế phương pháp giảng dạy hạn chế Đa số giáo viên chuẩn bị giảng để lên lớp, dành thời gian cho việc thiết kế phương pháp, chí khơng để ý tới thiết kế phương pháp, sử dụng phương pháp giảng dạy truyền thống, giảng dạy chiều, giáo viên nói, học viên nghe Việc dựa dẫm hoàn toàn vào giáo viên sở đào tạo khâu thiết kế mục tiêu, nội dung phươpng pháp giảng dạy thói quen khơng tốt cơng ty du lịch nhà nước Cách làm làm cho chương trình đào tạo phù hợp, tính thực tiễn phung phí nguồn lực lãng phí Nó thể cỏi cán phụ trách công tác đào tạo hiểu biết kỹ tổ chức công tác đào tạo, nhiều thiếu trách nhiệm cơng tác Thực chương trình đào tạo Trong khâu thực chương trình đào tạo, bất cập nội dung giảng dạy vừa nêu trên, giáo viên cung cấp nội dung chương trình giảng chuẩn bị từ trước Bất cập chủ yếu giai đoạn thực chương trình đào tạo nằm khâu phương pháp giảng dạy Ở lớp, giáo viên chủ yếu giảng theo phương pháp truyền thống, thường giao tiếp với học viên q trình giảng dạy Đa số giảng viên không 12 trang bị phương pháp giảng dạy cho người lớn, lấy học viên làm trung tâm Giáo viên chủ yếu truyền đạt lại cho học viên nội dung chuẩn bị từ trước Với văn hóa người Việt thói quen có học hồi bé, học viên đặt câu hỏi cho thầy Rất thời gian dành cho việc thảo luân, trao đổi học tập lẫn học viên Việc học lớp thụ động, học viên chủ yếu ngồi nghe, thiếu phương pháp kích thích suy nghĩ học viên Số lượng học viên lớp học vấn đề lớn thực chương trình đào tạo Thường lớp học có 40-50 học viên, chí nhiều Với số lượng học viên thế, không cho phép giáo viên sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực mang tính thực hành, “cầm tay việc”, đặc biệt đào tạo nghiệp vụ khách sạn lễ tân, buồng bar, bàn với số lượng học viên lớn, giáo viên khơng kiểm sốt lớp học sử dụng phương pháp Như vậy, kể giáo viên có biết phương pháp giảng dạy tích cực, hồn cảnh khơng cho phép họ áp dụng phương pháp Phương pháp giảng dạy chiều vừa không gây hứng thú cho học viên, không kích thích q trình học tập học viên, vừa làm thày trò mệt mỏi Ngồi ra, phương pháp khơng phù hợp với đối tượng học viên người lớn học, không quan tâm tới phong cách học cá nhân người Việc trao đổi giáo viên học viên lớp làm giáo viên có thơng tin phản hồi để kiểm tra trình học tập học viên lớp học, có điều chỉnh cần thiết Việc không quan tâm tới phong cách học tập cá nhân khiến nhiều nhu cầu phương pháp học hữu hiệu nhiều học viên bị bỏ qua Học viên khơng có nhiều hoạt động lớp, khơng có điều kiện trao đi, đổi lại, có điều kiện học từ người ngồi lớp 13 Việc giảng dạy chiều làm phí phạm lượng kinh nghiệm làm việc lớn học viên Học viên có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm làm việc với nhau, phí phạm, thiệt thòi giáo viên học viên Đánh giá hiệu đào tạo Có mức đánh giá hiệu đào tạo: 1) đánh giá phản ứng học viên khóa học, xem nhận xét học viên nội dung, phương pháp công tác tổ chức lớp học, với giả định học viên thích thú với lớp học thường học học nhiều hơn; 2) đánh giá mức độ học tập học viên, tổ chức trước sau khóa học, lấy kết so sánh với nhau; 3) đánh giá thay đổi hành vi học viên cơng việc làm hàng ngày, thường thực sau khóa học vài ba tháng, 4) đánh giá ảnh hưởng khóa đào tạo tới kết kinh doanh cơng ty, tổ chức Khơng có cơng ty du lịch nhà nước tổ chức đánh giá hiệu cơng tác đào tạo cách thức Một số đơn vị có lấy ý kiến phản hồi học viên cảm nhận họ khóa học nói chung, nội dung cách thức giáo viên giảng dạy lớp Việc đánh giá thức dừng lại đó, khơng có mức độ đánh giá cao Việc đánh giá mức độ học tập học viên phần nêu, thường hình thức Khi việc đánh giá đào tạo khơng tổ chức bản, thức, việc rút học kinh nghiệm bị hạn chế Theo cách khó đúc rút học kinh nghiệm đầy đủ toàn diện cho lần kế 14 tiếp Ngoài ra, cần phải xem công tác đào tạo đầu tư, cần phải đánh giá xem hiệu đầu tư nào, để có phương án đầu tư tiếp cho có lợi Kết luận Mặc hầu hết doanh nghiệp nhận thức tầm quan trọng công tác đầu tư này, nhiều công ty nói chung ác cơng ty nhà nước nói riêng trọng vào công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tuy nhiên, qua phân tích thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty khách sạn Thắng Lợi cho thấy phương pháp thực cơng tác có nhiều bất cập nhiều nguyên nhân Một nguyên nhân nhiều cơng ty chưa có phương pháp công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cách bản, hệ thống thiếu tầm nhìn dài hạn xuyên suốt hoạt động khác nhau, thiếu hoạch định kế hoạch, thiếu đồng hoạt động khác Những vấn đề đưa bàn luận nhằm góp phần tìm bất cập công ty việc thực đào tạo phát triển nguồn nhân lực từ rút học kinh nghiệm, giải pháp để thực công tác doanh nghiệp tốt hơn, chuyên nghiệp hiệu TÀI LIỆU THAM KHẢO  Slides giảng chương trình Đại học Griggs  Tài liệu cổ phần hóa Cơng ty khách sạn Thăng Lợi ... nhà nước lĩnh vực khách sạn Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty khách sạn Thắng lợi: a/ Khái quát công ty khách sạn Thắng Lợi: Công ty Khách sạn Du lịch Thắng Lợi doanh nghiệp... thuyết, công tác tổ chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nhà nước có nhiều bất cập Sau đánh giá thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty du lịch khách sạn Thắng Lợi doanh... chung ác cơng ty nhà nước nói riêng trọng vào cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tuy nhiên, qua phân tích thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty khách sạn Thắng Lợi cho thấy
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty khách sạn du lịch thắng lợi , Đánh giá thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty khách sạn du lịch thắng lợi , Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty Khách sạn Du lịch Thắng Lợi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay