Bao cao thuc hanh thiet ke ky thuat cong nghe

20 27 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 00:48

...Trên - điện ta sử dụng Thanh pha cấp điện áp 380V 50 Hz cho toàn - điện Các aptomat nối trực tiếp với cấp ngồn - cho tủ... giác , dể khởi động động có cơng suất lớn - Nhưng nhược điểm ngẫu lực(mô men khởi động) không cao, giảm 1/3 so với khởi động trục tiếp - Nguyên tắc phương pháp lúc đầu cho động chạy chế độ đấu... cho động cơ: định mức là: rotor lồng sóc 45kw = nén khí 17kw Iđm3= 3.1 Lựa chọn cho bảng điện Thanh có nhiệm vụ cấp nguồn điện cho toàn hệ thống điện bảng điện nên phải chịu dòng lớn Khi động
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao thuc hanh thiet ke ky thuat cong nghe, Bao cao thuc hanh thiet ke ky thuat cong nghe

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay