Kết quả đã phân chia CNMT lãnh thổ nghệ an thành hai cấp

11 43 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 00:47

... phân vùng CNMT Bản đồ phân vùng CNMT lãnh thổ tỉnh Nghệ An tỷ lệ 1:100.000 thành lập từ đồ CQST phân chia lãnh thổ Nghệ An thành vùng với 14 tiểu vùng chức môi trường Từ kết phân vùng đề xuất định... Trên đồ phân vùng CNMT lãnh thổ tỉnh Nghệ An tỷ lệ 1:100.000 thể vùng CNMT (A, B, C, D, E) với 14 tiểu vùng, vùng A chia thành tiểu vùng (A1, A2); vùng B thành tiều vùng (B1, B2); vùng D thành. .. vị CNMT lãnh thổ tỉnh Nghệ An khoa học để bố trí hợp lý hoạt động phát triển lãnh thổ bảo vệ môi trường Khi đề xuất định hướng sử dụng đơn vị CNMT, chúng tơi trọng đến đơn vị có chức cung cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Kết quả đã phân chia CNMT lãnh thổ nghệ an thành hai cấp, Kết quả đã phân chia CNMT lãnh thổ nghệ an thành hai cấp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay