Công tác tuyển dụng cán bộ tại cục quản lý đấu thầu cho dự án xây dựng hệ thống mua sắm chính phủ điện tử

12 10 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 08:01

CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CÁN BỘ TẠI CỤC QUẢN ĐẤU THẦU CHO DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG MUA SẮM CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ I luận chung quản trị nguồn nhân lực công tác tuyển dụng Mỗi tổ chức có mục tiêu khác tham gia vào kinh tế tổ chức hoạt động lời nhuận hay phi lợi nhuận Để đạt mục tiêu, họ phải dựa vào nhiều nguồn lực khác vốn, công nghệ, nhân lực Trong đó, nguồn nhân lực xem tài sản lớn đóng góp vào thành cơng tổ chức Ngày nay, tiến khoa học, kỹ thuật cơng nghệ góp phần quan trọng, thúc đẩy phát triển tổ chức Nhưng để sử dụng, phát huy thành tựu đòi hỏi phải có đội ngũ lao động có trình độ, có kỹ thuật, tay nghề cao, nghĩa phải có đội ngũ lao động phù hợp, đáp ứng yêu cầu ngày cao trình sản xuất Nếu khơng có đội ngũ lao động tương ứng tài nguyên thiên nhiên, tiền vốn, thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ khơng thể phát huy vai trò sức mạnh Quản trị nguồn nhân lực hoạt động nhằm giúp tìm kiếm, phát triển trì đội ngũ nhân viên quản có chất lượng - người tham gia tích cực vào thành cơng tổ chức Tổ chức trông mong vào nhà chuyên môn quản trị nhân giúp họ đạt hiệu suất cao nguồn lực lao động định Quản trị trình tác động, quản hoạt động người thông qua người để hồn thành cách có hiệu tốt Công tác quản trị nhân hay quản trị nguồn nhân lực trình giúp tìm kiếm, phát triển trì đội ngũ nhân (tức tập thể cán bộ, nhân viên) hoạt động cách có chất lượng, đảm bảo thành cơng tổ chức đạt mục tiêu đề Nguồn nhân lực tổ chức hình thành sở cá nhân với vai trò, ví trí phân cơng khác nhau, u cầu hoạt động tổ chức, tổ chức, liên kết lại với để phấn đấu cho mục tiêu định, nhằm đạt thành tổ chức, tổ chức đề Một u cầu quản trị nhân tìm người, số lượng thời điểm điều kiện thỏa mãn tổ chức nhân viên Khi lựa chọn người có kỹ thích hợp làm việc vị trí nhân viên lẫn cơng ty có lợi Cơng việc trước hết để có đội ngũ lao động chất lượng việc tuyển dụng Công việc tuyển dụng có hiệu sở để có đội ngũ lao động giỏi Mỗi loại hình tổ chức có quy trình tuyển dụng khác miễn phù hợp mang lại hiệu Tuyển mộ tuyển chọn nhân lực công việc để tổ chức tiến hành thu nạp nhân viên Đứng phía người tìm việc hội để họ có cơng ăn việc làm, có thu nhập; hội học hỏi, phát triển Vậy tổ chức tuyển chọn người cho hợp lý? Đó câu hỏi mà nhiều tổ chức khó trả lời thỏa đáng Nhân lực ảnh hưởng lớn đến tổ chức q trình hoạt động nói chung mục tiêu chiến lược tổ chức Như trình bày, tổ chức nhân lực yếu tố định đến tồn phát triển thân tổ chức Chính tuyển người, người mục tiêu quan trọng mà tổ chức theo đuổi Vấn đề tổ chức phải xây dựng tiêu chí để tìm đối tượng thích hợp, đặc điểm người lao động nhân thân, trình độ, tuổi tác, tâm sinh tác động tới định tuyển chọn người tuyển dụng Tuyển mộ Tuyển mộ trình thu hút người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội bên tổ chức Công tác tuyển mộ có ảnh hưởng lớn đến chất lượng nguồn nhân lực tổ chức.Tuyển mộ bước chuỗi dây truyền tuyển dụng người lao động Nó có ảnh hưởng đến trình Quá trình tuyển mộ ảnh hưởng lớn đến kết q trình tuyển chọn Trong thực tế có người lao động có trình độ cao họ khơng tuyển chọn họ khơng biết thơng tin tuyển mộ, họ khơng có hội nộp đơn xin việc Tuyển mộ không ảnh hưởng đến việc tuyển chọn mà ảnh hưởng đến chức khác quản trị nguồn nhân lực như: Đánh giá tình hình thưc cơng việc, thù lao lao động, đào tạo phát triển nguồn nhân lực mối quan hệ lao động Tuyển chọn Tuyển chọn trình đánh giá ứng viên theo nhiều khía cạnh khác dựa vào yêu cầu khác cơng việc, để tìm người phù hợp với yêu cầu đặt số ngưòi thu hút trình tuyển mộ Quá trình tuyển chọn khâu quan trọng nhằm giúp nhà quản trị nhân lực đưa định tuyển dụng cách đắn Quyết định tuyển chọn có ý nghĩa quan trọng chiến lược kinh doanh tổ chức, trình tuyển chọn tốt giúp cho tổ chức có người có kĩ phù hợp với phát triển tổ chức tương lai Tuyển chọn tốt giúp cho tổ chức giảm chi phí phải tuyển chọn lại, đào tạo lại tránh thiệt hại rủi ro q trình thực cơng việc Q trình Tuyển mộ - Tuyểnchọn Tuyển mộ Tuyển mộ có nguồn là: Tuyển mộ từ lực lượng lao động bên tổ chức (Nội bộ) tuyển chọn từ lực lượng lao động xã hội (Bên ngoài) Mỗi nguồn tuyển dụng lại có ưu, nhược điểm khác - Tuyển mộ từ nội (Thường áp dụng cho vị trí cao mức khởi điểm) Ưu điểm: Kích thích làm việc, giảm chi phí, rủi ro, khơng thời gian đào tạo Nhưng người tuyển dụng từ nội hiểu rõ tổ chức, thành viên khác tổ chức tôn trọng Nhược điểm: Ít có nhiều hội lựa chọn dễ dẫn đến cạnh tranh khơng lành mạnh, ngồi tạo trì trệ, lạc hậu Và vị trí tuyển dụng khơng phù hợp với ứng viên tổ chức Cách tuyển mộ: + Bảng thông báo công việc: bảng thông báo vị trí cơng việc cần tuyển gửi đến tất nhân viên tổ chức + Sử dụng giới thiệu nhân viên: thơng tin khơng thức qua giới thiệu nhân viên + Danh mục kỹ năng: Tổ chức sử dung danh mục kĩ trình độ giáo dục đào tạo, kinh nghiệm làm việc, yếu tố khác có liên quan cá nhân người lao động - Tuyển mộ từ bên ngồi (Thường áp dụng cho vị chí khởi điểm lực lượng không đáp ứng yêu cầu hay tổ chức có nhu cầu đổi mới) Ưu điểm: Có nhiều hội lựa chọn Có thể tạo mẻ, đột phá Nhược điểm: Chi phí tốn kém, rủi ro cao, thời gian tuyển dụng đào tạo Cách tuyển mộ: + Giới thiệu nhân viên + Quảng cáo phương tiên đại chúng + Qua trung tâm giới thiệu việc làm Tuyển chọn Quá trình tuyển chọn bị ảnh hưởng yếu tố như: - Các yếu tố thuộc doanh nghiêp: Hình ảnh tổ chức, mơi trưòng làm việc, sách đãi ngộ, phúc lợi xã hội quan hệ cơng đồn, bầu khơng khí tâm lí, chi phí cho tuyển chọn - Các yếu tố thuộc môi trường: Thị trường lao động cung cầu loại lao động đó, xu hướng kinh tế tác động đến số người muốn theo đuổi nghề hay thái độ xã hội nghề nghiệp Q trình tuyển chọn - Tiếp đón nhận hồ sơ - Nghiên cứu đơn xin việc: Thông tin cá nhân, trình đào tạo, lịch sử trình làm việc, kinh nghiệm thói quen, sở thích - Trắc nghiệm tuyển chọn: phương pháp đo lường duy, nhân cách thể lực, sơ thích hành vi cá nhân người dự tuyển Các loại trắc nghiệm: tâm lý, kiến thức liên quan đến công việc, thực công việc, thái độ nghiêm túc - Phỏng vấn tuyển chọn : đàm thoại tỉ mỉ thức người tuyển dụng người dự tuyển để đánh giá cá nhân người dự tuyển (Năng lực, trình độ, khả giao tiếp, khả phù hợp, mức độ chịu đựng căng thẳng hay thái độ mức độ cam kết) Phỏng vấn + Số lượng vấn cá nhân vấn nhóm + Hình thức vấn thiết kế trước, vấn không thiết kế trước, vấn hỗn hợp + Tính chất Phỏng vấn hành vi, vấn tạo căng thẳng - Thẩm tra lại trình độ tiểu sử làm việc - Đánh giá y tế kiểm tra sức khoẻ - Phỏng vấn lãnh đạo cấp cao - Tham gia cụ thể vào công việc - Ra định thuê mướn II Công tác tuyển dụng cán Cục Quản đấu thầu cho dự án xây dựng hệ thống mua sắm phủ điện tử thử nghiệm Dự án Xây dựng hệ thống mua sắm phủ điện tử thử nghiệm Dự án “Xây dựng hệ thống mua sắm phủ điện tử thử nghiệm” thành lập theo Quyết định số 94/QĐ-BKH ngày 14/1/2009 Bộ Kế hoạch đầu Dự án có tổng mức đầu 3.370.766 USD Cơ quan hợp tác phát triển Hàn Quốc (KOICA) tài trợ tỷ WON vốn đối ứng Chính phủ Việt Nam 6,488 tỷ đồng (chi cho hoạt động Ban QLDA) Mục tiêu dự án xây dựng hệ thống đấu thầu điện tử thử nghiệm (gọi tắt hệ thống) Việt Nam dựa hệ thống đấu thầu điện tử Chính phủ Hàn Quốc triển khai thí điểm đơn vị địa bàn TP Hà Nội Thời gian thực dự án năm Ngày 16/2/2009, Ban QLDA Xây dựng hệ thống mua sắm phủ điện tử thử ngiệm thành lập (Quyết định số 207/QĐ-BKH Bộ KH&ĐT), trực thuộc Cục Quản đấu thầu Ban QLDA có nhiệm vụ giám sát, phối hợp triển khai xây dựng hệ thống với chuyên gia Hàn Quốc vận hành hệ thống sau hoàn tất, đảm bảo tiến độ giao Cơ cấu tổ chức Ban QLDA gồm Giám đốc, Phó giám đốc, kế tốn, điều phối, hành cán CNTT Chức danh giám đốc phó giám đốc dự án bổ nhiệm theo định Bộ KH&ĐT Các vị trí chuyên viên Cục QLĐT kiêm nhiệm Các vị trí lại Cục QLĐT đứng tổ chức tuyển dụng ký hợp đồng Căn vào nhu cầu dự án, Cục QLĐT lên kế hoạch tuyển dụng gồm vị trí điều phối dự án (01), hành (01), kế tốn (01) kỹ sư công nghệ thông tin (08), yêu cầu công việc, số lượng tuyển dụng thời gian tuyển dụng, đồng thời thành lập Hội đồng tuyển dụng nhân cho Dự án (gồm thành viên, chuyên viên CNTT Cục) Để chuẩn bị cho cơng tác tuyển dụng nhân nói trên, Cục QLĐT tiến hành tuyển mộ thí sinh cách: - Tuyển từ nội (từ số đơn vị thành viên trực thuộc Cục Báo Đấu thầu) - Đăng tải thông báo tuyển dụng phương tiện thông tin đại chúng: vietnamworks.com, Báo đấu thầu (đơn vị trực thuộc Cục QLĐT) - Qua giới thiệu thành viên Cục Dưới Thông báo tuyển dụng đăng tải Báo Đấu thầu: THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Cục Quản Đấu thầu Bộ Kế hoạch Đầu cần tuyển gấp kỹ sư Công nghệ thông tin để triển khai dự án đấu thầu điện tử: Yêu cầu: − Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm lập trình với ngơn ngữ Java, ưu tiên người có kinh nghiệm làm dự án ngơn ngữ Java với nước ngồi − Làm việc toàn thời gian (full-time) − Tốt nghiệp đại học hệ quy chun ngành Cơng nghệ thơng tin; − Có khả làm việc theo nhóm, áp lực cao; − Có kinh nghiệm làm việc với hệ sở liệu Oracle SQL; − Cam kết làm việc tối thiểu năm người sử dụng lao động có yêu cầu Yêu cầu riêng cho vị trí: Phân tích thiết kế hệ thống: - Có kinh nghiệm phân tích, thiết kế hệ thống CNTT, sử dụng thành thạo ngôn ngữ UML công cụ UML, Rational Rose Oracle Designer An toàn bảo mật sở liệu: - Có khả quản trị, phát triển thành thạo sở liệu Oracle, SQL; - Am hiểu an toàn bảo mật, hạ tầng khố cơng khai (PKI); Phát triển phần mềm: - Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng mơi trường Web – based, thành thạo ngơn ngữ lập trình Java, Java Script, JSP, XML, RDBMS; Cấu hình hệ thống cài đặt phần cứng: - Am hiểu hệ điều hành Windows, Linux; - Có khả thiết kế sơ đồ mạng, quản trị mạng, cài đặt máy chủ, cấu hình hệ thống 02 nhân viên thực điều phối Dự án, lập kế hoạch hành 01 kế toán Dự án Hồ sơ dự tuyển gồm:  Đơn xin dự tuyển;  Sơ yếu lịch;  Bản có cơng chứng văn bằng, chứng có liên quan;  Giấy chứng nhận sức khỏe (có dán ảnh) phải nộp lựa chọn Địa điểm nộp hồ sơ: Vụ Quản Đấu thầu (phòng 208 nhà B), trụ sở Bộ Kế hoạch Đầu tư, số Hồng Văn Thụ, quận Ba Đình, Hà Nội Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 08/12/2008 đến hết ngày 20/12/2008 (trong hành chính, trừ ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật) Thời gian vấn dự kiến ngày 25/12/2008 Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Anh Thy Hùng, phòng 208 nhà B, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Số Hoàng Văn Thụ, quận Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 04 – 38 231 254; 0915022756 Sau tiến hành tuyển mộ hình thức trên, Hội đồng thi tuyển tiến hành tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ lên danh sách ứng cử viên đáp ứng yêu cầu nêu thông báo tuyển dụng Những hồ sơ không phù hợp với vị trí tuyển dụng bị loại hay thiếu giấy tờ quan trọng, ưu tiên ứng cử viên có trình độ học vấn cao có kinh nghiệm làm việc Bước khâu tuyển dụng tiến hành vấn thí sinh có danh sách tuyển dụng Hội đồng thi tuyển vấn thí sinh (khoảng – 10 phút) với câu hỏi đơn giản học vấn, kinh nghiệm sở thích chấm điểm dựa vào cách trả lời thí sinh cấp, trình độ kinh nghiệm Qua cách thức tuyển dụng, thấy quy trình tuyển dụng Cục QLĐT cho Dự án nhiều bất cập nội đơn vị phần ảnh hưởng từ mơi trường bên ngồi Thứ nhất, thơng báo tuyển dụng khơng nêu u cầu cơng việc, trình độ kinh nghiệm với vị trí kế tốn, điều phối dự án hành Vì vậy, có số lượng lớn hồ sơ thi tuyển vào vị trí trên, gây khó khăn cho khâu tiếp nhận sàng lọc hồ sơ Trong số lượng hồ sơ nộp vào vị trí kỹ sư cơng nghệ thơng tin lại Thứ hai, vấn chưa coi trọng Vị trí kỹ sư cơng nghệ thơng tin chiếm đa số vị trí tuyển dụng (8 người) Tuy nhiên hội đồng thi tuyển có thành viên cán CNTT, chắc không bao quát hết vấn đề cần vấn trình độ chun mơn kinh nghiệm có tới vi trí khác Trong thành viên khác Hội đồng thi tuyển vấn câu hỏi chung chung cấp, sở thích… khó đánh giá thực lực thí sinh Thứ ba, Cục QLĐT đơn vị hành nhà nước trực thuộc Bộ KH&ĐT chế tuyển dụng ưu tiên em cán ngành Gần chắn đối tượng xắp sếp trước vào vị trí, có số đối tượng “ngồi” xét tuyển trúng vào vị trí CNTT Cuối cùng, hạn chế khác ảnh hưởng lớn đến trình tuyển dụng tiền lương Thực tế, dự án nước tài trợ toàn vốn viện trợ dụng vào thuê chuyên gia nước mua sắm trang thiết bị nhà tài trợ quản Trong đó, nguồn vốn đối ứng sử dụng để chi tiêu cho máy vận hành Ban QLDA Mọi định mức chi tiêu, có tiền lương cán dự án Nhà nước quy định Lĩnh vực cơng nghệ thơng tin đòi hỏi nhiều chất xám, tiền lương trả cho kỹ sư CNTT lại khơng tương xứng, khơng thu hút người có trình độ kinh nghiệm Có thể thấy hạn chế lớn cơng tác tuyển dụng cán cho dự án đơn vị ưu tiên xét tuyển đối tượng em ngành chưa thật coi trọng đến chất lượng mục tiêu dự án Đây dự án ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động đấu thầu Gần toàn quy trình đấu thầu truyền thống dựa giấy tờ thay quy trình đấu thầu điện tử, đòi hỏi kỹ sư cơng nghệ thơng tin khơng giỏi lĩnh vực chun mơn mà phải am hiểu pháp luật đấu thầu Thực tế sau dự án chuyển giao công nghệ (phần mềm phần cứng hệ thống) tháng 9/2009, Ban QLDA gặp phải nhiều khó khăn việc vận hành làm chủ hệ thống Nhiều lỗi phát sinh xảy ra, không khắc phục Dự án rơi vào tình trạng trì trệ, hoạt động khơng hiệu Để tuyển dụng đội ngũ cán có chất lượng, giải pháp đơn vị tuyển chọn người có lực trình độ thực Hãy lấy mục tiêu dự án lên vị trí hàng đầu thay đơn giải công ăn việc làm em cán công ngành Ưu tiên tuyển dụng nội ngành tốt, tiêu chí chất lượng phải đặt lên hàng đầu Chỉ tuyển dụng đối tượng họ có cấp chun mơn thực Lợi thuộc họ thí sinh khác có trình độ tương đương Tiền lương tốn tương đối khó đơn vị nhà nước phải tuyển dụng vị trí có trình độ cao đòi hỏi kinh nghiệm Trong mức chi trả lương thực theo quy định Bộ Tài (Quyết định số 219/2009/QĐ-BTC ngày 19/11/2009 Bộ Tài chính) Vì vậy, ngồi tiền lương để thu hút người tài, đơn bị cần có sách hỗ trợ giúp người lao động tham gia vào hoạt động tổ chức gắn với Kết luận Có thể nói, quản trị nguồn nhân lực chìa khóa cho thành công tổ chức, mảng quan trọng phức tạp công việc quản trị Một tổ chức có đội ngũ lao động có chun mơn có gắn kết, có tinh thần gắn với cơng việc, với tổ chức thành cơng sức mạnh tài Để tạo nên sức mạnh tổ chức phải trọng đến khâu trình quản trị nguồn nhân lực: từ việc lập kế hoạch nhân đến tuyển chọn nhân cuối gắn kết nguồn nhân với tổ chức Thực tế, cơng tác tuyển dụng cán Cục QLĐT cho dự án xây dựng hệ thống mua sắm phủ điện tử thử nghiệm thể nhiều bất cập Những bất cập tồn nhiều quan nhà nước nói chung, gây ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu hoạt động tổ chức nói riêng hiệu kinh tế nói chung Tuyển dụng trình lựa chọn đầu vào tổ chức Nếu công tác tuyển dụng không thực chức mục tiêu tổ chức khó đảm bảo bối cảnh cạnh tranh gay gắt nguồn nhân lực thị trường TÀI LIỆU THAM KHẢO • Slides giảng chương trình Đại học Griggs • Giáo trình Quản trị Nguồn nhân lực, tác giả Nguyễn Hữu Thân ... thầu cho dự án xây dựng hệ thống mua sắm phủ điện tử thử nghiệm Dự án Xây dựng hệ thống mua sắm phủ điện tử thử nghiệm Dự án Xây dựng hệ thống mua sắm phủ điện tử thử nghiệm” thành lập theo Quyết... tiêu dự án xây dựng hệ thống đấu thầu điện tử thử nghiệm (gọi tắt hệ thống) Việt Nam dựa hệ thống đấu thầu điện tử Chính phủ Hàn Quốc triển khai thí điểm đơn vị địa bàn TP Hà Nội Thời gian thực dự. .. Đánh giá y tế kiểm tra sức khoẻ - Phỏng vấn lãnh đạo cấp cao - Tham gia cụ thể vào công việc - Ra định thuê mướn II Công tác tuyển dụng cán Cục Quản lý đấu thầu cho dự án xây dựng hệ thống mua
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác tuyển dụng cán bộ tại cục quản lý đấu thầu cho dự án xây dựng hệ thống mua sắm chính phủ điện tử , Công tác tuyển dụng cán bộ tại cục quản lý đấu thầu cho dự án xây dựng hệ thống mua sắm chính phủ điện tử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay