Quy hoạch quản lý chất thải công nghiệp của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2014 2020

27 24 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 00:52

... www.trungtamtinhoc.edu.vn 2.2.2 Xã hội - Dân số thành phố Đà Nẵng 973,8 nghìn người (2012) Hiện nay, dân số thành phố Đà Nẵng có xu hướng tăng lên - Tỷ lệ dân số thành thị thành phố Đà Nẵng cao: 848,99 nghìn người... www.trungtamtinhoc.edu.vn NỘI DUNG Cơ sở Lý luận www.trungtamtinhoc.edu.vn Khái quát Thành phố Đà Nẵng I Cơ sở lý luận 1.1 Khái quát quy hoạch môi trường - Quy hoạch mơi trường q trình sử dụng cách...  Vấn đề quy hoạch Đà Nẵng - Tiến độ lập quy hoạch ngành chậm, nhiều nội dung định hướng không đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển thành phố - Một số khu vực trọng điểm chưa lập quy hoạch chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy hoạch quản lý chất thải công nghiệp của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2014 2020, Quy hoạch quản lý chất thải công nghiệp của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2014 2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay