QUY HOẠCH môi TRƯỜNG HUYỆN yên THÀNH TỈNH NGHÊ AN

12 157 3
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 00:48

... Tân Thành, Hậu Thành, Minh Thành, Mỹ Thành Tây Thành - Phát triển cụm công nghiệp thị trấn Yên Thành, Đô Thành, Đồng Thành Cụm công nghiệp A - B Công Thành *ảnh hưởng môi trường: - Ô nhiễm môi trường. .. với công tác quy hoạch, bất cập chưa xác định rõ mối quan hệ quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị, quy hoạch ngành Chưa có nhiều đồ án, dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị... Cam (tại xã Đồng Thành xã Minh Thành) , lúa Tím thảo dược - Tài nguyên khống sản: có đá xây dựng (ở xã Đồng Thành, Trung Thành, Nam Thành, Thịnh Thành, Minh Thành, Tân Thành, Mã Thành ); ngồi có
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY HOẠCH môi TRƯỜNG HUYỆN yên THÀNH TỈNH NGHÊ AN, QUY HOẠCH môi TRƯỜNG HUYỆN yên THÀNH TỈNH NGHÊ AN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay