ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ TẠI CẢNG CÁ LẠCH QUÈN, XÃ QUỲNH THUẬN,HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN

45 26 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 00:42

... nâng công suất nhà máy, xây dựng nhà xưởng đầu tư thêm dây chuyền chế biến bột cá với công suất 2.700 bột cá/ năm Tuy nhiên, triển khai dự án: Nâng công suất nhà máy chế biến bột cá Cảng cá Lạch. .. cứu: Đánh giá trạng môi trường khu vực thực hiên dự án nâng công suất nhà máy chế biến bột cá Cảng cá Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (từ 1.200 lên 2.700 bột cá/ năm) , dự. .. cận công việc hội việc làm - Lập báo cáo ĐTM (tiếp xúc với đơn vị tư vấn môi trường, doanh nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An CHƯƠNG III ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ TẠI CẢNG CÁ LẠCH QUÈN, XÃ QUỲNH THUẬN,HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY CHẾ BIẾN BỘT CÁ TẠI CẢNG CÁ LẠCH QUÈN, XÃ QUỲNH THUẬN,HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay