Kết quả đã phân chia CNMT lãnh thổ nghệ an thành hai cấp

11 13 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 00:47

Kết phân chia CNMT lãnh thổ Nghệ An thành hai cấp: - Cấp vùng: phân chia dựa nhóm gộp loại CQST có tương đồng CNMT chủ đạo (chức điều chỉnh, tổ chức sản xuất,…) - Cấp tiểu vùng: đơn vị phân chia cấp vùng CNMT, có đồng tương đối khác biệt CNMT cụ thể (phòng hộ rừng đầu nguồn, sản xuất nơng nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, tổ chức đô thị, dân cư…) Bên cạnh đó, phân chia cấp tiểu vùng sử dụng vài tiêu chí/dấu hiệu phụ mơi trường nền, tai biến tự nhiên, mức độ sử dụng lãnh thổ hoạt động kinh tế - xã hội tại, dấu hiệu khả chịu tải đơn vị CQST cấp loại Hình Bản đồ cảnh quan sinh thái tỉnh Nghệ An Ghi chú: Ký hiệu đất: A-đất mùn núi cao; Ha-đất mùn vàng đỏ đá magma axit; Hs-đất mùn vàng đỏ đá phiến sét; Fa- đất đỏ vàng đá magma axit; Fs-đất vàng đỏ đá phiến sét; Fk- đất nâu đỏ đá magma bazơ trung tính; Fl- đất đỏ vàng biến đổi trồng lua nước; Fj- đất đỏ vàng đá biến chất; Fvđất đỏ nâu đá vôi; Fp- đất nâu vàng phù sa cổ; P-đất phù sa; C- đất cát; M- đất mặn; S- đất phèn Trên đồ phân vùng CNMT lãnh thổ tỉnh Nghệ An tỷ lệ 1:100.000 thể vùng CNMT (A, B, C, D, E) với 14 tiểu vùng, vùng A chia thành tiểu vùng (A1, A2); vùng B thành tiều vùng (B1, B2); vùng D thành tiểu vùng (D1, D2, D3, D4) vùng E thành tiểu vùng (E1, E2, E3, E4, E5) [5] (hình 2) Hình Bản đồ phân vùng chức môi trường lãnh thổ tỉnh Nghệ An 3.2 Thảo luận khả sử dụng đơn vị chức môi trường cho mục đích lập quy hoạch bảo vệ mơi trường tỉnh Nghệ An Trong tài liệu hướng dẫn “Phương pháp luận quy hoạch môi trường” Cục Môi trường thuộc Bộ Khoa học Công nghệ ban hành năm 1998 đưa khái niệm quy hoạch môi trường sau “Quy hoạch mơi trường q trình sử dụng có hệ thống kiến thức khoa học để xây dựng sách biện pháp khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trường nhằm định hướng hoạt đông phát triển khu vực, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững” Như vậy, quy hoạch môi trường chất quy hoạch giải pháp bảo vệ môi trường hoạt động phát triển xác định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế Quy hoạch mơi trường thực song song với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhằm đảm bảo cho quy hoạch phát triển đạt bền vững theo hướng sử dụng hợp lý lãnh thổ bảo vệ môi trường Vì vậy, quy hoạch mơi trường phận gắn kết, tách rời với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội khơng gian định Kết phân tích phương diện lý luận lẫn thực tiễn cho thấy: phân vùng CNMT cách tiếp cận CQST sở xem xét mối quan hệ hệ thống chức tự nhiên - kinh tế xã hội - môi trường đơn vị CQST có khoa học, đảm bảo độ tin cậy việc xác định CNMT ranh giới phân chia đơn vị CNMT lãnh thổ Bản đồ phân vùng CNMT đồ sở để thực bước công tác lập quy hoạch môi trường Quy trình lập quy hoạch mơi trường có nhiều bước, bước quan trọng đề xuất định hướng bố trí hoạt động phát triển lãnh thổ sở phân tích định hướng sử dụng đơn vị CNMT Trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020, đối tượng quy hoạch đầy đủ thuộc tất lĩnh vực kinh tế - xã hội (các khu đô thị, khu dân cư, vùng sản xuất nông - lâm ngư nghiệp, khu công nghiệp, khu du lịch - dịch vụ, sở hạ tầng,…) Để đảm bảo cho công tác quy hoạch phát triển đạt tiêu chí phát triển bền vững, nghiên cứu đề xuất định hướng sử dụng đơn vị CNMT lãnh thổ tỉnh Nghệ An khoa học để bố trí hợp lý hoạt động phát triển lãnh thổ bảo vệ môi trường Khi đề xuất định hướng sử dụng đơn vị CNMT, trọng đến đơn vị có chức cung cấp tài nguyên sản xuất chỗ, chức tổ chức sản xuất nông, lâm, công nghiệp chức tổ chức không gian sống (bảng 1) Bảng Định hướng sử dụng đơn vị CNMT bố trí hoạt động phát triển theo quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Nghệ An đến năm 2020 [5] Vùng CNM Tiểu vùng Định hướng hoạt động phát triển T CNMT - Bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đầu nguồn, khoanh nuôi A1 tái sinh rừng; 4370km2 Sản xuất lâm nghiệp; A: Điều - Kết hợp khai thác thuỷ điện nhỏ chỉnh - Khoanh nuôi, phục hồi bảo vệ rừng tự nhiên; cung cấp - Trồng rừng kinh tế kết hợp rừng phòng hộ (nguyên liệu giấy, ép thông tin A2 ván, cánh kiến,…); 2569km2 - Xây dựng nhà máy thuỷ điện vừa nhỏ; - Khai thác khoáng sản (thiếc, đá granit, đá trắng) B1 - Bảo vệ nghiêm ngặt HST rừng tự nhiên VQG Pù Mát; B: cung cấp thông tin, 942km - Phát triển du lịch sinh thái, du lịch khám phá lưu giữ - Bảo vệ, khoanh nuôi phát triển rừng tự nhiên; nguồn gene, B2 - Phát triển rừng SX, hoạt động lâm - nông nghiệp; hoạt động 2433km2 Xây dựng nhà máy thủy điện nhỏ; du lịch - Khai thác văn hoá địa hoạt động du lịch; - Xây dựng hành lang phát triển KT-XH dọc QL7; C: Vùng SX C - SX nông nghiệp phục vụ nhu cầu chỗ (lúa, màu); nông nghiệp 490km - Xây dựng sở hạ tầng du lịch, thương mại phục vụ phát triển ven sông Cả khu vực phụ cận - Phát triển cơng nghiệp (cà phê,cao su,chè,mía), ăn D Cung cấp (cam, chanh); tài nguyên; - Phát triển khu công nghiệp chế biến Phủ Quỳ; tổ chức D1 - Phát triển đất trồng cỏ chăn ni bò sữa, trâu bò thịt; hoạt động 1885km - Khai thác, chế biến đá trắng Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn; sản xuất - Xây dựng hồ chứa thủy lợi - thủy điện Nghĩa Đàn; - Lựa chọn vị trí phù hợp xây dựng khu chứa xử lý chất thải tập trung (Tân Kỳ, Nghĩa Đàn); D2 - Khoanh nuôi, bảo tồn hệ sinh thái núi đá vôi; Vùng CNM Tiểu vùng Định hướng hoạt động phát triển T CNMT - Phát triển dược liệu, đặc sản HST núi đá vôi; 299km2 - Khai thác đá vơi có lựa chọn theo định mức định; - Phát triển rừng sản xuất, phát triển vùng ăn quả, công nghiệp ngắn ngày; - Xây dựng cảnh quan tạo hạ tầng phát triển du lịch gắn liền D3 với khu vực đồng bằng; 746km2 - Xây dựng hồ chứa thuỷ lợi quy mơ nhỏ; - Lựa chọn vị trí phù hợp xây dựng bãi rác, khu xử lý rác cho khu đồng bằng; Phát triển nông lâm nghiệp; - Xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch sinh thái; D4 - Xây dựng hồ chứa thuỷ điện - thủy lợi quy mô vừa; 670km2 - Khai thác có định mức đá vơi, cát xây dựng; - Có khả xây dựng khu chứa xử lý chất thải cho khu đồng bằng; - Phát triển Vinh thành đô thị loại khu, cụm công nghiệp; - Phát triển hệ thống xanh, công viên, hồ sinh học nhằm đảm E1 bảo cảnh quan điều hồ mơi trường; 68,3km - Xây dựng hệ thống hạ tầng sở môi trường thành phố để giải vấn đề ô nhiễm môi trường đô thị; - Xây dựng hệ thống đê bao dọc bờ biển để điều tiết mặn giảm xói lở bờ biển - Bảo vệ HST đất ngập nước, rừng phòng hộ ven biển; E2 - Phát triển hạ tầng dịch vụ du lịch; E Cung cấp 24,8km - Đa dạng hố loại hình du lịch (du lịch biển đảo, du lịch văn hóa, tắm biển, nghỉ dưỡng ) không gian phát triển đô - Khoanh nuôi, bảo vệ hệ sinh thái đất ngập nước; thị; Tổ chức E3 - Phát triển nuôi trồng thuỷ sản mặn - lợ; sản xuất đa 98km2 - Phát triển chế biến thuỷ hải sản, kinh tế làng nghề; ngành - Phát triển điểm, tuyến du lịch tắm biển, nghỉ dưỡng - Bố trí sản xuất nơng nghiệp, ngư nghiệp suất cao; Phát triển kinh tế làng nghề; E4 Khai thác vật liệu xây dựng (sét, cát xây dựng); 1535km2 - Bố trí điểm dân cư, thị, khu, cụm cơng nghiệp; - Xây dựng có lựa chọn bãi thải khu xử lý chất thải Trồng rừng, bảo vệ phục hồi rừng; - Khai thác hiệu điều hồ mơi trường vị liền kề E5 đồng để phát triển du lịch; 404km2 - Bố trí sở chế biến nơng sản, thực phẩm; ăn quả; - Có thể lựa chọn vị trí xây dựng bãi khu xử lý chất thải cho khu vực đồng Kết đề xuất định hướng sử dụng đơn vị chức môi trường để bố trí hoạt động phát triển theo quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH tỉnh Nghệ An đến năm 2020 cho thấy hoạt động phát triển bố trí tương đối phù hợp đơn vị cấp tiểu vùng chức môi trường, đảm bảo tính hài hòa chức tự nhiên - môi trường kinh tế - xã hội loại cảnh quan sinh thái Điều làm cho quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh có độ tin cậy tính khả thi cao, đáp ứng mục tiêu phát triển theo chiều hướng bền vững Kết luận Tiếp cận địa lý học nghiên cứu môi trường đánh giá tổng hợp thể tổng hợp tự nhiên CQST nhằm xác định mối quan hệ biến đổi thành phần tự nhiên, tính chất mơi trường lãnh thổ với hoạt động người trình khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên lãnh thổ Đánh giá cảnh quan sinh thái nhằm mục đích xác định chức môi trường mà cảnh quan sinh thái đảm nhiệm làm để thành lập đồ phân vùng CNMT Bản đồ phân vùng CNMT lãnh thổ tỉnh Nghệ An tỷ lệ 1:100.000 thành lập từ đồ CQST phân chia lãnh thổ Nghệ An thành vùng với 14 tiểu vùng chức môi trường Từ kết phân vùng đề xuất định hướng sử dụng đơn vị CNMT để bố trí hoạt động phát triển theo quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH tỉnh Nghệ An đến năm 2020 Các hoạt động phát triển đề xuất bố trí lãnh thổ tỉnh Nghệ An thể hài hòa hệ thống chức tự nhiên - môi trường - kinh tế xã hội đơn vị cấp loại cảnh quan sinh thái Điều khẳng định tiếp cận cảnh quan sinh thái để xác định chức môi trường lãnh thổ cách tiếp cận đắn, phù hợp trình nghiên cứu lập quy hoạch bảo vệ mơi trường lãnh thổ đó, đáp ứng mục đích sử dụng hợp lý điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường theo quan điểm phát triển bền vững TÀI LIỆU DẪN Phạm Quang Anh, Nguyễn An Thịnh, 2005: Giáo trình “Cơ sở sinh thái cảnh quan (lý luận thực tiễn, Khoa Địa lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 266 tr Phạm Hoàng Hải, Nguyễn Thượng Hùng, Nguyễn Ngọc Khánh, 1997: Cơ sở cảnh quan học việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường lãnh thổ Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội, tr 125-136 Đặng Trung Thuận, 2003: Quản lý môi trường quy hoạch môi trường, Tuyển tập “Bảo vệ môi trường phát triển bền vững Việt Nam”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr 278-299 Nguyễn Thế Thôn, 2004: Quy hoạch môi trường phát triển bền vững, Nxb KH-KT, Hà Nội, 220 tr Hoàng Lưu Thu Thủy, 2012: Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội môi trường phục vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An, Luận án Tiến sỹ Địa lý, Viện Địa lý, VAST, 150 tr Nguyễn Văn Vinh, 2005: Một số vấn đề phân vùng chức môi trường áp dụng cho tỉnh Bắc Giang, Tạp chí Địa số 5/2005, tr 20-24 Kalesnik S V., 1979: Geographic environment.- Entry in: The Great Soviet Encyclopedia., nd Edition (1979) In English: New York Macmillan, London Collier Macmillan, 1974-1983 Tác giả viết: Hồng Lưu Thu Thuỷ Nguồn tin: Tạp chí Khoa học Trái đất 35(4):130-136, 12/2013 Tổng số điểm viết là: đánh giá                Click để đánh giá viết Từ khóa: khủng hoảng, trái đất, trăm năm, cảnh tỉnh, khai thác, sử dụng, thiên nhiên, khả năng, thực thụ, ổn định, bảo vệ, môi trường,thực tế, xuất hiện, khái niệm, tổng hợp, tự nhiên, quan hệ, hữu cơ, phức tạp, tác động Xem phản hồi -Gửi phản hồi Những tin Luzula effusa var chinensis (họ Bấc - Juncaceae) Chi loài ghi nhận cho hệ thực vật Việt Nam (21/08/2015) Giới thiệu sách chuyên khảo: Đới bờ biển Việt Nam - cấu trúc tài nguyên thiên nhiên (21/10/2015) Ảnh hưởng biến đổi khí hậu hoang mạc hóa tới mơi trường tỉnh Bình Thuận (09/02/2015) Hạn hán vấn đề biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận (09/02/2015) Cở sở địa lý học quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Hành lang kinh tế Đông Tây (09/02/2015) Xu Biến đổi khí hậu dòng chảy lưu vực sông Ba (18/06/2014) Những tin cũ Chuyên khảo "Địa mao Việt Nam: Cấu trúc - Tài nguyên - Môi trường" (07/12/2013) Nghiên cứu xây dựng đồ cảnh quan tỷ lệ lãnh thổ Việt Nam (05/11/2013) Chuyên khảo: Cơ sở Địa lý học quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội hành lang kinh tế Đơng Tây (05/11/2013) Sách: Tài ngun Khí hậu Việt Nam (04/11/2013) Sách: Các biểu đồ Sinh Khí hậu Việt Nam (04/11/2013) Giáo trình: Cơ sở Sinh Khí hậu (04/11/2013) Tiếp cận nghiên cứu Địa lý học nghiên cứu mơi trường (lấy ví dụ lãnh thổ tỉnh Nghệ An) (04/11/2013) Giới thiệu •Giới thiệu Viện địa lý •Ban lãnh đạo Viện •Nội quy - Quy chế - Quy định •Các đơn vị trực thuộc •Công văn, tài liệu truyen sexchung cư discovery complextin hotkiến thức seotrạm khí hậu tự động anh vien ao cuoinhiệt ẩm kế điện tử Các Phòng - Trạm Viện Địa lý  Trạm Quan trắc Nghiên cứu Địa lý Môi trường đồng Bắc  Trạm Nghiên cứu tổng hợp đa ngành Tài ngun Mơi trường miền Trung  Phòng Phân tích Thí nghiệm tổng hợp Địa lý  Phòng Địa lý Thổ nhưỡng & Tài nguyên đất  Phòng Viễn thám, Bản đồ Hệ thông tin địa lý  Phòng Nghiên cứu Xử lý Thơng tin Mơi trường  Phòng Địa mạo - Địa động lực  Phòng Địa lý Kinh tế - Xã hội & Nhân văn  Phòng Sinh thái Cảnh quan  Phòng Mơi trường Địa lý  Phòng Địa lý Sinh vật  Phòng Địa lý Khí hậu  Phòng Địa lý Đới bờ  Phòng Địa lý Thủy văn  Phòng Địa lý Biển & Hải đảo  Phòng Tài nguyên nước đất  Phòng Quản lý Tổng hợp ... phân vùng CNMT Bản đồ phân vùng CNMT lãnh thổ tỉnh Nghệ An tỷ lệ 1:100.000 thành lập từ đồ CQST phân chia lãnh thổ Nghệ An thành vùng với 14 tiểu vùng chức môi trường Từ kết phân vùng đề xuất định... Trên đồ phân vùng CNMT lãnh thổ tỉnh Nghệ An tỷ lệ 1:100.000 thể vùng CNMT (A, B, C, D, E) với 14 tiểu vùng, vùng A chia thành tiểu vùng (A1, A2); vùng B thành tiều vùng (B1, B2); vùng D thành. .. vị CNMT lãnh thổ tỉnh Nghệ An khoa học để bố trí hợp lý hoạt động phát triển lãnh thổ bảo vệ môi trường Khi đề xuất định hướng sử dụng đơn vị CNMT, chúng tơi trọng đến đơn vị có chức cung cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Kết quả đã phân chia CNMT lãnh thổ nghệ an thành hai cấp, Kết quả đã phân chia CNMT lãnh thổ nghệ an thành hai cấp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay