MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

65 18 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 01:55

LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế quốc dân, doanh nghiệp sản xuất là tế bào của nền kinh tế, lả đơn vị trực tiếp tiến hành các hoạt đọng sản xuất tạo ra sản phẩm. cũng như bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào khác, doanh nghiệp xây dựng trong quá trình sản xuất kinh doanh của mình đều phải tính toán các chi phí bỏ ra và thu về. Đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường hiện nay, muốn tồn tại và phát triển doanh nghiệp phải có biện pháp quản lý vật liệu một cách hợp lý . Phải tổ chức công tác nguyên vật liệu từ quá trình thu mua vận chuyển liên quan đến khâu dự trữ vật tư cho việc thi công công trình. Phải tổ chức tôt côngtác quản lý thúc đẩy kịp thời việc cung cấp nguyên vật liệu cho việc thi công xây dựng , phải kiểm tra giám sát việc chấp hành việc dự trữ tiêu hao nguyên vật liệu tại công ty để từ đó góp phần giảm những chi phí không cần thiết trong xây dựng tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Muốn đạt được điều dó doanh nghiệp phải có một lượng vốn lưu động và sử dụng nó một cách hợp lý, để tháy được điều đó thi mỗi doanh nghiệp phải sử dụng nguên vật liệu một cách hợp lý và quản lý chúng một cách chặt chẽ từ khâu thu mua đến khâu sử dụng vừa đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất vừa tiết kiệm chổng mọi hiện tượng sâm phạm tài sản của nhà nước và tài sản của đơn vịXuất phát từ lý do trên và nay đã có điều kiện thực tế và được sự chỉ bảo của cac cán bộ công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp và xây dựng cùng các thầy cô giáo đã giúp đỡ em, Em đã mạnh gian chon đề tài “Công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp và xây dựng” nhằm làm sáng tỏ những vấn đề vướng mắc giữa thực tế và lý thuyết để có thể hoàn thiện bổ sung kiến thức em đã học.Bố cục báo cáo tốt nghiệp gồm các phần sau:Phần I: lý luận chung về báo cáo nguyên vật liệu trong doanh nghiệpPhần II: Một số điểm chung tại công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp và xây dựng.Phần III: Thực trạng công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp và xây dựng.Phần IV: Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý ngyên vật lệu tại công ty Cổ phần thiêts bị công nghiệp và xây dựng.Trên đây là toàn bộ thực trạng công tác quản lý ngyên vật liệu tại công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp và xây dựng.Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu về đề tài do còn nhiều hạn chế về mạet lý luận cũng như kinh nghiệm thực tế nên bản Báo cáo này không tránh khỏi những thiếu sót em rất mong được sự góp ý, giúp đỡ của các thầy cô cùng các cô chú trong phòng kinh doanh và phòng KT TC để bản báo cảo này đực hoàn thiện hơnEm xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trần Mạnh Hùng cùng tập thể cán bộ công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và xây dựng đã giúp em hoàn thành ban Báo cáo này. Quản lý NVL Lời mở đầu Trong kinh tế quốc dân, doanh nghiệp sản xuất tế bào kinh tế, lả đơn vị trực tiếp tiến hành hoạt đọng sản xuất tạo sản phẩm nh doanh nghiệp sản xuất khác, doanh nghiệp xây dựng trình sản xuất kinh doanh phải tính toán chi phí bỏ thu Đặc biệt kinh tế thị trờng nay, muốn tồn phát triển doanh nghiệp phải có biện pháp quản lý vật liệu cách hợp lý Phải tổ chức công tác nguyên vật liệu từ trình thu mua vận chuyển liên quan đến khâu dự trữ vật t cho việc thi công công trình Phải tổ chức tôt côngtác quản lý thúc đẩy kịp thời việc cung cấp nguyên vật liệu cho việc thi công xây dựng , phải kiểm tra giám sát việc chấp hành việc dự trữ tiêu hao nguyên vật liệu công ty để từ góp phần giảm chi phí không cần thiết xây dựng tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Muốn đạt đợc điều dó doanh nghiệp phải có lợng vốn lu động sử dụng cách hợp lý, để tháy đợc điều thi doanh nghiệp phải sử dụng nguên vật liệu cách hợp lý quản lý chúng cách chặt chẽ từ khâu thu mua đến khâu sử dụng vừa đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất vừa tiết kiệm chổng tợng sâm phạm tài sản nhà nớc tài sản đơn vị Xuất phát từ lý có điều kiện thực tế đợc bảo cac cán công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp xây dựng thầy cô giáo giúp đỡ em, Em mạnh gian chon đề tài Công tác quản lý nguyên vật liệu công ty Cổ phần thiết bị công Quản lý NVL nghiệp xây dựng nhằm làm sáng tỏ vấn đề vớng mắc thực tế lý thuyết để hoàn thiện bổ sung kiến thức em học Bố cục báo cáo tốt nghiệp gồm phần sau: - Phần I: lý luận chung báo cáo nguyên vật liệu doanh nghiệp - Phần II: Một số điểm chung công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp xây dựng - Phần III: Thực trạng công tác quản lý nguyên vật liệu công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp xây dựng - Phần IV: Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý ngyên vật lệu công ty Cổ phần thiêts bị công nghiệp xây dựng Trên toàn thực trạng công tác quản lý ngyên vật liệu công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp xây dựng Trong trình tìm hiểu nghiên cứu đề tài nhiều hạn chế mạet lý luận nh kinh nghiệm thực tế nên Báo cáo không tránh khỏi thiếu sót em mong đợc góp ý, giúp đỡ thầy cô cô phòng kinh doanh phòng KTTC để báo cảo đực hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trần Mạnh Hùng tập thể cán công ty cổ phần thiết bị công nghiệp xây dựng giúp em hoàn thành ban Báo cáo Quản lý NVL phần I lý luận chung quản lý nguyên vật liệu doanh nghiêp I khai niệm phân loại vai trò nguyên vật liệu sản xuất doanh nghiệp Khái niệm đặc điểm nguyên vật liệu sản xuất kinh doanh 1.1 Khái niệm nguên vật liệu + Nguyên vật liẹu đối tợng lao động đợc biểu dới hình thai vật chất, ba yếu tố trình sản xuất, đối tợng lao đọng , sức lao động sở cấu thành nên thực thể sản phẩm 1.2 Đặc điểm nguyên vật liệu: + Nguyên vật liệu tài sản lu động thuộc nhốm hàng tồn kho, vật liệu tham gia giai đoạn đầu trình sản xuất kinh doanh để hình thành nên sản phẩm mới, chúng đa rạng phong phú chủng loại + nguyên vật lệu sở vật chất hình thành nên thực thể sản phẩm trình sản xuất vật liệu không ngừng chuyển hoá biến đổi mặt giá tri chất lợng + giá trị nguyên vật liệu đợc chuyển dịch toàn lần vào giá tri sản phẩm đợc tạo Quản lý NVL + mặt kỹ thuật , ngyên vật liệu tài sản vật chất tồn dới nhiều dạng khác , phức tạp đời sống lý hoá nên rễ bị tác động thời tiết , khí hậu môi trờng xung quanh + Trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng cao tài sản lu động tổng chi phí sản xuất, để tạo sản phẩm nguên vật liệu chiếm tỷ trọng đán kể Từ đặc điểm cho thấy nguyên vật liệu có vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh sản xuất doanh nghiệp Điều đỏ dẫn đến phải tăng cờng công tác quản lý nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất Yêu cầu quản lý nguyên vật vật liệu: Trong điều kiên hiên nay, việc sử dụng hợp lý tiết kiệm nguyên vật liệu có hiệu ngày đợc coi trọng để khối lợng nguyên vật liệu, sản xuất nhiều sản phẩm , có giá thành hạ mà bảo đảm chất lợng Do công tác quản lý nguên vật liệu vân đè tất yếu , khác quan câqnf thiết cho mäi phng thøc s¶n xt kinh doanh ViƯc qu¶n lý có tốt hay không phụ thuộc vào khả trình độ cán quản lý Đối với doanh nghiệp kinhdoanh việc quản lý nguyên vật liệu xem xét khía cạnh sau: 2.1 Quản lý thu mua: Nhu cầu tiêu dùng xã hội ngày phát triển không ngừng để đáp ứng đầy đủ buộc trình sản xuáat kinh doanh doanh nghiệp phải đợc diễn cách thờng Quản lý NVL xuên , xu hớng ngày tăng quy mmô, nâng cao chất lợng sản phẩm Chính cac doanh nghiệp phải tiến hành cung ứng thuờng xuyên nguồn nguên vật liệu đàu vào, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất Muốn khâu thu mua cần quản lý tôt mặt khối lợng , quy cách, chủng loại vật liệu cho phù hợp với nhu cầu sản xuất cần phải tìm đợc nguồn thu nguyên vật liệu với giá hợp lý với giá thi trờng, chi phi mua thấp Điều góp phần giản tối thiểu chi phí hạ thấp giá thành sản phẩm 2.2 Khâu bảo quản: Việc bảo quản ngyên vật liệu kho, bãi cần thực theo chế độ quy định cho loại ngyên vật liệu phù hợp với tính chất lý hoá loại, với quy mô tổ chức doanh nghiệp, tranh tình trạng thất thoát, lãng phí, h hỏng làm giảm chất lơng nguên vật liệu + Xuất phát từ đặc điểm nguyên vật liệu tham gia vào chu kỳ sản xuất kinh doanh , nguyên vật liệu thờng biến động thờng xuyên nên việc dự trữ nguyên vật liệu nh để đáp ứng nhu cầu cho sản xuất kinh doanh hiẹn yếu tố quan trọng Mục đích việc dự trữ đảm bảo cho nhu cầu sản xuất kinh doanh làm cho ứ đọng nhng khoong làm cho gián đoạn trình sản xuất Hơn doanh nghiệp phải xây dựng định mức dự trữ cần thiết với mức tối đa tối thiểu cho sản xuất xây dựng định mức tiªu hao nguyªn vËt liƯu sư dơng còng nh nh định mức hao hụt hợp lý vận chuyển bảo quản Quản lý NVL + Quản lý n guyên vật liệu nội dung quan trọng cần thiết công tác quản lý nói chung nh công tác quản lý sản xuất nói riêng đợc cách nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm đến Muốn quản lý vật liệu chặt chẽ có hiệu cần phải tiến hành tăng cờng công tác quản lý cho phù hợp với thực tế sản xuất doanh nghiệp 3.Chức nhiệm vụ : Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt kinh tể thi trờng Để diều hành đạo sản xuất kinh doanh, nhà lãnh đạo phải thờng xuyên nắm băt thông tin thi trờng, giá biến động yếu tố đầu vào đầu cách xác đầy đủ kịp thời Những số liệu kế toán giúp cho lãnh đạo đa đạo đắn đạo sản xuất kinh doanh Hơn hạch toán kế toán noi chung hạch oán nguyên vật liệu nói riêng doanh nghiệp thực đày đủ, xác khoa học giúp cho công tác hạch toán tính giá thành sản phẩm đợc xác từ đầu, ngợc lại ảnh hởng đến giá tri sản phẩm sản xuất Hạch toán vật liệu thể hiẹn vai trò tác dụng to lớn thông qua cac nhiệm vụ sau: +Phải tổ chức đánh giá, phân loại nguyên vật liệu phù hợp với nguyên tắc, yêu cầu quản lý thèng nhÊt cđa nhµ níc vµ doanh nghiƯp nh»m phục vụ cho công tác lãnh đạo quản lý tình hình nhập nguyên vật liệu, bảo quản nguyên vật liệu nhằm hạ giá thành sản phẩm Tổ chức chứng từ tài khoản, sổ kế toán phù hợp với phơng pháp kế toán hàng tồn kho doanh nghiệp để ghi Quản lý NVL chép phản ánh tạap hợp số liệu tình hình có biến ®äng cđa nguyªn vËt liĐu nh»m cung cÊp cho viƯc tâpj hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Giám sát kiểm tra chế đọ bảo quản, dự trữ, sử dụng nguyên vật liệu nhằm ngăn ngừa sử lý nguyên vật liệu thừa, thiếu, ứ đọng, phẩm chất tính toán xác giả trị vật liệu đa vào sử dụng Phân loại phơng pháp tính giá nguyên vật liệu: 1.1 Phân loại nguên vật liệu: + Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phải sử dụng nhiều loai nguyên vật liệu khác nha Mỗi loại nguyên vËt liƯu sư dơng cã mét néi dung kinh tÕ vai trò trình sản xuất khác Vì để quản lý tốt nguên vật liệu đòi hỏi phải phân loại đợc loại nguyên vật liệu hay nói cách khác phải phân loại nguyên vật liệu + Phân loại nguyên vật liệu việc xếp nguyên vật liệu theo loại, nhóm vào tiêu thức định để thuận tiện cho việc quản lý hạch toán 1.1.1 Phân loại nguyên vật liệu: Căn vào nội dung kinh tế vai trò vật liệu trình sản xuất kinh doanh yêu cầu quản lý doanh nghiệp mà vật liệu đợc chia thành loại sau: + Nguyên vật liệu ( Bao gồm nửa thành phẩm mua ngoài) nguyên vật liệu đối tợng lao động chủ yếu cấu thành nên thực thể sản phẩm nh: sắt, thép, xi măng Quản lý NVL doanh nhiệp xây dựng bản, hạt nhự ,nhự tổng hợp cho doanh nghiệp sản xuất nhựa Đối với nửa thành phẩm mua với mục đích tiếp tục trình sản xuất sản phẩm hàng hoá + Vật liệu phụ: Là loai vật liệu mang tính chất phụ trợ trình sản xuất kinh doanh, vật liệu pụ kết hợp với vật liệu để làm tăng thêmtác dụng sản phẩm phục vụ lao động ngời sản xuất( sơn ,que hàn, ) để trì hoạt đọng bình thờng phơng tiên hoạt động( dầu nhờn, dầu lau máy ) + Nhiên liệu: Bao gồm loại thể lỏng, khí, rắn nh xăng, dầu, than củi, đốt để phục vụ cho sản xuất sản phẩm + Thiết bi xây dựng bản: Bao gồm loai thiết bị phơng tiện lắp đặt vào công trình xây dựng doanh nghiệp + Phế liệu: Là loại vật liệu loại trình sản xuất nh gỗ, sắt, tép vụn hặc phế liệu thu hồi trình lý tài sản cố định + Phụ tùng thay thế, sửa chữa: Là chi tiết, phận máy móng thiết bị , phơng tiên vận tải * Ngoài cách phân loại nguên vật liệu nh phân loại vảo số tiêu thức khác nh: + Căn vào nguên vật liệu nhập nớc, nhập nớc Quản lý NVL + Căn vào vào mục đích nh nội dung qui định phản ánh chi phí vật liệu tài khoản kế toán vật liệu doanh nghiệp đợc chia thành nguyên vật liệu trực tiếp dungd cho sản xuất, chế tạo sản phẩm, nguyên vật liệu dùng cho nhu cầu nh quản lý pân xởng, bán hàng, quản lý doanh nghiệp 1.1.2 Phân loại công cụ, dụng cụ: - Do đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh đặc điểm t liệu lao động t liệu sau không phân biệt giá trị thời gian sử dụng đực coi công cụ, dụng cụ - Các loại bao bì dùng để đựng vật liệu, hàng hoá trình thu mua, bảo quản tiêu thụ - Nhng dụng cụ đồ nghề băng thuỷ tinh, dầy dép chuyên dung làm việc -Các loại bao bì kèm theo hàng hoá có tính giá riêng nhng tính giá trị hao mòn để trừ dần vào giá trị boa bì trình dự trữ, bảo quản hay vận chuyển hàng hoá - Các công cụ gá lắp, chuyên dùng cho sản xuất - Các lán trại tạm thời, đòn giáo, công cụ nghành xây dựng Để phục vụ cho công tác công cụ dụng cụ doanh nghiệp đợc chia thành loại + Công cụ, dụng cụ + Baobì luân chuyển + Đồ dùng cho thuê Quản lý NVL 1.2 Phơng pháp tính giá nguyên vật liệu Đánh giá nguyên vật liệu dùng thức đo tiền tệ để xác định giá trị chúng theo nguyên tác định Việc đánh giá nguyên vật liệu nhập xuất tồn kho có ảnh hởng quan trọng đến việc tính đúng, tính đủ chi phí nguyên vật liệu, vào giá thành sản phẩm Nguyên tắc kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ hạch toán theo giá thực tế giá trị vật liệu, công cụ, dụng cụ phản ánh sổ sách tổng hợp, bảng cân đối tài sản, báo cáo kế toán phải theo giá thực tế song đặc điểm kế toán nguyên vật liệu có nhiều chủng loại, nhiều loại thờng xuyên biến động quà trínhản xuất để đơn giản giảm bớt khối lợng tính toán ghi chép hàng ngày kế toán NVL mét sè doanh nghiƯp cã thĨ sư dơng giá hạch toán để hach toán 1.2.1 Giá thực tế nhập kho: Tuỳ theo nguồn nhập mà giá trị vốn thực tế vật liệu đợc xác định nh sau: - Đối với vật liệu mua ngoài: Giá thực tế gồm giá mua ghi hoá đơn cộng với chi phí vận chuyển bảo quản, bốc xếp, phân loại vật liệu từ nơi mua nhập kho phân biệt NVL mua vào sử dụng phục vụ + HĐSXKD thuộc đối tợng chịu thuế Giá trị gia tăng, theo phơng pháp khấu trừ 10%, nhiêu liệu sắt thép + HĐSXKD chịu thuế Giá trị gia tăng theo phơng pháp trực tiếp không thuộc đối tợng chịu thuế GTGT, đơn vị không áp dụng 10 Quản lý NVL Đối với vật liệu nhập kho, công ty đánh giá theo giá vốn thực tế công ty cổ phần thiết bị công nghiệp xây dựng, vật liệu chủ yếu mua ngoài, kiểm kê phát hiƯn thõa a Trêng hỵp nhËp kho vËt liƯu mua ngoài: Trị giá vốn thực tế = Giá mua ghi trªn + Chi phÝ (nÕu cã) VËt liƯu nhËp kho hoá đơn Cụ thể: + Trờng hợp mua nguyên vật liệu có hoá đơn GTGT Do công ty nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ nên vật liệu mua có hoá đơn GTGT giá vốn thực tế nguyên vật liệu nhập kho giá mua( cha cã thuÕ GTGT) céng (+) chi phÝ mua (nếu có) Ví dụ: Theo hoá đơn GTGT Số 088437 Ngày 15/ 6/ 2002 Bút sơn Giá mua ghi hoá đơn (cha có thuế GTGT)là 27.936.000 Chi phí vận chuyển đến kho công ty bên bán chịu Nh vËy: Gi¸ vèn thùc tÕ cđa 36 tÊn xi măng nhập kho 27.936.000 +Trờng hợp mua vật liệu có hoá đơn bán hàng: 51 Quản lý NVL Đối với hoá đơn bán hàng không tách riêng phần thuế GTGT giá vốn thực tế nguyên vật liệu nhập kho tổng giá toán cho ngời bán Ví dụ: Theo hoá đơn ngày 10/6/2002 mua 15 bu long tặc kệ cửa hàng vật liệu xây dng Thàn An, tổng giá toán 1.750.000 đồng Vëy gi¸ vèn thùc tÕ cđa vËt liƯu nhËp kho là: 1.750.000 đồng b Trờng hợp kiểm kê phát thõa: Gi¸ vèn thùc tÕ cđa vËt liƯu nhËp kho đực xác định cách lấy số lợng vật liệu phát thừa nhân với đơn giá vật liệu cung loại Đơn vị: Phiếu nhập kho Mẫu số: 01- VT Địa chỉ: Ngày 10 tháng6 năm 2002 QĐ số: 1141- TC/ QĐ/ CĐKT Ngày tháng 11 năm 1995 Của tài Họ tên ngời giao hàng: Ông Đoàn Minh Hải Theo: số 09 ngày 07 tháng năm 2002 Nhập kho: Gia lâm anh Long phụ trách STT Tên nh·n, M· sè hiƯu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t A B C ĐVT Số lợng D Đơn giá Thành tiền 52 Quản lý NVL Thép ống NLT0 48*23 Xi măng HT XMHT Kg 1000 1000 6.350 6.350.000 Kg 40.00 40.00 776 0 Céng: 31.040.00 37.390.00 NhËp ngµy 10 thang năm 2002 Ngời giao hàng - Thủ kho Thủ trởng đơn vị Thủ tục xuất kho : Mục tiêu chủ yếu xuất ding nguyên vật liệu công ty nhằm phục vụ cho trình sản xuất đội trởng cho công tác quản lý công ty phục vụ cho trình thi công công trình Sau có kế hoạch sản xuất vào yêu cầu vật t công trình : Hàng tháng phòng kế hoạch sản xuất thi công nộp kế hoạch định mức xuất vật t tháng để vào kế toán viÕt phiÕu xuÊt kho cho ngêi lÜnh vËt t xuèng kho lĩnh Tuy nhiên thực tế để đảm bảo linh hoạt trình thi công tránh tình trạng thời gian phải qua nhiều khâu không đáp ứng kịp thời nguyên vật 53 Quản lý NVL liệu phục vụ cho trình thi công phải đảm bảo thủ tục xuất kho Phiếu xuất kho đợc lập liên : + Liên : phòng kế toán lu + Liên : thủ kho sử dụng để ghi vào thẻ kho chuyển lên phòng kế toán phiếu xuất kho + Liên : giao cho ngêi lÜnh vËt t Khi viÕt phiÕu kho , kế toán ghi vào cột số lợng cột đơn giá thành tiền đợc kế toán ghi vào cuối sở bảng đơn giá loại nguyên vật liệu Hiện cong ty tính giá nguyên vật liệu xuất kho nh sau : Công ty cổ phần thiết bị CN XD đăng ký với quan chức xuất kho theo phơng pháp nhập trớc xuất trớc - Ví dụ : từ sổ chi tiết xi măng PC 30 ( Kho công ty ) tháng 06 năm 2002 ta cã tµi liƯu nh sau : + Tån kho 01/06 4000 Kg , đơn giá 772đ/Kg số tiền 3.008.800đ + Nhập kho 08/06 36.000 Kg , đơn giá 775.5đ/Kg , số tiền 27.918.000đ + Nhập kho 10/06 40.000Kg , đơn giá 776đ/Kg số tền 31.020.000đ + XuÊt kho ngµy 15/6 lµ 35.000Kg + XuÊt kho ngày 24/6 38.000Kg Ta có: Trị giá vốn thực tÕ cđa vËt liƯu xt kho ngµy 15/6 lµ : = (4.000 x 772 ) + (31.000 x 775,5) = 27.128.500đ 54 Quản lý NVL Còn : 5.000 x 775,5 = 3.875.000 Trị giá vốn thực tế vật liệu xuÊt kho ngµy 24/6 lµ ; = (5.000 x 775.5) + (33.000 x 776) = 29.483.000® Tån : 7.000 x 776 = 5.432.000đ 55 Quản lý NVL Đơn vị: Phiếu Xuất kho Mẫu số: 01- VT Địa chỉ: Ngày 15 tháng6 năm 2002 QĐ số: 1141- TC/ QĐ/ CĐKT Ngày tháng 11 năm 1995 Của tài Họ tên ngời nhận hàng: Bà Hoa Lý xuất kho : Thép + xi măng để thi công Xuất kho: Gia lâm anh Long phụ trách STT Tên nhãn, Mã số hiệu, cách ĐVT Số lợng quy Đơn Thành giá tiền phẩm A chất vật t B Thép 48*23 Xi măng HT XMHT Céng: C èng NLT0 D Kg 800 800 776 27.160.00 Kg 35.00 35.00 6350 0 5.080.000 32.240.00 Nhập ngày 15 tháng năm 2002 56 Quản lý NVL Phụ trách cung tiêu Thủ kho Thủ trởng đơn vị 57 Quản lý NVL Phần IV Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quản lý nguyên vật liệu công ty cổ phần thiết bị công nghiệp xây dựng (CMS) I - Cơ sở khoa học kiến nghị 1- Đánh giá công tác quản lý nguyên vật liệu công ty Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp xây dựng (CMS) công ty đợc thành lập xong có chỗ đứng thị trờng nớc nớc Đối với doanh nghiệp kinh doanh xây dựng nh công ty , vấn đề đợc quan tâm hàng đầu không ngừng tiết kiệm chi phí Trong hoạt động sản xuất kinh doanh công ty , chi phí nguyên vật liệu yếu tố chiếm tỷ lệ lớn trình hoàn thiện ngững công trình Do tăng cờng quản lý nguyên vật liệu vấn đề quan trọng góp phần tiết kiệm tránh thất thoát nguyên vật liệu 1.1- Những thành tích đạt đợc - Tại công ty công tác quản lý nguyên vật liệu đợc thực tơng đối chặt chẽ có hiệu khâu : + Thu mua + Bảo quản + Dự trữ + Sử dụng - Việc làm góp phần tích cực trình thi công Mặc dù với khối lợng tơng đối lớn , chủng 58 Quản lý NVL loại đa dạng nhng công ty đảm bảo cung cấp đầy đủ kịp thời nguyên vật liệu tiến trình sản xuất thi công 1.2- Những mặt tồn Bên cạnh u điểm đạt đợc công tác quản lý nguyên vật liệu công ty , nhng không tránh khỏi khó khăn vớng mắc , tồn cần khắc phục , xây dựng hệ thống kho thật tốt nhằm mục đích đảm bảo chất lợng cho nguyên vật liệu Phải tổ chức kiểm tra chặt chẽ khâu nhập , xuất nguyên vật liệu II- Một số kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý nguyên vật liệu công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp xây dựng 1- VỊ phÝa doanh nghiƯp Sau mét thêi gian ng¾n thực tập công ty cổ phần thiết bị công nghiệp xây dựng với kiến thức đợc học em mạnh dạn đa ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu công ty 1.1- Trớc mắt Công ty xây dựng hệ thống kho bãi hợp lý cho đặc điểm nguyên vật liệu công ty có đặc điểm cồng kềnh tốn nhiều diện tích có nhiên liệu dễ cháy Mỗi chủng loại nguyên vật liệu cần đặt kho nhỏ , riêng biệt chống xúc tác lẫn gây hao hụt phẩm chất 59 Quản lý NVL Công ty cần trọng việc kiểm tra chất lợng nguyên vật liệu trớc nhập kho Có thể nói nguyên vật liệu đợc với chất lợng cao phù hợp với yêu cầu thi công có tác động tích cực đến chất lợng công trình từ góp phần tích cực vào việc tiết kiệm nguyên vật liệu Tuy nhiên thực tế cho thấy công ty cha lập riêng phòng kiểm tra chất lợng nguyên vật liệu Do thực tế em thấy công ty cần phải có đội ngũ cán kiểm tra chất lợng nguyên vật liệu Khi nguyên vật liệu đến công ty đợc kiểm tra chủng loại tiêu kĩ thuật nguyên vật liệu phùhợp với yêu cầu thi công Trớc nhập kho việc kiểm tra giúp giảm bớt đợc công việc mở sổ dới kho trở nên đơn giản tránh đợc tình trạng vòng thủ tục nhập kho đảm bảo cho tiến trình thi công Hơn đảm bảo tính khách quan , nguyên vật liệu nhập kho phù hợp với thiết kế yêu cầu sản xuất , củng cố công tác quản lý nguyên vật liệu công ty Công ty nên hoàn thiện việc phân loại lập sổ doanh điểm vật liệu Việc phân loại nguyên vạt liệu có tính khoa học hợp lý đảm bảo cho việc quản lý nguyên vật liệu đợc thuận tiện Từ thực tế cho thấy công ty cần hoàn thiện việc phân loại nguyên vật liệu sở sau + Tất nguyên vật liệu công dụng , vai trò đợc xếp vào loại 60 Quản lý NVL + Nguyên vật liệu phụ phụ tùng thay loại phải có sổ sách theo dõi riêng , chi tiết sổ kế toán + Trong loại vào tính chất ly , hoá vật liệu mà đa nhóm ký hiệu thứ vật liệu nhóm phù hợp Đồng thời để phục vụ công tác quản lý nguyên vật liệu công ty cần thiết mở sổ danh điểm vật liệu để phục vụ cho nhu cầu quản lý công ty Trong việc mã hoá vật liệu theo thứ tự danh điểm quan trọng Thay ®ỉi sỉ danh ®iĨm nguyªn vËt liƯu ch sau : Sổ danh điểm nguyên vật liệu Ký hiệu Nhó Danh m 101 102 103 Tên nhãn hiệu quy Đơn vị Đơn giá Ghi cách NVL điểm 1521 Nguyên vật liƯu 15211 chÝnh 1521101 S¾t 1521102 S¾t 14 A1 152102 Sắt 18 A1 Nguyên vật liệu 1521021 phụ 1521022 Phụ gia 152103 Chất xúc tác Xăng dầu tính 1.2- Lâu dài: Do biến động giá nguyên vật liệu tơng đối lớn công ty nên tìm nhà cung cấp ổn định( kể 61 Quản lý NVL nớc ) nhằm hạ thấp chi phí nguyên vật liệu đầu vào Ngoài nên tìm biện pháp làm giảm mức biến động giá mua nguyên vật liệu - Tìm nguồn cung cấp vật liệu ổn định, tìm kiếm bạn hàng tin cậy - Cập nhật thông tin tỷ giá đổi ngoại tệ việt nam đồng nhằm tạo điều kiện nắm băt đợc hội, tình hình thực tế để có nguồn nguyên vật liệu đầu vào với giá trị nguyên vật liệu hợp lý mà chất lơng cao, phục vụ tốt cho trình sản xuất kinh doanh Về phía quan nhà nớc: Qua thời gian thực tập tai công ty với lơng kiến thức mà em đợc tìm hiểu em có số kiến nghị với quan nhà nớc nhằm xem xét sâu tìm hiểu tạo điều kiện cho doanh nghiệp 2.1 Về phía trớc mắt: cấp quan nhà nớc cần quan tâm tới công việc sản xuất kinh doanh, kiểm tra đôn đốc nhựng kế hoạch mà công ty đề nhng cha đạt yêu cầu 2.2 Lâu dài: Các cấp quan nhà nớc nhận thấy công việc sản xuất kinh doanh tốt nên tăng cờng đầu t tạo điều kiện cho công ty ngày mạnh tạo điều kiện cho doanh nghiệp đợc tiếp xúc với bạn hàng nớc đợc nhiều * Các ý kiến đề xuất đợc đa nhằm mục đích phần làm giảm nhựng hạn chế, phát huy u điểm công tác quản lý nguyên vật liệu đảm bảo theo 62 Quản lý NVL chế độ kế toán hiên hành phù hợp với tình hình thực tế công ty Việc hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu cung cấp điều kiện cụ thể thể thuận lợi giúp cho giám đốc phong ban công ty đề mục tiêu phấn đấu nhằm đạt hiệu cao Đem lại lợi ích cho kinh tế quốc dân, lơi nhuận cho công ty, nâng cao mức sống cán công nhân viên 63 Quản lý NVL Kết luận Một lần cần khẳng định quản lý nguyên vật liệu có tác dụng to lớn việc quản lý kinh tế Thông qua công tác quản lý nguyên vật liệu giúp cho công ty quản lý ngyên vật liệu an toàn phòng ngừa hiên tợng mát , lãng phí nguyên vật liệu, tăng tốc độ chu chuyển vốn lu động, từ tăng cờng tích luỹ vốn Vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật quản lý phát huy tác dụng nh công cụ sắc bén có hiệu lực phục vụ yêu cầu quản lý kinh doanh điều kiên nề kinh tế thi trờng Qua thời gian tìm hiểu công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp xây dựng em thấy công tác quản lý nguyên vật liệu công cụ đắc lực giúp lãnh đạo công ty nắm bắt tình hình đạo sản xuất, quản lý vật liệu có đảm bảo phản ánh xác tình hình thu mua vật liệu , sử dụng dự trữ lãnh đạo công ty có biện pháp đạo đắn Sau thời gian ngắn thực tập công ty nắm bắt đợc tầm quan trọng công tác quản lý nguyên vật liệu công tác lãnh đạo công ty em mạnh giạn tìm hiểu nghiên cứu để thấy đợc u ddiểm cần phát huy> Những mặt tồn cần khắc phục nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu nói riêng công tác quản lý nói chung Thời gian thực tập tai công ty có hạn chế nhng ®· gióp em rÊt nhiỊu viƯc cđng cè lại kiền thức học để vận dung vào thực tế 64 Quản lý NVL Để đạt đợc điều em đợc giúp đỡ nhiệt tình cán công nhân viên công ty đồng thời nhờ bảo tận tình thầy giáo Trần Mạnh Hùng Tuy nhiên báo cáo thực tập em có khó khăn khách quan nên không tránh khái thiÕu sãt Do vËy em rÊt mong sù gãp ý thầy giáo cán công nhân viên công ty để em hoàn thiên báo cáo thực tập đề tài em nghiên cứu Tài liệu tham khảo Giáo trình thống kê doanh nghiệp( Tròng CĐ KT KTCNI) Giáo trình quản trị doanh nghiệp ( Trờng CĐ KT KTCNI) Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh( NXB Thống kê trờng ĐH TC- KT ) 65 ... lý NVL - §èi víi vËt liƯu doanh nghiƯp tự gia công chế bi n giá trị thực tế bao gồm: Giá thực tế xuất kho gia công chế bi n chi phí gia công chế bi n - Đối với vật liệu thuê gia công chế bi n... Quản lý NVL hoạt động theo điều lệ công ty cổ phần thiết bị Công nghiệp Xây dựng hội đồng quản trị công ty phê chuẩn Công ty không chỉo tâm vào cải tiến công nghệ , thiết bị thi công mà quan tâm... công ty Công ty chắn khắc phục khó khăn không ngừng vơn lên ngang doanh nghiệp khu vực giới II- Chức năng, nhiệm vụ công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp xây dựng 1- Chức 29 Quản lý NVL Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay