Quản lý môi trường nông thôn thu6 tiet4 5 (1) copy

32 50 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 01:06

Quản môi trường nông thôn ho thi van Thứ – tiết 45 / B2-404 THẢO LUẬN : Tổ – Nhóm (9/12/2016) : Nguyễn Hoài Anh Nhất Thiên Hiển Đặng Thị Hoa Hoàng Thị Hoa Nguyễn Thị Việt Anh Nguyễn Văn Giáp Hồ Thị Thúy Hằng Vấn đề: Ô nhiễm môi trường đất 1.đặt vấn đề Phương pháp Các khái niệm Ơ nhiễm mơi trường đất Ảnh hưởng ô nhiễm 4.Nguyên nhân thực trạng ô nhiễm I Đặt vấn đề  Nông thôn nơi sinh sống làm việc cộng đồng, bao gồm chủ yếu nông dân, vùng sản xuất nơng nghiệp - Nơng thơn nước ta trình chuyển đổi phát triển Theo có nhiều vấn đề bất cập : nhiễm mơi trường nói chung nhiễm mơi trường đất nói riêng I Đặt vấn đề I Đặt vấn đề Đất tài nguyên vô quý tự nhiên ban tặng cho người  Đất đóng vai trò quan trọng: môi trường nuôi dưỡng loại cây, nơi để sinh vật sinh sống, khơng gian thích hợp để người xây dựng nhà công trình khác  Thế ngày nay, người lạm dụng nguồn tài nguyên quý giá có nhiều tác động có ảnh hưởng xấu đến đất như: dùng nhiều lượng phân bón hóa học thuốc bảo vệ thực vật, làm cho đất tích trữ lượng lớn kim loại nặng làm thay đổi tính chất đất  Dân số ngày tăng nhanh vấn đề đáng lo ngại, rác thải sinh hoạt vấn đề canh tác, nhu cầu đất sinh sống khai thác khoáng sản, dần biến môi trường đất bị ô nhiễm cách trầm trọng  I Đặt vấn đề  Tài nguyên đất giới bị suy thoái nghiêm trọng xói mòn, rửa trơi, bạc mầu, nhiễm mặn, nhiễm phèn nhiễm đất, biến đổi khí hậu Hiện 10% đất có tiềm nơng nghiệp bị sa mạc hố, đất nhiễm có nguy khả canh tác  Nên chọn chủ đề : ô nhiễm môi trường đất với hy vọng phần giúp bạn hiểu tầm quan trọng môi trường đất mức độ ô nhiễm môi trường đất nay, qua lời cảnh tỉnh cho tất chúng ta, người sinh sống trái đất Vì bảo vệ mơi trường tự cứu sống mình! II Khái niệm Những khái niệm :    Đất hay thổ nhưỡng lớp thạch bị biến đổi tự nhiên tác động tổng hợp nước, khơng khí, sinh vật  Mơi trường đất mơi trường sinh thái hồn chỉnh, bao gồm vật chất vô sinh xếp thành cấu trúc định Các thực vật, động vật vi sinh vật sống lòng trái đất Các thành phần có liên quan mật thiết chặt chẽ với Môi trường đất xem môi trường thành phần hệ mơi trường bao quanh gồm nước, khơng khí, khí hậu  Ơ nhiễm mơi trường đất là  đưa vào môi trường chất thải nguy hại lượng đến mức ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống sinh vật, sức khỏe người làm suy thối chất lượng  mơi trường Đất  xem ô nhiễm nồng độ chất độc tăng lên mức an toàn, vượt lên khả tự làm môi trường đất.  III Thực trạng ô nhiễm môi trường đất   Trên giới  Tài nguyên đất giới dang bi suy thối nghiêm trọng xói mòn, rửa trơi, bạc màu, nhiễm mặn, nhiễm phèn ô nhiễm đất, biến đổi khí hậu   Trên tổng diện tích 14.777 triệu , với 1.527 triệu đất đóng băng 13.251 triệu đất khơng phủ băng Trong đó, 12 % tổng diện tích đất canh tác, 24% đồng cỏ, 32% đất rừng 32% đất cư trú, đầm lầy  Diện tích có khả canh tác 3.200 triệu ha, khai thác 1.500 triệu  Tỷ trọng đất canh tác đất có khả canh tác nước phát triển 70 % ; nước phát triển 36 %  Tài nguyên đất giới bị suy thoái nghiêm trọng xói mòn, rửa trơi, bạc màu, nhiễm mặn, nhiễm phèn nhiễm đất, biến đổi khí hậu Hiện 10% đất có tiềm nơng nghiệp bị xa mạc hóa III Thực trạng nhiễm mơi trường đất Ở Việt Nam Tổng 33triệu hecta, ∑ đất bình quân/ng = 0,6 hecta ( đứng 159 giới) : -        Đất feralit ≥ 16triệu hecta -        Đất phù sa ≥ 3triệu hecta -        Đất sám bạc ≥ 3triệu hecta -        Đất mùn vàng đỏ > 3triệu hecta -        Đất mặn ≥ 1,9 triệu hecta -        Đất phèn khoảng 1,7 triệu hecta -        Tổng có 13triệu hecta đất trống đồi trọc Tổng quỹ đất nông nghiệp Việt Nam khoảng 10 – 11 triệu hecta, gần 7triệu hecta đất sử dụng vào nơng nghiệp, phần lại dùng để trồng hàng năm lâu năm => Việt nam quốc gia khác giới đứng trước thách thức lớn vấn đề ô nhiễm đất ảnh hường to lớn ô nhiễm đất đem lại III Thực trạng ô nhiễm môi trường đất Ở ĐỊA PHƯƠNG: VD. Ô nhiễm đất Thái Nguyên Trong trình khai thác, đơn vị thải khối lượng lớn đất đá thải, làm thu hẹp suy giảm diện tích đất canh tác  Điển hình bãi thải mỏ sắt Trại Cau (gần triệu m3 đất đá thải/năm), mỏ than Khánh Hòa (gần triệu m3 đất đá thải/năm), mỏ than Phấn Mễ (hơn triệu m3 đất đá thải/năm)…  IV Nguyên nhân ô nhiễm đất c) Do hoạt động khác - Rác thải sinh hoạt người: vải vụn, túi nilon, … - Do ảnh hưởng chất thải chăn nuôi - Nước thải sinh hoạt theo cống rãnh đổ mương đổ đồng ruộng kéo theo phân rác làm ô nhiễm đất - Các tác nhân sinh học vât - Ảnh hưởng ý thức V Ảnh hưởng ô nhiễm môi trường đất Ảnh hưởng đến tự nhiên Đất bị xuống cấp:  Dễ bị xói mòn : nước, gặp chuyển động lớn lở đất lượng mưa cao, thảm thực vật bị phá hủy, canh tác không hợp lý, chất dinh dưỡng bị trầm tích bị rửa trơi theo dòng nước, gấp khoảng 10 lần lượng dinh dưỡng bị trôi  Dư thừa muối: đất dư thừa Na+ nhưng lại thiếu chất dinh dưỡng cần thiết  Sự xuống cấp hóa học: liên quan đến chất dinh dưỡng cần thiết hình thành độc tố Al 3+, Fe2+  tiêu cao thấp gây ảnh hưởng đến môi trường  Sự xuống cấp sinh học: gia tăng tỉ lệ khống hóa mùn mà khơng có bù đắp chất hữu làm cho đất nhanh chóng nghèo kiệt, giảm khả hấp thụ giảm khả cung cấp N cho sinh vật Đa dạng sinh vật môi trường đất bị giảm thiểu V    Ảnh hưởng ô nhiễm môi trường đất Làm thay đổi thành phần tính chất đất; làm chai cứng đất; làm chua đất; làm thay đổi cân dinh dưỡng đất trồng ,hệ thảm thực vật không phát triển Chất lượng cảnh quan suy giảm Các phân bón hóa học, thường có số vết kim loại hóa chất As, Cd, Co, Cu, Pb, Zn … theo thời gian tích tụ lớp đất mặt làm đất bị chai xấu, thối hóa, khơng canh tác tiếp tục V Ảnh hưởng ô nhiễm môi trường đất  Ảnh hưởng đến người Đất bị ô nhiễm trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người thông qua tiếp xúc trực tiếp với đất, qua đường hô hấp bốc chất gây nhiễm đất, thăm nhập vào thể người, động vật  Gây tổn thương cho gan, thận hệ thống thần kinh trung ương   Ảnh hưởng đến sức khỏe nhức đầu, buồn nơn, mệt mỏi, kích ứng mắt phát ban da  Thực vật trồng đất ô nhiễm bị nhiễm bệnh, người ăn vào nhiễm bệnh   Gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, chất độc công nghiệp, thuốc trừ sâu, trừ cỏ  là nguyên nhân gây bệnh ung thư, đột biến, quái thai  VI Phương pháp khắc phục giảm thiểu ► Đề xuất một số phương án giảm thiểu tình trạng suy thoái, ô nhiễm đất : Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật BVMT trình sử dụng đất nông nghiệp cho bà nông dân, tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn bà cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đem lại giá trị kinh tế BVMT, trao đổi với bà nông dân tác hại việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật khơng cách…, qua đó, bước nâng cao nhận thức người dân việc BVMT đất nơng nghiệp Hồn thiện quy định quản chất thải Cần phải xây dựng khung pháp đầy đủ cho vấn đề quản chất thải, có quản chất thải nông nghiệp,chất thải chăn nuôi gia súc,gia cầm tránh tượng xả thải trực tiếp môi trường đất Thường xun cải tạo đất bón vơi, tưới tiêu, lật đất để đất có thời gian hồi phục VI Phương pháp khắc phục giảm thiểu - Thực luật môi trường : Trước hết cần giáo dục người dân việc thực bảo vệ môi trường nói chung mơi trường đất nói riêng Đối với đơn vị vi phạm luật môi trường, cần phải xử nghiêm khắc  - Đẩy mạnh hoạt động tra, kiểm tra xử vi phạm pháp luật BVMT q trình sử dụng đất nơng nghiệp VI Phương pháp khắc phục giảm thiểu * Nâng cao kĩ thuật Phương pháp xử lí chỡ : - Phương pháp bay hơi: gần nhà máy hóa chất khu cơng nghiệp, dùng dong khơng khí mạnh làm bay chất nhiễm có đất, hấp thụ than hoạt tính - Phương pháp xử lí thực vật: hoa hướng dương hấp thụ urani, số loại dương xỉ hấp thụ asen, nhiều vùng núi hấp thụ mạnh mẽ kẽm, mù tạc hấp thụ chì, cỏ ba hấp thụ dầu - Phương pháp ngâm chiết: kết hợp với chất hoạt động bề mặt để ngâm chiết chất gay ô nhiễm khỏi đất thu gom chất chiết hệ thống thu gom sử lí riêng - Phương pháp xử lí thụ động: sử dụng trình xảy cách tự nhiên q trình bay hơi, thơng khí, phân hủy sinh học, phân hủy ánh sáng để phân hủy chát gây ô nhiễm VI Phương pháp khắc phục giảm thiểu 4.Xử lí đất bị nhiễm sau bóc khỏi vị trí - Phương phấp xử lí mặt đất: Rải bề mặt Rải bề mặt đất khác để phân hủy chất nhiễm q trình phân hủy sinh học, phân hủy ánh sáng xảy cách tự nhiên - Phương pháp trộn với nhựa đường asphalt - Phương pháp đóng khối - Phương pháp bóc chơn lấp Đầu tư xây dựng hệ thống thu gom,xử lí rác thải - Làm đồng ruộng: Dùng vôi muối phốt phát kiềm để khử chua, chuyển phần lớn nguyên tố kim loại sang hợp chất khó tan từ làm giảm nồng độ chúng dung dịch.Tiêu nước vùng trũng.Luân canh lúa màu để xúc tiến phân hủy DDTCải thiện thành phần giới đất, tăng cường bón phân hữu VI Phương pháp khắc phục giảm thiểu Hạn chế sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, Sử dụng phân bón cách - Bón phân theo kết phân tích mơi trường - Sử dụng giống trồng thích hợp - Bón phân cân đối (N:P:K hữu cơ) - Số lần bón phù hợp, đặc biệt phân đạm Khống chế rác thải : - Loại bỏ nguồn gây ô nhiễm : - Trong xí nghiệp, nhà máy, hầm mỏ cần nghiên cứu cơng nghệ khép kín, khơng sản xuất sản xuất chất độc Những chất thải loại cần có cách xử thu hồi - Cần chọn dùng loại nông dược có hiệu lực cao độc, tồn lưu đất,oại bỏ hồn tồn nơng dược cấm sử dụng,cần mở rộng phương pháp sinh vật phòng trừ kết hợp với phương pháp khác VI Phương pháp khắc phục giảm thiểu Thay đổi trồng lợi dụng hấp thu sinh vật: Nếu đất bị ô nhiễm nặng nên thay lương thực, ăn quả, cảnh lấy gỡ Nếu đất trồng cỏ chăn ni nên thu hoạch vào thời gian hàm lượng chất độc thấp - Ngồi ra, trồng khơng dùng để ăn mà có khả hút mạnh hạt có chứa ngun tố kim loại nặng, ví dụ: trồng cúc vạn thọ để cải tạo đất bị nhiễm Cd, Hoặc lợi dụng vi sinh vật để chống ô nhiễm đất Một số hoạt động tái chế, phân loại rác thải ế, Một số ho ạt động tái chế, phân loại rác thảiphân loại rác thải VI Phương pháp khắc phục giảm thiểu Với người dân : - Nâng cao trách nhiệm mỗi cá nhân gắn nhiệm vụ bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế xã hội - Không xả rác bừa bãi Không lạm dụng hóa chất nơng nghiệp sinh hoạt - Tích cực trồng xanh, đặc biệt có khả thích nghi cao với đất nghèo giúp đất phục hồi - Phân loại rác nguồn, mỡi hộ gia đình nên có hố ga xử nước thải trước thải mơi trường - Tích cực tun truyền vận động người dân tham gia công tác bảo vệ môi trường - Có trách nhiệm phát kịp thời khai báo với quan chức hành vi gây ô nhiễm môi trường - Thực tốt luật mơi trường, xử phạt hành với hành vi vi phạm Một số biện pháp hạn chế ô nhiễm thuốc trừ sâu Xin cảm ơn !!! ... quan mật thiết chặt chẽ với Môi trường đất xem môi trường thành phần hệ môi trường bao quanh gồm nước, khơng khí, khí hậu  Ơ nhiễm môi trường đất là  đưa vào môi trường chất thải nguy hại lượng... quản lý chất thải Cần phải xây dựng khung pháp lý đầy đủ cho vấn đề quản lý chất thải, có quản lý chất thải nơng nghiệp,chất thải chăn nuôi gia súc,gia cầm tránh tượng xả thải trực tiếp môi trường. .. nhiễm môi trường đất với hy vọng phần giúp bạn hiểu tầm quan trọng môi trường đất mức độ ô nhiễm môi trường đất nay, qua lời cảnh tỉnh cho tất chúng ta, người sinh sống trái đất Vì bảo vệ mơi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý môi trường nông thôn thu6 tiet4 5 (1) copy, Quản lý môi trường nông thôn thu6 tiet4 5 (1) copy, IV. Nguyên nhân ô nhiễm đất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay